trarbgzh-TWenfrkadefaru

Metalurji Standartları

Metalurji ile ilgili düzenlemelerin standartlarının tümüne denetim, test, muayene ve belgelendirme hizmeti vermekteyiz. 

Bahsedilen standartların tümü aşağıda bulunmaktadır.

 

TS ISO 9935 Tahribatsız muayene-Penetrant hata dedektörleri-Genel teknik şartlar 

TS EN 2070-5 Havacılık serisi-Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Biçimlenebilen mamuller teknik özellikler kısım 5: Basınç altında kullanılan borular 

TS 953 EN 586-2 Aluminyum ve aluminyum alaşı TS EN 10056-2 Yapı çelikleri - L profiller ve köşebentler - Bölüm 2: Şekil ve boyut toleransları 

TS EN 10034 Çelik ı ve h- Profilleri- Biçim ve boyut toleranslarımları-Dövme mamul parçalar kısım 2: Mekanik özellikler ve diğer özellikler

S EN 27627-3 Sert metaller-Alev atomik absorpsiyon spektrometresi ile kimyasal analiz - Bölüm 3: %0,01-%0,5 (m/m) aralığında sobalt, demir, mangan ve nikel muhtevasının tayini 

TS EN 27627-2 Sert metaller-Alev atomik absorpsiyon spektrometre ile kimyasal analiz-Bölüm 2: %0,001-%0,02 (m/m) aralığında kalsiyum, potasyum, magnezyum ve sodyum muhtevasının tayini 

TS EN 27627-1 Sert metaller - Alev atomik absorpsiyon spektrometresi ile kimyasal analiz - Bölüm 1: Genel kurallar 

TS EN 27627-4 Sert metaller-Alev atomik absorpsiyon spektrometresi ile kimyasal analiz-Bölüm 4: % 0,01 - % 0,5 (m/m) aralığında molibten, titan ve vanadyumun muhtevasının tayini 

TS EN 10248-1 Alaşımsız çeliklerden imâl edilmiş sıcak haddelenmiş perde kazık (palplanş)- Bölüm 1: Teknik teslim şartları 

TS EN 10248-2 Alaşımsız çeliklerden imâl edilmiş sıcak haddelenmiş perde kazık (palplanş)- Bölüm 2: Şekil ve boyut toleransları 

TS EN 10249-1 Alaşımsız çeliklerden imâl edilmiş soğuk şekillendirilmiş perde kazık (palplanş)- Bölüm 1: Teknik teslim şartları 

TS EN 10249-2 Alaşımsız çeliklerden imâl edilmiş soğuk şekillendirilmiş perde kazık (palplanş)- Bölüm 2: Şekil ve boyut toleransları 

TS EN 27627-6 Sert metaller-Alev atomik absorpsiyon spektrometresi ile kimyasal analiz - Bölüm 6: %0,01 ila %0,2 (m/m) aralığında krom muhtevasının tayini

TS ISO 4739 Bakır ve bakır alaşımı mamuller-Biçimlendirilmiş-Mekanik deneyler için deney numuneleri ve deney parçaları seçilmesi ve hazırlanması

TS EN ISO 11125-4 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce basınçı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 4: Görünür yoğunluğun tayini 

TS EN ISO 11125-5 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 5: Kusurlu tanelerin yüzdesinin ve mikro yapıların tayini 

TS EN ISO 11125-6 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 6: Yabancı madde tayini 

TS EN ISO 11125-7 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulamasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 7: Rutubet tayini 

TS EN 485-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları band, şerit ve levha bölüm 4: Soğuk haddelenmiş boyut ve toleranslar 

TS EN 485-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları band, şerit ve levha bölüm 4: Soğuk haddelenmiş boyut ve toleranslar 

TS EN 23312 Sinterlenmiş metal ve sert metaller young modülünün tespiti 

TS EN 24003 Metal malzemeler-Geçirgen sinterlenmiş-Kabarcık deneyi ile gözenek boyutu tayini 

TS 6936 EN 24506 Sert metaller- Basma deneyi 

TS EN 2334 Havacılık serisi-Alüminyum ve alümminyum alaşımlarının kromik-Sülfirik asit ile temizlenmesi

TS ISO 3453 Tahribazsız muayene-Penetrant muayenesi-Doğrulama işlemleri 

TS EN ISO 196 Biçimlendirilmiş bakır ve bakır alaşımları - Kalıntı gerilme tayini - Civa (I) nitrat deneyi

TS EN ISO 196 Biçimlendirilmiş bakır ve bakır alaşımları - Kalıntı gerilme tayini - Civa (I) nitrat deneyi 

TS 6814 EN ISO 1127 Borular-Paslanmaz çelik-Boyutlar, toleranslar ve birim uzunluk kütleleri 

TS EN 1655 Bakır ve bakır alaşımları- Uygunluk beyanı 

TS EN ISO 11125-1 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 1: Numune alma 

TS EN 27627-5 Sert metaller-Alev atomik absorpsiyon spektrometresi ile kimyasal analiz - Bölüm 5: %0,5 - %2 (m/m) aralığında kobalt, demir, mangan, molibden, nikel, titanyum ve vanadyum muhtevasının tayini 

TS 1695 EN ISO 2624 Bakır ve bakır alaşımları-Ortalama tane büyüklüğü tayini 

TS 1695 EN ISO 2624 Bakır ve bakır alaşımları-Ortalama tane büyüklüğü tayini 

TS ISO 3713 Demir alaşımları-Numune alma ve hazırlama-Genel kurallar 

TS ISO 4552-2 Ferro alaşımları-Kimyasal analizler için numune alma ve numune hazırlama-Ferrotiton, ferromolibden, ferrovolfram, feronryobyum, ferrovanadyum. 

TS ISO 4552-1 Ferro alaşımlar-Kimyasal analizler için numune alma ve numune hazırlama, ferrokrom, ferrosilikokrom, ferrosilisyum, ferrosilikomangon, ferromangan

TS EN 2070-6 Havacılık serisi-Alüminyum, ve alüminyum alaşım, biçimlenebilen mamuller teknik özellikler kısım 6: Perçin teli 

TS EN 2070-7 Havacılık serisi-Alüminyum ve alüminyum alaşımı biçimlenebilen mamuller teknik özellikler kısım 7: Dövme taslakları 

TS ISO 11400 Nikel, ferronikel ve nikel alaşımları-Fosfor muhtevasının tayini-Fosfovanadomolibdat moleküler absorpsiyon spektrometrik metot

TS 8848 EN 988 Çinko ve çinko alaşımları- Binalarda kullanılan haddelenmiş yassı mamullerin özellikleri 

TS 8848 EN 988 Çinko ve çinko alaşımları- Binalarda kullanılan haddelenmiş yassı mamullerin özellikleri 

TS EN 10001 Pik demirin tarifi ve sınıflandırılması 

TS EN 10221 Sıcak haddelenmiş çubukların yüzey kalitelerinin sınıflandırılması-Teknik teslim şartları 

TS EN 10221 Sıcak haddelenmiş çubukların yüzey kalitelerinin sınıflandırılması-Teknik teslim şartları

TS EN 524-1 Çelik şerit kılıflar- Öngerilmeli donatılar için deney metotları- Bölüm 1: Şekil ve boyutların tayini 

TS EN 524-2 Çelik şerit kılıflar- Öngerilmeli donatılar için deney metotları bölüm 2: Eğilme davranışının tayini 

TS EN 524-5 Çelik şerit kılıflar- Öngerilmeli donatılar için deney metotları- Bölüm 5: Çekme yüküne karşı direnç tayini

TS EN 10229 Çelik mamuller -Hidrojen kırılganlığına karşı dirençlerin değerlendirilmesi

TS EN 24159 Ferromangan ve ferrosilikomangan-Mangan muhtevası tayini-Potansiyometrik metot

TS EN 10132-1 Çelik şeritler- Soğuk haddelenmiş- Isıl işlem uygulanabilir- Teknik teslim şartları- Bölüm 1: Genel 

TS EN 10132-1 Çelik şeritler- Soğuk haddelenmiş- Isıl işlem uygulanabilir- Teknik teslim şartları- Bölüm 1: Genel 

TS EN 10132-2 Çelik şeritler- Soğuk haddelenmiş- Isıl işlem uygulanabilir- Teknik teslim şartları- Bölüm 2: Sementasyon çelikleri 

TS EN 10132-2 Çelik şeritler- Soğuk haddelenmiş- Isıl işlem uygulanabilir- Teknik teslim şartları- Bölüm 2: Sementasyon çelikleri 

TS EN 10230-1 Çelik tel çiviler - Bölüm 1: Genel uygulamalar için yumuşak çiviler 

TS EN 10250-1 Açık kalıpta çelik dövmeler-Genel mühendislik uygulamaları için-Bölüm 1: Genel özellikler 

TS EN 10250-3 Açık kalıpta çelik dövmeler-Genel mühendislik uygulamaları için-Bölüm 3: Alaşımlı özel çelikler 

TS EN 10250-3 Açık kalıpta çelik dövmeler-Genel mühendislik uygulamaları için-Bölüm 3: Alaşımlı özel çelikler 

TS EN 10254 Çelik dövmeler-Kapalı kalıpta- Genel teknik teslim şartları 

TS EN 10275 Metalik malzemeler-Boru halka hidrolik basınç deneyi 

TS EN 573-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları kimyasal bileşim ve biçimlendirilmiş mamullerin biçimi-Bölüm 1: Nümerik kısa gösterme sistemi 

TS EN 573-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları kimyasal bileşim ve biçimlendirilmiş mamullerin biçimi-Bölüm 1: Nümerik kısa gösterme sistemi 

TS EN 573-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Kimyasal bileşim ve biçimlendirilmiş mamullerin biçimi-Bölüm 2: Kimyasal sembole dayalı kısa gösteriliş sistemi 

TS EN 573-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Kimyasal bileşim ve biçimlendirilmiş mamullerin biçimi-Bölüm 2: Kimyasal sembole dayalı kısa gösteriliş sistemi 

TS EN 10222-4 Dövme çelikler-Basınç amaçlı-Bölüm 4:Yüksek akma dayanımlı kaynak edilebilir ince taneli çelikler 

TS EN 10222-4 Dövme çelikler-Basınç amaçlı-Bölüm 4:Yüksek akma dayanımlı kaynak edilebilir ince taneli çelikler 

TS EN 1592-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Hf (yüksek frekans) dikiş kaynaklı borular- Bölüm 1: Muayene ve teslim için teknik şartlar

 

TS EN 24947 Çelik ve dökme demir-Vanadyum tayini-Potansiyometrik titrasyon metodu 

TS EN 24947 Çelik ve dökme demir-Vanadyum tayini-Potansiyometrik titrasyon metodu 

TS EN 12861 Bakır, bakır alaşımları- Hurdalar

TS EN 10278 Parlak çelik mamuller - Boyut ve toleranslar 

TS EN 10279 Sıcak haddelenmiş çelik profiller- Şekil, boyut ve kütle toleransları 

TS EN 12384 Bakır ve bakır alaşımları-Şeritlerde yay eğme sınırının tayini 

TS 4277 EN 25754 Sinterlenmiş metal malzemeler - Sertmetaller hariç - Çentiksiz darbe (vurma) deneyi parçası 

TS 4277 EN 25754 Sinterlenmiş metal malzemeler - Sertmetaller hariç - Çentiksiz darbe (vurma) deneyi parçası 

TS EN 10001 Pik demirlerin tarifi ve sınıflandırılması 

TS 6441 EN 23312 Sinterlenmiş metal malzemeler ve sert metaller - Young modülü tayini 

TS 6441 EN 23312 Sinterlenmiş metal malzemeler ve sert metaller - Young modülü tayini 

TS EN 10056-2 Yapı çelikleri - L profiller ve köşebentler - Bölüm 2: Şekil ve boyut toleransları 

TS EN 10244-4 Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metal kaplamalar - Bölüm 4: Kalay kaplamalar

TS EN 504 Çatı kaplama levhaları- Metal- Tümüyle oturan- Bakır levhadan- Özellikler

TS EN ISO 2566-2 Çelik - Uzama değerlerinin çevrimi - Bölüm 2: Ostenitik çelikler 

TS EN ISO 7799 Metalik malzemeler - 3 mm kalınlığında veya daha ince - Ters eğme deneyi

TS 8153 ISO 4346 Yağlayıcılar-Genel amaçlı çelik tel halatlar için-Temel özellikler

TS EN 10055 Sıcak haddelenmiş kenarları yuvarlatılmış eşit flanşlı köşebentler-Boyut ve şekil toleransları

TS EN 10160 Kalınlığı 6 mm’ye eşit veya daha fazla olan yassı çelik mamulün ultrasonik muayenesi (yansıma tekniği) 

TS EN 10160 Kalınlığı 6 mm’ye eşit veya daha fazla olan yassı çelik mamulün ultrasonik muayenesi (yansıma tekniği) 

TS EN ISO 11463 Metallerin ve alaşımların korozyonu-Oyuk korozyonunun değerlendirilmesi

TS 3061 ISO-9034 Sıcak haddelenmiş yassı mamul yapı çelikleri-Şekil ve boyut toleransları

TS EN ISO 5832-2(Eski no:TS 9371 ISO 5832-2) Cerrahi implantlar- Metalik malzemeler- Bölüm 2: Alaşımsız titanyum 

TS 4481 EN 23923-2 Metalik tozlar- Görünür yoğunluk tayini- Bölüm 1: Huni metodu 

TS EN 1503-1 Vanalar-Gövdeler, kapaklar ve mahfazalar için malzemeler-Bölüm 1: Avrupa standardlarında belirtilen çelikler 

TS EN 1503-2 Vanalar- Gövdeler, kapaklar ve mahfazalar için malzemeler- Bölüm2: Avrupa standardında belirtilenden farklı çelikler 

TS EN 1503-3/AC Vanalar- Gövdeler, kapaklar ve mahfazalar için malzemeler- Bölüm 3: Avrupa standardlarında belirtilen dökme demiler 

TS 491 EN 610 Kalay ve kalay alaşımları- Külçe kalay 

TS 1381 EN ISO 642 Çelik- Ucuna su verilerek sertleşebilirlik deneyi (jomin deneyi) 

TS 5181 EN 12659 Kurşun ve kurşun alaşımları- Külçe kurşun 

TS EN ISO 10720 Çelik ve demir-Azot muhtevasının tayini-Asal gaz akımı altında eritildikten sonra termal iletkenlik metodu

TS EN ISO 10714 Çelik ve demir-Fosfor muhtevası tayini-Fosfovanadomolibdat spektrometrik metot 

TSE ISO/TR 15349-1 Alaşımsız çelik-Düşük karbon içeren-Karbon içeriğinin tayini-Bölüm 1: Elektrik dirençli fırında yaktıktan sonra kızılötesi absorpsiyon yöntemi

TS 4604 ISO 4783-1 Sanayide kullanılan tel elekler ve örgülü tel dokumalar - Elek göz açıklığı ve tel çapı kombinasyonlarının seçimi ile ilgili kılavuz - Bölüm 1: Genel bilgiler

 

TS 4605 ISO 4783-2 Sanayide kullanılan tel elekler ve örgülü tel dokumalar - Elek göz açıklığı ve tel çapı kombinasyonlarının seçimi ile ilgili kılavuz - Bölüm 2: Tercih edilen örgülü tel dokuma kombinasyonları 

TS 4606 ISO 4783-3 Sanayide kullanılan tel elekler ve örgülü tel dokumalar - Elek göz açıklığı ve tel çapı kombinasyonlarının seçimi ile ilgili kılavuz - Bölüm 3: Tercih edilen kabartılı örgülü veya basınç kaynaklı tel elek kombinasyonları 

TS 3088 ISO 3763 Biçimlenebilir çelikler-Metalik olmayan inklüzyon miktarı tayini için makroskopik yöntemler 

TS EN 10217-1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular

TS EN 40-6 Aydınlatma direkleri - Bölüm 6: Alüminyum aydınlatma direkleri için gerekli şartlar 

TS ISO 4942 Çelik ve demir-Vanadyum içeriğinin tayini-N-Bpha spektrofotometrik yöntem 

TS EN 12681 Döküm; Radyografik muayene 

TS EN 12385-5 Çelik tel halatlar - Güvenlik - bölüm 5: Asansörler için halatlar 

TS EN 12385-9 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 9: Havaî hatların çekilmesinde personel taşıyıcı olarak kullanılan kenetli taşıyıcı halatlar 

TS EN 10089 Su verilmiş ve temperlenmiş yaylar için sıcak haddelenmiş çelikler - Teknik teslim şartları 

TS EN 10151 Paslanmaz çelik şeritler - Yaylar için - Teknik teslim şartları 

TS EN 12385-7 Çelik tel halatlar - Güvenlik - bölüm 7: Maden kuyuları için kenetli halatlar

TS EN 13920-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 2: Alaşımsız alüminyum hurda

TS EN 10276-2 Çelik ve demirde oksijen tayini- Bölüm 2 : İnert gaz altında ergime sonrası kızıl ötesi metodu 

TS EN 10297-1 Dikişsiz yuvarlak çelik borular -Teknik teslim şartları bölüm 1:Alaşımlı ve alaşımsız çelik borular 

TS EN 12441-4 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - Bölüm 4: Çinko alaşımlarında demir tayini - Spektrofotometrik metot 

TS EN 12441-4 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - Bölüm 4: Çinko alaşımlarında demir tayini - Spektrofotometrik metot 

TS EN 12441-5 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - Bölüm 5: Birincil çinkoda demir tayini - Spektrofotometrik metot 

TS EN 14057 Kurşun ve kurşun alaşımlar- Hurdalar- Terimler ve tarifler

TS EN ISO 14577-3 Metalik malzemeler - Sertlik ve malzeme parametreleri için aletli iz deneyi - Bölüm 3: Referans blokların kalibrasyonu 

TS EN 12258-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımı hurdaların sınıflandırılması 

TS EN 13981-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Yapısal demiryolu uygulamaları için mamuller; Muayene ve teslim teknik şartları- Bölüm 1: Ekstrüzyon mamulleri 

TS EN ISO 15349-2 (Eski no: TS ISO 15349-2) Alaşımsız çelik-Düşük karbon içeren-Karbon içeriğinin tayini-Bölüm 2: İndüksiyon fırınında (ön ısıtma ile) yaktıktan sonra kızılötesi absorpsiyon yöntemi 

TSE ISO/TR 15349-3 Alaşımsız çelik-Düşük karbon içeren-Karbon içeriğinin tayini-Bölüm 3: Elektrik dirençli fırında (ön ısıtma ile) yaktıktan sonra kızılötesi absorpsiyon yöntemi 

TS 3177 EN 12441-2 Çinko ve çinko alaşımları-Kimyasal analizler-Bölüm 2: Çinko alaşımlarında magnezyum tayini-Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS 3177 EN 12441-2 Çinko ve çinko alaşımları-Kimyasal analizler-Bölüm 2: Çinko alaşımlarında magnezyum tayini-Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS 5141 EN 12954 Katodik koruma - Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar için - Boru hatları için genel prensipler ve uygulama 

TS 602 EN ISO 439 (Eski no: TS 602 ISO 439) Çelik ve demir-Toplam silisyum içeriğinin tayini-Gravimetrik yöntem 

TS 2243 ISO 4941 Çelik ve demir-Molibden içeriğinin tayini-Tiyosiyanat spektrofotometrik yöntem

TS EN 10222-4/A1 Dövme çelikler - Basınç amaçlı - Bölüm 4: Yüksek akma dayanımlı kaynak edilebilir ince taneli çelikler 

TS EN 13636 Gömülmüş metalik tanklar ve ilgili boru sisteminin katodik konunması 

TS EN 14290 Çinko ve çinko alaşımları- İkincil hammaddeler

TS EN 10222-4/A1 Dövme çelikler - Basınç amaçlı - Bölüm 4: Yüksek akma dayanımlı kaynak edilebilir ince taneli çelikler

TS EN 10025-1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - bölüm 1: Genel teknik teslim şartları 

TS EN 10025-1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - bölüm 1: Genel teknik teslim şartları 

TS EN 10025-2 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 2: Alaşımsız yapı çeliklerinin teknik teslim şartları 

TS EN 10025-2 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 2: Alaşımsız yapı çeliklerinin teknik teslim şartları 

TS EN 10025-3 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 3: Normalize edilmiş/normalize edilirken haddelenmiş, ince taneli, kaynak edilebilir yapı çeliklerinin teknik teslim şartları 

TS EN 10025-3 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 3: Normalize edilmiş/normalize edilirken haddelenmiş, ince taneli, kaynak edilebilir yapı çeliklerinin teknik teslim şartları 

TS 3849 ISO 4969 Çelik-Kuvvetli mineral asitlerle dağlanarak makroskopik muayene 

TS 3850 ISO 4968 Çelik-Kükürt baskısı ile makrografik muayene (baumann yöntemi)

TS 4245 ISO 4192 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Kurşun içeriğinin tayini-Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS ISO 15355 Çelik ve demir-Krom içeriğinin tayini-Dolaylı titrasyon yöntemi 

TS EN ISO 8491 Metalik malzemeler - Boru (tam kesitte) - Eğme deneyi 

TS EN ISO 8493 Metalik malzemeler - Boru - Ağız genişleme deneyi (ıso 8493:1998) / not: En 10234 (1993-10)'ün yerini alması için . 

TS EN 10025-5 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri- Bölüm 5: Atmosferik korozyona dayanımı iyileştirilmiş yapı çeliklerinin teknik teslim şartları 

TS EN 10025-5 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri- Bölüm 5: Atmosferik korozyona dayanımı iyileştirilmiş yapı çeliklerinin teknik teslim şartları

TS ISO 10701 Çelik ve demir-Kükürt muhtevasının tayini-Metilen mavisi spektrofotometrik metot

TS ISO 10702 Çelik ve demir-Azot içeriğinin tayini-Damıtma sonrası titrimetrik yöntem 

TS 680 ISO 671 Çelik ve dökme demir-Kükürt muhtevasının tayini-Yakmadan sonra titrimetrik metot 

TS EN 10294-1 İşleme için içi boş çubuklar - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Alaşımsız ve alaşımlı çelikler

TS 5287-3 EN 10263-3 Soğuk şişirme ve soğuk ekstrüzyon için çelik çubuk, filmaşin ve tel-Bölüm:3:Sementasyon çeliklerinin teknik teslim şartları 

TS 5287-3 EN 10263-3 Soğuk şişirme ve soğuk ekstrüzyon için çelik çubuk, filmaşin ve tel-Bölüm:3:Sementasyon çeliklerinin teknik teslim şartları 

TS 5287-5 EN 10263-5 Soğuk şişirme ve soğuk ekztrüzyon için çelik çubuk, filmaşin ve tel-Bölüm 5:Paslanmaz çeliklerin teknik teslim şartları 

TS 5287-5 EN 10263-5 Soğuk şişirme ve soğuk ekztrüzyon için çelik çubuk, filmaşin ve tel-Bölüm 5:Paslanmaz çeliklerin teknik teslim şartları 

TS EN 523 Çelik şerit kılıflar - Öngerilmeli donatılar için - Terimler, özellikler, kalite kontrol

TS EN 13658-2 Sıva taşıyıcılar ve sıva profilleri - Metal - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 2: Dış sıva için 

TS EN 13658-1 Sıva taşıyıcılar ve sıva profilleri - Metal - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 1: İç sıva için 

TS EN 10160 Kalınlığı 6 mm’ye eşit veya daha fazla olan yassı çelik mamulün ultrasonik muayenesi (yansıma tekniği) 

TS EN 10160 Kalınlığı 6 mm’ye eşit veya daha fazla olan yassı çelik mamulün ultrasonik muayenesi (yansıma tekniği) 

TS EN 10034 Yapı çeliği ı ve h profiller - Şekil ve boyut toleransları 

TS EN 10207 Basınçlı kaplar için çelikler; Plakalar, şerit ve çubukların teknik dağıtım şartları 

TS EN 12441-5 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - Bölüm 5: Birincil çinkoda demir tayini - Spektrofotometrik metot 

TS EN 12441-6 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz bölüm 6 - Alüminyum ve demir tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot 

TS EN 12441-6 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz bölüm 6 - Alüminyum ve demir tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot 

tst EN 10080 (Öncelikli 1) Beton çelik çubukları   

tst EN 10080 (Öncelikli 1) Beton çelik çubukları   

tst EN 10080 (Öncelikli 1) Beton çelik çubukları   

TS EN 12385-5/AC Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 5: Asansörler için halatlar 

TS EN 10025-1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - bölüm 1: Genel teknik teslim şartları 

TS EN 10025-1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - bölüm 1: Genel teknik teslim şartları 

TS EN 10140 Soğuk haddelenmiş dar çelik şerit-Boyutlar ve şekil toleransları 

TS EN 10210-1 Çelik profiller-Sıcak haddelenmiş içi boş alaşımsız ve ince taneli yapı çeliklerinden-Bölüm 1:Teknik teslim şartları 

TS EN 10210-2 Çelik profiller-Sıcak haddelenmiş içi boş alaşımsız ve ince taneli yapı çeliklerinden-Bölüm 2:Toleranslar, boyutlar ve kesit özellikleri "

TS EN 10219-2 "çelik borular- Dikişli, alaşımsız ince taneli çeliklerden soğuk şekillendirilerek kaynak edilmiş-Bölüm 2: Toleranslar, boyutlar ve kesit özellikleri "

TS EN 10058 Genel kullanım amaçları için sıcak haddelenmiş yassı çelik çubuklar - Boyutlar, şekil ve boyut toleransları

TS ISO 4491-3/T1 (Numara tadili: TS EN ISO 4491-3) Metalik tozlar- İndirgeme metodu ile oksijen muhtevası tayini bölüm 3: Hidrojenle indirgenebilen oksijen 

TS EN 10184 Demirli malzemelerin kimyasal analizleri çeliklerde ve demirlerde fosfor tayini-Spektrofotometrik metot

TS EN 14939 bakır ve bakır alaşımları - Berilyum muhtevasının tayini - Faas metodu

TS EN 61788-6 Süper iletkenlik - Bölüm 6: Mekanik özelliklerin ölçülmesi - Cu/Nb-Ti bileşik süper iletkenlerin oda sıcaklığında çekme deneyi 

TS EN 10219-2Yapısal çelik borular - Dikişli, alaşımsız, ince taneli çeliklerden soğuk şekillendirilerek kaynak edilmiş - Bölüm 2: Toleranslar, boyutlar ve kesit özellikleri

TS EN 15034 Isıtma kazanları fuel oill için yoğuşmalı ısıtma kazanları 

TS EN 13920-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 3: Tel ve kablo hurdası 

TS EN 13920-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 4: Tek cins biçimlendirilebilen alaşımlı hurda 

TS EN 13920-5 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 5: Aynı seriden iki veya daha fazla cinsten biçimlendirilebilen alaşımlı hurda 

TS EN 13920-6 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 6: İki veya daha fazla cinsten biçimlendirilebilen alaşımlı hurda 

TS EN 13920-7 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 7: Döküm hurdası 

TS EN 13920-8 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 8: Alüminyum hurdasını ayırmaya yönelik kıyılmış demir dışı metal hurdası 

TS EN 13920-9 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 9: Kıyılmış demir dışı metal hurdalarından ayrılmış alüminyum hurdası 

TS EN 13920-10 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 10: Atık içecek alüminyum kutu hurdası 

TS EN 13920-11 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 11: Alüminyum- Bakır radyatör hurdası 

TS EN 13920-12 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 12: Tek bir alaşım hurdası talaşı 

TS EN 13920-13 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 13: İki veya daha fazla alaşım hurdası talaşı 

TS EN 13920-14 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 14: Alüminyum ambalaj hurdası 

TS EN 13920-15 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 15: Kaplamasından temizlenmiş alüminyum ambalaj hurdası 

TS EN 13920-16 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 16: Hurda sınıfında curuf, dros ve döküntü 

TS EN 10204 Metalik ürünler-Muayene ve deney belgelerinin tipleri 

TS EN 10204 Metalik ürünler-Muayene ve deney belgelerinin tipleri

TS EN ISO 6507-4 Metalik malzemeler - Vickers sertlik deneyi - Bölüm 4: Çizelgeler ve sertlik değerleri 

TS EN 541 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Kutular, kapaklar için haddelenmiş mamuller- Özellikler 

TS EN 546-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Folyo-Bölüm 2: Mekanik özellikler 

TS EN 15033 Taşıtlar ve gemiler için lpg kullanılarak sıcak su hazırlamak için duvara monte edilmiş termosifonlar (depolu su ısıtıcılar) " 

TS EN 10163-1/AC Çelik yassı mamuller-Levhalar, geniş yassılar ve profillerin yüzey teslim şartları bölüm 1:Genel özellikler 

TS EN 10163-1/AC Çelik yassı mamuller-Levhalar, geniş yassılar ve profillerin yüzey teslim şartları bölüm 1:Genel özellikler 

TS EN 3999 Havacılık serisi - Alüminyum alaşımı al-P2024-T351 - Kimyasal aşındırmaya karşı geliştirilmiş kabiliyeti olan levha ve şerit, kalınlığı 1,6 mm ? a ? 6 mm olan 

TS EN 4002 Havacılık serisi - Alüminyum alaşımı al-P2219-T81 - Levha ve şerit, kalınlığı 0,5 mm ? a ? 6 mm olan 

TS EN 3997 Havacılık serisi - Alüminyum alaşımı al-P2024-T3 - Kalınlığı 0,4 mm ilâ 6 mm olan kevha ve şerit 

TS EN 4001 Havacılık serisi - Alüminyum alaşımı al-P2024-T351 - Geliştirilmiş kimyasal işlem görmüş kaplamalı levha ve şerit - Kalınlığı 1,6 mm ilâ 6 mm olan

TS EN 573-5 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Biçimlendirilebilen mamullerin kimyasal bileşim ve şekli - Bölüm 5: Biçimlendirilmiş mamullerin kodlanması 

TS EN 573-5 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Biçimlendirilebilen mamullerin kimyasal bileşim ve şekli - Bölüm 5: Biçimlendirilmiş mamullerin kodlanması 

TS EN ISO 3954 Tozlar-Metalurjik amaçlı-Numune alma

TS EN 10217-1/A1 Çelik borular - Kaynaklı - Basınç amaçları için - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular 

TS EN 541 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Kutular, kapaklar ve halkalar için haddelenmiş mamuller - Özellikler 

TS EN 546-2 Alümınyum ve alüminyum alaşımları - Folyo - bölüm 2: Mekanik özellikler 

TS EN ISO 6507-4 Metalik malzemeler - Vickers sertlik deneyi - bölüm 4: Sertlik değeri çizelgeleri

TS EN ISO 7539-6 Metal Ve Alaşımların Korozyonu - Gerilmeli Korozyon Deneyleri - Bölüm 6: Önceden Çatlatılmış Numunelerin, Sabit Kuvvet Ve Sabit Yer Değiştirme Altında Deneyler İçin Hazırlanması Ve Kullanımı

TS EN 10028-1+A1 Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı - bölüm 1: Genel özellikler 

TS EN 10028-1+A1 Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı - bölüm 1: Genel özellikler

TS EN ISO 10062 Korozyon deneyleri-Çok düşük konsantrasyonlardaki kirletici gaz(lar)ın bulunduğu yapay atmosferde 

TS EN 10084 Sementasyon çelikleri- Teknik teslim şartları

TS EN 10217-2/A1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 2: Belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan elektrik kaynaklı alaşımsız ve alaşımlı çelik borular 

TS EN 10217-1/A1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular

TS EN 12385-5/AC Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 5: Asansörler için halatlar

TS EN ISO 16784-2 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Endüstriyel soğutma suyu sistemlerinde korozyon ve bozulma - Bölüm 2: Bir pilot ölçekli değerlendirme aleti kullanılarak soğutma suyu işlem programlarının performansının değerlendirilmesi

TS EN ISO 3927 Metalik tozlar - Sertmetal tozları hariç - Tek eksenli basınç altında sıkıştırılabilirlik tayini

TS EN 10088-5 Paslanmaz çelikler - Bölüm 5:Yapı amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan çubuklar, filmaşinler, teller, profiller ve parlak mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 10088-5 Paslanmaz çelikler - Bölüm 5:Yapı amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan çubuklar, filmaşinler, teller, profiller ve parlak mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 10088-5 Paslanmaz çelikler - Bölüm 5:Yapı amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan çubuklar, filmaşinler, teller, profiller ve parlak mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 10088-4 Paslanmaz çelikler - Bölüm 4: Yapı amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan bant/levha ve şeritlerin teknik teslim şartları 

TS EN 10088-4 Paslanmaz çelikler - Bölüm 4: Yapı amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan bant/levha ve şeritlerin teknik teslim şartları 

TS EN 10028-1+A1 Çelik yassı mamuller-Basınç amaçlı-Bölüm 1: Genel özellikler 

TS EN 10028-1+A1 Çelik yassı mamuller-Basınç amaçlı-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 1780-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Yeniden ergitme, ön alaşımlar ve dökümler için alaşımlı alüminyum ingotların kısa gösterimi - Bölüm 3: Kimyasal bileşim için yazım kuralları 

TS EN 10238 Otomatik olarak kumla temizlenmiş ve otomatik olarak ön kurulum primeri atılmış çelik mamuller

TS EN 723 Bakır ve bakır alaşımları-Boru veya boru bağlantı parçalarının iç yüzeyindeki karbonun yakma metodu ile tayini 

TS EN 14057 Kurşun ve kurşun alaşımları - Hurdalar - Terimler ve tarifler 

TS EN 14938-2 Bakır ve bakır alaşımları- Bizmut muhtevasının tayini- Bölüm 2:Alev atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem (faas) 

TS EN 10283 Korozyona dayanıklı çelik dökümler 

TS EN 10283 Korozyona dayanıklı çelik dökümler

TS EN 10021 Çelik mamuller için teknik teslim şartları 

tst EN 10168 Çelik mamuller - Muayene dokümanı - Bilgi ve tanımlama listesi  

tst EN 10168 Çelik mamuller - Muayene dokümanı - Bilgi ve tanımlama listesi   

TS EN 10244-2 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerine demir dışı metal kaplamalar- Bölüm 2: Çinko veya çinko alaşımlı kaplamalar 

TS EN ISO 9444-2 Sürekli sıcak haddelenmiş, paslanmaz çelik-Boyut ve şekil toleransları-Bölüm 2:Geniş şerit ve levha/sac

TS EN ISO 9444-2 Sürekli sıcak haddelenmiş, paslanmaz çelik-Boyut ve şekil toleransları-Bölüm 2:Geniş şerit ve levha/sac 

TS EN ISO 11130 Metallerin ve alaşımların korozyonu-Sıra ile tuz çözeltisi içine daldırma deneyi 

TS EN ISO 18286 Sıcak haddelenmiş çelik levhalar- Boyut lar ve şekil için toleranslar 

TS EN ISO 8993 Alüminiyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu (eloksal kaplama)- Oyuk korozyonunun değerlendirilmesi için sınıflandırma sistemleri - Grafik yöntemi 

TS EN ISO 11876 Sert metaller - Kobalt metal tozunda kalsiyum, bakır, demir, potasyum, magnezyum, mangan, sodyum, nikel ve çinko tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS EN 10088-4 Paslanmaz çelikler - Bölüm 4: Yapı amaçlı korozyona dirençli çelik bant/levha ve şeritlerin teknik teslim şartları 

TS EN 10088-4 Paslanmaz çelikler - Bölüm 4: Yapı amaçlı korozyona dirençli çelik bant/levha ve şeritlerin teknik teslim şartları 

TS EN 10088-5 Paslanmaz çelikler - Bölüm 5:Yapı amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan çubuklar, filmaşinler, teller, profiller ve parlak mamullerin teknik teslim şartları

TS EN 12385-1+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar 

TS EN ISO 4499-1 Sert metaller - Mikroyapının metalografik tayini - Bölüm 1:Fotomikrograf ve tanımı 

TS EN ISO 4499-1 Sert metaller - Mikroyapının metalografik tayini - Bölüm 1:Fotomikrograf ve tanımı 

TS EN ISO 3369 Geçirimsiz sinterlenmiş metal malzemeler ve sertmetaller-Yoğunluk tayini 

TS EN ISO 3369 Geçirimsiz sinterlenmiş metal malzemeler ve sertmetaller-Yoğunluk tayini

TS EN 10219-1 Çelik borular-Dikişli, alaşımsız ince taneli çeliklerden soğuk şekillendirilerek kaynak edilmiş bölüm 1: Teknik teslim şartları 

TS EN 10028-1+A1/AC Çelik yassı mamuller-Basınç amaçlı-Bölüm 1: Genel özellikler 

TS EN 10028-1+A1/AC Çelik yassı mamuller-Basınç amaçlı-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN ISO 10893-1 Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Hidrolik sızdırmazlığın doğrulanması için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik elektromanyetik muayenesi 

TS EN ISO 10893-1 Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Hidrolik sızdırmazlığın doğrulanması için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik elektromanyetik muayenesi 

TS EN ISO 10893-2 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 2: Kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik girdap akımları muayenesi 

TS EN ISO 10893-2 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 2: Kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik girdap akımları muayenesi 

TS EN ISO 15630-3 Çelik - Betonarme ve öngerilmeli beton için - Deney metotları - Bölüm 3: Öngerme çeliği 

TS EN ISO 15630-1 Çelik - Betonarme ve ön gerilmeli beton için - Deney metotları - Bölüm 1: Donatı çubukları, halatı ve teli

TS EN 10058/T1 Genel kullanım amaçları için sıcak haddelenmiş yassı çelik çubuklar - Boyutlar, şekil ve boyut toleransları

TS EN 1560:2011 Dökümler-Dökme demirler için kısa gösteriliş sistemi- Malzeme sembolleri ve malzeme numaraları 

TS EN ISO 3953 Metal tozları- Çökme yoğunluğunun tayini 

TS EN 12513 Dökümler - Aşınmaya dayanıklı dökme demirler 

TS EN 10277-5 Parlak çelik mamuller - Teknik teslim şartları - Bölüm 5: Su verme ve temperleme için (ıslah çelikleri) 

TS EN 12020-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-En aw-6060 ve en aw 6063 alaşımlarından ekstrüzyon ile imal edilmiş hassas profiller-Bölüm 1: Teknik muayene ve teslim şartları

TS EN 10244-2 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerine demir dışı metal kaplamalar- Bölüm 2: Çinko veya çinko alaşımlı kaplamalar 

TS EN ISO 6892-2Metal malzemeler - Çekme deneyi - bölüm 2: Yüksek sıcaklıkta deney metodu 

TS EN 1965-2 Yapısal yapıştırıcılar -Korozyon bölüm 2:Prinç taban mazemesinde korozyon tayini ve sınıflandıralması 

TS EN ISO 376 Metalik malzemeler - Tek eksenli deney makinalarının doğrulanmasında kullanılan kuvvet ölçme cihazlarının kalibrasyonu

TS EN ISO 8565 Metaller ve alaşımlar- Atmosferik korozyon deneyleri- Saha deneyleri için genel özellikler 

TS EN ISO 16120-1 Alaşımsız çelik- Çubuk- Tele dönüştürmek için- Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN ISO 16120-3 Alaşımsız çelik- Çubuk- Tele dönüştürmek için- Bölüm 3: Kaynar ve yarı kaynar dökülmüş düşük karbonlu çelik çubuklar için belirli özellikle

TS EN 10088-5 Paslanmaz çelikler - Bölüm 5:Yapı amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan çubuklar, filmaşinler, teller, profiller ve parlak mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 10088-5 Paslanmaz çelikler - Bölüm 5:Yapı amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan çubuklar, filmaşinler, teller, profiller ve parlak mamullerin teknik teslim şartları

TS EN 10029 Sıcak haddelenmiş 3 mm veya daha kalın çelik levhalar -Ölçü ve şekil toleransları

TS EN 14677 Makinalarda güvenlik-İkincil çelik imalat-Sıvı çeliğin işlemleri için makine ve tesisat 

TS EN 15094 Makinalarda güvenlik-Soğuk yassı haddelenmiş miller için güvenlik gerekleri

TS EN 12385-4+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 4: Genel kaldırma uygulamaları için demetli halatlar 

TS EN 12385-10+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 10: Genel yapı elemanı olarak kullanılan spiral halatlar 

TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri 

TS EN 12385-2+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 2: Tarifler, kısa gösteriliş ve sınıflandırma 

TS EN 10058/T1 Genel kullanım amaçları için sıcak haddelenmiş yassı çelik çubuklar - Boyutlar, şekil ve boyut toleransları

TS EN 1560:2011 Dökümler-Dökme demirler için kısa gösteriliş sistemi- Malzeme sembolleri ve malzeme numaraları 

TS EN ISO 3953 Metal tozları- Çökme yoğunluğunun tayini 

TS EN 12513 Dökümler - Aşınmaya dayanıklı dökme demirler 

TS EN ISO 10893-1 Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Hidrolik sızdırmazlığın doğrulanması için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik elektromanyetik muayenesi 

TS EN ISO 10893-1 Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Hidrolik sızdırmazlığın doğrulanması için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik elektromanyetik muayenesi 

TS EN ISO 10893-2 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 2: Kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik girdap akımları muayenesi 

TS EN ISO 10893-2 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 2: Kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik girdap akımları muayenesi 

TS EN ISO 10893-6 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 6: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik borularda kaynak dikişinin radyografik muayenesi 

TS EN ISO 10893-6 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 6: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik borularda kaynak dikişinin radyografik muayenesi 

TS EN ISO 10893-7 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 7: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik borularda kaynak dikişinin dijital radyografik muayenesi 

TS EN ISO 10893-7 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 7: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik borularda kaynak dikişinin dijital radyografik muayenesi 

TS EN ISO 10893-8 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 8: Düzlemsel kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların otomatik ultrasonik muayenesi 

TS EN ISO 10893-8 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 8: Düzlemsel kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların otomatik ultrasonik muayenesi 

TS EN ISO 10893-10 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 10: Boyuna ve/veya enine kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik tam çevre ultrasonik muayenesi 

TS EN ISO 10893-10 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 10: Boyuna ve/veya enine kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik tam çevre ultrasonik muayenesi 

TS EN ISO 10893-11 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 11: Enine ve/veya boyuna kusurların tespiti için kaynak edilmiş çelik borularda kaynak dikişinin otomatik ultrasonik muayenesi 

TS EN ISO 10893-11 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 11: Enine ve/veya boyuna kusurların tespiti için kaynak edilmiş çelik borularda kaynak dikişinin otomatik ultrasonik muayenesi 

TS EN ISO 15630-1 Çelik - Betonarme ve öngerilmeli beton için - Deney yöntemleri - bölüm 1: Donatı çubukları, halatı ve teli 

TS EN 10244-2 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerine demir dışı metal kaplamalar- Bölüm 2: Çinko veya çinko alaşımlı kaplamalar 

TS EN ISO 6892-2 Metal malzemeler - Çekme deneyi - bölüm 2: Yüksek sıcaklıkta deney metodu 

TS EN 1965-2 Yapısal yapıştırıcılar -Korozyon bölüm 2:Prinç taban mazemesinde korozyon tayini ve sınıflandıralması 

TS EN ISO 11961 Petrol ve doğal gaz sanayi - Çelik sondaj boruları 

TS EN 13283 Çinko ve çinko alaşımları - İkincil çinko

TS EN ISO 376 Metalik malzemeler - Tek eksenli deney makinalarının doğrulanmasında kullanılan kuvvet ölçme cihazlarının kalibrasyonu

TS EN ISO 8565 Metaller ve alaşımlar- Atmosferik korozyon deneyleri- Saha deneyleri için genel özellikler 

TS EN ISO 16120-1 Alaşımsız çelik- Çubuk- Tele dönüştürmek için- Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN ISO 16120-3 Alaşımsız çelik- Çubuk- Tele dönüştürmek için- Bölüm 3: Kaynar ve yarı kaynar dökülmüş düşük karbonlu çelik çubuklar için belirli özellikler 

TS EN ISO 16120-4 Alaşımsız çelik- Çubuk- Tele dönüştürmek için- Bölüm 4:Özel uygulamalar için belirli özellikler

TS EN ISO 15546 Petrol ve doğal gaz endüstrileri - Alüminyum alaşımı sondaj borusu 

TS EN 10245-4 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerine organik kaplamalar- Bölüm 4: Poliester kaplı tel 

TS EN 1559-3 Dökümler- Teknik teslim şartları- Bölüm 3: Demir dökümler için ilave şartlar 

TS EN 1561 Dökümler-Gri (lamel grafitli) dökme demirler 

TS EN 1561 Dökümler-Gri (lamel grafitli) dökme demirler 

TS EN 10245-1 Çelik tel ve tel mamuller-Çelik tel üzerine organik kaplamalar-Bölüm 1: Genel kurallar 

TS EN 10245-2 Çelik tel ve tel mamuller-Çelik tel üzerine organik kaplamalar-Bölüm 2: Pvc kaplanmış tel 

TS EN 10245-3 Çelik tel ve tel mamuller-Çelik tel üzerine organik kaplamalar-Bölüm 3: Pe kaplanmış tel 

TS EN 10245-5 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerine organik kaplamalar-Bölüm 5:Poliamid kaplı tel 

TS EN 10257-1 Çelik teller- Alaşımsız çelikten- Çinko veya çinko alaşımı kaplanmış- Zırhlı enerji veya telekomünikasyon kabloları imalatında kullanılan bölüm 1: Arazi kabloları 

TS EN 10257-2 Çelik teller- Alaşımsız çelikten- Çinko veya çinko alaşımı kaplanmış- Zırhlı elektrik veya telekomünikasyon kabloları imalatında kullanılan-Bölüm 2: Denizaltı kabloları 

TS EN 10270-1 Çelik teller- Mekanik yaylar için- Bölüm 1: Patent tavlı, soğuk çekilmiş, alaşımsız çelik yaylık tel 

TS EN 10270-1 Çelik teller- Mekanik yaylar için- Bölüm 1: Patent tavlı, soğuk çekilmiş, alaşımsız çelik yaylık tel 

TS EN 10270-2 Çelik teller- Mekanik yaylar için- Bölüm 2: Yağda sertleştirilmiş ve menevişlenmiş çelik yaylık tel 

TS EN 10270-2 Çelik teller- Mekanik yaylar için- Bölüm 2: Yağda sertleştirilmiş ve menevişlenmiş çelik yaylık tel 

TS EN 10270-3 Çelik teller- Mekanik yaylar için- Bölüm 3: Paslanmaz çelik yaylık tel 

TS EN 10270-3 Çelik teller- Mekanik yaylar için- Bölüm 3: Paslanmaz çelik yaylık tel 

TS EN ISO 26203-2 Metalik malzemeler- Yüksek gerilme hızlarında çekme deneyi -Bölüm 2: Servehidrolik ve diğer deney sistemleri 

TS 491 EN 610/T2 Kalay ve kalay alaşımları - Külçe kalay 

TS EN 10218-1 Çelik tel ve tel mamuller- Genel-Bölüm 1: Deney metotları 

TS EN 10264-2 Çelik tel ve tel mamulleri - Halatlar için çelik tel - Bölüm 2: Genel amaçlı halatlar için soğuk çekilmiş alaşımsız çelik tel 

TS EN 10264-1 Çelik tel ve tel mamulleri - Halatlar için çelik tel - Bölüm 1: Genel özellikler 

TS EN ISO 9223 Metallerin ve alaşımlarının korozyonu-Atmosferlerin korozyona uğratma nitelikleri-Sınıflandırma 

TS EN ISO 9224 Metaller ve alaşımların korozyonu - Atmosferlerin korozivitesi - Korozif atmosfer kategorileri için kılavuz değerler 

TS EN ISO 9225 Metaller ve alaşımlarının korozyonu- Atmosferlerin korozivitesi- Kirliliğin ölçülmesi 

TS EN ISO 9226 Metallerin ve alaşımlarının korozyonu- Atmosferin korozovitesi- Korozoviteyi değerlendirmek için standard numunelerin korozyon hızının tayini

TS EN 15949 Emniyet makine - Bar mills, yapısal çelik fabrikaları ve tel çubuk fabrikaları için güvenlik gereksinimleri 

TS EN 10294-2 İşleme için içi boş çubuklar - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Alaşımsız ve alaşımlı çelikler 

TS EN 1563:2011(EN) Dökümler- Küresel grafitli dökme demirler 

TS EN 10218-2 Çelik tel ve tel mamuller-Genel-Bölüm 2: Tel boyutları ve toleranslar 

TS EN 10264-3 Çelik tel ve tel mamulleri - Halatlar için çelik tel - Bölüm 3: Yuvarlak ve başka şekildeki alaşımsız çelik tel - Ağır şartlardaki uygulamalar için 

TS EN 16124 Dökümler-Yüksek sıcaklık uygulamaları için düşük alaşımlı ferritik küresel grafitli dökme demirler 

TS EN 13835:2012(EN) Dökümler- Ostenitik dökme demirler 

TS EN 16079 Dökümler- Kompakt grafitli dökme demirler 

TS EN 16079 Dökümler- Kompakt grafitli dökme demirler 

TS EN 16090:2011(EN) Bakır ve bakır alaşımları- Ultrason ile ortalama parça büyüklüğünün tahmini 

TS EN 1971-2 Bakır ve bakır alaşımları- Dikişsiz yuvarlak bakır ve bakır alaşımı borulardaki kusurlaların ölçümü için girdap akım muayenesi- Bölüm 2: İç yüzeyde iç problu yöntem 

TS EN 1172 Bakır ve bakır alaşımları-Levha ve şeritler-Binalarda kullanılan 

TS EN 15022-4 Bakır ve bakır alaşımları-Kalay muhtevası tayini-Bölüm 4:Orta kalay muhtevası-Alevli atomik absorpsiyon yöntemi (faas) 

TS EN 10264-4 Çelik tel ve tel mamulleri - Halatlar için çelik tel - Bölüm 4: Paslanmaz çelik tel 

TS EN 1562 Dökümler-Temper dökme demirler (dövülebilir) 

TS EN 1562 Dökümler-Temper dökme demirler (dövülebilir)

TS EN 10169:2010+A1 Organik madde ile sürekli kaplanmış (rulo kaplama) çelik yassı mamuller -Teknik teslim şartları

TS EN 10025-6+A1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 6: Suverilmiş ve temperlenmiş durumdaki yüksek akma dayanımlı yapı çeliklerinden imal edilmiş yassı mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 10025-6+A1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 6: Suverilmiş ve temperlenmiş durumdaki yüksek akma dayanımlı yapı çeliklerinden imal edilmiş yassı mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 1564 Dökümler- Östemperlenmiş sünek dökme demirler 

TS EN 1971-1:2011(EN) Bakır ve bakır alaşımları- Dikişsiz yuvarlak bakır ve bakır alaşımı borulardaki kusurlaların ölçümü için girdap akım muayenesi- Bölüm 1: Dış yüzeyde iç deney rulolu yöntem 

TS EN 1371-1 Döküm-Sıvı penetrant muayenesi-Bölüm 1:Kum, basınçsız ve düşük basınçlı kalıp dökümler 

TS EN 1371-1 Döküm-Sıvı penetrant muayenesi-Bölüm 1:Kum, basınçsız ve düşük basınçlı kalıp dökümler 

tst EN 10028-1+A1/AC Çelik yassı mamuller-Basınç amaçlı-Bölüm 1: Genel özellikler   

tst EN 10028-1+A1/AC Çelik yassı mamuller-Basınç amaçlı-Bölüm 1: Genel özellikler

TS ISO 2393 Lastik deney karışımları-Hazırlaması,karışımve katılaşması-Malzeme ve yöntemi 

TS EN 12680-3 Döküm - Ultrasonik muayene - Bölüm 3: Küresel grafitli demir dökümler

TS EN ISO 9227 Yapay atmosferlerde korozyon deneyleri - Tuz püskürtme deneyleri 

TS EN 12451 Bakır ve bakır alaşımları - Isı değiştiriciler için dikişsiz yuvarlak borular 

TS EN 12452:2012(EN) Bakır ve bakır alaşımları- Isı değiştiriciler için haddelenmiş kanallı, dikişsiz borular 

TS EN 10025-6:2004+A1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 6: Suverilmiş ve temperlenmiş durumdaki yüksek akma dayanımlı yapı çeliklerinden imal edilmiş yassı mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 10163-2 Çelik yassı mamuller-Sıcak haddelenmiş levha, geniş yassılar ve profiller için teslim şartları-Bölüm 2:Levha ve geniş yassılar 

TS EN 10163-3 Çelik yassı mamuller-Sıcak haddelenmiş levha, geniş yassılar ve profiller için teslim şartları bölüm 3: Profiller 

TS EN 10164 Mamul yüzeyine dik deformasyon özellikleri iyileştirilmiş çelik mamuller-Teknik teslim şartları 

TS EN 1370 Döküm-Yüzey pürüzlülüğünün komporatörle muayenesi 

TS EN ISO 7539-6 Metallerin ve alaşımların korozyonu - Gerilme korozyonu deneyleri - Bölüm 6: Önceden çatlatılmış numunelerin hazırlanması ve kullanılması 

TS EN 486 Alüminyum ve alüminyum alaşımları ekstrüzyon biyetleri 

TS EN ISO 15630-2 Çelik - Betonarme ve öngerilmeli beton için - Deney yöntemleri - Bölüm 2: Kaynaklı hasır çelikler 

TS EN ISO 15630-3 Çelik - Betonarme ve öngerilmeli beton için - Deney yöntemleri - bölüm 3: Öngerme çeliği 

TS EN 2242 Havacılık serisi - En 2083, en 4434 ve en 2346'da tanımlanan iletkenli elektrik kablolarının kıvrılması 

TS EN 10111 Soğuk şekillendirme amaçlı, sürekli sıcak haddelenmiş, düşük karbonlu çelik sac ve şerit - Teknik teslim şartları 

TS EN ISO 9227 Yapay atmosferlerde korozyon deneyleri - Tuz püskürtme deneyleri 

TS EN 16117-1 Bakır ve bakır alaşımları - Bakır miktarı tayini - Bölüm 1: Bakır miktarı %99,85 ten az olan malzemelerde bakırın elektrolitik tayini

TS EN 10200 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizi - Çelikte bor tayini - Spektrofotometrik metot 

TS EN 10270-1 Çelik teller - Mekanik yaylar için- Bölüm 1: Patent tavlı, soğuk çekilmiş, alaşımsız yay çeliği teli 

TS EN 10253-3 Alın kaynaklı boru bağlantı elemanları - Bölüm 3: Özel muayene gerektirmeyen biçimlendirilebilir ostenitik ve ostenitik-Ferritik (dubleks) paslanmaz çelikler 

TS ISO 1178 Magnezyum ve magnezyum alaşımları - Kimyasal analiz - Çözünebilen zirkonyum tayini ( alizarin sülfonat fotometrik metodu ) 

TS EN 12914 İçme ve kullanma sularının arıtımında kullanılan kimyasallar - İnce öğütülmüş (toz) perlit 

TS EN 1976 Bakır ve bakır alaşımları- Biçimlendirilemeyen bakır döküm mamulleri 

TS EN 10071 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analiz metotları-Demir ve çelikte mangan tayini-Elektrometrik titrasyon metodu 

TS EN 10200 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizi-Çelikte bor tayini- Spektrofotometrik metot 

TS EN 16222 Gemi gövdelerinin katodik koruması 

TS EN 10163-1 Sıcak haddelenmiş çelik levhalar, geniş yassılar ve profillerin yüzey teslim şartları- Bölüm 1:Genel Özellikler 

TS EN 10163-1 Sıcak haddelenmiş çelik levhalar, geniş yassılar ve profillerin yüzey teslim şartları- Bölüm 1:Genel Özellikler 

TS EN 15088 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Yapım işleri için yapısal mamuller - Muayene ve teslim için teknik şartlar 

TS EN ISO 1141 Halatlar - Polyester - 3-, 4-, 8- ve 12- kollu halatlar 

TS EN 10244-1/AC Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metalik kaplamalar - Bölüm 1: Genel prensipler 

TS EN ISO 13174 Katodik koruma- Liman tesisleri için 

TS EN ISO 2739:2012 Sinterlenmiş metal burçlar - Radyal ezme dayanımının tayini 

TS EN ISO 2739:2012 Sinterlenmiş metal burçlar - Radyal ezme dayanımının tayini 

TS EN ISO 7625 Sert metaller dışındaki sinterlenmiş metal materyaller-Kimyasal analiz için numune hazırlama-Karbon muhtevası tayininin kimyasl analizleri için numunelerin hazırlanması 

TS EN 10223-1 Çelik teller ve tel mamuller- Çitler için bölüm 1: Çinko ve çinko alaşımı kaplanmış dikenli çelik tel 

TS EN 10223-2:2012 Çelik teller ve tel mamuller- Çitler için- Bölüm 2: Altıgen çelik tel örgüler- Ziraat, ayırma ve çit amaçlı 

TS EN 10223-4:2012 Çelik tel ve tel mamuller- Çitler için- Bölüm 4: Kaynaklı tel örgü çitler 

TS EN 10223-5:2012 Çelik tel ve tel mamuller-Çit amaçlı-Bölüm 5:Mafsallı ve düğümlü çelik tel kümes çitleri 

TS EN 10223-5:2012 Çelik tel ve tel mamuller-Çit amaçlı-Bölüm 6:Basit bükümlü çelik tel çit  

TS EN 10223-6:2012 Çelik tel ve tel mamuller - Çit amaçlı - Bölüm 6: Basit bükümlü çelik tel çit 

TS EN 10223-7 Çelik tel ve tel mamuller-Tel örgüler için-Bölüm 7: Tel örgüler için çelik telden kaynaklı panolar 

TS EN 12450:2012 Bakır ve bakır alaşımları - Dikişsiz, yuvarlak kılcal bakır borular 

TS EN 15616:2012 Bakır alaşımları-Kadmiyum tayini-Alev atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot 

TS EN 16117-2:2012 Bakır ve bakır alaşımları-Bakır içeriği tayini-Bölüm 2: Bakır içeriği % 99,80'den yüksek olan malzemelerde elektrolitik yöntemle bakır tayini 

TS EN ISO 5755:2012 Sinterlenmiş metal malzeme-Özellikler 

TS EN ISO 643:2012 Çelikler - Görünür tane büyüklüğünün mikrografik tayini 

TS EN ISO 7539-1:2012 Metallerin ve alaşımların korozyonu - Gerilme korozyonu deneyleri - Bölüm 1: Genel deney işlemleri kılavuzu 

TS EN ISO 9513 Metal malzemeler - Tek eksenli deneylerde kullanılan ekstansometrelerin kalibrasyonu 

TS EN 1977:2013 Bakır ve bakır alaşımları- Bakır filmaşinler (tellik çubuk)

TS EN 16299 Toprak veya taban ile temasa dayanan toprak depolama tankı üzerinde Dış yüzeylerin katodik koruması

TS EN ISO 4492:2013Metalik tozlar - Sert metaller için tozlar hariç- Sıkıştırma ve sinterleme için boyutsal değişikliklerin tayini 

TS EN 502 Çatı kaplama levhaları- Metal- Tümüyle oturan- Paslanmaz çelik levhadan- Özellikler 

TS EN ISO 3183:2012 Petrol ve doğalgaz sanayileri-Boru hattı ile taşıma sistemleri için çelik borular 

TS EN 3998 Havacılık serisi - Alüminyum alaşımı AL-P2024-T4 veya T42 - Kalınlığı 0,3 mm ilâ 6 mm olan kevha ve şerit 

TS EN 1503-3 Vanalar- Gövdeler, kapaklar ve mahfazalar için malzemeler- Bölüm 3: Avrupa standardlarında belirtilen dökme demiler 

TS EN 10214 Çelik bant ve levha-Sürekli sıcak-Daldırmalı çinko-Alüminyum (za) kaplı-Teknik teslim şartları   

TS EN 573-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Kimyasal bileşim ve biçimlendirilebilir ürünlerin şekli - Bölüm 3: Kimyasal bileşim 

TS EN 573-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Kimyasal bileşim ve biçimlendirilebilir ürünlerin şekli - Bölüm 3: Kimyasal bileşim 

TS EN 1090-3 Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları - Bölüm 3 - Alüminyum yapılar için teknik gerekler 

tst EN 12258-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Terimler ve tarifler- Bölüm 1: Genel terimler

TS EN 10223-1 Çelik teller ve tel mamuller - Çitler için - Bölüm 1: Çinko ve çinko alaşımı kaplanmış dikenli çelik tel

TS EN ISO 4491-4 Metal tozları-İndirgeme metodu ile oksijen tayini-Bölüm 4: İndirgeme-Ekstraksiyon ile toplam oksijen tayini 

TS EN ISO 13517 Metalik tozlar - Debinin kalibreli huni ile tayini (Gustavsson flovmetresi) 

TS EN 14584 Tahribatsız muayene - Akustik emisyon - Doğrulama deneyleri esnasında basınçlı metal donanımın muayenesi - Ae kaynaklarının düzlemsel yerleşimi 

TS EN 10209 Soğuk haddelenmiş düşük karbonlu yassı çelik mamuller-Camsı emaye için - Teknik teslim şartları 

TS EN 12496:2013 Denizsuyu ve tuzlu çamurda katodik koruma için galvanik anotlar 

TS EN 13600:2013 Bakır ve bakır alaşımları - bakır borular - Dikişsiz - Elektriksel amaçlar için 

TS EN 13601 Bakır ve bakır alaşımları - bakır çubuk, tellik çubuk ve tel - Genel elektriksel amaçlar için 

TS EN 13602:2013 Bakır ve bakır alaşımları - Çekilmiş yuvarlak kesitli bakır tel - Elektriksel iletkenlerin imalatı için 

TS EN 13603:2013 Bakır ve bakır alaşımları - Elektriksel amaçlı çekilmiş yuvarlak bakır tel üzerindeki koruyucu kalay kaplamaların değerlendirilmesi için deney yöntemleri 

TS EN 13604 Bakır ve bakır alaşımları - Yüksek iletken bakırdan mamül yarı iletken cihazlar, elektronik ve vakum ürünleri 

TS EN 13605:2013 Bakır ve bakır alaşımları - Bakır profiller ve profil tel - Elektriksel amaçlar için 

TS EN ISO 377:2013 Çelik ve çelik mamulleri- Mekanik deneyler için numunelerin ve deney parçalarının alınması ve hazırlanması

TS EN ISO 3326:2013 Sertmetaller - Mıknatıslanmanın tayini(koersivite) 

TS EN ISO 3326:2013 Sertmetaller - Mıknatıslanmanın tayini(koersivite)

TS EN 13636 Gömülmüş metalik tanklar ve ilgili boru sisteminin katodik korunması 

TS EN 10209 Soğuk haddelenmiş düşük karbonlu yassı çelik mamuller - Camsı emaye için - Teknik teslim şartları 

TS EN 13601 Bakır ve bakır alaşımları - Bakır çubuk, dikdörtgen kesitli çubuk ve tel - Genel elektriksel amaçlar için 

TS EN 13602 Bakır ve bakır alaşımları - Çekilmiş yuvarlak kesitli bakır tel - Elektriksel iletkenlerin imalatı için 

TS EN ISO 20482 Metalik malzemeler - Sac ve şeritler - Erıchsen çökertme deneyi 

TS 491 EN 610 Kalay ve kalay alaşımları- Külçe kalay 

TS EN 10149-2 Yassı çelik mamuller- Soğuk şekillendirme için- Sıcak haddelenmiş- Yüksek akma dayanımlı çelikler bölüm 2: Termomekanik olarak haddelenmiş mamullerin teknik teslim şartları

TS 8311 EN 25580 Tahribatsız muayene-Endüstriyel radyografik aydınlatıcılar-Asgari şartlar 

TS EN 10355 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizi-Alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerin indüktif olarak eşleşmiş plazmalı optik emisyon spektrometrik analizi - Nitrik asit ve sülfürik asit ile çözünümü takiben Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo ve Sn tayini [Rutin yöntem] 

TS EN 10149-1 Yassı çelik mamuller- Soğuk şekillendirme için sıcak haddelenmiş- Yüksek akma dayanımlı çelikler bölüm 1: Genel teknik teslim şartları 

TS EN 10149-3 Yassı çelik mamuller- Soğuk şekillendirme için sıcak haddelenmiş- Yüksek akma dayanımlı çelikler bölüm 3: Normalize edilmiş veya haddelenmede normalize edilmiş mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 4004 Havacılık serisi - Alüminyum alaşımı al-P3103-H16 - Kalınlığı 0,4 mm ilâ 6 mm olan levha ve şerit 

TS EN 15280 Katodik korumalı boru hatlarına uygulanabilir gömülü boru hatlarının AC korozyon ihtimalinin değerlendirilmesi 

TS EN 10268+A1 Soğuk şekillendirmeye uygun, yüksek akma dayanımlı soğuk haddelenmiş çelik yassı mamuller - Teknik teslim şartları

TS EN 10269 Çelikler ve nikel alaşımları- Yüksek sıcaklık ve/veya düşük sıcaklık özellikleri belirtilen bağlama elemanları için 

TS EN 10269 Çelikler ve nikel alaşımları- Yüksek sıcaklık ve/veya düşük sıcaklık özellikleri belirtilen bağlama elemanları için 

TS EN 13195 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Denizcilik uygulamaları için biçimlendirilebilen ve doküm mamuller (gemi inşaatı, deniz ve kıyıdan uzak) 

TS EN ISO 18265 Metal malzemeler - Sertlik değerlerinin çevrimi 

TS EN ISO 8492 Metal malzemeler - Boru - Yassıltma deneyi 

TS EN ISO 8494 Metal malzemeler - Boru - Flanşlama deneyi 

TS EN ISO 8495 Metal malzemeler - Boru - Halka genişletme deneyi 

TS EN ISO 8496 Metal malzemeler - Boru - Halka çekme deneyi 

TS EN 10211 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizi - Çelik ve döküm demirlerde titanyum tayini - Alev atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemi 

TS EN ISO 5579 Tahribatsız muayene-Metalik malzemelerin film ve X- veya gamma ışınlarıyla radyografik muayenesi - Genel kurallar 

TS EN 10216-1 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular-Teknik teslim şartları-Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular 

TS EN 10216-2 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular- Teknik teslim şartları - Bölüm 2: Belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan alaşımsız ve alaşımlı çelik borular 

TS EN 10216-3 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular-Teknik teslim şartları-Bölüm 3: Alaşımlı ince taneli çelik borular 

TS EN 10216-4 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular-Teknik teslim şartları-Bölüm 4: Belirtilen düşük sıcaklık özellikleri olan alaşımsız ve alaşımlı çelik borular

TS EN 10216-5 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular- Teknik teslim şartları - Bölüm 5: Paslanmaz çelik borular 

TS EN 10223-3 Çitler için çelik teller ve tel mamuller-Bölüm 3: İnşaat mühendisliği amaçları için altıgen çelik tel örgüler 

TS EN 10223-8 Çitler için çelik teller ve tel mamuller-Bölüm 8: Kaynaklı örgü gabyon ürünler

TS EN 15112 Sondaj Muhafaza Borularında Dış Katodik Koruma 

TS EN ISO 10893-4 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 4: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların sıvı penetrant muayenesi 

TS EN ISO 10893-4 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 4: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların sıvı penetrant muayenesi 

TS EN ISO 3183 Petrol ve doğalgaz sanayileri – boru hattı ile taşıma sistemleri için çelik borular 

TS EN 1370 Döküm - Yüzey durumunun incelenmesi 

TS EN ISO 10893-1 Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Hidrolik sızdırmazlığın doğrulanması için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik elektromanyetik muayenesi(ISO 10893-1:2011) 

TS EN ISO 10893-1 Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Hidrolik sızdırmazlığın doğrulanması için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik elektromanyetik muayenesi(ISO 10893-1:2011) 

TS EN ISO 10893-2 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 2: Kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (tozaltı ark-kaynaklı parçalar hariç) çelik boruların otomatik girdap akımları ile muayenesi (ISO 10893-2:2011) 

TS EN ISO 10893-2 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 2: Kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (tozaltı ark-kaynaklı parçalar hariç) çelik boruların otomatik girdap akımları ile muayenesi (ISO 10893-2:2011) 

TS EN 573-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Kimyasal bileşim ve dövme ürünlerinin formu - Bölüm 3: Kimyasal bileşimi ve ürünlerin formu 

TS EN 573-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Kimyasal bileşim ve dövme ürünlerinin formu - Bölüm 3: Kimyasal bileşimi ve ürünlerin formu

TS EN ISO 10893-8 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 8: Düzlemsel kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların otomatik ultrasonik muayenesi 

TS EN ISO 10893-8 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 8: Düzlemsel kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların otomatik ultrasonik muayenesi

TS EN 14681+A1 Makinalarda güvenlik - Elektrik ark fırınlarında çelik üretimi için makina ve donanımın güvenlik kuralları 

TS EN 13509 Katodik koruma ölçüm teknikleri 

TS EN 13981-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Yapısal demiryolu uygulamaları için mamuller - Muayene ve teslim için teknik şartlar - Bölüm 3: Dökümler 

TS EN 13411-8 Çelik tel halatlar için sonlandırıcılar - Güvenlik - Bölüm 8: Dövme bağlantı uçları ve kalıpta dövme 

TS EN 10223-4 Çitler ve ağlar için çelik tel ve tel mamuller - Bölüm 4: Kaynaklı çelik tel örgü çitler 

TS EN 10223-6 Çitler ve ağlar için çelik tel ve tel mamuller - Bölüm 6: Basit bükümlü çelik tel çit 

TS EN 1369 Dökümler-Manyetik parçacık muayenesi 

TS EN 61788-19 Süper iletkenlik - Bölüm 19: Mekanik özellikleri ölçümü - reaksiyona Nb3Sn kompozit Süperiletkenlerin Oda sıcaklığı çekme testi 

TS EN 13599 Bakır ve bakır alaşımları - Bakır levha, sac ve şerit - elektriksel amaçlar için 

TS EN 12473 Katodik koruma- Deniz suyunda- Genel prensipler 

TS EN ISO 8407 Metallerin ve alaşımların korozyonu- Korozyon ürünlerinin korozyon deney numunelerinden uzaklaştırılması 

TS EN 10107 Çelik yassı mamuller - Tam işlenmiş durumda teslim edilen yönlendirilmiş taneli elektrik çeliğinden levha, bant ve şeritler 

TS EN ISO 11474 Metallerin ve alaşımların korozyonu- Yapay atmosferde korozyon deneyleri- Aralıklı olarak tuz çözeltisi püskürtülerek yapılan hızlandırılmış açık hava deneyi (kabuk deneyi) 

TS EN ISO 13085 Petrol ve Doğal gaz sanayileri - Alüminyum alaşımlı borular - Kuyularda tesisatlarında kullanım için 

TS EN ISO 22068 Sinterlenmiş metal enjeksiyon kalıplamalı malzemeler - Özellikler 

TS EN ISO 16841 Çelik tel halatlar - halat kurulumu için gözler Çekme - Türleri ve minimum gereksinimleri 

TS EN ISO 11960 Petrol ve doğal gaz sanayileri - Sondaj kuyuları için çelikten imal edilmiş muhafaza ve üretim boruları 

TS EN 12258-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Terimler ve tarifler- Bölüm 1: Genel terimler 

TS EN ISO 9513/AC Metal malzemeler - Tek eksenli deneylerde kullanılan ekstansometrelerin kalibrasyonu- Teknik Korigendum 1

TS EN 13981-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları – Yapısal demiryolu uygulamaları için mamuller - muayene ve teslim için teknik şartlar - Bölüm 4: Dövmeler 

TS EN ISO 27627 Petrol ve doğal gaz sanayileri - Aluminyum alaşımı sondaj borusu bağlantı dişlerinin ölçülmesi 

TS EN 851 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Mutfak eşyalarının imalatında kullanılan disk ve disk taslağı- Özellikler 

TS EN 941 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Genel uygulamalar için disk ve disk taslağı- Özellikler 

TS EN ISO 6509-1 Çinko bakır alaşımları Çinkosuzlaşma Direncin Tayini - - metallerin ve alaşımların korozyon Bölüm 1: Test yöntemi 

TS EN ISO 10113 Metalik malzemeler-Band, levha ve şeritler plastik gerinim oranı tayini 

TS EN ISO 10275 Metalik malzemeler- Sac ve şerit - Çekme gerinim sertleşme katsayısının tayini 

TS EN 12420 Bakır ve bakır alaşımları-Dövmeler 

TS EN 16482 Dökümler - Sürekli döküm demir çubuklar 

TS EN ISO 17081 Elektrokimyasal teknikle, metallerde hidrojen tutulumu ve naklinin tayini ve hidrojen geçirgenliğinin ölçümü metodu 

TS EN ISO 16808 Metalik malzemeler - Sac ve şerit - Optik ölçüm sistemleriyle şişirme deneyi yoluyla çift eksenli gerilme-uzama eğrisinin tayini 

TS EN ISO 4490 Metalik tozlar-Kalibre edilmiş huni vasıtası ile akış süresinin tayini (hall flowmetre)ölçme metotları 

TS ISO 6279 Kaymalı yataklar - Som yataklar için alüminyum alaşımları 

TS EN ISO 10893-11 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 11: Enine ve/veya boyuna kusurların tespiti için kaynak edilmiş çelik borularda kaynak dikişinin otomatik ultrasonik muayenesi (ISO 10893-11:2011) 

TS EN ISO 10893-11 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 11: Enine ve/veya boyuna kusurların tespiti için kaynak edilmiş çelik borularda kaynak dikişinin otomatik ultrasonik muayenesi (ISO 10893-11:2011) 

TS EN 10257-1 Çelik teller- Alaşımsız çelikten- Çinko veya çinko alaşımı kaplanmış- Zırhlı enerji veya telekomünikasyon kabloları imalatında kullanılan Bölüm 1: Arazi kabloları 

TS EN ISO 6506-1 Metalik malzemeler - Brinell sertlik deneyi - Bölüm 1: Deney metodu 

TS EN ISO 6506-2 Metalik malzemeler - Brinell sertlik deneyi - Bölüm 2: Deney cihazlarının doğrulanması ve kalibrasyonu 

TS EN ISO 6506-3 Metalik malzemeler - Brinell sertlik deneyi - bölüm 3: Referans blokların kalibrasyonu 

TS EN ISO 6506-4 Metalik malzemeler - Brinell sertlik deneyi - bölüm 4: Sertlik değeri çizelgeleri 

TS EN ISO 683-17 Isıl işlem görmüş çelikler- Alaşım çelikleri ve otomat çelikleri- Bölüm 17: Bilyalı ve silindirik rulmanlı yataklar için 

TS EN ISO 683-17 Isıl işlem görmüş çelikler- Alaşım çelikleri ve otomat çelikleri- Bölüm 17: Bilyalı ve silindirik rulmanlı yataklar için 

TS EN 1559-2 Dökümler -Teknik teslim şartları- Bölüm 2: Çelik dökümler için ilâve özellikler 

TS EN 10088-2 Paslanmaz çelikler - Bölüm 2: Genel amaçlar için korozyona dirençli çeliklerden yapılan sac/levha ve şeritlerin teknik teslim şartla

TS EN 10088-2 Paslanmaz çelikler - Bölüm 2: Genel amaçlar için korozyona dirençli çeliklerden yapılan sac/levha ve şeritlerin teknik teslim şartları 

TS EN 10088-1 Paslanmaz çelikler - Bölüm 1: Paslanmaz çeliklerin listesi 

TS EN 10088-3 Paslanmaz çelikler - Bölüm 3: Genel amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan yarı mamuller, çubuklar, filmaşinler, teller, profiller ve parlak mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 10088-3 Paslanmaz çelikler - Bölüm 3: Genel amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan yarı mamuller, çubuklar, filmaşinler, teller, profiller ve parlak mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 10088-3 Paslanmaz çelikler - Bölüm 3: Genel amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan yarı mamuller, çubuklar, filmaşinler, teller, profiller ve parlak mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 10217-7 Çelik borular - Kaynaklı- Basınç amaçlı - Teknik teslim şartları - Bölüm 7: Paslanmaz çelik borular

TS EN 13411-4 Çelik tel halatlar için sonlandırıcılar - Güvenlik -Bölüm 4: Metal ve reçine ile soketleme 

TS EN 10223-3 Çitler için çelik teller ve tel mamuller-Bölüm 3: İnşaat mühendisliği amaçları için altıgen çelik tel örgüler 

TS EN 10169:2010+A1 Organik madde ile sürekli kaplanmış (rulo kaplama) çelik yassı mamuller -Teknik teslim şartları 

TS EN 10149-1 Yassı çelik mamuller- Soğuk şekillendirme için sıcak haddelenmiş- Yüksek akma dayanımlı çelikler – Bölüm 1: Genel teknik teslim şartları 

TS EN 10149-2 Yassı çelik mamuller- Soğuk şekillendirme için- Sıcak haddelenmiş- Yüksek akma dayanımlı çelikler bölüm 2: Termomekanik olarak haddelenmiş mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 10149-3 Yassı çelik mamuller- Soğuk şekillendirme için sıcak haddelenmiş- Yüksek akma dayanımlı çelikler bölüm 3: Normalize edilmiş veya haddelenmede normalize edilmiş mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 1371-1 Döküm-Sıvı penetrant muayenesi-Bölüm 1:Kum, basınçsız ve düşük basınçlı kalıp dökümler 

TS EN 1371-1 Döküm-Sıvı penetrant muayenesi-Bölüm 1:Kum, basınçsız ve düşük basınçlı kalıp dökümler 

TS EN 10216-1 Çelik borular - Dikişsiz, basınç amaçları için - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular 

TS EN 10216-2 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular- Teknik teslim şartları - Bölüm 2: Belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan alaşımsız ve alaşımlı çelik borular 

TS EN 10216-3 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular-Teknik teslim şartları-Bölüm 3: Alaşımlı ince taneli çelik borular Ü

TS EN 10216-4 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular-Teknik teslim şartları-Bölüm 4: Belirtilen düşük sıcaklık özellikleri olan alaşımsız ve alaşımlı çelik borular

TS EN 10216-5 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular- Teknik teslim şartları - Bölüm 5: Paslanmaz çelik borular

TS EN 15280 Katodik korumalı boru hatlarına uygulanabilir gömülü boru hatlarının AC korozyon ihtimalinin değerlendirilmesi   

TS EN 851 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Mutfak eşyalarının imalatında kullanılan disk ve disk taslağı- Özellikler   

tst EN 61788-19 Süper iletkenlik - Bölüm 19: Mekanik özellikleri ölçümü - reaksiyona Nb3Sn kompozit Süperiletkenlerin Oda sıcaklığı çekme testi   

TS EN 10223-2 Çelik teller ve tel mamuller - Çitler ve örgüler için - Bölüm 2: Altıgen çelik tel örgüler - Ziraat, ayırma ve çit amaçlı

TS EN 10223-7 Çelik tel ve tel mamuller - Çitler ve örgüler için - Bölüm 7: Çit amaçlı kaynaklı çelik tel paneller 

TS EN 10245-2 Çelik tel ve tel mamuller-Çelik tel üzerine organik kaplamalar – Bölüm 2: PVC kaplı tel 

TS EN 10253-2 Çelik boru ekleme parçaları - Alın kaynaklı - Bölüm 2: Alaşımsız ve ferritik alaşımlı çelikler için özel muayene şartları-Boyutlar, teknik teslim şartları

TS EN 10268+A1 Soğuk şekillendirmeye uygun, yüksek akma dayanımlı soğuk haddelenmiş çelik yassı mamuller - Teknik teslim şartları   

TS EN 1386 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Diş plakası - Şartnameler   

TS EN 10269 Çelikler ve nikel alaşımları- Yüksek sıcaklık ve/veya düşük sıcaklık özellikleri belirtilen bağlama elemanları için 

TS EN 10269 Çelikler ve nikel alaşımları- Yüksek sıcaklık ve/veya düşük sıcaklık özellikleri belirtilen bağlama elemanları için 

TS EN 12420 Bakır ve bakır alaşımları-Dövmeler 

TS EN 12473 Katodik koruma- Deniz suyunda- Genel prensipler 

TS EN 13599  Bakır ve bakır alaşımları - Bakır levha, sac ve şerit - Elektriksel amaçlar için 

TS EN ISO 11960 Petrol ve doğal gaz sanayileri - Sondaj kuyuları için çelikten imal edilmiş muhafaza ve üretim boruları   

TS EN 14195 Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri 

TS EN 1559-1 Dökümler- Teknik teslim şartları- Bölüm 1: Genel 

TS EN 10293 Genel mühendislik kullanımları için çelik dökümler 

TS EN 1371-2 Dökümler-Sıvı penetrant muayenesi-Bölüm 2: Hassas dökümler 

TS EN 1371-2 Dökümler-Sıvı penetrant muayenesi-Bölüm 2: Hassas dökümler 

TS EN ISO 7441 Metal ve alaşımlarının korozyonu-Açık hava korozyon deneylerinde bimetalik korozyonun tayini 

TS EN ISO 7539-10 Metallerin ve alaşımlarının korozyonu- Gerilme korozyon deneyi- Bölüm 10: Ters U-eğme metodu 

TS EN ISO 7539-11 Metallerin ve alaşımlarının korozyonu- Gerilme korozyon deneyi- Bölüm 11: Metal ve alaşımların hidrojen kırılganlığı ve hidrojen nedeniyle çatlamaya dayanım deneyi esasları 

TS EN 15063-1 Bakır ve bakır alaşımları - Ana bileşenlerin ve safsızlıkların dalga boyu ayırmalı x-Işını fluoresans spektrometrisi ile belirlenmesi- Bölüm 1: Rutin metot için kılavuz 

TS EN 15063-1 Bakır ve bakır alaşımları - Ana bileşenlerin ve safsızlıkların dalga boyu ayırmalı x-Işını fluoresans spektrometrisi ile belirlenmesi- Bölüm 1: Rutin metot için kılavuz 

TS EN 15703-2 Bakır ve bakır alaşımları - Manganez içeriğinin tayini - Bölüm 2: Alevli atomik absorpsiyon spektrometrisi metodu (AAAS)

TS EN 15703-2 Bakır ve bakır alaşımları - Manganez içeriğinin tayini - Bölüm 2: Alevli atomik absorpsiyon spektrometrisi metodu (AAAS)

TS EN 10107 Çelik yassı mamuller - Tam işlenmiş durumda teslim edilen yönlendirilmiş taneli elektrik çeliğinden levha, bant ve şeritler 

TS EN 10211 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizi – Çelik ve dökme demirlerde titanyum tayini – Alev atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemi 

TS EN 941 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Genel uygulamalar için disk ve disk taslağı- Özellikler 

TS EN ISO 8492 Metal malzemeler - Boru - Yassıltma deneyi 

TS EN ISO 8494 Metal malzemeler - Boru - Flanşlama deneyi 

TS EN ISO 8495 Metal malzemeler - Boru - Halka genişletme deneyi 

TS EN ISO 18265 Metal malzemeler - Sertlik değerlerinin çevrimi 

tst EN ISO 8492 Metal malzemeler - Boru - Yassıltma deneyi   

tst EN 10120 Kaynaklı gaz tüpleri için çelik plaka ve şeritler   

TS EN 1971-1 Bakır ve bakır alaşımları- Dikişsiz yuvarlak bakır ve bakır alaşımı borulardaki kusurların ölçümü için girdap akım muayenesi- Bölüm 1: Çevreleyen bir bobinle dış yüzeyde deney 

TS EN 1971-2 Bakır ve bakır alaşımları- Dikişsiz yuvarlak bakır ve bakır alaşımı borulardaki kusurların ölçümü için girdap akım muayenesi- Bölüm 2: İç yüzeydeki dâhili bir prob ile deney 

TS EN ISO 10893-6 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 6: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik borularda kaynak dikişinin radyografik muayenesi 

TS EN ISO 10893-6 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 6: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik borularda kaynak dikişinin radyografik muayenesi 

TS 8848 EN 988/D1 Çinko ve çinko alaşımları- Binalarda kullanılan haddelenmiş yassı mamullerin özellikleri 

TS 8848 EN 988/D1 Çinko ve çinko alaşımları- Binalarda kullanılan haddelenmiş yassı mamullerin özellikleri

TS EN 14195 Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri 

TS EN 10346/D2 Sıcak daldırmayla sürekli olarak kaplanmış çelik yassı mamuller - Teknik teslim şartları 

TS EN 10221 Sıcak haddelenmiş çubukların yüzey kalitelerinin sınıflandırılması-Teknik teslim şartları 

TS EN 10221 Sıcak haddelenmiş çubukların yüzey kalitelerinin sınıflandırılması-Teknik teslim şartları

TS EN 10113-1 Sıcak haddelenmiş mamuller-İnce taneli kaynaklanabilen yapı çelikleri-Kısım 1: Genel teknik teslim şartları   

TS EN ISO 11474 Metallerin ve alaşımların korozyonu- Yapay atmosferde korozyon deneyleri- Aralıklı olarak tuz çözeltisi püskürtülerek yapılan hızlandırılmış açık hava deneyi (kabuk deneyi)   

TS EN ISO 8407 Metallerin ve alaşımların korozyonu- Korozyon ürünlerinin korozyon deney numunelerinden uzaklaştırılması

TS EN 1559-4 Dökümler- Teknik teslim şartları- Bölüm 4: Alüminyum alaşımı dökümler için ilave özellikler

TS EN ISO 6508-2 Metalik malzemeler - Rockwell sertlik deneyi - bölüm 2: Deney cihazlarının ve uçların doğrulanması ve kalibrasyonu 

TS EN ISO 6508-3 Metalik malzemeler- Rockwell sertlik deneyi- Bölüm 3: Referans blokların kalibrasyonu

TS ISO 10384 Kimyasal bileşimleriyle tanımlanmış sıcak haddelenmiş karbon çeliği levhalar 

TS ISO 11054 Kesici takımlar- Yüksek hız çelik gruplarının kısa gösterilişi 

TS ISO 9591 Metallerin ve alaşımlarının korozyonu-Alüminyum alaşımlarının korozyonu-Gerilme korozyonu çatlağına direncin tayini 

TS ISO 7530-1 Nikel alaşımları- Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik analiz- Bölüm 1: Genel kurallar ve numune çözme 

TS ISO 4999 Sürekli sıcak daldırma metoduyla terne (kurşun alaşımı) kaplanan, soğuk haddelenmiş ticari, çekme ve yapı kalitelerinde çelik sac 

TS ISO 14590 Soğuk haddelenmiş çelik sac - Yüksek çekme dayanımlı, düşük akma noktalı, şekillendirilebilirliği iyileştirilmiş 

TS ISO 7800 Metalik malzemeler - Tel - Basit burulma deneyi 

TS ISO 1143 Metaller- Dönen çubuk eğme yorulma deneyleri

TS EN 61788-21 Süperiletkenlik - Bölüm 21: Süperiletken teller - Pratik süperiletken teller için deney yöntemleri - Genel özellikler ve kılavuzluk

TS EN 1396 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Rulo kaplanmış levha ve band-Genel uygulamalar-Özellikler

TS EN ISO 6892-3:2015 Metalik malzemeler - Çekme deneyi - Bölüm 3: Düşük sıcaklıktaki deney yöntemi 

TS EN 10027-2 Çelikler için kısa gösterme sistemleri-Bölüm 2: Nümerik sistem

TS EN 15079 Bakır ve bakır alaşımları - Kıvılcım esaslı optik emisyon spektrometresi (S-OES) vasıtasıyla analiz 

TS EN 15079 Bakır ve bakır alaşımları - Kıvılcım esaslı optik emisyon spektrometresi (S-OES) vasıtasıyla analiz 

TS EN 10346 Sıcak daldırmayla sürekli olarak kaplanmış çelik yassı mamuller - Teknik teslim şartları 

TS EN ISO 16701 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Suni atmosferdeki korozyon - Kontrollu nemlendirme periyodu ve aralıklı tuz çözeltisi püskürtme koşullarına maruz bırakmayı kapsayan hızlandırılmış korozyon deneyi 

TS EN 10359 Laser kaynaklı yarı mamüller - Teknik teslim şartları 

TS EN 10338 Soğuk şekillendirmede kullanılan çok evreli (fazlı) çeliklerin sıcak ve soğuk olarak haddelenmiş kaplamasız ürünleri-Teknik teslim şartları 

TS EN 10360 Sıcak, ılık ve soğuk dövme - Sevkiyat öncesi tamir şartları 

TS EN ISO 14577-1 Metalik malzemeler - Sertlik ve malzeme parametreleri için aletli iz deneyi - Bölüm 1: Deney metodu 

TS EN ISO 14577-2 Metalik malzemeler - Sertlik ve malzeme parametreleri için aletli iz deneyi - Bölüm 2: Deney makinalarının doğrulanması ve kalibrasyonu 

TS EN ISO 14577-3 Metalik malzemeler - Sertlik ve malzeme parametreleri için aletli iz deneyi - Bölüm 3: Referans blokların kalibrasyonu 

TS EN 10253-4 Alın kaynaklı boru bağlantı elemanları- Bölüm 4: Özel muayene şartlarına sahip biçimlendirilebilir östenitik ve östenitik ferritik (dubleks) paslanmaz çelikler.   

TS EN 10025-2/D1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 2: Alaşımsız yapı çeliklerinin teknik teslim şartları 

TS EN 10025-2/D1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 2: Alaşımsız yapı çeliklerinin teknik teslim şartları 

TS EN 14783 Levha ve şerit - Metal - Yüzeye tam oturan - Çatı kaplaması, dış cephe kaplaması ve iç yüzey kaplaması olarak kullanım için - mamul özellikleri ve gerekler 

TS EN 14783 Levha ve şerit - Metal - Yüzeye tam oturan - Çatı kaplaması, dış cephe kaplaması ve iç yüzey kaplaması olarak kullanım için - mamul özellikleri ve gerekler 

TS EN 10210-1 Çelik profiller-Sıcak haddelenmiş içi boş alaşımsız ve ince taneli yapı çeliklerinden-Bölüm 1:Teknik teslim şartları   

TS EN 10029 Sıcak haddelenmiş 3 mm veya daha kalın çelik levhalar -Ölçü ve şekil toleransları 

TS EN 10210-2 Çelik profiller-Sıcak haddelenmiş içi boş alaşımsız ve ince taneli yapı çeliklerinden-Bölüm 2:Toleranslar, boyutlar ve kesit özellikleri "

TS EN 10149-2/D1 Yassı çelik mamuller - Soğuk şekillendirme için sıcak haddelenmiş - Yüksek akma dayanımlı çelikler - Bölüm 2: Termomekanik olarak haddelenmiş mamullerin teknik teslim şartları 

TS EN 10251 Manyetik malzemeler-Elektriksel levha ve bantların geometrik özelliklerinin tayini metodu 

TS EN 10139/D1 Çelik şeritler- Soğuk haddelenmiş kaplanmamış dar- Yumuşak ve soğuk şekillendirme için- Teknik teslim şartları 

TS EN 10219-2/D1 Yapısal çelik borular - Dikişli, alaşımsız, ince taneli çeliklerden soğuk şekillendirilerek kaynak edilmiş - Bölüm 2: Toleranslar, boyutlar ve kesit özellikleri 

TS EN ISO 7438 Metalik malzemeler - Eğme deneyi 

TS EN 16773 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Yarı sert gıda ambalajları alanında folyo üretimi için kılavuz 

TS EN 10139 Çelik şeritler- Soğuk haddelenmiş kaplanmamış dar- Yumuşak ve soğuk şekillendirme için- Teknik teslim şartları 

TS EN ISO 15156-2 Petrol ve doğal gaz sanayileri - Petrol ve gaz üretiminde H2S içeren ortamlarda kullanılan malzemeler - Bölüm 2: Çatlamaya dayanıklı karbon çeliği ve düşük alaşım çelikleri ve dökme demirin kullanımı 

TS EN ISO 15156-3 Petrol ve doğal gaz sanayileri - Petrol ve gaz üretiminde H2S içeren ortamlarda kullanılan malzemeler - Bölüm 3: Çatlamaya dayanıklı korozyona dayanıklı alaşımlar ve diğer alaşımlar 

TS EN 10106 Çelik yassı mamuller-Tam işlenmiş durumda teslim edilen soğuk haddelendirilerek yönlendirilmemiş taneli elektrik çeliğinden levha, bant ve şeritler 

TS EN 10303 Manyetik ince çelik levha ve şerit - Orta frekanslarda kullanım için 

TS EN 10303 Manyetik ince çelik levha ve şerit - Orta frekanslarda kullanım için 

TS EN ISO 8044 Metallerin ve alaşımların korozyonu - Temel terimler ve tarifleri 

TS EN ISO 14556 Çelik - V çentikli numunenin charpy darbe deneyi - Aletli deney metodu 

TS EN ISO 16859-1 Metalik malzemeler - Leeb sertlik deneyi - Bölüm 1: Deney yöntemi 

TS EN ISO 16859-2 Metalik malzemeler - Leeb sertlik deneyi - Bölüm 2: Deney cihazlarının kalibrasyonu ve doğrulaması 

TS EN ISO 16859-3 Metalik malzemeler - Leeb sertlik deneyi - Bölüm 3: Referans deney bloklarının kalibrasyonu 

TS EN ISO 7500-1 Metal malzemeler - Tek eksenli statik deney makinalarının doğrulanması - Bölüm 1: Çekme/basma deney makinaları - Kuvvet ölçme sisteminin doğrulanması ve kalibrasyonu 

TS EN 10361 Alaşımlı çelikler - Nikel muhtevasının tayini - Endüktif eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometrisi yöntemi 

TS EN 14121 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Elektroteknik uygulamalar için alüminyum sac, şerit ve levha

TS EN ISO 20482 Metalik malzemeler - Sac ve şeritler - Erıchsen çökertme deneyi 

TS EN 754-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Soğuk çekilmiş tellik çubuk/çubuk ve boru - Bölüm 1: Muayene ve teslim için teknik şartlar 

TS EN 755-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller - Bölüm 2: Mekanik özellikler 

TS EN ISO 4499-3 Sert metaller – Mikroyapının metalografik belirlenmesi – bölüm 3: Ti (C,N) ve WC/kübik karbür esaslı ser metallerin içindeki mikroyapı özelliklerinin ölçümü 

TS EN ISO 4499-3 Sert metaller – Mikroyapının metalografik belirlenmesi – bölüm 3: Ti (C,N) ve WC/kübik karbür esaslı ser metallerin içindeki mikroyapı özelliklerinin ölçümü 

TS EN ISO 4499-4 Sert metaller – Mikroyapının metalografik belirlenmesi – bölüm 4: Gözenekliliğin, karbon hatalarının ve eta faz içeriğinin özellikleri 

TS EN ISO 4499-4 Sert metaller – Mikroyapının metalografik belirlenmesi – bölüm 4: Gözenekliliğin, karbon hatalarının ve eta faz içeriğinin özellikleri 

TS EN ISO 4829-2 Çelik ve dökme demir-Toplam silisyum tayini-İndirgenmiş molibdosilikat spektrometrik metot bölüm 2: % 0,01-0,05 arası silisyum içeren numuneler 

TS EN ISO 4938 Çelik ve demir-Nikel tayini-Gravimetrik veya titrimetrik metot 

TS EN ISO 4946 Çelik ve dökme demir-Bakır tayini-2,2 dikinolil spektrofotometrik metot 

TS EN 10305-1 Çelik borular - Hassas uygulamalar için - Teknik teslim şartları - bölüm 1: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular 

TS EN 10305-4:2016 Çelik borular - Hassas uygulamalar için - Teknik teslim şartları - bölüm 4: Hidrolik ve pnömatik güç sistemleri için soğuk çekilmiş dikişsiz borular 

TS EN 10305-5:2016 Çelik borular - Hassas uygulamalar için - Teknik teslim şartları - bölüm 5: Soğuk ölçülendirilmiş, dikişli, kare ve dikdörtgen kesitli borular 

TS EN 10305-6:2016 Çelik borular - Hassas uygulamalar için - Teknik teslim şartları - bölüm 6: Hidrolik ve pnömatik güç sistemleri için soğuk çekilmiş, dikişli borular 

TS EN 10305-2:2016 Çelik borular - Hassas uygulamalar için - Teknik teslim şartları - bölüm 2: Soğuk çekilmiş dikişli borular 

TS EN 10305-3:2016 Çelik borular - Hassas uygulamalar için - Teknik teslim şartları - bölüm 3: Soğuk ölçülendirilmiş dikişli borular

TS EN ISO 11970:2016 Çelik dökümlerin kaynak işlemleri için kaynak prosedürlerinin uygunluğu ve spesifikasyonu 

TS EN 12392:2016 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Biçimlendirilebilir mamüller - Basınç amaçlı ekipmanların imalinde kullanılan mamüller için özel şartlar 

TS EN 16774 Makinelerde Güvenlik - Çelik dönüştürücü ve ilgili ekipman için emniyet gerekleri 

TS EN 1754 Magnezyum ve magnezyum alaşımları-Magnezyum ve magnezyum alaşımı anotlar, külçeler ve dökümler- Kısa gösteriliş sistemi

TS EN ISO 7153-1 Cerrahi aletler - Malzemeler - Bölüm 1: Metaller 

TS EN ISO 6508-1 Metalik malzemeler- Rockwell sertlik deneyi- Bölüm 1: Deney metodu 

TS ISO 12135 Metalik malzemeler-Kuvarsist kırılma tokluğunun belirlenmesi için birleştirilmiş test yöntemi 

TS EN 755-1:2016 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller - Bölüm 1:Teknik muayene ve teslim şartları 

TS EN 12163:2016 Bakır ve bakır alaşımları - Genel amaçlar için çubuk 

TS EN ISO 8049 Ferronikel kırıntıları- Analiz için numune alma 

TS EN ISO 6892-1 Metalik malzemeler - Çekme deneyi - Bölüm 1: Ortam sıcaklığında deney metodu 

TS EN 10228-3:2016 Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 3: Ferritik veya martenzitik dövme çeliklerin ultrasonik muayenesi 

TS EN 10228-3:2016 Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 3: Ferritik veya martenzitik dövme çeliklerin ultrasonik muayenesi 

TS EN 10228-2:2016 Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi- Bölüm 2: Penetrant muayenesi 

TS EN 10228-2:2016 Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi- Bölüm 2: Penetrant muayenesi 

TS EN 10228-4:2016 Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 4: Östenitik ve östenitik-Ferritik paslanmaz çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi 

TS EN 10228-4:2016 Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 4: Östenitik ve östenitik-Ferritik paslanmaz çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi 

TS EN 12164:2016 Bakır ve bakır alaşımları - Otomat tezgahları için çubuk 

TS EN 12168:2016 Bakır ve bakır alaşımları - Otomat tezgahlar için içi boş çubuklar 

TS EN 485-1:2016 Aluminyum ve alüminyum alaşımları bant şerit ve levha bölüm 1: Muayene ve teslim için teknik şartları 

TS EN 10272 Paslanmaz çelik çubuklar-Basınç amaçları için 

TS EN 10272 Paslanmaz çelik çubuklar-Basınç amaçları için 

TS EN 10213+A1 Çelik dökümler-Basınç amaçlı 

TS EN 12166:2016 Bakır ve bakır alaşımları - Teller - Genel amaçlar için 

TS EN 12167:2016 Bakır ve bakır alaşımları - Genel amaçlar için profiller ve dikdörtgen kesitli çubuklar 

TS EN 12165 Bakır ve bakır alaşımları - Biçimlendirilmiş ve biçimlendirilmemiş dövme taslağı 

TS EN 10028-7 Çelik yassı mamuller-Basınç amaçlı-Bölüm 7: Paslanmaz çelikler 

TS EN 10028-7 Çelik yassı mamuller-Basınç amaçlı-Bölüm 7: Paslanmaz çelikler 

TS EN 755-8 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller - Bölüm 8: Lomboz boruları, boyut ve şekil toleransları 

TS EN 754-7 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Soğuk çekilmiş tellik çubuk/çubuk ve boru - Bölüm 7: Dikişsiz borular, boyut ve şekil toleransları 

TS EN 754-8 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Soğuk çekilmiş tellik kısa çubuk/çubuk ve boru-Bölüm 8:Lumboz boruları boyut ve şekil toleransları 

TS EN 755-7 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller- Bölüm 7: Dikişsiz borular, boyut ve şekil toleransları 

TS EN 755-9 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller - Bölüm 9: Profiller, boyut ve şekil toleransları 

TS EN 10314 Yüksek sıcaklıklarda en düşük kalıcı gerilme değerlerinin elde ediliş metodu

TS EN 485-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Sac, şerit ve plaka - Bölüm 2: Mekanik özellikler 

TS EN 755-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller - Bölüm 1:Teknik muayene ve teslim koşulları 

TS EN 10228-1 Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 1: Manyetik parçacık muayenesi 

TS EN 10228-1 Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 1: Manyetik parçacık muayenesi 

TS EN 16774 Makinelerde Güvenlik - Çelik dönüştürücü ve ilgili ekipman için emniyet gerekleri   

TS EN 10363 Sürekli sıcak haddelenmiş desenli çelik ve geniş şeritten kesilmiş şerit ve plaka/levha – boyutların ve şeklin toleransları 

TS EN 10027-1 Çeliklerin kısa gösteriliş sistemleri - Bölüm 1: Çelik adları 

TS EN ISO 148-1 Metalik malzemeler-Charpy vurma deneyi- Bölüm 1: Deney metodu 

TS EN ISO 148-2 Metalik malzemeler-Charpy vurma deneyi-Bölüm 2: Deney makinasının doğrulanması (sarkaçla vurma) 

TS EN ISO 148-3 Metalik malzemeler-Charpy vurma deneyi-Bölüm 3: Vurmanın dolaylı olarak değerlendirilmesi için v çentik deney parçalarının hazırlanması ve nitelendirilmesi 

TS EN 754-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Soğuk çekilmiş tellik kısa çubuk/çubuk ve boru-Bölüm 2:Mekanik özellikler 

TS EN 1412 Bakır ve bakır alaşımları-Avrupa numaralama sistemi 

TS EN 10205 Soğuk haddelenmiş kalay ürünleri-kara levha 

TS EN ISO 14577-4 Metalik malzemeler - Sertlik ve malzeme parametreleri için aletli iz deneyi - Bölüm 4: Metalik ve metalik olmayan kaplamalar için deney metodu 

TS EN ISO 3928 Sinterlenmiş metal malzemeler, sertmetaller hariç - yorulma deney parçaları 

TS EN ISO 3928 Sinterlenmiş metal malzemeler, sertmetaller hariç - yorulma deney parçaları 

TS ISO 13521 Östenitik manganlı çelik döküm 

TS EN ISO 16440 Petrol ve doğal gaz sanayileri - Boru hattıyla taşıma sistemleri - Çelik kılıflı boru hatlarının tasarımı, yapımı ve bakımı 

TS EN ISO 6892-1 Metalik malzemeler - Çekme deneyi - Bölüm 1: Ortam sıcaklığında deney metodu   

TS EN 755-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller - Bölüm 2: Mekanik özellikler

TS EN 10253-1/D1 Boru bağlantı elemanları- Alın kaynaklı - Bölüm 1: Özel muayene gerektirmeyen genel amaçlı biçimlendirilebilir karbon çeliği 

TS EN 10056-1 Yapı çelikleri - L profiller ve köşebentler - Bölüm 1: Boyutlar 

TS EN 10152 Soğuk şekillendirme için elektrolitik çinko kaplanmış soğuk haddelenmiş çelik yassı mamuller - Teknik teslim şartları 

TS EN 10365 Sıcak haddelenmiş çelik kanallar, I ve H profiller - Boyutlar ve kütleler 

TS EN 12020-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - En aw- 6060 ve en aw- 6063 alaşımlarından ekstrüzyon ile imal edilmiş hassas profiller - bölüm 2: Boyut ve şekil toleransları 

TS EN ISO 12696 Beton içindeki çeliğin katodik koruması 

TS EN ISO 12696 Beton içindeki çeliğin katodik koruması 

TS EN 10056-2/D1 Yapı çelikleri - L profiller ve köşebentler - Bölüm 2: Şekil ve boyut toleransları 

TS ISO 10474 Çelik ve çelik ürünler - Muayene dokümanı  

TS ISO 12107 Metalik malzemeler - Yorulma deneyi - İstatiksel planlama ve verilerin analizi 

TS EN 10056-1 Yapı çelikleri - L profiller ve köşebentler - Bölüm 1: Boyutlar   

TS EN 12421 Magnezyum ve magnezyum alaşımları- Alaşımsız magnezyum 

TS EN 12020-2:2016/AC Alüminyum ve alüminyum alaşımları - En aw- 6060 ve en aw- 6063 alaşımlarından ekstrüzyon ile imal edilmiş hassas profiller - bölüm 2: Boyut ve şekil toleransları

TS EN 515 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Biçimlenebilir mamüller - Temper kısa gösterilişleri 

TS EN 515 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Biçimlenebilir mamüller - Temper kısa gösterilişleri 

TS EN ISO 4885 Demir esaslı malzemeler-Isıl işlemler - Sözlük 

TS EN 1559-5 Dökümler- Teknik teslim şartları- Bölüm 5 : Magnezyum alaşımlı dökümler için ilave şartlar 

TS EN ISO 16120-2 Alaşımsız çelik- Çubuk- Tele dönüştürmek için- Bölüm 2: Genel amaçlı çubuklar için belirli özellikler 

TS EN 16914 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Kaynaklanabilir alüminyum alaşımında sıcak haddelenmiş zırh plakaları - Teknik teslim şartları

TS EN 40-5 Aydınlatma direkleri - Bölüm 5: Çelik aydınlatma direkleri için gerekli şartlar

TS EN ISO 204 Metalik malzemeler-Gerilmeli tek eksenli sürünme deneyi-Deney metodu 

TS 205-2 ISO 7801 Metalik malzemeler - Tel - Ters eğme deneyi

TS EN ISO 6507-3 Metalik malzemeler- Vickers sertlik deneyi - Bölüm 3: Referans blokların kalibrasyonu

TS EN ISO 6507-1 Metalik malzemeler - Vickers sertlik deneyi - Bölüm 1: Deney metodu 

TS EN ISO 6507-2 Metalik malzemeler - Vickers sertlik deneyi - Bölüm 2: Deney cihazlarının doğrulanması ve kalibrasyonu

TS EN 485-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Sac, şerit ve plâkalar - Bölüm 3: Sıcak haddelenmiş mamullerin boyut ve şekil toleransları

TS EN 487 Alümünyum ve alümünyum alaşımları-Hadde ıngotları-Özellikler 

TS 491 EN 610/tst T2 Kalay ve kalay alaşımları- Külçe kalay

TS EN 523 Çelik şerit kılıflar - Öngerilmeli donatılar için - Terimler, özellikler, kalite kontrol 

TS EN 524-3 Çelik şerit kılıflar- Öngerilmeli donatılar için deney metotları- Bölüm 3: İleri- Geri eğme deneyi 

TS EN 524-4 Çelik şerit kılıflar- Öngerilmeli donatılar için deney metotları bölüm 4: Yanal yüke karşı direnç tayini 

TS EN 524-6 Çelik şerit kılıflar- Öngerilmeli donatılar için deney metotları- Bölüm 6: Su sızdırmazlık tayini (su kaybı tayini) 

TS EN 546-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Folyo-Bölüm 1: Muayene ve teknik teslim şartları 

TS EN 546-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Folyo-Bölüm 3: Boyut toleransları 

TS EN 546-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları folyo bölüm 4: Özel şartlar

TS EN 570 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Biçimlendirilebilen mamullerden üretilen vurma ekstrüzyon taslakları - Özellikler 

TS EN 573-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - biçimlendirilebilen mamullerin kimyasal bileşim ve şekli - bölüm 1: Sayısal kısa gösteriliş sistemi 

TS EN 573-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - biçimlendirilebilen mamullerin kimyasal bileşim ve şekli - bölüm 1: Sayısal kısa gösteriliş sistemi 

TS EN 573-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - biçimlendirilebilen mamullerin kimyasal bileşimi ve şekli - bölüm 2: Kimyasal sembol esaslı kısa gösteriliş sistemi 

TS EN 573-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - biçimlendirilebilen mamullerin kimyasal bileşimi ve şekli - bölüm 2: Kimyasal sembol esaslı kısa gösteriliş sistemi 

TS EN 573-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - biçimlendirilebilen mamullerin kimyasal bileşim ve şekli - bölüm 4: Mamullerin şekli 

TS EN 573-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - biçimlendirilebilen mamullerin kimyasal bileşim ve şekli - bölüm 4: Mamullerin şekli

 

TS EN 576 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - tekrar ergitme için alaşımsız alüminyum ingotlar - Özellikler 

TS EN 577 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Sıvı metal-Özellikler 

TS EN 577 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Sıvı metal-Özellikler

TS EN 586-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Dövmeler- Bölüm 1: Muayene ve sevkiyat için teknik şartlar 

TS EN 586-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Dövmeler-Bölüm 3:Boyut ve şekil toleransları

TS 601 EN 10036 Demirli malzemelerin kimyasal analiz metotları-Çelik ve demirde toplam karbon tayini- Oksijen akımında yaktıktan sonra gravimetrik metot 

TS 601 EN 10036 Demirli malzemelerin kimyasal analiz metotları-Çelik ve demirde toplam karbon tayini- Oksijen akımında yaktıktan sonra gravimetrik metot 

TS EN 601 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Dökümler- Gıda maddeleriyle temas eden döküm malzemelerin kimyasal bileşimi 

TS EN 602 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Biçimlendirilebilen mamuller - Gıda maddeleriyle temas eden malzemelerin yapımında kullanılan yarı mamullerin kimyasal bileşimi

TS EN 603-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Biçimlenebilir dövme taslağı- Bölüm 1: Muayene ve teslim için teknik şartlar 

TS EN 603-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Biçimlenebilir dövme taslakları-Bölüm 2: Mekanik özellikler 

TS EN 603-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Biçimlendirilebilen dövme taslağı- Bölüm 3: Boyut ve şekil toleransları 

TS EN 604-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Döküm dövme taslağı- Bölüm 1: Muayene ve teslim için teknik şartla 

TS EN 604-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Döküm dövme taslağı- Bölüm 2: Boyut ve şekil toleransları 

TS 491 EN 610/T1 Kalay ve kalay alaşımları- Külçe kalay

TS 653 ISO 629 Çelik ve dökme demir-Mangan muhtevasının tayini-Spektrofotometrik yöntem 

TS EN 683-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Serpantin- Bölüm 1: Muayene ve teslimat için teknik şartlar 

TS EN 683-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Serpantin- Bölüm 2: Mekanik özellikler 

TS EN 683-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Serpantinler- Bölüm 3: Boyut ve şekil toleransları

TS EN 754-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Soğuk çekilmiş tellik çubuk/çubuk ve boru bölüm 3: Yuvarlak çubuklar, boyut ve şekil toleransları 

TS EN 754-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Soğuk çekilmiş tellik çubuk/çubuk ve boru bölüm 4: Kare kesitli çubuklar, boyut ve şekil toleransları 

TS EN 754-5 Aluminyum ve alüminyum alaşımları-Soğuk çekilmiş tellik çubuk/çubuk ve boru-Bölüm 5: Dikdörtgen kesitli çubuklar, boyut ve şekil toleransları 

TS EN 754-6 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Soğuk çekilmiş tellik çubuk/çubuk bölüm 6: Altıgen kesitli çubuklar, boyut ve şekil toleransları

TS EN 755-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller - Bölüm 3: Yuvarlak çubuklar, boyut ve şekil toleransları 

TS EN 755-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller - Bölüm 4: Kare kesitli çubuklar, boyut ve şekil toleransları 

TS EN 755-5 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller - Bölüm 5: Dikdörtgen kesitli çubuklar, boyut ve şekil toleransları 

TS EN 755-6 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller - Bölüm 6: Altıgen kesitli çubuklar, boyut ve şekil toleransları 

TS 783 ISO 715 Çinko-Kurşun içeriğinin tayini-Polarografik yöntem 

TS ISO 791 Magnezyum alaşımlar - Alüminyum tayini - 8-Hidroksikinolin gravimetrik yöntem 

TS ISO 792 Magnezyum ve magnezyum alaşımları - Demir tayini - Ortofenantrolin fotometrik yöntem 

TS ISO 793 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Demir tayini - Ortofenantrolin fotometrik yöntem 

TS ISO 794 Magnezyum ve magnezyum alaşımları - Bakır içeriğinin tayini - Oksilildihidrazid fotometrik yöntemi

TS ISO 795 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Bakır içeriğinin tayini - Oksilildihidrazid fotometrik yöntem 

TS ISO 796 Alüminyum alaşımları - Bakır tayini - Elektrolitik yöntem 

TS ISO 797 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Silisyum tayini - Gravimetrik yöntem 

TS ISO 808 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Silisyum tayini - İndirgenmiş silikomolibdik kompleks ile spektrofotometrik yöntem

TS EN ISO 945-1 Dökme demirin mikroyapısı- Bölüm 1: Gözle analiz vasıtasıyla grafitin sınıflandırılması 

TS EN ISO 945-1/AC Dökme demirin mikroyapısı- Bölüm 1: Gözle analiz vasıtasıyla grafitin sınıflandırılması 

TS ISO 946 Gri dökme demir- Çentiksiz vurma deneyi 

TS ISO 946 Gri dökme demir- Çentiksiz vurma deneyi

TS 1122 EN 12441-1 Çinko ve çinko alaşımları-Kimyasal analizler-Bölüm 1: Çinko alaşımlarında alüminyum tayini-Titrimetrik yöntem

TS 1122 EN 12441-1 Çinko ve çinko alaşımları-Kimyasal analizler-Bölüm 1: Çinko alaşımlarında alüminyum tayini-Titrimetrik yöntem

TS EN 1173 Bakır ve bakır alaşımları - Malzeme durumu kısa gösterilişi 

TS EN 1179 Çinko ve çinko alaşımları - Birincil çinko 

TS ISO 1190-1 Bakır ve bakır alaşımları - Kısa gösteriliş kodu - bölüm 1: Malzeme kısa gösterilişi

TS EN 1254-1 Bakır ve bakır alaşımları- Boru bağlantı parçaları- Bölüm 1: Bakır borulara sert veya yumuşak olarak lehimlenebilen bağlantı parçaları

TS EN 1274 Isıl püskürtme - Tozlar - Bileşim ve teknik tedarik şartları

TS EN 1301-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Çekme teller-Bölüm 2:Mekanik özellikler 

TS EN 1301-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Çekme teller-Bölüm 1:Teknik teslim ve muayene şartları

TS EN 1301-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Çekme teller-Bölüm 3: Boyut toleransları

TS 1385 ISO 2135 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu (eloksal kaplama)- Renkli anodik oksit kaplamaların ışık haslığının yapay ışık kullanılarak hızlandırılmış tayini 

TS EN 1386 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Diş plakası - Şartnameler

TS EN 1503-4 Vanalar-Gövdeler,kapaklar ve mahfazalar için malzemeler-Bölüm 4: Standardlarda belirtilen bakır alaşımları

TS EN 1559-6 Dökümler-Teknik teslim şartları-Bölüm 6: Çinko alaşımı dökümler için ilave özellikler 

TS EN 1559-1:2011 Dökümler- Teknik teslim şartları- Bölüm 1: Genel

TS EN 1592-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Hf (yüksek frekans) dikiş kaynaklı borular- Bölüm 3: Dairesel kesitli borular için boyut ve şekil toleransları 

TS EN 1592-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Hf (yüksek frekans) dikiş kaynaklı borular- Bölüm 4: Kare, dikdörtgen kesitli ve şekillendirilmiş borular için boyut ve şekil toleransları 

TS EN 1592-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Hf (yüksek frekans) dikiş kaynaklı borular- Bölüm 2: Mekanik özellikler 

TS EN 1652 Bakır ve bakır alaşımları- Yassı mamul, levha, lama, şerit ve diskler- Genel amaçlar için 

TS EN 1652/AC Bakır ve bakır alaşımları- Yassı mamul, levha, lama, şerit ve diskler- Genel amaçlar için 

TS EN 1653 Bakır ve bakır alaşımları- Plaka levha ve diskler- Kazanlar, basınçlı kaplar ve sıcak su depolama tankları için 

TS EN 1654 Bakır ve bakır alaşımları- Yaylar ve bağlantı parçaları için şerit 

TS EN 1654/AC Bakır ve bakır alaşımları- Yaylar ve bağlantı parçaları için şerit

TS 10525 EN 1669 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Deney metotları- Sac ve şerit için pililenme deneyi 

TS EN 1676 Aliminyum ve alüminyum alaşımları-Tekrar ergitme için alaşımlı ıngotlar-Özellikler 

TS EN 1706 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Dökümler- Kimyasal bileşim ve mekanik özellikler

TS EN 1715-3 Aliminyum ve alüminyum alaşımları- Çekme taslağı- Bölüm 3: Mekanik kullanımlar için özel şartlar (kaynak hariç) " 

TS EN 1715-4 Aliminyum ve aliminyum alaşımları-Çekme taslağı-Bölüm 4:Kaynak uygulamaları için özel şartlar "

TS EN 1753 Magnezyum ve magnezyum alaşımları- Magnezyum alaşımı külçeler ve dökümler

TS EN 1758 Bakır ve bakır alaşımları-İletken çerçeveler için şerit 

TS EN 1774 Çinko ve çinko alaşımları- Dökümhane amaçları için alaşımlar- İngot ve sıvı

TS EN 1780-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Yeniden ergitme, ön alaşımlar ve dökümler için alaşımlı alüminyum ingotların kısa gösterilişi - Bölüm 1: Sayısal gösteriliş sistemi 

TS EN 1780-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Yeniden ergitme, ön alaşımlar ve dökümler için alaşımlı alüminyum ingotların kısa gösterilişi - bölüm 2: Kimyasal sembol esaslı kısa gösteriliş sistemi

TS 1781 EN 24937 Çelik ve demir-Krom tayini-Potansiyometrik metot veya gözle titrasyon metodu

TS ISO 1812 Bakır alaşımları-Demir muhtevası tayini-1, 10-Fenantrolin spektrofotometrik metot

TS EN 1965-1:2011 Yapısal yapıştırıcılar - Korozyon - Bölüm 1: Bakır taban malzemesinde korozyon tayini ve sınıflandıralması

TS EN 1978 Bakır ve bakır alaşımları- Bakır katotlar

TS EN 1981 Bakır ve bakır alaşımları - Ön alaşımlar 

TS EN 1982/T1 Bakır ve bakır alaşımları - İngotlar ve dökümler 

TS EN 1982 Bakır ve bakır alaşımları - İngotlar ve dökümler 

TS 2023-1 EN ISO 2566-1 Çelikler- Uzama değerlerinin çevrimi- bölüm 1: Karbonlu ve az alaşımlı çelikler 

TS 2023-2 EN ISO 2566-2 Çelikler - Uzama değerlerinin çevrimi - Bölüm 2: Östenitik çelikler 

TS ISO 2037 Paslanmaz çelik borular - Gıda sanayinde kullanılan

TS EN 2076-2 Havacılık serisi; Alüminyum ve magnezyum alaşımı külçe ve dökümler- Teknik özellikler bölüm 2: Tekrar ergitme için külçeler 

TS EN 2076-2 Havacılık serisi; Alüminyum ve magnezyum alaşımı külçe ve dökümler- Teknik özellikler bölüm 2: Tekrar ergitme için külçeler

TS EN 2157-1 Havacılık serisi-Çelik-Dövme taslağı ve dövmeler-Teknik özellikler; Bölüm 1: Genel kurallar 

TS EN 10025-4 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 4: Termomekanik olarak haddelenmiş, ince taneli, kaynak edilebilir yapı çeliklerinin teknik teslim şartları 

TS EN 10025-4 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 4: Termomekanik olarak haddelenmiş, ince taneli, kaynak edilebilir yapı çeliklerinin teknik teslim şartları

TS 2276 ISO 3116 Magnezyum ve magnezyum alaşımları - biçimlendirilebilir magnezyum alaşımları 

TS 2305 EN ISO 2738 Sert metaller dışında sinterlenmiş metal malzemeler- Sinterlenmiş geçirgen malzemeler- Yoğunluk, yağ muhtevası ve açık gözeneklilik tayini

TS ISO 2354 Magnezyum alaşımları - Çözünmeyen zirkonyumun tayini - Alizarin sülfonat fotometrik yöntem

TS ISO 2543 Bakır ve alaşımları-Mangan tayini-Spektrofotometrik metot 

TS EN 22605-3/T1 (Numara tadili: TS ISO 2605-3) Basınç amaçlı çelik mamuller- Yüksek sıcaklık özelliklerinin tespiti ve doğrulanması- Bölüm 3: Sınırlı verilerle yüksek sıcaklık akma veya kalıcı gerilme özelliklerinin elde edilmesi için alternatif bir işlem

TS EN 2633 Havacılık serisi-Al-P2024-T3511 alüminyum alaşımı, yanal kaba tanecik kontrollu, 1,2 mm 

TS EN ISO 2639 Çelikler - Karbürleme ve sertleştirmede elde edilen etkili derinliğin tayini ve doğrulanması 

TS 2675 EN 12373-7 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Anodik oksidasyon (eloksal kaplama) - Bölüm 7: Asitle ön işleme tabi tutulan kaplamaların gözenek kapatma işleminin ardından fosforik asit/kromik asit çözeltisi içerisine daldırıldıktan sonra kütle kaybının ölçülmesiyle kalite değerlendirilmesi

TS EN ISO 2740 Sinterlenmiş metal malzemeler- Sert metaller hariç- Çekme deney parçaları 

TS EN ISO 2740 Sinterlenmiş metal malzemeler- Sert metaller hariç- Çekme deney parçaları 

TS 2780 EN ISO 2626 Bakır-Hidrojen kırılganlığı deneyi 

TS 2780 EN ISO 2626 Bakır-Hidrojen kırılganlığı deneyi

TS 2922 ISO 10698 Çelik- Antimon muhtevasının tayini- Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem

TS 3051 EN 10087 Otomat çelikleri- Yarı mamuller- Sıcak haddelenmiş çubuklar ve filmaşinler için teknik teslim şartları 

TS 3051 EN 10087 Otomat çelikleri- Yarı mamuller- Sıcak haddelenmiş çubuklar ve filmaşinler için teknik teslim şartları 

TS 3051 EN 10087 Otomat çelikleri- Yarı mamuller- Sıcak haddelenmiş çubuklar ve filmaşinler için teknik teslim şartları

TS ISO 3110 Bakır alaşımları- Alüminyum tayini- Volumetrik metot

TS 3142 EN ISO 3887 Çelikler - Dekarbürizasyon derinliğinin tayini 

TS 3156 EN ISO 3651-1 Paslanmaz çeliklerin-Tanelerarası korozyona dayanımının tayini-Bölüm 1: Ostenitik ve ferritik-Ostenitik (duplex) paslanmaz çelikler-Nitrik asit ortamında kütle kaybının ölçülmesiyle korozyon deneyi (huey deneyi) 

TS 3157 EN ISO 3651-2 Paslanmaz çeliklerin tanelerarası korozyana dayanımının tayini- Bölüm 2: Ferritik ostenitik ve ferritik- Ostenitik (dupleks) çelikler- Sülfirik asit içeren ortamlarda korozyon deneyi

TS EN ISO 3327 Sert mataller-Enine kopma dayanımının tespiti 

TS EN ISO 3327 Sert mataller-Enine kopma dayanımının tespiti

TS 3594 ISO 5445 Ferrosilisyum- Özellikler ve teslim şartları 

TS EN 3642 Havacılık serisi-Perçinler, içi dolu, 100o havşalı normal kubbe başlı, titanyum ti-Po2,anodlanmış, inç esaslı seriler 

TS EN 3643 Havacılık serisi-Perçinler, için dolu 100° havşalı normal başlı, titanyum ti-Po2,anodlanmış, inç esaslı seriler

TS ISO 3738-1/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 3738-1) Sert metaller - Rockwell sertlik deneyi (skala a) - Bölüm 1: Deney metodu 

TS ISO 3738-1/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 3738-1) Sert metaller - Rockwell sertlik deneyi (skala a) - Bölüm 1: Deney metodu 

TS EN ISO 3738-1 (Eski no: TS ISO 3738-1) Sert metaller - Rockwell sertlik deneyi (skala a) - Bölüm 1: Deney metodu 

TS EN ISO 3738-1 (Eski no: TS ISO 3738-1) Sert metaller - Rockwell sertlik deneyi (skala a) - Bölüm 1: Deney metodu 

TS EN ISO 3738-2 (Eski no: TS ISO 3738-2) Sert metaller - Rockwell sertlik deneyi (skala a) bölüm 2: Standart deney bloklarının hazırlanması ve kalibrasyonu 

TS ISO 3738-2/T1 (Numara tadili: TS EN ISO 3738-2) Sert metaller - Rockwell sertlik deneyi (skala a) bölüm 2: Standart deney bloklarının hazırlanması ve kalibrasyonu 

TS ISO 3738-2/T1 (Numara tadili: TS EN ISO 3738-2) Sert metaller - Rockwell sertlik deneyi (skala a) bölüm 2: Standart deney bloklarının hazırlanması ve kalibrasyonu 

TS 3812 ISO 4997 Yassı çelik mamuller-Yapı kalitesinde-Soğuk haddelenmiş çelik levha 

TS 3812 ISO 4997/tst T1 Yassı çelik mamuller-Yapı kalitesinde-Soğuk haddelenmiş çelik levha   

TS EN ISO 3815-1 Çinko ve çinko alaşımları - Bölüm 1 : Optik emisyon spektrometresi vasıtasıyla katı numunelerin analizi 

TS EN ISO 3815-1 Çinko ve çinko alaşımları - Bölüm 1 : Optik emisyon spektrometresi vasıtasıyla katı numunelerin analizi 

TS EN ISO 3815-2 Çinko ve çinko alaşımları - Bölüm 2 : Tümevarımlı olarak bağlanmış plazma optik emisyon spektrometresi vasıtasıyla analiz 

TS EN ISO 3815-2 Çinko ve çinko alaşımları - Bölüm 2 : Tümevarımlı olarak bağlanmış plazma optik emisyon spektrometresi vasıtasıyla analiz

TS 3868 ISO 4967 Çelik - Metalik olmayan kalıntı içeriğinin tayini - Standard diyagramlar kullanılarak uygulanan mikrografik yöntem

TS EN ISO 3907 Sert metaller: Toplam karbon muhtevası tayini-Gravimetrik metot 

TS EN ISO 3908 Sert metaller-Çözünmeyen (serbest) karbon tayini; Gravimetrik metod 

TS EN ISO 3923-1 Metal tozlar- Görünür yoğunluk tayini- Bölüm 1: Huni metodu

TS EN ISO 3927:2011 Metalik tozlar - Sertmetal tozları hariç - Tek eksenli basınç altında sıkıştırılabilirlik tayini

TS EN 4005 Havacılık serisi - Alüminyum alaşımı al-P5052-0 - Kalınlığı 0,3 mm ilâ 6 mm olan levha ve şerit 

TS EN 4006 Havacılık serisi - Alüminyum alaşımı al-P6082-T4 veya t42 - Kalınlığı 0,4 mm ilâ 6 mm olan levha ve şerit 

TS EN ISO 4022 (Eski no: TS ISO 4022) Sinterlenmiş geçirgen metal malzemeler - Akışkan geçirgenliğinin tayini 

TS ISO 4022/T1 (Numara tadili: TS EN ISO 4022) Sinterlenmiş geçirgen metal malzemeler - Akışkan geçirgenliğinin tayini

TS ISO 4158 Ferrosilisyum, ferrosilikomangan ve ferrosilikokrom - Silisyum muhtevasının tayini - Gravimetrik metot 

TS 4222 EN ISO 3325 Sinterlenmiş metal malzemeler - sert metaller hariç - Çapraz kırılma dayanımının tayini 

TS 4222 EN ISO 3325 Sinterlenmiş metal malzemeler - sert metaller hariç - Çapraz kırılma dayanımının tayini 

TS 4230 EN 24003 Sinterlenmiş geçirgen metal malzemeler - Kabarcık deneyi - Gözenek büyüklüğünün tayini 

TS 4231 EN 23995 Metalik tozlar-Dikdörtgen kesitli biriketlerin çapraz kırılmasıyla yaş dayanım tayini

TS EN ISO 4491-3 (Eski no: TS ISO 4491-3) Metalik tozlar- İndirgeme metodu ile oksijen muhtevası tayini bölüm 3: Hidrojenle indirgenebilen oksijen 

TS EN ISO 4499-2 Sert metaller - Mikroyapının metalografik tayini - Bölüm 2:Wc tane büyüklüğünün ölçülmesi 

TS EN ISO 4499-2 Sert metaller - Mikroyapının metalografik tayini - Bölüm 2:Wc tane büyüklüğünün ölçülmesi

TS EN ISO 4507 Sinterlenmiş demir esaslı malzemeler, kabürlenmiş veya karbo nitrürlenmiş - Mikro sertlik deneyi ile yüzey sertlik derinliğinin tayini ve doğrulanması 

TS EN ISO 4507 Sinterlenmiş demir esaslı malzemeler, kabürlenmiş veya karbo nitrürlenmiş - Mikro sertlik deneyi ile yüzey sertlik derinliğinin tayini ve doğrulanması

TS EN ISO 4545-1 Metalik malzemeler - Knoop sertlik deneyi - Bölüm 1: Deney metodu 

TS EN ISO 4545-2 Metalik malzemeler - Knoop sertlik deneyi - Bölüm 2: Deney cihazlarının doğrulanması ve kalibrasyonu 

TS EN ISO 4545-3 Metalik malzemeler - Knoop sertlik deneyi - Bölüm 3: Referans blokların kalibrasyonu 

TS EN ISO 4545-4 Metalik malzemeler - Knoop sertlik deneyi - bölüm 4: Sertlik değerleri çizelgesi 

TS ISO 4551 Demir alaşımları - Numune alma ve elek analizi

TS EN ISO 4934 Çelik ve dökme demir-Kükürt muhtevası tayini-Gravimetrik metot 

TS EN ISO 4957 Takım çelikleri

TS 5128 ISO 5451 Ferrovanadyum- Özellikler ve teslim şartları 

TS 5129 ISO 5450 Ferrovolfram- Özellikler ve teslim şartları 

TS 5138 ISO 5452 Ferromolibden- Özellikler ve teslim şartları

TS ISO 5446 Ferromanganez- Özellikler ve teslim şartları 

TS ISO 5447 Ferrosilikomanganez- Özellikler ve teslim şartları 

TS ISO 5448 Ferrokrom - Özellikler ve teslim şartları 

TS ISO 5449 Ferrosilikokrom - Özellikler ve teslim şartları 

TS ISO 5453 Ferroniyobium-Özellikler ve teslim şartları 

TS ISO 5454 Ferrotitan özellik ve teknik teslim şartları 

TS ISO 5454 Ferrotitan özellik ve teknik teslim şartları

TS ISO 5949 Takım çelikleri ve yatak çelikleri-Referans fotomikrograflar kullanarak karbürlerin dağılımının değerlendirmesi için mikrografik metot 

TS ISO 5949 Takım çelikleri ve yatak çelikleri-Referans fotomikrograflar kullanarak karbürlerin dağılımının değerlendirmesi için mikrografik metot 

TS ISO 5949 Takım çelikleri ve yatak çelikleri-Referans fotomikrograflar kullanarak karbürlerin dağılımının değerlendirmesi için mikrografik metot

TS 6194 EN 23909 Sert metaller-Kobalt tayini-Potansiyometrik metot 

TS ISO 6372-1 Nikel ve nikel alaşımları-Terimler ve tarifler bölüm 1: Malzemeler 

TS ISO 6372-2 Nikel ve nikel alaşımları-Terimler ve tarifler bölüm 2: Rafine mamuller 

TS ISO 6372-3 Nikel ve nikel alaşımları-Terimler ve tarifler bölüm 3: Biçimlendirilebilen mamuller ve dökümler

TS 6510 EN 26352 Ferronikel-Nikel muhtevası tahini-Dimetilglioksimle gravimetrik metot 

TS 6511 EN 27520 Ferronikel - Kobalt içeriğinin tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS 6512 EN 28343 Ferronikel-Silisyum muhtevası tayini-Gravime

TS EN ISO 6892-2:2011 Metal malzemeler-Çekme deneyi bölüm 2: Yüksek sıcaklıkta deney metodu 

TS ISO 6933 Tahribatsız muayene- Demiryolu taşıtları hareketli malzemeleri manyetik parçacık kabul muayenesitrik metot

TS ISO 6957 Bakır alaşımları-Gerilme korozyonu direnci için amonyak deneyi 

TSE ISO/TR 7003 Metallerin kısa gösterilişi için bileşik format

TS 7148 EN ISO 4945 (Eski no: TS 7148 ISO 4945) Çelik-Azot içeriğinin tayini-Spektrofotometrik yöntem 

tst 7150 EN ISO 4934 Çelik ve dökme demir-Kükürt muhtevası tayini-Gravimetrik metot   

TS 7152 EN 24883 Sert metaller-X ışını floresans çözelti metodu ile metalik elementlerin tayini

TS ISO 7156 Rafine nikel - Numune alma 

TS 7216 ISO 4382-2 Kaymalı yataklar-Bakır alaşımları bölüm 2:Som kaymalı yataklar için biçimlenebilir bakır alaşımları

TS EN ISO 7539-8 Metal ve alaşımlarının korozyonu- Gerilim korozyon deneyi- Bölüm 8: Kaynaklı yapının değerlendirilmesi için numunelerin hazırlanması ve kullanımı 

TS EN ISO 7539-9 Metal ve alaşımlarının korozyonu- Gerilim korozyon deneyi- Bölüm 9: Artan yük veya yer değiştirme altındaki deneyler için önceden çatlatılmış numunelerin hazırlanması ve kullanımı

TS ISO 5252 Çelik borular-Tolerans sistemleri

TSE ISO/TR 7468 Kazanlar ve basınçlı kaplar için biçimlendirilebilen çeliklerin ortalama gerilme kopma özelliklerinin özetleri

TS EN ISO 7500-2 Metalik malzemeler - Tek eksenli statik deney makinalarının doğrulanması - Bölüm 2: Çekme sürünme deney makinaları - Uygulanan yükün doğrulanması 

TS ISO 7528 Nikel alaşımları - Demir muhtevasının tayini -Potasyum dikromat ile titrimetrik yöntem 

TS ISO 7529 Nikel alaşımları - Krom muhtevasının tayini - Amonyum demir (ıı) sülfat ile potansiyometrik titrasyon yöntemi

TS ISO 7530-7 Nikel alaşımları- Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik analiz- Bölüm 7: Alüminyum muhtevası tayini 

TS ISO 7530-8 Nikel alaşımları- Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik analiz- Bölüm 8: Silisyum muhtevası tayini 

TS ISO 7530-9 Nikel alaşımları- Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik analiz- Bölüm 9: Vanadyum muhtevası tayini

TS EN ISO 7539-2 Metallerin ve alaşımlarının korozyonu-Gerilme korozyonu deneyleri-Bölüm 2: Eğilmiş kiriş numunelerinin hazırlanması ve kullanımı 

TS EN ISO 7539-3 Metallerin ve alaşımlarının korozyonu-Gerilme korozyon deneyi-Bölüm 3: U-Eğme numunelerinin hazırlanması ve kullanımı 

TS EN ISO 7539-4 Metallerin ve alaşımlarının korozyonu- Gerilme korozyon deneyi- Bölüm 4: Tek yönlü yüklenmiş çekme numunelerinin hazırlanması ve kullanımı 

TS EN ISO 7539-5 Metallerin ve alaşımların korozyonu - Gerilme korozyonu deneyleri - Bölüm 5: C - Halkası şeklindeki numunelerin hazırlanması ve kullanılması

TS EN ISO 7539-7 Metallerin ve alaşımlarının korozyonu gerilme korozyonu deneyleri - Bölüm 7: Gerinme hızı düşük deneyler

TS 7602 EN 27526 Nikel, ferronikel ve nikel alaşımları-Kükürt muhtevası tayini indüksiyon fırınında yakıldıktan sonra infrared absorpsiyon metodu 

TS 7603 EN 27527 Nikel, ferronikel ve nikel alaşımları - Kükürt tayini - İndüksiyon fırınında yakıldıktan sonra iyodimetrik titrasyon metodu

TSE ISO/TR 7705 Çelik şartnamelerinde charpy v - Çentikli deney parçalarında kopma enerjisini belirlemek için kılavuz

TS 7762 ISO 3980 Aluminyum ve alüminyum alaşımları- Bakır tayini- Atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot

TS 205-3 EN ISO 7799 Metalik malzemeler - Kalınlığı 3 mm veya daha az olan levha ve şerit - Ters eğme deneyi

TS 8481 EN 39 İskeleler-Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan-Kolay geçmeli çelik borular-Teknik teslim şartları 

TS 205-4 EN ISO 8491 Metalik malzemeler - Boru (tam kesitte) - Eğme deneyi

TS 8589 EN ISO 7384 Korozyon deneyleri-Yapay atmosferde-Genel özellikler

TS 8847-1 EN 611-1 Kalay ve kalay alaşımları- Pewter ve pewter takımı- Bölüm 1: Pewter 

TS 8847-2 EN 611-2 Kalay ve kalay alaşımları- Pewter ve pewter takımı- Bölüm 2: Pewter takımı

TS ISO 8954-1 Ferroalaşımlar- Terimler ve tarifler- Bölüm 1: Malzemeler 

TS ISO 8954-2 Ferroalaşımlar- Terimler ve tarifleri- Bölüm 2: Numune alma ve numune hazırlama 

TS ISO 8954-3 Ferroalaşımlar-Terimler ve tarifler-Bölüm 3: Elek analizi

TS 9170 EN 10181 Demir esaslı malzemelerin- Kimyasal analizi- Kurşun tayini- Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik metot 

TS 9171 EN 10136 Demirli malzemelerin kimyasal analiz metotları-Çelik ve demirde nikel tayini-Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik metot 

TS 9208 EN 10179 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizi- Azot (eser miktarda)- Tayini- Alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot 

TS 9209 EN 10178 Demirli malzemelerin kimyasal analizi-Çeliklerde niyobyum tayini-Spektrofotometrik yöntem

TS 9335 ISO 4381 Kaymalı yataklar-Çok tabakalı kaymalı yataklar için kurşun ve kalay döküm alaşımları 

TS 9373 ISO 5832-6 Cerrahi implantlar- Metalik malzemeler- Bölüm 6: İşlenebilir kobalt- Nikel- Krom- Molibden alaşımı 

TS 9374 ISO 5832-8 Cerrahi implantlar- Metalik malzemeler bölüm 8: Biçimlenebilir kobalt- Nikel- Krom- Molibden- Tungsten- Demir alaşımı

TS ISO 9388 Nikel alaşımları - Fosfor muhtevasının tayini - Molibden mavisi moleküler absorbsiyon spektrometrik yöntem

TS EN ISO 9400 Nikel esaslı alaşımlar - Taneler arası korozyona direncin tayini 

TS EN ISO 9400 Nikel esaslı alaşımlar - Taneler arası korozyona direncin tayini

TS EN ISO 9445-1 Sürekli soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik -Boyutsal ve biçim toleransları - Bölüm 1: Dar şerit ve kesilmiş uzunluklar- 

TS EN ISO 9445-1 Sürekli soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik -Boyutsal ve biçim toleransları - Bölüm 1: Dar şerit ve kesilmiş uzunluklar- 

TS EN ISO 9445-2 Sürekli soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik -Boyutsal ve biçim toleransları - Bölüm 1: Geniş şerit ve levha/saç 

TS EN ISO 9445-2 Sürekli soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik -Boyutsal ve biçim toleransları - Bölüm 1: Geniş şerit ve levha/saç

TS EN ISO 9455-17 Yumuşak lehim tozları - Deney metotları -Bölüm 17: Yüzey yalıtım direnci tarak deneyi ve kalıntı akının yer değiştirme deneyi "

TS EN ISO 9556 (Eski no: TS ISO 9556) Çelik ve demir-Toplam karbon tayini-İndüksiyon fırınında yandıktan sonra infrared absorpsiyon metoduyla 

TS EN ISO 9556 (Eski no: TS ISO 9556) Çelik ve demir-Toplam karbon tayini-İndüksiyon fırınında yandıktan sonra infrared absorpsiyon metoduyla 

TS ISO 9556/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 9556) Çelik ve demir - Toplam karbon tayini - İndüksiyon fırınında yandıktan sonra infrared absorpsiyon metoduyla 

TS ISO 9556/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 9556) Çelik ve demir - Toplam karbon tayini - İndüksiyon fırınında yandıktan sonra infrared absorpsiyon metoduyla

TS ISO 9647 Çelik ve demir-Vanadyum muhtevasının tayini-Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik metot 

TSE ISO/TR 9721 Nikel ve nikel alaşımları - Kimyasal sembollere bağlı olarak malzeme tarif kuralları 

TS ISO 9722 Nikel ve nikel alaşımları - Biçimlendirilebilen mamulün bileşimi ve şekli 

TS ISO 9723 Nikel ve nikel alaşımları - Çubuklar 

TS ISO 9724 Nikel ve nikel alaşımları -Tel ve çekme taslağı 

TS ISO 9725 Nikel ve nikel alaşımları - Dövmeler 

TS 9752 EN 24496 Metal tozları-Demir, bakır, kalay ve bronz tozlarında asitte çözünmeyen madde tayini

TS EN 10017 Çekme ve /veya soğuk haddeleme için çelik çubuklar- Boyutlar ve toleranslar 

TS EN 10020 Çelik tiplerinin tarifi ve sınıflandırılması

TS EN 10024 Sıcak haddelenmiş konik flanslı ı profilleri-Boyut ve biçim toleransları 

TS EN 10025-5 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri- Bölüm 5: Atmosferik korozyona dayanımı iyileştirilmiş yapı çeliklerinin teknik teslim şartları 

TS EN 10025-5 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri- Bölüm 5: Atmosferik korozyona dayanımı iyileştirilmiş yapı çeliklerinin teknik teslim şartları

tst EN 10155 Yapı çelikleri- Atmosferik korozyona direnci iyileştirilmiş- Teknik teslim şartları 

TS EN 10025-2/T1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 2: Alaşımsız yapı çeliklerinin teknik teslim şartları 

TS EN 10025-2/T1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 2: Alaşımsız yapı çeliklerinin teknik teslim şartları

TS EN 10028-6 Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı - Bölüm 6: Suverilmiş ve temperlenmiş, kaynak edilebilir ince taneli çelikler 

TS EN 10028-6 Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı - Bölüm 6: Suverilmiş ve temperlenmiş, kaynak edilebilir ince taneli çelikler 

TS EN 10028-3 Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı - Bölüm 3: Normalize edilmiş, kaynak edilebilir ince taneli çelikler 

TS EN 10028-3 Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı - Bölüm 3: Normalize edilmiş, kaynak edilebilir ince taneli çelikler 

TS EN 10028-2 Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı bölüm 2: Belirtilmiş yüksek sıcaklık özelliklerine sahip alaşımsız ve alaşımlı çelikler 

TS EN 10028-2 Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı bölüm 2: Belirtilmiş yüksek sıcaklık özelliklerine sahip alaşımsız ve alaşımlı çelikler 

TS EN 10028-5 Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı - Bölüm 5: Termomekanik olarak haddelenmiş kaynak edilebilir ince taneli çelikler 

TS EN 10028-5 Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı - Bölüm 5: Termomekanik olarak haddelenmiş kaynak edilebilir ince taneli çelikler 

TS EN 10028-4 Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı - Bölüm 4 : Belirtilmiş düşük sıcaklık özelliklerine sahip nikel alaşımlı çelikler 

TS EN 10028-4 Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı - Bölüm 4 : Belirtilmiş düşük sıcaklık özelliklerine sahip nikel alaşımlı çelikler 

TS EN 10028-2/tst AC Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı bölüm 2: Belirtilmiş yüksek sıcaklık özelliklerine sahip alaşımsız ve alaşımlı çelikler 

TS EN 10028-2/tst AC Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı bölüm 2: Belirtilmiş yüksek sıcaklık özelliklerine sahip alaşımsız ve alaşımlı çelikler

TS EN 10031 Dövmeler- Yarı mamuller-Boyut,şekil ve kütle toleransları 

TS EN 10048 Çelik şerit- Sıcak haddelenmiş- Boyut ve şekil toleransları

TS EN 10056-2/tst T1 Yapı çelikleri - L profiller ve köşebentler - Bölüm 2: Şekil ve boyut toleransları   

TS EN 10059 Genel kullanım amaçları için sıcak haddelenmiş kare kesitli çelik çubuklar - Boyutlar, şekil ve boyut toleransları 

TS EN 10059/T1 Genel kullanım amaçları için sıcak haddelenmiş kare kesitli çelik çubuklar - Boyutlar, şekil ve boyut toleransları 

TS EN 10060 Genel kullanım amaçları için sıcak haddelenmiş yuvarlak kesitli çelik çubuklar - Boyutlar, şekil ve boyut toleransları 

TS EN 10061 Genel kullanım amaçları için sıcak haddelenmiş altıgen kesitli çelik çubuklar - Boyutlar, şekil ve boyut toleransları 

TS EN 10067 Sıcak haddelenmiş özel profiller-Boyutlar ve şekil, boyut ve kütle toleransları 

TS EN 10067 Sıcak haddelenmiş özel profiller-Boyutlar ve şekil, boyut ve kütle toleransları 

TS ISO 10070 Metalik tozlar - Kararlı akış şartları altında toz yatağın hava geçirgenliğinin ölçülmesi yoluyla kapalı-Özgül yüzey alanın belirlenmesi 

TS ISO 10076 Metalik tozlar - Bir sıvıda yer çekimi sedimentasyonu ve sönüm ölçmesi ile tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi 

TS EN 10079 Çelik mamullerin tanımları 

TS EN 10083-1 Suverilmiş ve temperlenmiş çelikler - bölüm 1: Genel teknik teslim şartları 

TS EN 10083-2 Suverilmiş ve temperlenmiş çelikler - Bölüm 2: Alaşımsız çeliklerin genel teknik teslim şartları 

TS EN 10083-3 Suverilmiş ve temperlenmiş çelikler - bölüm 3: Alaşımlı çeliklerin teknik teslim şartları 

TS EN 10084 Sementasyon çelikleri - Teknik teslim şartları 

TS EN 10084/T1 Sementasyon çelikleri - Teknik teslim şartları

TS EN 10090 İçten yanmalı motorlar için supap çelikleri ve alaşımları 

TS EN 10092-1 Sıcak haddelenmiş yay çeliğinden yapılan yassı çubuklar - Bölüm 1: Yassı çubuklar - Boyutlar,şekil ve boyut toleransları 

TS EN 10092-1 Sıcak haddelenmiş yay çeliğinden yapılan yassı çubuklar - Bölüm 1: Yassı çubuklar - Boyutlar,şekil ve boyut toleransları 

TS EN 10092-2 Sıcak haddelenmiş yay çeliğinden yapılan yassı çubuklar - bölüm 2: Nervürlü ve oluklu yay plakaları - Boyutlar, şekil ve boyut toleransları 

TS EN 10092-2 Sıcak haddelenmiş yay çeliğinden yapılan yassı çubuklar - bölüm 2: Nervürlü ve oluklu yay plakaları - Boyutlar, şekil ve boyut toleransları 

TS EN 10095 Isıya dayanıklı çelikler ve nikel alaşımları 

TS EN 10095 Isıya dayanıklı çelikler ve nikel alaşımları

TS EN 10108 Soğuk şişirme ve soğuk ekstrüzyon için yuvarlak çelik çubuk - Boyutlar ve toleranslar

TS EN 10025-3/tst T1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 3: Normalize edilmiş/normalize edilirken haddelenmiş, ince taneli, kaynak edilebilir yapı çeliklerinin teknik teslim şartları  

TS EN 10025-3/tst T1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 3: Normalize edilmiş/normalize edilirken haddelenmiş, ince taneli, kaynak edilebilir yapı çeliklerinin teknik teslim şartları  

TS EN 10120 Kaynaklı gaz tüpleri için çelik plaka ve şeritler 

TS EN 10130 Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller - Soğuk şekillendirme için - Teknik teslim şartları 

TS EN 10132-4 Çelik şeritler - Soğuk haddelenmiş - Isıl işlem uygulanabilir - Teknik teslim şartları - Bölüm 4: Yay çelikleri ve diğer uygulamalar 

TS EN 10132-4 Çelik şeritler - Soğuk haddelenmiş - Isıl işlem uygulanabilir - Teknik teslim şartları - Bölüm 4: Yay çelikleri ve diğer uygulamalar 

TS EN 10132-3 Çelik şeritler - Soğuk haddelenmiş - Isıl işlem uygulanabilir teknik teslim şartları - Bölüm 3: Islah çelikleri 

TS EN 10132-3 Çelik şeritler - Soğuk haddelenmiş - Isıl işlem uygulanabilir teknik teslim şartları - Bölüm 3: Islah çelikleri 

TS EN 10132-4/AC Çelik şeritler - Soğuk haddelenmiş - Isıl işlem uygulanabilir - Teknik teslim şartları - Bölüm 4: Yay çelikleri ve diğer uygulamalar 

TS EN 10132-4/AC Çelik şeritler - Soğuk haddelenmiş - Isıl işlem uygulanabilir - Teknik teslim şartları - Bölüm 4: Yay çelikleri ve diğer uygulamalar 

tst EN 10137-2 Çelik yassı mamuller-Yapı çeliklerinden-Su verilmiş, menevişlenmiş veya katı çökeltmeyle sertleştirilmiş yüksek akma dayanımlı levhalar ve geniş yassılar bölüm 2: Su verilmiş ve menevişlenmişy çeliklerin teslim şartları 

TS EN 10143 Sürekli sıcak daldırma metal kaplanmış çelik şerit ve levhalar - Boyut ve şekil toleransları

TS EN 10162 Çelik profiller- Soğuk haddelenmiş- Teknik teslim şartları- Boyut ve kesit toleransları

TS EN 10168 Çelik mamuller - Muayene dokümanı - Bilgi ve tanımlama listesi 

TS EN 10168 Çelik mamuller - Muayene dokümanı - Bilgi ve tanımlama listesi

TS EN 10188 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizi-Çelik ve demirde krom tayini-Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik metot 

TS EN 10188 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizi-Çelik ve demirde krom tayini-Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik metot 

TS EN 10202 Soğuk haddelenmiş teneke mamuller-Elektrolitik kalay kaplı ve elektrolitik krom/krom oksit kaplı çelik 

TS EN 10202/AC Soğuk haddelenmiş teneke mamuller-Elektrolitik kalay kaplı ve elektrolitik krom/krom oksit kaplı çelik 

TS EN 10204 Metalik mamuller - Muayene dokümanlarının tipleri 

TS EN 10204 Metalik mamuller - Muayene dokümanlarının tipleri

TS EN 10210-2/AC Çelik profiller-Sıcak haddelenmiş içi boş alaşımsız ve ince taneli yapı çeliklerinden-Bölüm 2:Toleranslar, boyutlar ve kesit özellikleri

TS EN 10212 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizleri-Çelik ve demirde arsenik tayini-Spektrofotometrik metot 

TS EN 10212 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizleri-Çelik ve demirde arsenik tayini-Spektrofotometrik metot

TS EN 10217-2 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 2: Belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan elektrik kaynaklı alaşımsız ve alaşımlı çelik borular 

TS EN 10217-3 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 3: Alaşımlı ince taneli çelik borular 

TS EN 10217-4 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 4: Belirtilen düşük sıcaklık özellikleri olan elektrik kaynaklı alaşımsız çelik borular 

TS EN 10217-5 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 5: Belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan toz altı kaynaklı alaşımsız ve alaşımlı çelik borular 

TS EN 10217-6 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 6: Belirtilen düşük sıcaklık özellikleri olan toz altı kaynaklı alaşımsız çelik borular 

TS ISO/TR 10217 Güneş enerjisi - su ısıtma sistemleri- iç korozyon konusunda malzeme seçim kılavuzu

TS EN 10217-4/A1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 4: Belirtilen düşük sıcaklık özellikleri olan elektrik kaynaklı alaşımsız çelik borular 

TS EN 10217-5/A1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 5: Belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan toz altı kaynaklı alaşımsız ve alaşımlı çelik borular 

TS EN 10217-3/A1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 3: Alaşımlı ince taneli çelik borular 

TS EN 10217-6/A1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 6: Belirtilen düşük sıcaklık özellikleri olan toz altı kaynaklı alaşımsız çelik borular 

TS EN 10217-2/T1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 2: Belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan elektrik kaynaklı alaşımsız ve alaşımlı çelik borular 

TS EN 10217-2/A1 Çelik borular - Kaynaklı - Basınç amaçları için - Teknik teslim şartları - Bölüm 2: Belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan elektrik kaynaklı alaşımsız ve alaşımlı çelik borular

TS EN 10219-1 Yapısal çelik borular - Dikişli, alaşımsız, ince taneli çeliklerden soğuk şekillendirilerek kaynak edilmiş - Bölüm 1: Teknik teslim şartları 

TS EN 10220 Çelik borular-Dikişli-Dikişsiz-Boyutlar ve birim uzunluk kütleleri 

TS EN 10222-1 Çelik dövmeler-Basınç ayarlı-Bölüm 1:Açık kalıpta dövme için gerekli özellikler

TS EN 10222-1 Çelik dövmeler-Basınç ayarlı-Bölüm 1:Açık kalıpta dövme için gerekli özellikler 

TS EN 10222-2 Çelik dövmeler-Basınç amaçlı bölüm 2: Ferritik martensitik yüksek sıcaklıklarda kullanılan 

TS EN 10222-2 Çelik dövmeler-Basınç amaçlı bölüm 2: Ferritik martensitik yüksek sıcaklıklarda kullanılan 

TS EN 10222-3 Dövme çelikler-Basınç amaçlı-Bölüm 3:Belirlenmiş düşük sıcaklık özellikleri olan nikel alaşımlı çelikler 

TS EN 10222-3 Dövme çelikler-Basınç amaçlı-Bölüm 3:Belirlenmiş düşük sıcaklık özellikleri olan nikel alaşımlı çelikler 

TS EN 10222-5 Dövme çelikler- Basınç amaçlı- Bölüm 5: Östenitik, martensitik ve östenitik- Ferritik paslanmaz çelikler 

TS EN 10222-5 Dövme çelikler- Basınç amaçlı- Bölüm 5: Östenitik, martensitik ve östenitik- Ferritik paslanmaz çelikler 

TS EN 10222-1/A1 Dövme çelikler - Basınç amaçlı - bölüm 1: Açık kalıpta dövme için genel özellikler 

TS EN 10222-1/A1 Dövme çelikler - Basınç amaçlı - bölüm 1: Açık kalıpta dövme için genel özellikler 

TS EN 10222-2/AC Çelik dövmeler-Basınç amaçlı bölüm 2: Ferritik martensitik yüksek sıcaklıklarda kullanılan 

TS EN 10222-2/AC Çelik dövmeler-Basınç amaçlı bölüm 2: Ferritik martensitik yüksek sıcaklıklarda kullanılan

TS EN 10225 Kıyıdan uzak sabit yapılar için kaynak edilebilir yapı çelikleri-Teknik teslim şartları

TS EN 10229 Çelik mamullerde hidrojenin yol açtığı çatlamaya (hıc) dayanımın değerlendirilmesi 

TS EN 10229 Çelik mamullerde hidrojenin yol açtığı çatlamaya (hıc) dayanımın değerlendirilmesi 

TS EN 10229/T1 Çelik mamullerde hidrojenin yol açtığı çatlamaya (hıc) dayanımın değerlendirilmesi 

TS EN 10229/T1 Çelik mamullerde hidrojenin yol açtığı çatlamaya (hıc) dayanımın değerlendirilmesi 

TS 4381-1 EN 10243-1 Çelik kalıp dövmeler - Boyut toleransları - Bölüm 1: Şahmerdan ve düşey preste dövmeler 

TS 4381-2 EN 10243-2 Çelik kalıp dövmeler - Boyut toleransları - Bölüm 2: Yatay dövme makinalarında dövme şişirme 

TS EN 10244-3 Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metalik kaplamalar - Bölüm 3: Alüminyum kaplamalar 

TS EN 10244-5 Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metalik kaplamalar - Bölüm 5: Nikel kaplamalar 

TS EN 10244-6 Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metalik kaplamalar - Bölüm 6: Bakır, bronz veya pirinç kaplamalar

TS EN 10244-1 Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metalik kaplamalar - Bölüm 1: Genel prensipler

TS EN 10250-2 Açık kalıpta çelik dövmeler-Genel mühendislik uygulamaları için-Bölüm 2: Alaşımsız kalite ve özel çelikler 

TS EN 10250-2 Açık kalıpta çelik dövmeler-Genel mühendislik uygulamaları için-Bölüm 2: Alaşımsız kalite ve özel çelikler 

TS EN 10250-4 Açık kalıpta çelik dövmeler-Genel mühendislik uygulamaları için-Bölüm 4: Paslanmaz çelikler 

TS EN 10250-4 Açık kalıpta çelik dövmeler-Genel mühendislik uygulamaları için-Bölüm 4: Paslanmaz çelikler

TS EN 10252 Manyetik malzemeler-Orta frekanslarda manyetik çelik levha ve şeridin manyetik özelliklerini ölçme metotları 

TS EN 10253-1 Boru bağlantı elemanları- Alın kaynaklı - Bölüm 1: Özel muayene gerektirmeyen genel amaçlı biçimlendirilebilir karbon çeliği 

TS EN 10253-4 Alın kaynaklı boru bağlantı elemanları- Bölüm 4: Özel muayene şartlarına sahip biçimlendirilebilir östenitik ve östenitik ferritik (dubleks) paslanmaz çelikler. 

TS EN 10253-4/AC Alın kaynaklı boru bağlantı elemanları- Bölüm 4: Özel muayene şartlarına sahip biçimlendirilebilir östenitik ve östenitik ferritik (dubleks) paslanmaz çelikler.

TS EN 10265 Manyetik malzemeler-Manyetik geçirgenliği ve mekanik özellikleri belirtilmiş çelik levha, bant ve şeritlerin özellikleri 

TS EN 10266 Çelik borular, bağlantı elemanları,yapısal içi boş profiller-Mamul standardlarında kullanım için sembol ve tarifler 

TS EN 10267 Ferritik- Perlitik çelikler- Mühendislik uygulamalarında kullanılan- Sıcak işleme sıcaklıklarında çökelmeyle sertleşebilen 

TS EN 10267 Ferritik- Perlitik çelikler- Mühendislik uygulamalarında kullanılan- Sıcak işleme sıcaklıklarında çökelmeyle sertleşebilen

TS EN ISO 10270 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Nükleer güç reaktörlerinde kullanılan zirkonyum alaşımlarının suyla ilgili korozyon deneyi 

TS EN 10271 Elektrolitik çinko- Nikel (zn) kaplı çelik yassı mamuller- Teknik teslim şartları

TS EN 10274 Metalik malzemeler- Ağırlık düşürme ile yırtılma deneyi

TS EN 10275 Metalik malzemeler - Boru halka hidrolik basınç deneyi 

TS EN 10276-1 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizleri- Çelik ve demirde oksijen tayini- Bölüm 1: Oksijen tayini için çelik numunelerin alınması ve hazırlanması 

TS EN 10276-2 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizi - Çelik ve demirde oksijen muhtevası tayini - Bölüm 2: İnert gaz altında ergitmeden sonra kızıl ötesi yöntem 

TS EN 10277-1 Parlak çelik mamuller - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Genel 

TS EN 10277-2 Parlak çelik mamuller - Teknik teslim şartları - Bölüm 2: Genel mühendislik amaçlı çelikler 

TS EN 10277-3 Parlak çelik mamuller - Teknik teslim şartları - Bölüm 3: Otomat çelikleri 

TS EN 10277-3 Parlak çelik mamuller - Teknik teslim şartları - Bölüm 3: Otomat çelikleri 

TS EN 10277-4 Parlak çelik mamuller - Teknik teslim şartları - Bölüm 4: Sementasyon çelikleri 

TS EN 10277-4 Parlak çelik mamuller - Teknik teslim şartları - Bölüm 4: Sementasyon çelikleri 

TS ISO 10278 Çelik-Mangan muhtevasının tayini-İndüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik metot 

TS EN 10278 Parlak çelik mamuller - Boyutlar ve toleranslar 

TS EN 10279 Sıcak haddelenmiş çelik u-Profilleri - şekil, boyut ve kütle toleransları

TS EN ISO 10280 Çelik ve demir - Titanyum tayini - Diantipirilmetan spektrofotometrik metot 

TS 10283 EN ISO 4491-2 Metalik tozlar-İndirgeme metotları ile oksijen muhtevası tayini-Bölüm 2:Hidrojen indirgemesi ile kütle kaybı (hidrojen kaybı)

TS EN 10295 Isıya dayanıklı çelik dökümler 

TS EN 10296-1 Mekanik ve genel mühendislik amacları için dikişli yuvarlak çelik borular- Teknik teslim şartları- Bölüm 1 : Alaşımsız ve alaşımlı çelik borular 

TS EN 10296-2 Mekanik ve genel mühendislik amacları için dikişli yuvarlak çelik borular- Teknik teslim şartları- Bölüm 2 : Paslanmaz çelik 

TS EN 10296-2/AC Mekanik ve genel mühendislik amacları için dikişli yuvarlak çelik borular- Teknik teslim şartları- Bölüm 2 : Paslanmaz çelik 

TS EN 10297-2 Mekanik ve genel mühendislik amacları için dikişsiz yuvarlak çelik borular- Teknik teslim şartları- Bölüm 2 : Paslanmaz çelik 

TS EN 10297-1 Dikişsiz, dairesel kesitli çelik borular - Makina mühendisliği ve genel mühendislik amaçları için - Teknik teslim şartları - Bölüm 1:Alaşımsız ve alaşımlı çelik borular 

TS EN 10297-2/AC Mekanik ve genel mühendislik amacları için dikişsiz yuvarlak çelik borular- Teknik teslim şartları- Bölüm 2 : Paslanmaz çelik 

TS EN 10302 Sürünme dayanımlı çelikler-Nikel ve kobalt alaşımları 

TS EN 10302 Sürünme dayanımlı çelikler-Nikel ve kobalt alaşımları 

TS EN 10302 Sürünme dayanımlı çelikler-Nikel ve kobalt alaşımları

TS EN 10304 Manyetik malzemeler (demir ve çelik)-Rölelerde kullanılan 

TS EN 10304 Manyetik malzemeler (demir ve çelik)-Rölelerde kullanılan

TS EN 10306 Demir ve çelik-Paralel flanşlı h kirişlerinin ve ıpe kirişlerinin ultrasonik deneyleri 

TS EN 10307 Tahribatsız muayene-Kalınlığı 6 mm'ye eşit (6 mm dahil) ostenitik ve ostenitik-Ferritik paslanmaz çelik yassı mamullerin ultrasonik deneyleri 

TS EN 10308 Tahribatsız muayene-Çelik çubukların ultrasonik muayenesi

TS EN 10315 Yakın bir teknik kullanarak x-Işını florans spektometre(xrf) ile yüksek alaşımlı çelik analizi için rutin metod 

TS EN 10315 Yakın bir teknik kullanarak x-Işını florans spektometre(xrf) ile yüksek alaşımlı çelik analizi için rutin metod 

TS EN 10319-1 Metalik malzemeler-Çekme gerilmesi rahatlama deneyleri-Bölüm 1 : Deney makineleri için yöntem 

TS EN 10319-2 metalik malzemeler - Çekme gerilmesi rahatlama deneyi- Bölüm 2:Civatalı birleştirme modelleri için prosedür 

TS 4823 EN 10323 Çelik tel ve tel mamuller - Damak teli 

TS EN 10324 Çelik tel ve tel mamulleri - Hortum takviye teli 

TS EN 10324/AC Çelik tel ve tel mamuller - Hortum güçlendirme teli 

TS EN 10325 Çelik - Isıl işlem etkisiyle akma dayanımındaki artışın tayini [fırında sertleştirme indisi] 

TS EN 10325 Çelik - Isıl işlem etkisiyle akma dayanımındaki artışın tayini [fırında sertleştirme indisi] 

TS EN 10328 Demir ve çelik - Yüzey işleminden sonra geleneksel derinlik ve sertleşme tayini 

TS EN 10340 Çelik dökümler-Yapısal kullanım için 

TS EN 10340/AC Yapısal kullanımlar için çelik dökümler 

TS EN 10341 Soğuk haddelenmiş sac ve şerit- Yarı işlenmiş durumda teslim edilen, alaşımsız ve alaşımlı elektrik çeliğinden 

TS EN 10342 Manyetik malzemeler - Elektrikli çelik levha, şerit ve ince tabakaların yüzey yalıtımlarının sınıflandırılması 

TS EN 10343 Çelik-Teknik teslim şartları-Su verme ve temperleme için

 

TS EN 10349 Çelik dökümler-Östenitik mangan çelikler

TS EN 10351:2011 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizi-Alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerin indüktif olarak eşleşmiş plazmalı atomik emisyon spektrometri (ıcp-Aes) yöntemi - Mn, p, cu, ni, cr, mo, v, co, al (toplam) ve sn tayini 

TS EN 10351:2011 Demir esaslı malzemelerin kimyasal analizi-Alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerin indüktif olarak eşleşmiş plazmalı atomik emisyon spektrometri (ıcp-Aes) yöntemi - Mn, p, cu, ni, cr, mo, v, co, al (toplam) ve sn tayini

TS ISO 10387 Metalik krom- Özellikler ve teslim şartları

TS ISO 10697-1 Çelik kalsiyum muhtevasının alevli atomik absorpsiyon spektrometri metodu ile tayini- Bölüm 1: Asitte çözünebilir kalsiyum muhtevasının tayini 

TS EN ISO 10700 Demir ve çelik mangan tayini-Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik metot 

TS EN ISO 10714 Çelik ve demir - Fosfor muhtevası tayini- fosfovanadomolibdat spektrofotometrik metot 

TS EN ISO 10714 Çelik ve demir - Fosfor muhtevası tayini- fosfovanadomolibdat spektrofotometrik metot 

TSE ISO/TR 10719 Çelik ve demir-Serbest karbon içeriği tayini-Endüksiyon fırınında yaktıktan sonra infrared absorpsiyon metodu 

TSE ISO/TR 10719 Çelik ve demir-Serbest karbon içeriği tayini-Endüksiyon fırınında yaktıktan sonra infrared absorpsiyon metodu 

TS ISO 10720 /T1 (Numara tadili: TS EN ISO 10720) Çelik ve demir-Azot muhtevasının tayini-Asal gaz akımı altında eritildikten sonra termal iletkenlik metodu 

TS ISO 10720 /T1 (Numara tadili: TS EN ISO 10720) Çelik ve demir-Azot muhtevasının tayini-Asal gaz akımı altında eritildikten sonra termal iletkenlik metodu

TS EN ISO 10893-9:2011 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 9: Düzlemsel kusurların tespiti için kaynaklı boruların imalâtında kullanılan çelik şeritlerin/plâkaların otomatik ultrasonik muayenesi 

TS EN ISO 10893-9:2011 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 9: Düzlemsel kusurların tespiti için kaynaklı boruların imalâtında kullanılan çelik şeritlerin/plâkaların otomatik ultrasonik muayenesi 

TS EN ISO 10893-4:2011 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 4: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların sıvı penetrant muayenesi 

TS EN ISO 10893-4:2011 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 4: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların sıvı penetrant muayenesi 

TS EN ISO 10893-12:2011 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 12: Dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklılar hariç) çelik boruların tam çevre otomatik ultrasonik kalınlık muayenesi 

TS EN ISO 10893-12:2011 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 12: Dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklılar hariç) çelik boruların tam çevre otomatik ultrasonik kalınlık muayenesi 

TS EN ISO 10893-5:2011 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 5: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve kaynaklı ferromanyetik çelik boruların manyetik parçacık muayenesi 

TS EN ISO 10893-5:2011 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 5: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve kaynaklı ferromanyetik çelik boruların manyetik parçacık muayenesi 

TS EN ISO 10893-3:2011 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 3: Boyuna ve/veya enine kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) ferromanyetik çelik borularda otomatik tam çevre kaçak akı muayenesi 

TS EN ISO 10893-3:2011 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 3: Boyuna ve/veya enine kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) ferromanyetik çelik borularda otomatik tam çevre kaçak akı muayenesi 

TS 10975 EN 24501 Sert metaller-Titanyum tayini-Fotometrik peroksit metodu

TS EN ISO 11124-1 Çelik yüzeylerin hazırlanması-Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce-Basınçlı hava ile püskürtülen metalik aşındırıcıların özellikleri bölüm 1: Genel tanıtım ve sınıflandırma 

TS EN ISO 11124-3 Çelik yüzeylerin hazırlanması-Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik aşındırıcıların özellikleri bölüm 3: Yüksek karbonlu çelik döküm bilye ve grit 

TS EN ISO 11125-2 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 2: Tane büyüklüğü 

TS EN ISO 11125-3 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 3: Sertlik tayini

TS EN ISO 11303 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Atmosferik korozyona karşı koruma metotlarının seçimi için kılavuz 

TS EN ISO 11306 Metallerin ve alaşımların korozyonu-Metallerin ve alaşımların deniz yüzeyinde suya maruz kalması ve değerlendirilmesi için kılavuz 

TS 11348 EN 10240 Çelik borular- İç ve/veya dış koruyucu kaplamalar- Otomatik tesislerde uygulanan sıcak daldırma galvanizli kaplamalar için özellikler 

TSE ISO/TR 11434 Nikel alaşımları- Niyobyum ve tantalyum tayini- İyon değiştirme metodu 

TSE ISO/TR 11434 Nikel alaşımları- Niyobyum ve tantalyum tayini- İyon değiştirme metodu 

TS ISO 11436 Nikel ve nikel alaşımları-Toplam bor muhtevasının tayini-Kürkümin kullanılarak moleküler absorpsiyon spektrometrik metot 

TS ISO 11437-1 Nikel alaşımları-Eser elementlerin-Tayini-Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik metot bölüm 1: Genel kurallar ve numunenin çözülmesi 

TS ISO 11437-2 Nikel alaşımları-Eser elementlerin tayini-Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik metot-Bölüm 2: Kurşun muhtevası tayini 

TS ISO 11438-1 Ferronikel - Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser element muhtevasının tayini - bölüm 1 : Genel şartlar ve numune çözme 

TS ISO 11438-2 Ferronikel - Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser element muhtevasının tayini - bölüm 2 : Kurşun muhtevasının tayini 

TS ISO 11438-3 Ferronikel - Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser element muhtevasının tayini - bölüm 3 : Antimon muhtevasının tayini

TS ISO 11438-4 Ferronikel - Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser element muhtevasının tayini - bölüm 4 : Kalay muhtevasının tayini 

TS ISO 11438-5 Ferronikel - Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser element muhtevasının tayini - Bölüm 5 : Tellür muhtevasının tayini 

TS ISO 11438-6 Ferronikel - Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser element muhtevasının tayini - bölüm 6 : Talyum muhtevasının tayini 

TS ISO 11438-7 Ferronikel - Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser element muhtevasının tayini - bölüm 7: Gümüş muhtevasının tayini 

TS ISO 11438-8 Ferronikel - Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser element muhtevasının tayini - bölüm 8 : İndiyum muhtevasının tayini 

TS ISO 11463/T1 (Numara tadili : TS EN ISO 11463) Metallerin ve alaşımların korozyonu-Oyuk korozyonunun değerlendirilmesi

TS ISO 11484 Çelik mamuller-Tahribatsız muayene personeli için işverenin vasıflandırma sistemi 

TS EN ISO 11489 Platin ziynet eşyası alaşımlarında platin tayini-Civa (ı) klorür ile indirgeme yoluyla gravimetrik tayin

TS ISO 11652 Çelik ve demir - Kobalt muhtevasının tayini - Alevli atomik absorpsiyon - Spektrometrik metot 

TS ISO 11653 Çelik-Yüksek orandaki kobalt muhtevasının tayini-İyon değiştirici ile ayırma sonrası potansiyometrik titrasyon metodu

TS EN ISO 11782-1 (Eski no: TS ISO 11782-1) Metallerin ve alaşımların korozyonu - Yorulmalı korozyon deneyleri - Bölüm 1: Bozulma deneylerindeki çevrimler 

TS EN ISO 11782-2 (Eski no: TS ISO 11782-2) Metallerin ve alaşımların korozyonu - Yorulmalı korozyon deneyleri - Bölüm 2: Önceden çatlak oluşturulmuş deney numuneleri kullanarak yapılan çatlak ilerleme deneyleri 

TS ISO 11782-1/T1 (Numara tadili : TS EN ISO 11782-1) Metallerin ve alaşımların korozyonu - Yorulmalı korozyon deneyleri - Bölüm 1: Bozulma deneylerindeki çevrimler 

TS ISO 11782-2/T1 (Numara tadili : TS EN ISO 11782-2) Metallerin ve alaşımların korozyonu - Yorulmalı korozyon deneyleri - Bölüm 2: Önceden çatlak oluşturulmuş deney numuneleri kullanarak yapılan çatlak ilerleme deneyleri

TS EN ISO 11844-1 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Dahili/bina içi atmosferlerinin düşük korozyona uğratma sınıflandırması bölüm 1 : Dahili korozyona uğratma tayini ve tahmini 

TS EN ISO 11844-2 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Dahili/bina içi atmosferlerinin düşük korozyona uğratma sınıflandırması bölüm 2 : Dahili korozyona uğratma atmosferlerinin korozyon etkisinin tayini 

TS EN ISO 11844-3 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Dahili/bina içi atmosferlerinin düşük korozyona uğratma sınıflandırması bölüm 3 : Dahili korozyona uğratmayı etkileyen parametrelerin ölçülmesi 

TS ISO 11845 Metallerin ve alaşımların korozyonu- Korozyon deneyleri için genel kurallar 

TS EN ISO 11846 (Eski no: TS ISO 11846) Metallerin ve alaşımların korozyonu-Çözelti ısıl işlemi uygulanabilen alüminyum alaşımlarının tanelerarası korozyon dayanımının tayini 

TS ISO 11846/T1 (Numara tadili: TS EN ISO 11846) Metallerin ve alaşımların korozyonu-Çözelti ısıl işlemi uygulanabilen alüminyum alaşımlarının tanelerarası korozyon dayanımının tayini 

TS ISO 11881 Metal ve alaşımlarının korozyonu- Alüminyum alaşımlarının pullanma korozyon deneyleri

TS EN ISO 12004-1 Metalik malzemeler- Saclar ve şeritler-Biçimlendirme sınır yuvarlatmalarının tayini - Bölüm 1 : Pres atelyesindeki ölçme ve biçimlendirme sınır diyağramlarının uygulanması 

TS EN ISO 12004-2 Metalik malzemeler- Saclar ve şeritler-Biçimlendirme sınır yuvarlatmalarının tayini - Bölüm 2 : Labratuvarda biçimlendirme sınır yuvarlatmalarının tayini

TS EN 12020-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - En aw- 6060 ve en aw- 6063 alaşımlarından ekstrüzyon ile imal edilmiş hassas profiller - bölüm 1: Teknik muayene ve teslim şartları

TS EN 12060 Çinko ve çinko alaşımları- Numune alma metodu- Kurallar

TS ISO 12169 Nikel oksit- Nikel muhtevasının tayini- Elektrolitik biriktirme metodu 

TS ISO 12169 Nikel oksit- Nikel muhtevasının tayini- Elektrolitik biriktirme metodu

TS EN 12258-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Terimler ve tarifleri - Bölüm 2: Kimyasal analiz 

TS EN 12258-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Terimler ve tarifleri - Bölüm 2: Kimyasal analiz 

TS EN 12258-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Terimler ve tarifleri - Bölüm 4: Alüminyum endüstrisinin artıkları 

TS EN 12258-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Terimler ve tarifleri - Bölüm 3: Hurda 

TS EN 12311-1 Su yalıtımı amaçlı esnek levhalar- Bölüm 1: Çatıların su yalıtımı için bitümlü levhalar- Çekme özelliklerinin tayini

TS EN 12384 Bakır ve bakır alaşımları - Şeritlerde yaylanma sınırının tayini 

TS EN 12385-6 Çelik tel halatlar - Güvenlik - bölüm 6: Maden kuyuları için demetli halatlar 

TS EN 12385-6 Çelik tel halatlar - Güvenlik - bölüm 6: Maden kuyuları için demetli halatlar 

TS EN 12385-8 Çelik tel halatlar - Güvenlik - bölüm 8: Havaî hatların çekilmesinde personel taşıyıcı olarak kullanılan çekme ve çekerek taşıma halatları 

TS EN 12385-1+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar 

TS EN 12385-2+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - bölüm 2: Tarifler, kısa gösteriliş ve sınıflandırma 

TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri 

TS EN 12385-10+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - bölüm 10: Genel yapı elemanı olarak kullanılan spiral halatlar 

TS EN 12385-4+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - bölüm 4: Genel kaldırma uygulamaları için demetli halatlar

TS EN 12402 Kurşun ve kurşun alaşımları- Analizler için numune alma metotları

 

TS EN 12438 Magnezyum ve magnezyum alaşımları- Dökme anotlar için magnezyum alaşımları 

TS EN 12438 Magnezyum ve magnezyum alaşımları- Dökme anotlar için magnezyum alaşımları 

TS EN 12441-3 Çinko ve çinko alaşımları-Kimyasal analizler-Bölüm 3: Kurşun, kadmiyum ve bakır tayini- Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS EN 12441-5 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - bölüm 5: Birincil çinkoda demir tayini - Spektrofotometrik metot 

TS EN 12441-5 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - bölüm 5: Birincil çinkoda demir tayini - Spektrofotometrik metot 

TS EN 12441-6 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz bölüm 6 - Alüminyum ve demir tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot 

TS EN 12441-6 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz bölüm 6 - Alüminyum ve demir tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot 

TS EN 12441-7 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - Bölüm 7 - Kalay tayini - Ekstraksiyondan sonra alevli atomik absorpsiyon spektrometrik metot " 

TS EN 12441-7 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - Bölüm 7 - Kalay tayini - Ekstraksiyondan sonra alevli atomik absorpsiyon spektrometrik metot " 

TS EN 12441-8 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz- Bölüm 8 - İkincil çinkoda kalay tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik metot " 

TS EN 12441-8 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz- Bölüm 8 - İkincil çinkoda kalay tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik metot " 

TS EN 12441-10 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz bölüm 10 - Çinko alaşımında krom ve titanyum tayini - Spektrofotometrik metot " 

TS EN 12441-10 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz bölüm 10 - Çinko alaşımında krom ve titanyum tayini - Spektrofotometrik metot " 

TS EN 12441-11 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - Bölüm 11 - Çinko alaşımında silisyum tayini - Spektrometrik metot 

TS EN 12441-4 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - Bölüm 4: Çinko alaşımlarında demir tayini - Spektrofotometrik metot 

TS EN 12441-4 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - Bölüm 4: Çinko alaşımlarında demir tayini - Spektrofotometrik metot 

TS EN 12441-9 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - Bölüm 9 - Çinko alaşımında nikel tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik metot 

TS EN 12441-9 Çinko ve çinko alaşımları - Kimyasal analiz - Bölüm 9 - Çinko alaşımında nikel tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik metot 

TS EN 12441-1/A1 Çinko ve çinko alaşımları-Kimyasal analizler-Bölüm 1: Çinko alaşımlarında alüminyum tayini-Titrimetrik yöntem 

TS EN 12441-1/A1 Çinko ve çinko alaşımları-Kimyasal analizler-Bölüm 1: Çinko alaşımlarında alüminyum tayini-Titrimetrik yöntem 

TS EN 12441-2/A1 Çinko ve çinko alaşımları-Kimyasal analizler-Bölüm 2: Çinko alaşımlarında magnezyum tayini-Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS EN 12441-2/A1 Çinko ve çinko alaşımları-Kimyasal analizler-Bölüm 2: Çinko alaşımlarında magnezyum tayini-Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS EN 12441-2/A2 Çinko ve çinko alaşımları-Kimyasal analizler-Bölüm 2: Çinko alaşımlarında magnezyum tayini-Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS EN 12441-2/A2 Çinko ve çinko alaşımları-Kimyasal analizler-Bölüm 2: Çinko alaşımlarında magnezyum tayini-Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem

TS EN 12474 Katodik koruma- Deniz altındaki boru hatları 

TS EN 12482-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Genel uygulamalar için tekrar haddeleme taslakları -Bölüm 1: Sıcak haddelenmiş tekrar haddeleme taslaklarının özellikleri 

TS EN 12482-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Genel uygulamalar için tekrar haddeleme taslakları -Bölüm2:Soğuk haddelenmiş tekrar haddeleme taslaklarının özellikleri 

TS EN 12495 Katodik koruma- Kıyıdan uzak sabit çelik yapılar 

TS EN 12499/AC Metalik yapıların iç katodik korunması 

TS EN 12499 Metalik yapıların iç katodik korunması

TS EN 12501-1 Metal malzemelerin korozyona karşı korunması - Toprakta korozyona uğrama ihtimali - Bölüm 1: Genel 

TS EN 12501-2 Metal malzemelerin korozyona karşı korunması - Toprakta korozyona uğrama ihtimali - Bölüm 2: Düşük alaşımlı ve alaşımsız demirli malzemeler 

TS EN 12502-1 Korozyona karşı metalik malzemelerin korunması-Su dağıtımı ve depolama sistemlerindeki korozyon benzerliğinin değerlendirilmesi hakkındaki rehber- Bölüm 1: Genel 

TS EN 12502-4 Korozyona karşı metalik malzemelerin korunması-Su dağıtımı ve depolama sistemlerindeki korozyon benzerliğinin değerlendirilmesi hakkındaki rehber- Bölüm 4:Paslanmaz çelikleri etkiliyen faktörler 

TS EN 12502-2 Korozyona karşı metalik malzemelerin korunması-Su dağıtımı ve depolama sistemlerindeki korozyon benzerliğinin değerlendirilmesi hakkındaki rehber- Bölüm 2:Bakır ve bakır alaşımlarını etkiliyen faktörler 

TS EN 12502-3 Korozyona karşı metalik malzemelerin korunması-Su dağıtımı ve depolama sistemlerindeki korozyon benzerliğinin değerlendirilmesi hakkındaki rehber- Bölüm 3:Sıcak daldırılmış galvanizli demir esaslı malzemeleri etkiliyen faktörler 

TS EN 12502-5 Korozyona karşı metalik malzemelerin korunması-Su dağıtımı ve depolama sistemlerindeki korozyon benzerliğinin değerlendirilmesi hakkındaki rehber- Bölüm 5:Dökme demir, alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikleri etkiliyen faktörler

TS EN 12548 Kurşun ve kurşun alaşımları - Elektrik kablo kılıfı ve manşonları için kurşun alaşımlı ingotlar 

TS EN 12588 Kurşun ve kurşun alaşımları - İnşaat amaçlı haddelenmiş kurşun levha

TS EN 12680-1 Döküm - Ultrasonik muayene - bölüm 1: Genel amaçlı çelik dökümler

TS EN 12680-2 Döküm - Ultrasonik muayene - bölüm 2: Yüksek gerilmelere maruz kalacak çelik döküm bileşenler

TS EN ISO 12680-1 Refrakter ürünlerin deney metotları-Bölüm 1:Titreşimle tahrik edilen darbe ile dinamik young modülün tayini 

TS CR 12695 Metal bacalar- Korozyon direnci özellikleri ve deney metotları

TS EN ISO 12732 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Elektro kimyasal potensiyokinitik çift lup metodu (cihal metodunu esas alan ) kullanılarak reaktivasyon ölçümü 

TSE ISO/TR 12735-1 Metallerin mekanik deneyi- Tarifleri ile beraber kullanılan semboller- Bölüm 1: Yayınlanmış standardlardaki semboller ve tarifle

TS EN 12844 Çinko ve çinko alaşımları -Dökümler-Özellikler 

TS EN 12847 Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar -Bitüm emülsiyonlarının çökelme eğilimlerinin tayini 

TS EN 12848 Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar - bitüm emülsiyonlarının çimento ile karışma kararlılığının tayini " 

TS EN 12861 Bakır ve bakır alaşımları - Hurda 

TS EN 12883 Döküm-Kaybolan mum döküm işlemleri için kaybolan model imalatında kullanılan donanım 

TS EN 12890 Döküm-Kum kalıp ve kum maça imalinde kullanılan modeller, model donamıları ve maça sandıkları 

TS EN 12892 Döküm-Kaybolan köpük döküm işlemleri için kaybolan model imalatında kullanılan donanım 

TS EN 12893 Bakır ve bakır alaşımları-Sarmal uzama sayısının (sus) tayini 

TS ENV 12908 Kurşun ve kurşun alaşımları-Kıvılcım uyarmalı-Optik emisyon spektrometrisiyle (oes) analiz

TS EN 12938 Kalay-Alaşımları-Analiz metotları-Alaşım ve safsızlık elementlerinin atomik spektrometri ile tayini

TS EN 13147 Bakır ve bakır alaşımları- Dilinmiş bandın sınır bölgesindeki kalıcı gerilmelerin tayini

TS EN 13411-4:2011 Çelik tel halatlar için sonlandırıcılar - Güvenlik - Bölüm 4: Metal ve reçine ile soketleme 

TS EN 13148 Bakır ve bakır alaşımları-Sıcak daldırma kalay kaplanmış band 

TS EN 13509 Katodik koruma ölçüm teknikleri

TS EN 13615 Külçe kalay analizi için yöntemler - Tenörü % 99,85 ile % 99,90 arasında olan kalayda safsızlık element içeriklerinin atomik spektrometri ile tayini 

TS EN 13615 Külçe kalay analizi için yöntemler - Tenörü % 99,85 ile % 99,90 arasında olan kalayda safsızlık element içeriklerinin atomik spektrometri ile tayini 

TS EN 13658-1 Sıva taşıyıcılar ve sıva profilleri - Metal - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 1: İç sıva için 

TS EN 13658-2 Sıva taşıyıcılar ve sıva profilleri - Metal - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 2: Dış sıva için 

TS EN 13675+A1 Makinalarda güvenlik - Boru çekme, haddeleme ve son işlem hattı ekipmanı için güvenlik şartları 

TS EN ISO 13680/tst AC Petrol ve doğal gaz sanayii - Korozyona dayanıklı alaşımlı dikişsiz borular - Muhafaza borusu, üretim borusu ve bağlantı elemanı malzemesi olarak kullanılan - Teknik teslim şartları  

TS EN ISO 13680:2010 Petrol ve doğal gaz sanayii - Korozyona dayanıklı alaşımlı dikişsiz borular - Muhafaza borusu, üretim borusu ve bağlantı elemanı malzemesi olarak kullanılan - Teknik teslim şartları 

TS ENV 13800 Kurşun ve kurşun alaşımları - Alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas)veya indüktif olarak eşleşmiş plâzma emisyon spektrometri (ıcp-Es) ile kurşun ana bileşen ayrılmaksızın yapılan analiz

TS ISO 13898-1 Çelik ve demir-Nikel, bakır ve kobalt muhtevazının tayini-İndüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik metot-Bölüm 1:Genel kurallar ve numunenin çözülmesi 

TS ISO 13898-2 Çelik ve demir-Nikel, bakır ve kobalt muhtevasının tayini-İndüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik metot-Bölüm 2:Nikel muhtevası tayini 

TS ISO 13898-3 Çelik ve demir-Nikel, bakır ve kobalt muhtevasının tayini-İndüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik metot-Bölüm 3:Bakır muhtevası tayini 

TS ISO 13898-4 Çelik ve demir-Nikel, bakır ve kobalt muhtevasının tayini-İndüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik metot-Bölüm 4:Kobalt muhtevası tayini 

TS EN ISO 13900 (Eski no: TS ISO 13900) Çelik-Bor muhtevası tayini-Damıtmadan sonra kürkümin spektrofotometrik metot 

TS ISO 13900:2001/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 13900) Çelik-Bor muhtevası tayini-Damıtmadan sonra kürkümin spektrofotometrik metot 

TS ISO 13902 Çelik ve demir-Yüksek kükürt muhtevası tayini-İndüksiyon fırınında yakıldıktan sonra kızıl ötesi absorpsiyon metodu 

TS EN 13920-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 2: Alaşımsız alüminyum hurda 

TS EN 13920-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 3: Tel ve kablo hurdası 

TS EN 13920-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 4: Tek cins biçimlendirilebilen alaşımlı hurda 

TS EN 13920-5 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 5: Aynı seriden iki veya daha fazla cinsten biçimlendirilebilen alaşımlı hurda 

TS EN 13920-6 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 6: İki veya daha fazla cinsten biçimlendirilebilen alaşımlı hurda 

TS EN 13920-7 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 7: Döküm hurdası 

TS EN 13920-8 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 8: Alüminyum hurdasını ayırmaya yönelik kıyılmış demir dışı metal hurdası 

TS EN 13920-9 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 9: Kıyılmış demir dışı metal hurdalarından ayrılmış alüminyum hurdası 

TS EN 13920-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 1: Genel özellikler, numune alma ve deneyler 

TS EN 13920-11 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 11: Alüminyum- Bakır radyatör hurdası 

TS EN 13920-12 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 12: Tek bir alaşım hurdası talaşı 

TS EN 13920-13 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 13: İki veya daha fazla alaşım hurdası talaşı 

TS EN 13920-14 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 14: Alüminyum ambalaj hurdası 

TS EN 13920-15 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 15: Kaplamasından temizlenmiş alüminyum ambalaj hurdası 

TS EN 13920-16 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 16: Hurda sınıfında curuf, dros ve döküntü 

TS EN 13920-10 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 10: Atık içecek alüminyum kutu hurdas

TS EN 13957 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilen yuvarlak, rulo halinde boru - Genel uygulamalar için - Özellikler 

TS EN 13958 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Genel uygulamalar için soğuk çekilmiş, yuvarlak, kangal boru - Özellikler 

TS EN 13981-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - yapısal demiryolu uygulamaları için mamuller - Muayene ve teslim için teknik şartlar - Bölüm 1: Ekstrüzyona tabi tutulmuş mamuller 

TS EN 13981-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Demiryolu uygulamaları için mamuller; Muayene teslim teknik şartları- Bölüm 2: Plakalar ve levhalar 

TS EN 13981-3 Aluminyum ve aluminyum alaşımları - Yapısal demiryolu uygulamaları için mamüller- Muayene ve teslim için teknik şartlar - Bölüm 3: Dökümler 

TS EN 13981-4 Aluminyum ve aluminyum alaşımları - Yapısal demiryolu uygulamaları için mamüller- Muayene ve teslim için teknik şartlar - Bölüm 4: Dövmeler 

TS ENV 14029 Kurşun ve kurşun alaşımları - Alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas) veya indüktif olarak eşleşmiş plâzma emisyon spektrometri (ıcp-Es) ile kurşunun ayrılmasından sonra yapılan analiz 

TS ENV 14029 Kurşun ve kurşun alaşımları - Alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas) veya indüktif olarak eşleşmiş plâzma emisyon spektrometri (ıcp-Es) ile kurşunun ayrılmasından sonra yapılan analiz 

TS EN 14121 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Elektroteknik uygulamalar için alüminyum sac, şerit ve levha 

TS ENV 14138 Kurşun ve kurşun alaşımları - Birlikte çökme ile ayrıldıktan sonra, alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas) veya indüktif olarak eşleşmiş plâzma emisyon spektrometri (ıcp-Es) ile yapılan analiz

TS EN 14242 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Kimyasal analiz- Endüktif kuplajlı plazma optik emisyon spektral analizi 

TS EN 14242 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Kimyasal analiz- Endüktif kuplajlı plazma optik emisyon spektral analizi

TS EN 13615 Külçe kalay analizi için yöntemler - Tenörü % 99,85 ile % 99,90 arasında olan kalayda safsızlık element içeriklerinin atomik spektrometri ile tayini 

TS EN 13615 Külçe kalay analizi için yöntemler - Tenörü % 99,85 ile % 99,90 arasında olan kalayda safsızlık element içeriklerinin atomik spektrometri ile tayini 

TS EN 13658-1 Sıva taşıyıcılar ve sıva profilleri - Metal - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 1: İç sıva için 

TS EN 13658-2 Sıva taşıyıcılar ve sıva profilleri - Metal - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 2: Dış sıva için 

TS EN 13675+A1 Makinalarda güvenlik - Boru çekme, haddeleme ve son işlem hattı ekipmanı için güvenlik şartları 

TS EN ISO 13680/tst AC Petrol ve doğal gaz sanayii - Korozyona dayanıklı alaşımlı dikişsiz borular - Muhafaza borusu, üretim borusu ve bağlantı elemanı malzemesi olarak kullanılan - Teknik teslim şartları   

TS EN ISO 13680:2010 Petrol ve doğal gaz sanayii - Korozyona dayanıklı alaşımlı dikişsiz borular - Muhafaza borusu, üretim borusu ve bağlantı elemanı malzemesi olarak kullanılan - Teknik teslim şartları 

TS ENV 13800 Kurşun ve kurşun alaşımları - Alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas)veya indüktif olarak eşleşmiş plâzma emisyon spektrometri (ıcp-Es) ile kurşun ana bileşen ayrılmaksızın yapılan analiz

TS ISO 13898-1 Çelik ve demir-Nikel, bakır ve kobalt muhtevazının tayini-İndüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik metot-Bölüm 1:Genel kurallar ve numunenin çözülmesi 

TS ISO 13898-2 Çelik ve demir-Nikel, bakır ve kobalt muhtevasının tayini-İndüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik metot-Bölüm 2:Nikel muhtevası tayini 

TS ISO 13898-3 Çelik ve demir-Nikel, bakır ve kobalt muhtevasının tayini-İndüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik metot-Bölüm 3:Bakır muhtevası tayini 

TS ISO 13898-4 Çelik ve demir-Nikel, bakır ve kobalt muhtevasının tayini-İndüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik metot-Bölüm 4:Kobalt muhtevası tayini 

TS EN ISO 13900 (Eski no: TS ISO 13900) Çelik-Bor muhtevası tayini-Damıtmadan sonra kürkümin spektrofotometrik metot 

TS ISO 13900:2001/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 13900) Çelik-Bor muhtevası tayini-Damıtmadan sonra kürkümin spektrofotometrik metot 

TS ISO 13902 Çelik ve demir-Yüksek kükürt muhtevası tayini-İndüksiyon fırınında yakıldıktan sonra kızıl ötesi absorpsiyon metodu 

TS EN 13920-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 2: Alaşımsız alüminyum hurda 

TS EN 13920-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 3: Tel ve kablo hurdası 

TS EN 13920-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 4: Tek cins biçimlendirilebilen alaşımlı hurda 

TS EN 13920-5 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 5: Aynı seriden iki veya daha fazla cinsten biçimlendirilebilen alaşımlı hurda 

TS EN 13920-6 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 6: İki veya daha fazla cinsten biçimlendirilebilen alaşımlı hurda 

TS EN 13920-7 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 7: Döküm hurdası 

TS EN 13920-8 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 8: Alüminyum hurdasını ayırmaya yönelik kıyılmış demir dışı metal hurdası 

TS EN 13920-9 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 9: Kıyılmış demir dışı metal hurdalarından ayrılmış alüminyum hurdası 

TS EN 13920-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 1: Genel özellikler, numune alma ve deneyler 

TS EN 13920-11 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 11: Alüminyum- Bakır radyatör hurdası 

TS EN 13920-12 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 12: Tek bir alaşım hurdası talaşı 

TS EN 13920-13 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 13: İki veya daha fazla alaşım hurdası talaşı 

TS EN 13920-14 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 14: Alüminyum ambalaj hurdası 

TS EN 13920-15 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 15: Kaplamasından temizlenmiş alüminyum ambalaj hurdası 

TS EN 13920-16 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 16: Hurda sınıfında curuf, dros ve döküntü 

TS EN 13920-10 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 10: Atık içecek alüminyum kutu hurdası

TS EN 13957 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilen yuvarlak, rulo halinde boru - Genel uygulamalar için - Özellikler 

TS EN 13958 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Genel uygulamalar için soğuk çekilmiş, yuvarlak, kangal boru - Özellikler 

TS EN 13981-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - yapısal demiryolu uygulamaları için mamuller - Muayene ve teslim için teknik şartlar - Bölüm 1: Ekstrüzyona tabi tutulmuş mamuller 

TS EN 13981-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Demiryolu uygulamaları için mamuller; Muayene teslim teknik şartları- Bölüm 2: Plakalar ve levhalar 

TS EN 13981-3 Aluminyum ve aluminyum alaşımları - Yapısal demiryolu uygulamaları için mamüller- Muayene ve teslim için teknik şartlar - Bölüm 3: Dökümler 

TS EN 13981-4 Aluminyum ve aluminyum alaşımları - Yapısal demiryolu uygulamaları için mamüller- Muayene ve teslim için teknik şartlar - Bölüm 4: Dövmeler 

TS ENV 14029 Kurşun ve kurşun alaşımları - Alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas) veya indüktif olarak eşleşmiş plâzma emisyon spektrometri (ıcp-Es) ile kurşunun ayrılmasından sonra yapılan analiz 

TS ENV 14029 Kurşun ve kurşun alaşımları - Alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas) veya indüktif olarak eşleşmiş plâzma emisyon spektrometri (ıcp-Es) ile kurşunun ayrılmasından sonra yapılan analiz 

TS EN 14121 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Elektroteknik uygulamalar için alüminyum sac, şerit ve levha 

TS ENV 14138 Kurşun ve kurşun alaşımları - Birlikte çökme ile ayrıldıktan sonra, alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas) veya indüktif olarak eşleşmiş plâzma emisyon spektrometri (ıcp-Es) ile yapılan analiz

TS EN 14242 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Kimyasal analiz- Endüktif kuplajlı plazma optik emisyon spektral analizi 

TS EN 14242 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Kimyasal analiz- Endüktif kuplajlı plazma optik emisyon spektral analizi

TS EN 13615 Külçe kalay analizi için yöntemler - Tenörü % 99,85 ile % 99,90 arasında olan kalayda safsızlık element içeriklerinin atomik spektrometri ile tayini 

TS EN 13615 Külçe kalay analizi için yöntemler - Tenörü % 99,85 ile % 99,90 arasında olan kalayda safsızlık element içeriklerinin atomik spektrometri ile tayini 

TS EN 13658-1 Sıva taşıyıcılar ve sıva profilleri - Metal - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 1: İç sıva için 

TS EN 13658-2 Sıva taşıyıcılar ve sıva profilleri - Metal - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 2: Dış sıva için 

TS EN 13675+A1 Makinalarda güvenlik - Boru çekme, haddeleme ve son işlem hattı ekipmanı için güvenlik şartları 

TS EN ISO 13680/tst AC Petrol ve doğal gaz sanayii - Korozyona dayanıklı alaşımlı dikişsiz borular - Muhafaza borusu, üretim borusu ve bağlantı elemanı malzemesi olarak kullanılan - Teknik teslim şartları  

TS EN ISO 13680:2010 Petrol ve doğal gaz sanayii - Korozyona dayanıklı alaşımlı dikişsiz borular - Muhafaza borusu, üretim borusu ve bağlantı elemanı malzemesi olarak kullanılan - Teknik teslim şartları 

TS ENV 13800 Kurşun ve kurşun alaşımları - Alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas)veya indüktif olarak eşleşmiş plâzma emisyon spektrometri (ıcp-Es) ile kurşun ana bileşen ayrılmaksızın yapılan analiz

TS ISO 13898-1 Çelik ve demir-Nikel, bakır ve kobalt muhtevazının tayini-İndüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik metot-Bölüm 1:Genel kurallar ve numunenin çözülmesi 

TS ISO 13898-2 Çelik ve demir-Nikel, bakır ve kobalt muhtevasının tayini-İndüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik metot-Bölüm 2:Nikel muhtevası tayini 

TS ISO 13898-3 Çelik ve demir-Nikel, bakır ve kobalt muhtevasının tayini-İndüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik metot-Bölüm 3:Bakır muhtevası tayini 

TS ISO 13898-4 Çelik ve demir-Nikel, bakır ve kobalt muhtevasının tayini-İndüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik metot-Bölüm 4:Kobalt muhtevası tayini 

TS EN ISO 13900 (Eski no: TS ISO 13900) Çelik-Bor muhtevası tayini-Damıtmadan sonra kürkümin spektrofotometrik metot 

TS ISO 13900:2001/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 13900) Çelik-Bor muhtevası tayini-Damıtmadan sonra kürkümin spektrofotometrik metot 

TS ISO 13902 Çelik ve demir-Yüksek kükürt muhtevası tayini-İndüksiyon fırınında yakıldıktan sonra kızıl ötesi absorpsiyon metodu 

TS EN 13920-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 2: Alaşımsız alüminyum hurda 

TS EN 13920-3 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 3: Tel ve kablo hurdası 

TS EN 13920-4 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 4: Tek cins biçimlendirilebilen alaşımlı hurda 

TS EN 13920-5 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 5: Aynı seriden iki veya daha fazla cinsten biçimlendirilebilen alaşımlı hurda 

TS EN 13920-6 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 6: İki veya daha fazla cinsten biçimlendirilebilen alaşımlı hurda 

TS EN 13920-7 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 7: Döküm hurdası 

TS EN 13920-8 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 8: Alüminyum hurdasını ayırmaya yönelik kıyılmış demir dışı metal hurdası 

TS EN 13920-9 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - Bölüm 9: Kıyılmış demir dışı metal hurdalarından ayrılmış alüminyum hurdası 

TS EN 13920-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 1: Genel özellikler, numune alma ve deneyler 

TS EN 13920-11 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 11: Alüminyum- Bakır radyatör hurdası 

TS EN 13920-12 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 12: Tek bir alaşım hurdası talaşı 

TS EN 13920-13 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 13: İki veya daha fazla alaşım hurdası talaşı 

TS EN 13920-14 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 14: Alüminyum ambalaj hurdası 

TS EN 13920-15 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 15: Kaplamasından temizlenmiş alüminyum ambalaj hurdası 

TS EN 13920-16 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 16: Hurda sınıfında curuf, dros ve döküntü 

TS EN 13920-10 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Hurdalar - bölüm 10: Atık içecek alüminyum kutu hurdası

TS EN 13957 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilen yuvarlak, rulo halinde boru - Genel uygulamalar için - Özellikler 

TS EN 13958 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Genel uygulamalar için soğuk çekilmiş, yuvarlak, kangal boru - Özellikler 

TS EN 13981-1 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - yapısal demiryolu uygulamaları için mamuller - Muayene ve teslim için teknik şartlar - Bölüm 1: Ekstrüzyona tabi tutulmuş mamuller 

TS EN 13981-2 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Demiryolu uygulamaları için mamuller; Muayene teslim teknik şartları- Bölüm 2: Plakalar ve levhalar 

TS EN 13981-3 Aluminyum ve aluminyum alaşımları - Yapısal demiryolu uygulamaları için mamüller- Muayene ve teslim için teknik şartlar - Bölüm 3: Dökümler 

TS EN 13981-4 Aluminyum ve aluminyum alaşımları - Yapısal demiryolu uygulamaları için mamüller- Muayene ve teslim için teknik şartlar - Bölüm 4: Dövmeler 

TS ENV 14029 Kurşun ve kurşun alaşımları - Alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas) veya indüktif olarak eşleşmiş plâzma emisyon spektrometri (ıcp-Es) ile kurşunun ayrılmasından sonra yapılan analiz 

TS ENV 14029 Kurşun ve kurşun alaşımları - Alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas) veya indüktif olarak eşleşmiş plâzma emisyon spektrometri (ıcp-Es) ile kurşunun ayrılmasından sonra yapılan analiz 

TS EN 14121 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Elektroteknik uygulamalar için alüminyum sac, şerit ve levha 

TS ENV 14138 Kurşun ve kurşun alaşımları - Birlikte çökme ile ayrıldıktan sonra, alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas) veya indüktif olarak eşleşmiş plâzma emisyon spektrometri (ıcp-Es) ile yapılan analiz

TS EN 14242 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Kimyasal analiz- Endüktif kuplajlı plazma optik emisyon spektral analizi 

TS EN 14242 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Kimyasal analiz- Endüktif kuplajlı plazma optik emisyon spektral analizi

TS EN ISO 14284 (Eski no: TS ISO 14284) Çelik ve demir- Kimyasal bileşimin tayini için numune alma ve hazırlama 

TS ISO 14284:1999/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 14284) Çelik ve demir - Kimyasal bileşimin tayini için numune alma ve hazırlama 

TS EN 14286 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Tehlikeli malzemelerin stoklanması ve nakliyesi için kullanılan tanklarla ilgili kaynak edilebilir haddelenmiş mamuller 

TS EN 14287 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ambalajlama ve ambalajlama bileşenlerinin imalatı için kullanılacak mamullerin kimyasal bileşimi hakkında belirli özellikler 

TSE ISO/TR 14321 Sinterlenmiş metal malzemeler- Sert metaller dışında- Metalografik hazırlama ve muayene 

TSE ISO/TR 14321 Sinterlenmiş metal malzemeler- Sert metaller dışında- Metalografik hazırlama ve muayene 

TS EN 14361 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Kimyasal analiz- Metal ergiyiklerinden numune alma 

TS EN 14361 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Kimyasal analiz- Metal ergiyiklerinden numune alma 

TS EN 14392 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Gıdalar ile temas eden anodik oksidasyon olmuş mamullerde özelliklerin tayini 

TS EN 14436 Bakır ve bakır alaşımları- Elektrolitik kalay kaplanmış şerit 

TS EN 14505 Karmaşık yapıların katodik koruması

TS EN ISO 14577-1 Metalik malzemeler - Sertlik ve malzeme parametreleri için aletli iz deneyi - Bölüm 1: Deney metodu 

TS EN ISO 14577-2 Metalik malzemeler - Sertlik ve malzeme parametreleri için aletli iz deneyi - Bölüm 2: Deney makinalarının doğrulanması ve kalibrasyonu

TS EN 14726 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Kimyasal analiz - Kıvılcım optik emisyon spektrometrik analizi için kurallar. 

TS EN 14726 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Kimyasal analiz - Kıvılcım optik emisyon spektrometrik analizi için kurallar. 

TS EN 14753 Makinalarda güvenlik-Sürekli tip çelik döküm makina ve tesisleri için güvenlik kuralları 

TS EN 14782 Çatılar, dış giydirme kaplamalar ve iç astarlar için kendinden destekli metal levha - Mamul özellikleri ve şartlar 

TS EN 14782 Çatılar, dış giydirme kaplamalar ve iç astarlar için kendinden destekli metal levha - Mamul özellikleri ve şartlar

TS EN 14868 Metalik malzemelerin korozyona karşı korunması - Kapalı su dolaşım sistemlerinde korozyon ihtimalinin değerlendirilmesi için klavuz 

TS EN 14935 Bakır ve bakır alaşımları - Saf bakırdaki safsızslıkların tayini- Et aas metodu 

TS EN 14936-1 Bakır ve bakır alaşımları - Alüminyum muhtevasının tayini - Et aas metodu 

TS EN 14936-2 Bakır ve bakır alaşımları - Alüminyum muhtevasının tayini - Bölüm 2: Faas metodu 

TS EN 14937-1 Bakır ve bakır alaşımları - Antimon muhtevasının tayini - Bölüm 1: Spektrofotometrik metot 

TS EN 14937-2 Bakır ve bakır alaşımları - Antimon muhtevasının tayini - Bölüm 2: Faas metodu 

TS EN 14940-2 Bakır ve bakır alaşımları - Krom muhtevasının tayini - Bölüm 2: Faas metodu 

TS EN 14941 Bakır ve bakır alaşımları - Kobalt muhtevasının tayini - Faas metodu 

TS EN 14942-2 Bakır ve bakır alaşımları - Arsenik muhtevasının tayini - Bölüm 2: Faas metodu 

TS EN 14977 Bakır ve bakır alaşımları - Çekme gerilmesinin tespiti - % 5 amonya deneyi 

TS EN 15022-3 Bakır ve bakır alaşımları - Kalay muhtevasının tayini - Bölüm 3: Düşük kalay muhtevası - Alev atomik absorbsiyon metodu (faas) 

TS EN 15023-3:2010 Bakır ve bakır alaşımları- Nikel muhtevasının tayini- Bölüm 2:Alev atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem (faas) 

TS EN 15024-2 Bakır ve bakır alaşımları - Çinko muhtevasının tayini - Bölüm 2: Alev atomik absorbsiyon metodu (faas) 

TS EN 15061+A1 Makinalarda güvenlik-Metal şerit işleme hattı makine ve ekipmanları için güvenlik kuralları 

TS EN 15063-2 Bakır ve bakır alaşımları - Ana bileşenlerin ve safsızlıkların dalga boyu ayırmalı x-Işını fluoresans spektrometrisi ile belirlenmesi- Bölüm 2: Rutin metot 

TS EN 15063-2 Bakır ve bakır alaşımları - Ana bileşenlerin ve safsızlıkların dalga boyu ayırmalı x-Işını fluoresans spektrometrisi ile belirlenmesi- Bölüm 2: Rutin metot

TS EN 15088 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Yapım işleri için yapısal mamuller - Muayene ve tesim için teknik şartlar 

TS EN 15093 Makinalarda güvenlik-Sıcak yassı haddelenmiş miller için güvenlik gerekleri 

TS EN 15093 Makinalarda güvenlik-Sıcak yassı haddelenmiş miller için güvenlik gerekleri 

TS EN 15112 Sondaj muhafaza borularında dış katodik koruma 

EN ISO 15156-1: 2001 Petrol ve doğal gaz sanayii - Ham petrol ve doğal gaz üretiminde h2s - Ihtiva eden ortamlarda kullanılacak malzemeler - Bölüm 1: Çatlamaya dayanıklı malzemelerin seçimi için genel kurallar

TS EN 15257 Katodik koruma - Katodik koruma personelinin uzmanlık seviyeleri ve belgelendirilmesi 

TS EN ISO 15324 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Damla buharlaşması deneyi vasıtasıyla gerilim korozyon çatlamasının değerlendirilmesi 

TS EN ISO 15329 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Isıl işleme tabi tutulabilen alüminyum alaşımlarının daneler arası korozyon hassasiyetinin değerlendirilmesi için anodik deney 

TS ISO 15349-2:2003/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 15349-2) Alaşımsız çelik-Düşük karbon içeren-Karbon içeriğinin tayini-Bölüm 2: İndüksiyon fırınında (ön ısıtma ile) yaktıktan sonra kızılötesi absorpsiyon yöntemi 

TS EN ISO 15351 Çelik ve demir - Azot muhtevası tayini - Asal gaz akımı altında eritildikten sonra termal iletkenlik metodu (rutin metod) 

TSE ISO/TR 15461 Çelik dövmeler-Mekanik deneyler için deney sıklığı, numune alma şartları ve deney metotları 

TS EN 15530 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Alüminyum ürünlerin çevre koşulları- Standardlardaki kalıntıları için genel kılavuz

TS EN 15622 Bakır ve bakır alaşımları - Kurşun muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas) yöntemi 

TS EN ISO 15630-2:2010 Çelik - Betonarme ve öngerilmeli beton için - Deney metotları - Bölüm 2: Kaynaklı hasır çelikler

TS EN 15690-2 Sünek demir borular, bağlantı elemanları ve aksesuvarları - Borular ve bağlantı elemanları için iç poliüretan astar kaplama - Özellikler ve deney metotları 

TS EN 15690-2 Sünek demir borular, bağlantı elemanları ve aksesuvarları - Borular ve bağlantı elemanları için iç poliüretan astar kaplama - Özellikler ve deney metotları 

TS EN ISO 16151 Metal ve alaşımların korozyonu-Asitli tuz spreyi,kuru ve ıslak şartlara maruz bırakarak hızlandırılmış çevrim deneyleri

TS EN ISO 16784-1 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Endüstriyel soğutma suyu sistemlerinde korozyon ve bozulma - Bölüm 1: Soğutma suyu sistemleri açık devri daimi için korozyon ve bozulmayı kontrol eden ilavelerin pilot ölçekli değerlendirmesi için kılavuz

TS EN ISO 17475 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Elektro kimyasal deney metotları - Potensiostatik ve potensiodinamik kutuplama ölçümleri için kılavuz. 

TS EN ISO 17864 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Potensiostatik kontrol altında kritik çukurcuk sıcaklığının tayini 

TS EN 10253-2 Çelik boru ekleme parçaları - Alın kaynaklı - Bölüm 2: Alaşımsız ve ferritik alaşımlı çelikler için özel muayene şartları-Boyutlar, teknik teslim şartları

TS ISO 2605-3 (Eski no: TS ENV 22605-3) Basınç amaçlı çelik mamuller- Yüksek sıcaklık özelliklerinin tespiti ve doğrulanması- Bölüm 3: Sınırlı verilerle yüksek sıcaklık akma veya kalıcı gerilme özelliklerinin elde edilmesi için alternatif bir işlem

TS EN 23878 Sert metaller- Vickers sertlik deneyi 

TS EN 23878 Sert metaller- Vickers sertlik deneyi

TS EN 24489 Sinterlenmiş sert metaller-Numune alma ve deneyler 

TS EN 24489 Sinterlenmiş sert metaller-Numune alma ve deneyler 

TS EN 24491-1 Metalik tozlar-İndirgeme metoduyla oksijen muhtevası tayini-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 24497 Metal tozları-Kuru eleme ile parça boyutu tayini 

TS EN 24503 Sertmetaller-Metal muhtevasının tayini-X-Işını flüoresans-Ergitme metodu 

TS EN 24503 Sertmetaller-Metal muhtevasının tayini-X-Işını flüoresans-Ergitme metodu 

TS EN 24829-1 Çelik ve dökme demir-Toplam silisyum tayini-İndirgenmiş molibdosilikat spektrometrik metot-Bölüm 1-%0,05 %1,0 arası silisyum içeren numuneler 

TS EN 24829-1 Çelik ve dökme demir-Toplam silisyum tayini-İndirgenmiş molibdosilikat spektrometrik metot-Bölüm 1-%0,05 %1,0 arası silisyum içeren numuneler 

TS EN 24829-1 Çelik ve dökme demir-Toplam silisyum tayini-İndirgenmiş molibdosilikat spektrometrik metot-Bölüm 1-%0,05 %1,0 arası silisyum içeren numuneler

TS EN 24884 Sert metaller-Tozlardan sinterlenmiş deney parçalarından numune alma ve deneyler 

TS EN 24884 Sert metaller-Tozlardan sinterlenmiş deney parçalarından numune alma ve deneyler 

TS EN 24935 Çelik ve demir-Kükürt tayini-İndüksiyon fırınında yakıldıktan sonra ınfrared absorpsiyon metodu 

TS EN 24943 Çelik ve dökme demir-Bakır tayini-Alev atomik absorpsiyon spektrometrik metot 

TS EN 24943 Çelik ve dökme demir-Bakır tayini-Alev atomik absorpsiyon spektrometrik metot 

TS EN 24943 Çelik ve dökme demir-Bakır tayini-Alev atomik absorpsiyon spektrometrik metot

TS EN 24947 Çelik ve dökme demir - Vanadyum içeriğinin tayini - potansiyometrik titrasyon yöntemi 

TS EN ISO 26203-1 Metalik malzemeler- Yüksek gerilme hızlarında çekme deneyi - Elastik çubuk tipi sistem 

TS EN 26501 Ferronikel-Özellikler ve teslim şartları

TS EN 28050 Ferronikel ingotlar veya parçalar - Analiz için numune alma 

TS EN 29658 Çelik-Alüminyum muhtevasınıntayini-Alev atomik absorpsiyon spektrometresi metodu

TS EN ISO 3785 Çelik- Deney parçası eksenlerinin gösterilişi

TS EN 50162 Doğru akımlı sistemlerden gelen parazit akımla korozyona karşı koruma" 

TS EN 50307 Kurşun ve kurşun alaşımları - Elektrik kablolarının kurşunve kurşun alaşımı kılıf ve kabları

TSE ISO/TR 7003 Metallerin kısa gösterilişi için bileşik format