trarbgzh-TWenfrkadefaru

Akustik Ölçümleri ve Gürültünün Azaltılması (Genel) Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 24869-1Akustik - Kulak koruyucuları - Bölüm 1: Ses yalıtımnın ölçülmesi için subjektif bir metot

TS EN 29053 Akustik-Akustik uygulamaları için malzemeler hava akış direncinin tayini

TS EN ISO 9614-2 Akustik - Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayini - Bölüm 2: Tarama metodu ile ölçme

TS EN ISO 10534-1 Akustik- Empedans borularında ses absorplama katsayısı ve empedansın tayini - Bölüm 1: Duran dalga oranını kullanma metodu

TS EN ISO 14257 Akustik-Akustik performanslarının değeerlendirilmesi için çalışma odalarındaki uzaysal ses dağılım eğrilerinin ölçülmesi ve parametrik tarifi

TS EN ISO 10846-3 Akustik ve titreşim-Esnek elemanların vibroakustik aktarım özelliklerinin laboratuvarda ölçülmesi-Bölüm 3: Öteleme hareketi için esnek desteklerin dinamik katılığının tayini için dolaylı metot

TS EN ISO 10846-4 Akustik ve titreşim - Esnek elemanların vibroakustik aktarım özelliklerinin lâboratuvarda ölçülmesi - Bölüm 4: Öteleyici hareketlere ilişkin esnek destekler dışında kalan elemanların dinamik katılığı

TS EN ISO 11904-2 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilmiş ses kaynaklarından gelen ses kirliliğinin belirlenmesi - Bölüm 2: Bir mankenin kullanıldığı teknik

TS ISO 1996-2 Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini

TS EN ISO 10846-1 Akustik ve titreşim - Elastik elemanların vibroakustik transfer özelliklerinin laboratuvar ölçümü - Bölüm 1: Prensipler ve klavuz

TS EN ISO 9614-1 Akustik - Ses şiddeti kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayin edilmesi - Bölüm 1: Farklı noktalarda ölçme

TS EN ISO 9614-3 Akustik - Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayini - Bölüm 3: Tarama işlemi ile ölçme için kesinlik metodu

TS EN ISO 11546-2 Akustik - Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini - bölüm 2: Yerinde yapılan ölçmeler (kabul ve doğrulama amacıyla)

TS EN ISO 9614-3 Akustik - Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayini - Bölüm 3: Tarama işlemi ile ölçme için kesinlik metodu

TS EN ISO 11546-1 Akustik-Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini bölüm 1: Laboratuvar şartlarında ölçümler (bildirim amacı ile)

TS EN ISO 11546-2 Akustik-Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini bölüm 2:Yerinde yapılan ölçmeler (kabul ve doğrulama amacıyla)

TS EN ISO 11957 Akustik- Kabinlerin ses yalıtım performanslarının belirlenmesi- Laboratuvarda ve yerinde ölçmeler

TS EN ISO 3743-1 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-Çınlama odalarında küçük, hareketli kaynaklar için mühendislik metotları bölüm 1: Sert duvarlı deney odaları için karşılaştırma metodu

TS EN ISO 3744 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses basınç seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerindeki temel olarak serbest bir alanda uygulanan mühendislik yöntemleri

TS EN ISO 3741 Akustik - Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayin edilmesi - Çınlama odaları için kesinlik metotları

TS EN ISO 3747 Akustik- Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin tayini - Çınlatıcı çevrede yerinde mühendislik/gözlem metodu

TS EN ISO 3745 Akustik - Gürültü kaynaklarına ait ses güç seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Yankısız ve yarı-Yankısız odalar için kesinlik metotları

TS EN ISO 3744 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerindeki temel olarak serbest bir alanda uygulanan mühendislik yöntemleri

TS EN ISO 3745 Akustik - Gürültü kaynaklarına ait ses güç seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Yankısız ve yarı yankısız odalar için kesinlik yöntemleri (ISO 3745:2012)

TS EN ISO 3743-1 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin, ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlamalı ortamlarda hareketli küçük kaynaklar için mühendislik metotları - Bölüm 1: Rijit duvarlı deney odaları için karşılaştırma metodu (ISO 3743-1:2010)

TS EN ISO 3741 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerjisi seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlama deney odaları için yüksek hassasiyetli yöntemler (ISO 3741:2010

TS EN ISO 12999-1 Akustik-Yapı akustiği ölçüm belirsizliklerinin belirlenmesi ve uygulanması-Bölüm 1:Ses izalasyonu

TS EN ISO 3747 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlamalı ortamlarda mahallinde kullanım için mühendislik/araştırma (survey) yöntemleri (ISO 3747:2010)

TS EN ISO 12999-1 Akustik - Bina akustiğinde ölçüm belirsizliklerinin tayini ve uygulanması - Bölüm 1: Ses yalıtımı

TS EN ISO 3743-2 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlamalı ortamlarda hareketli küçük kaynaklar için mühendislik yöntemleri – Bölüm 2: Özel çınlama deney odaları için yöntemler (ISO 3743-2:1994)

TS EN ISO 10846-1 Akustik ve titreşim - Elastik elemanların vibro-akustik iletim özelliklerinin laboratuvar ölçümü - Bölüm 1: Prensipler ve kılavuz bilgiler (ISO 10846-1:2008)

TS EN ISO 11205 Akustik - Makine ve donanımlardan yayılan gürültü - Emisyon ses basınç seviyelerinin ses şiddeti kullanılarak iş istasyonu ve diğer belirli konumlarda yerinde belirlenmesi için kullanılan mühendislik yöntemi

TS EN ISO 11904-2 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilmiş ses kaynaklarından gelen ses kirliliğinin belirlenmesi - Bölüm 2: Bir mankenin kullanıldığı teknik (ISO 11904-2: 2004)

TS EN ISO 3746 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerinde çevreleyici bir ölçüm yüzeyinin kullanıldığı gözlem yöntemi

TS EN ISO 1683 Akustik - Akustik ve titreşim seviyeleri için tercih edilen referans değerler

TS EN ISO 6926 Akustik - Ses gücü seviyelerinin belirlenmesinde kullanılan referans ses kaynaklarının performansı ve kalibrasyonu için gerekler

TS EN ISO 10534-1 Akustik- Empedans borularında ses absorplama katsayısı ve empedansın tayini - Bölüm 1: Duran dalga oranını kullanma metodu

TS 1477 EN ISO 266 Akustik- Tercih edilen frekanslar

TS EN ISO 3741/ tst AC Akustik - Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayin edilmesi - Çınlama odaları için kesinlik metotları

TS EN ISO 3743-2 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin, ses basıncı kullanılarak tayini-Çınlatıcı alanlar içinde bulunan küçük hareketli kaynaklar için mühendislik metotları- Bölüm 2: Özel çınlama deney odaları için metotlar

TS EN ISO 3745/tst AC Akustik - Gürültü kaynaklarına ait ses güç seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Yankısız ve yarı-Yankısız odalar için kesinlik metotları

TS EN ISO 6926 Akustik - Ses güç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan referans ses kaynaklarının performansı ve kalibrasyonu için kurallar

TS EN ISO 3746/AC Akustik-Ses basıncı kullanarak, gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayini- Bir yansıtma düzlemi boyunca çevreleyici ölçme yüzeyi kullanılarak yapılan gözlem (survey) metodu

TS EN 60704-2-11 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar-Hava araçlarında akustik gürültünün belirlenmesi için deney kodu-Bölüm 2-11:Elektrikle çalıştırılan yiyecek hazırlama cihazları için özel kurallar

TS EN ISO 14257 Akustik-Akustik performanslarının değeerlendirilmesi için çalışma odalarındaki uzaysal ses dağılım eğrilerinin ölçülmesi ve parametrik tarifi

TS EN 61842 Konuşma ile iletiminde kullanılan mikrofonlar ve kulaklıklar

TS EN ISO 10846-3 Akustik ve titreşim-Esnek elemanların vibroakustik aktarım özelliklerinin laboratuvarda ölçülmesi-Bölüm 3: Öteleme hareketi için esnek desteklerin dinamik katılığının tayini için dolaylı metot

TS EN ISO 11904-1 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilmiş ses kaynaklarından gelen ses kirliliğinin tayini - Bölüm 1: Gerçek kulak içerisine yerleştirilen mikrofonun kullanıldığı teknik (mıre tekniği)

TS EN 60749-16 "yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 16: Parçacık darbe gürültüsünün algılanması (pınd) "

TS EN ISO 10846-4 Akustik ve titreşim - Esnek elemanların vibroakustik aktarım özelliklerinin lâboratuvarda ölçülmesi - Bölüm 4: Öteleyici hareketlere ilişkin esnek destekler dışında kalan elemanların dinamik katılığı

TS EN 60942 Elektroakustik - Ses kalibratörleri

TS EN ISO 13473-1 Kaplama dokusunun tanımlanması - Yüzey profilleri kullanılarak - Bölüm 1: Ortalama profil derinliğinin tayini

TS EN ISO 16032 Akustik - Binalarda Servis Ekipmanları Ses Basınç Seviyesi Ölçülmesi - Mühendislik Yöntemi

TS EN ISO 11904-2 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilmiş ses kaynaklarından gelen ses kirliliğinin belirlenmesi - Bölüm 2: Bir mankenin kullanıldığı teknik

TS ISO 4412-1 Hidrolik akışkan gücü-Havada taşınan gürültü seviyesinin tayini için deney kodu bölüm 1: Pompalar

TS ISO 4412-2 Hidrolik akışkan gücü-Havada taşınan gürültü seviyesinin tayini için deney kodu bölüm 2: Motorlar

TS ISO 4412-3 Hidrolik akışkan gücü-Havada taşınan gürültü seviyesinin tayini için deney kodu bölüm 1: Pompalar - Paralel olarak sıralanmış mikrofonlu metot

TS EN 60034-9 Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları

TS EN 60034-9 Döner elektrik makineleri bölüm 9:Gürültü sınırları

TS EN 60704-2-3 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-3: Bulaşık makineleri için özel kurallar

TS EN ISO 17201-1 Akustik - Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü - Silah ağzındaki patlamanın ölçmeyle tayini

TS EN ISO 3740 Akustik-Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-Temel standardların kullanımı için kılavuz

TS EN 60118-7 Elektroakustik - İşitme cihazları - bölüm 7: Üretim, tedarik ve dağıtım kalite güvence amaçları için işitme cihazlarının performans özelliklerinin ölçülmesi

TS EN ISO 17201-4 Akustik-Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü-Bölüm 4:Yörüngedeki sesin tahmini

TS EN ISO 17201-2 Akustik-Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü-Bölüm 2:Namluyu terkettiği ve yörüngedeki

TS EN 61043 Elektroakustik - Ses şiddetinin ölçülmesinde kullanılan cihazlar - Basınca duyarlı mikrofon çiftleri ile ölçme

TS EN ISO 11904-1 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilen ses kaynaklarından ortaya çıkan sesin tayini - Bölüm 1: Gerçek bir kulakta mikrofon kullanma tekniği (mıre tekniği)

TS EN ISO 17201-1 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 1: Namlu ağzında meydana gelen patlama gürültüsünün ölçülerek tayin edilmesi

TS EN ISO 17201-2 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 2: Namlu ağzında meydana gelen gürültü ve mermi sesinin hesaplanarak tayin edilmesi

TS ISO 1996-2 Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini

TS EN 1501-4 Çöp toplama taşıtları ve bunlara bağlı kaldırma araçları-Genel şartlar ve güvenlik şartları-Bölüm 4: Çöp toplama taşıtları için gürültü deney kodu

TS EN 62127-1 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 1: 40 mhz e kadar tıbbi ultrasonik alanların tanımlanması ve ölçümü

TS EN 62127-2 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 2: 40 MHz e kadar ultrasonik alanların kalibrasyonu

TS EN 62127-3 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 3: 40 mhz e kadar tıbbi ultrasonik alanlardaki hidrofonların özellikleri

TS EN 60034-9/A1 Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları

TS EN ISO 10846-1 Akustik ve titreşim - Elastik elemanların vibroakustik transfer özelliklerinin laboratuvar ölçümü - Bölüm 1: Prensipler ve klavuz

TS EN 12053+A1 Sanayi tipi yük taşıtlarının güvenliği-Gürültü emisyonlarının ölçülmesi için deney metotları

TS EN 12549+A1 Akustik- Döşemeci tabancaları için gürültü tayini- Deneyi- Mühendislik deneyi

TS EN 60318-5 Elektroakustik-İnsan kafa ve kulak similatörü-Bölüm 5: Kulağa takılan araçlarla kulağa kuplajlı kulaklıklar ve işitme cihazlarının ölçülmesi için kuplör 2 cm<(hoch)3>

TS EN ISO 2151 Akustik - Kompresörler ve vakumlu pompalar için gürültü deney kodu - Mühendislik metodu (derece 2)"

TS EN ISO 3822-1/A1Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri - Bölüm 1: Ölçme metodu

TS EN ISO 9902-2/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 2: Eğirme hazırlık ve eğirme makinaları

TS EN ISO 9902-3/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 3: Dokusuz yüzey makinaları (ISO 9902-3:2001/Amd 1:2009)

TS EN ISO 9902-4/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 4: İplik işleme, halat ve ip imal makinaları (ISO 9902-4:2001/Amd 1:2009)

TS EN ISO 9902-5/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 5: dokuma ve örme hazırlama makinaları

TS EN ISO 9902-6:2001/A1 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 6: Kumaş üretim makinaları (ISO 9902-6:2001/Amd 1:2009)

TS EN ISO 9902-7/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 7: Boyama ve terbiye makinaları

TS EN ISO 17201-1/AC Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 1: Namlu ağzı basıncının ölçülerek tayin edilmesi

TS EN ISO 22868 Orman ve bahçe makinaları - İçten yanma motorlu elle taşınabilir makinalar için gürültü deney kodu - mühendislik yöntemi (doğruluk derecesi 2)

TS EN ISO 9614-1 Akustik - Ses şiddeti kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayin edilmesi - Bölüm 1: Farklı noktalarda ölçme

TS EN ISO 9614-3 Akustik - Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayini - Bölüm 3: Tarama işlemi ile ölçme için kesinlik metodu

TS EN ISO 11201 Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini

TS EN ISO 11202 Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve benzer çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini

TS EN ISO 11204 Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve doğru çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini

TS EN ISO 11546-2 Akustik - Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini - bölüm 2: Yerinde yapılan ölçmeler (kabul ve doğrulama amacıyla)

TS EN ISO 11688-1 Akustik - Düşük gürültü seviyesine sahip makina ve donanımın tasarımı için tavsiye edilen uygulama - Bölüm 1: Planlama

TS EN ISO 12001 Akustik - Makina ve donanımlardan yayılan gürültü - Bir gürültü deney kodu taslağının hazırlanması ve sunumu için kurallar

TS EN ISO 3822-3/A1Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 3: Bir hat üzerindeki vana ve cihazlar için montaj ve işletme şartları

TS EN 1265+A1 Döküm makinaları ve donanımları için gürültü deney kuralları

TS EN 12545+A1 Ayakkabı, deri ve suni deri eşya imalât makinaları - Gürültü deney kodu - Genel kurallar

TS EN ISO 9902-7/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 7: Boyama ve terbiye makinaları

TS EN ISO 9902-6/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu- Bölüm 6: Kumaş üretim makinaları

TS EN ISO 9902-5/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 5: Dokuma ve örme hazırlama makinaları

TS EN ISO 9902-4/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 4: İplik işleme, halat ve ip imal makinaları

TS EN ISO 9902-3/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 3: Dokusuz yüzey makinaları

TS EN ISO 9902-2/A1Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 2: Eğirme hazırlık ve eğirme makinaları

TS EN ISO 9902-1/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN ISO 3822-1/A1 Akustik - Su besleme tesislerinde kullanılan cihaz ve aletlerden yayılan gürültünün laboratuvar deneyleri - Bölüm 1: Ölçme metodu - Tadil 1: Ölçme belirsizliği

TS EN ISO 9614-3 Akustik - Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayini - Bölüm 3: Tarama işlemi ile ölçme için kesinlik metodu

TS EN ISO 11203 Akustik - Makina ve donanım tarafından yayılan gürültü - Bir iş mahallinden ve belirtilen diğer konumlardan yayılan ses basınç seviyesinin ses güç seviyesi ile tayini

TS EN ISO 11546-1 Akustik-Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini bölüm 1: Laboratuvar şartlarında ölçümler (bildirim amacı ile)

TS EN ISO 11546-2 Akustik-Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini bölüm 2:Yerinde yapılan ölçmeler (kabul ve doğrulama amacıyla)

TS EN ISO 11688-1 Akustik- Düşük gürültü seviyesine sahip makine ve donanımın tasarımı için tavsiye edilen uygulama- Bölüm 1: Planlama

TS EN ISO 11957 Akustik- Kabinlerin ses yalıtım performanslarının belirlenmesi- Laboratuvarda ve yerinde ölçmeler

TS EN ISO 3822-3/A1Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 3: Bir hat üzerindeki vana ve cihazlar için montaj ve işletme şartları

TS EN 60704-2-2 Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile yayılan akustik gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-2: Fanlı ısıtıcılar için özel kurallar

TS EN ISO 11204 Akustik - Makine ve donanım tarafından yayılan gürültü - Bir iş istasyonunda ve belirtilen diğer konumlarda emisyon ses basınç seviyelerinin ölçülmesi - Çevresel düzeltmeler gerektiren yöntemi

TS EN ISO 10052/A1 Akustik - Hava ile yayılan ses ve darbe sesi yalıtımının ve donanım sesinin sahada ölçülmesi – Araştırma (survey) yöntemi - A1 (ISO 10052:2004/Amd 1:2010)

TS EN 62489-1 Elektroakustik - Destekli işitme için ses frekansı indükleme devre sistemleri - Bölüm 1:Sistem bileşenlerinin performans özellikleri ve ölçme yöntemleri

TS EN ISO 3743-1 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-Çınlama odalarında küçük, hareketli kaynaklar için mühendislik metotları bölüm 1: Sert duvarlı deney odaları için karşılaştırma metodu

TS EN ISO 3744 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses basınç seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerindeki temel olarak serbest bir alanda uygulanan mühendislik yöntemleri

TS EN ISO 3741 Akustik - Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayin edilmesi - Çınlama odaları için kesinlik metotları

TS EN ISO 7779 Akustik - Bilgi teknolojisi ve haberleşme teçhizatından hava ile yayılan gürültünün ölçülmesi

TS EN 1501-4 Çöp toplama taşıtları ve bunlara bağlı kaldırma araçları - Genel şartlar ve güvenlik şartları - Bölüm 4: Çöp toplama taşıtları için gürültü deney kodu

TS EN ISO 3747 Akustik- Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin tayini - Çınlatıcı çevrede yerinde mühendislik/gözlem metodu

TS EN ISO 22868 Orman makinaları - İçten yanmalı motorlu taşınabilir el makinaları için gürültü deney kodu - Mühendislik metodu (derece 2 doğruluk)

TS EN ISO 17071 Deri - Fiziksel ve mekanik deneyler - Matlaşma özelliklerinin tayini

TS EN ISO 3745 Akustik - Gürültü kaynaklarına ait ses güç seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Yankısız ve yarı-Yankısız odalar için kesinlik metotları

TS EN 60534-8-2 Sınai işlem kontrol vanaları-Kısım 8: Gürültü özellikleri-Bölüm 2: Kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar ölçümü

TS EN 60704-2-10 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava yolu ile oluşan akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-10: Elektrikli pişirme ocakları, fırınlar, ızgaralar, mikrodalga fırınlar ve bunların herhangi bir kombinasyonu için özel kura

TS EN 60118-15 Elektroakustik - İşitme cihazları - Bölüm 15: Konuşma benzeri işarete sahip işitme cihazlarında işaret işleme nitelendirne ile ilgili metotlar

TS EN 60704-2-6 Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 2-6: Tamburlu kurutucular için özel kurallar

TS EN ISO 9902-7/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 7: Boyama ve terbiye makinaları

TS EN ISO 17201-1/AC Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 1: Namlu ağzı basıncının ölçülerek tayin edilmesi

TS EN ISO 22868 Orman ve bahçe makinaları - İçten yanma motorlu elle taşınabilir makinalar için gürültü deney kodu - mühendislik yöntemi (doğruluk derecesi 2)

TS EN ISO 9614-1 Akustik - Ses şiddeti kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayin edilmesi - Bölüm 1: Farklı noktalarda ölçme

TS EN ISO 9614-3 Akustik - Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayini - Bölüm 3: Tarama işlemi ile ölçme için kesinlik metodu

TS EN ISO 11201 Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini

TS EN ISO 11202 Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve benzer çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini

TS EN ISO 11204 Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve doğru çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini

TS EN ISO 11546-2 Akustik - Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini - bölüm 2: Yerinde yapılan ölçmeler (kabul ve doğrulama amacıyla)

TS EN ISO 11688-1 Akustik - Düşük gürültü seviyesine sahip makina ve donanımın tasarımı için tavsiye edilen uygulama - Bölüm 1: Planlama

TS EN ISO 12001 Akustik - Makina ve donanımlardan yayılan gürültü - Bir gürültü deney kodu taslağının hazırlanması ve sunumu için kurallar

TS EN ISO 3822-3/A1Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 3: Bir hat üzerindeki vana ve cihazlar için montaj ve işletme şartları

TS EN 1265+A1 Döküm makinaları ve donanımları için gürültü deney kuralları

TS EN 12545+A1 Ayakkabı, deri ve suni deri eşya imalât makinaları - Gürültü deney kodu - Genel kurallar

TS EN ISO 9902-7/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 7: Boyama ve terbiye makinaları

TS EN ISO 9902-6/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu- Bölüm 6: Kumaş üretim makinaları

TS EN ISO 9902-5/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 5: Dokuma ve örme hazırlama makinaları

TS EN ISO 9902-4/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 4: İplik işleme, halat ve ip imal makinaları

TS EN ISO 9902-3/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 3: Dokusuz yüzey makinaları

TS EN ISO 9902-2/A1Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 2: Eğirme hazırlık ve eğirme makinaları

TS EN ISO 9902-1/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN ISO 3822-1/A1 Akustik - Su besleme tesislerinde kullanılan cihaz ve aletlerden yayılan gürültünün laboratuvar deneyleri - Bölüm 1: Ölçme metodu - Tadil 1: Ölçme belirsizliği

TS EN ISO 9614-3 Akustik - Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayini - Bölüm 3: Tarama işlemi ile ölçme için kesinlik metodu

TS EN ISO 11203 Akustik - Makina ve donanım tarafından yayılan gürültü - Bir iş mahallinden ve belirtilen diğer konumlardan yayılan ses basınç seviyesinin ses güç seviyesi ile tayini

TS EN ISO 11546-1 Akustik-Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini bölüm 1: Laboratuvar şartlarında ölçümler (bildirim amacı ile)

TS EN ISO 11546-2 Akustik-Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini bölüm 2:Yerinde yapılan ölçmeler (kabul ve doğrulama amacıyla)

TS EN ISO 11688-1 Akustik- Düşük gürültü seviyesine sahip makine ve donanımın tasarımı için tavsiye edilen uygulama- Bölüm 1: Planlama

TS EN ISO 11957 Akustik- Kabinlerin ses yalıtım performanslarının belirlenmesi- Laboratuvarda ve yerinde ölçmeler

TS EN ISO 3822-3/A1Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 3: Bir hat üzerindeki vana ve cihazlar için montaj ve işletme şartları

TS EN 60704-2-2 Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile yayılan akustik gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-2: Fanlı ısıtıcılar için özel kurallar

TS EN ISO 11204 Akustik - Makine ve donanım tarafından yayılan gürültü - Bir iş istasyonunda ve belirtilen diğer konumlarda emisyon ses basınç seviyelerinin ölçülmesi - Çevresel düzeltmeler gerektiren yöntemi

TS EN ISO 10052/A1Akustik - Hava ile yayılan ses ve darbe sesi yalıtımının ve donanım sesinin sahada ölçülmesi – Araştırma (survey) yöntemi - A1 (ISO 10052:2004/Amd 1:2010)

TS EN 62489-1 Elektroakustik - Destekli işitme için ses frekansı indükleme devre sistemleri - Bölüm 1:Sistem bileşenlerinin performans özellikleri ve ölçme yöntemleri

TS EN ISO 3743-1 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-Çınlama odalarında küçük, hareketli kaynaklar için mühendislik metotları bölüm 1: Sert duvarlı deney odaları için karşılaştırma metodu

TS EN ISO 3744 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses basınç seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerindeki temel olarak serbest bir alanda uygulanan mühendislik yöntemleri

TS EN ISO 3741 Akustik - Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayin edilmesi - Çınlama odaları için kesinlik metotları

TS EN ISO 7779 Akustik - Bilgi teknolojisi ve haberleşme teçhizatından hava ile yayılan gürültünün ölçülmesi

TS EN 1501-4 Çöp toplama taşıtları ve bunlara bağlı kaldırma araçları - Genel şartlar ve güvenlik şartları - Bölüm 4: Çöp toplama taşıtları için gürültü deney kodu

TS EN ISO 3747 Akustik- Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin tayini - Çınlatıcı çevrede yerinde mühendislik/gözlem metodu

TS EN ISO 22868 Orman makinaları - İçten yanmalı motorlu taşınabilir el makinaları için gürültü deney kodu - Mühendislik metodu (derece 2 doğruluk)

TS EN ISO 17071 Deri - Fiziksel ve mekanik deneyler - Matlaşma özelliklerinin tayini

TS EN ISO 3745 Akustik - Gürültü kaynaklarına ait ses güç seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Yankısız ve yarı-Yankısız odalar için kesinlik metotları

TS EN 60534-8-2 Sınai işlem kontrol vanaları-Kısım 8: Gürültü özellikleri-Bölüm 2: Kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar ölçümü

TS EN 60704-2-10 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava yolu ile oluşan akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-10: Elektrikli pişirme ocakları, fırınlar, ızgaralar, mikrodalga fırınlar ve bunların herhangi bir kombinasyonu için özel kura

TS EN 60118-15 Elektroakustik - İşitme cihazları - Bölüm 15: Konuşma benzeri işarete sahip işitme cihazlarında işaret işleme nitelendirne ile ilgili metotlar

TS EN 60704-2-6 Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 2-6: Tamburlu kurutucular için özel kurallar