trarbgzh-TWenfrkadefaru

Akustik ile İlgili Diğer Standartlar

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN ISO 14163  Akustik- Susturucularla gürültü kontrol rehberi

TS EN ISO 11821 Akustik- Sökülebilir bir ekranın ses zayıflamasının yerinde ölçülmesi

TS EN 14163/AC Petrol ve doğal gaz sanayileri - Boru hattı ile taşıma sistemleri - Boru hatlarının kaynak yapılması