trarbgzh-TWenfrkadefaru

Madencilik ve Mineraller Standardları

Madencilik ve Mineraller ile ilgili düzenlemelerin standartlarının tümüne denetim, test ve belgelendirme hizmeti vermekteyiz. 
Bahsedilen standartların tümü aşağıda bulunmaktadır.

 

TS 10088 EN 932-3 Agregaların genel özellikleri için deneyler kısım 3: Basitleştirilmiş petrografik tanımlama için işlem ve terminoloji 

TS 440 ISO 351 Katı mineral yakıtlar -Toplam kükürt tayini - Yüksek sıcaklıkta yakma metodu 

TS EN 1925 Doğal taşlar- Deney metotları- Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini 

TS ISO 10836 Demir cevherleri- Fiziksel deneyler için numune alma ve numune alma hazırlama metodu

TS 5694 EN 12670 Doğal taşlar - Terimler ve tarifler

TS EN 1552 Yer altı maden makinaları - Ayak içinde çalışan hareketli kazı makinaları - Kesici yükleyiciler ve saban sistemleri için güvenlik kuralları 

TS EN 13364 Doğal taşlar-Deney metotları-Saplama deliğinde kırılma yükünün tayini

TS 4538 ISO 2194 Sanayide kullanılan elekler - Örgülü tel dokumalı, delikli levhalı ve elektrokimyasal olarak şekillendirilmiş levhalı - Göz açıklıklarının kısa gösterilişi ve anma büyüklükleri 

TS 4631 ISO 4782 Metal teller - Endüstriyel tel eleklerde ve örgülü tel dokumalarda kullanılan 

TS ISO 13909-5 Taş kömürü ve kok - Mekanik numune alma -Bölüm 5: Kok - Hareket halindeki malzemeden numune alma 

TS EN 13919 Doğal taşlar - Deney metotları - Nemli ortamda so2 yıpratmasına karşı direncin tayini 

TS 7544 ISO 4282 Florit - Asit ve seramik üretimi için - 105°c’ta kütle kaybı tayini

TS ISO 9599 Bakır, kurşun ve çinko sülfür konsantreleri-Analiz numunelerinde higroskopik rutubet tayini-Gravimetrik metot

TS 1824 ISO 923 Kömür yıkama donanımı-Performans değerlendirmesi

 TS 2910 ISO 3085 Demir cevherleri-Numune alma, numune hazırlama ve ölçme kesinliğinin kontrolü için deneysel metotlar

 TS ISO 6138 Alüminyum cevherleri-Yapı heterojenliğinin deneysel tayini 

TS ISO 6139 Alüminyum cevherleri-Parti dağılım heterojenliğinin deneysel tayini 

TS ISO 6140 Alüminyum cevherleri-Numune hazırlama 

TS ISO 8685 Alüminyum cevherleri-Numune alma işlemleri 

TS ISO 10213 Alüminyum cevherleri-Toplam demir muhtevasının tayini-Titan triklorür indirgeme yöntemi

TS EN 1552 Yeraltı maden makinaları- Hareketli kazı makinaları - Kesici yükleyiciler ve saban sistemleri için emniyet kuralları 

TS EN 13373 Doğal taşlar-Deney metotları-Birimlerin geometrik özelliklerinin tayini

TS EN 14231 Doğal taşlar - Deney metotları - pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini 

TS EN 13919 Doğal taşlar - Deney metotları - Nemli ortamda so2 yıpratmasına karşı direncin tayini

 TS EN 14591-1 Yeraltı madenlerinde patlamayı önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 1: 2-Bar'lık patlama dirençli havalandırma yapıları 

TS EN 14591-1/AC Yeraltı madenlerinde patlamayı önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 1: 2-Bar'lık patlama dirençli havalandırma yapıları 

tst 5788 Linyit - Isıtmada kullanılan   

tst 790 Maden ocaklarında kullanılan çelik sarmalar   

TS 3959 Grafit - Fotometrik yöntemlerle kimyasal analiz 

TS EN 1936 Doğal taşlar- Deney metotları- Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini 

tst 8614 Kaya mekaniği deneyleri için kayaç karot numunelerinin hazırlanması -Boyut ve şekil toleranslarının tespiti

TS EN 12321+A1 Yeraltı maden makinaları - Zırhlı ayak konveyörleri ile ilgili güvenlik kuralları 

TS EN 12321+A1 Yer altı maden makinaları - Zırhlı ayak konveyörleri ile ilgili güvenlik kuralları

 TS EN 14591-2/AC Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 2: Pasif su oluklu bariyerler 

TS EN 1804-3+A1 Yeraltı maden makinaları - Hidrolik tahrikli tavan tahkimatları için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Hidrolik kumanda sistemleri 

TS EN 1804-3+A1 Yeraltı maden makinaları - Hidrolik tahrikli tavan tahkimatları için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Hidrolik kontrol sistemleri 

TS EN 1804-1+A1 Yeraltı maden makinaları - Hidrolik tahrikli tavan tahkimatları için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Tahkimat üniteleri ve genel kurallar 

TS EN 1804-1+A1 Yeraltı maden makinaları - Hidrolik tahrikli tavan tahkimatları için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Tahkimat üniteleri ve genel kurallar 

TS EN 1804-2+A1 Yeraltı maden makinaları - Hidrolik tahrikli tavan tahkimatları için güvenlik kuralları - Bölüm 2 -Tahrikli direkler ve hareket elemanları 

TS EN 15162 Doğal taşın çıkartılması ve işlenmesi için makine ve tesisler-Katrak kesme için güvenlik kuralları 

TS EN 15163 Doğal taşın işletilmesiı ve işlenmesi için makine ve tesisler- Güvenlik -Elmas tel kesme için kurallar 

TS EN 15164 Doğal taşın çıkartılması ve işlenmesi için makine ve tesisler-Zincir ve kemer için güvenlik kuralları 

tst 2030 Kayaçların elastisite modülünün ve poisson oranının tek eksenli basma deneyi ile tayini

 tst 2028 Kayaçların tek eksenli basma dayanımlarının tayini  

TS EN 14591-4/AC Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 4: Galeri açma makinaları için otomatik yangın söndürme sistemleri

TS EN 14983 Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Metan drenajı için donanımlar ve koruyucu sistemler 

TS EN 14591-1 Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 1: 2-Bar'lık patlamaya dayanıklı havalandırma yapıları 

TS EN 14591-2 Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 2: Pasif su bariyerleri 

TS EN 1889-1 Yer altı maden makinaları - Yer altında çalışan hareketli makinalar - Güvenlik - Bölüm 1: Lastik tekerlekli araçlar 

TS EN 14591-1/AC Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 1: 2-Bar'lık patlama dirençli havalandırma yapıları 

TS ISO 5068-2 Kahverengi kömürler ve linyitler - Rutubet muhtevasının tayini - bölüm 2: Analiz numunesindeki rutubet için dolaylı gravimetrik yöntem 

TS ISO 5068-1 Kahverengi kömürler ve linyitler - Rutubet muhtevasının tayini - bölüm 1: Toplam rutubet için dolaylı gravimetrik yöntem 

TS ISO 18283/Cor. 1 Taşkömürü ve kok - Elle numune alma 

TS 2390/tst T2 Kömürden numune alma   

TS 5125/tst T1 Kahverengi kömür ve linyitler-Numune alma prensipleri-Rutubet oranı tayini ve genel analizler için numune alma  

TS EN 1468 Doğal taşlar - İşlenmemiş plâkalar - Özellikler 

TS ISO 7293 Taşınabilir motorlu zincirli testerelerin motor performansı ve yakıt tüketimi tayini deney metodu 

TS EN ISO 10058-3 Magnezit ve dolomit esaslı refrakter ürünlerin kimyasal analizi (x-Ray floresans yönteme alternatif) - Bölüm 3: Alevli atomik absorbsiyon spektrofotometri (faas) ve endüktif eşleşmiş plazma emisyon spektrofotometri (ıcp-Aes) 

tst 3536 Kömürün öğütülebilirliğinin hardgrove-makinası yöntemiyle tayini  

tst 3656 Bakır cevherlerinden numune alma  

TS EN 1889-1 Yeraltı maden makinaları - Yeraltında çalışan hareketli makinalar - Güvenlik - Bölüm 1: Lastik tekerlekli araçlar 

tst 2388 Maden işletmeleri için işaret plakalarının yapımı ve kullanım kuralları  20

TS EN 15162 Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - Katraklar için güvenlik kuralları 

TS EN 15163 Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik - Elmaslı tel kesme makinaları için kurallar 

TS EN 15164 Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik - Zincirli ve kayışlı dik planyalar için kurallar 

TS ISO 1717 Kaya sondajı - Kuru delmede kullanılan döner sondaj boruları ve matkaplar için bağlantı boyutları 

TS ISO 1721 Kaya sondajı - Darbeli uzun delik delmede kullanılan ek çelik çubuk donanımları - Sol yollu testere dişli donanımlar (27 mm ve 32 mm) 

TS ISO 1722 Kaya sondajı - Darbeli uzun delik delmede kullanılan ek çelik çubuk donanımları - Sol yollu testere dişli donanımlar (38 mm - 64 mm) 

TS ISO 2598-1 Demir cevherleri - Silis muhtevasının tayini - Bölüm 1: Gravimetrik yöntemler tayini 

TS ISO 7404-1 Bitümlü kömür ve antrasitin petrografik analizi için yöntemler - Bölüm 1: Terimler ve tarifler  

TS ISO 540 Yakıt küllerinin erime yeteneğinin tayini 

TS ISO 7404-2 Kömürlerin petrografik analizi için yöntemler - Bölüm 2: Kömür numunelerinin hazırlanması için yöntemler 

TS ISO 723 Kaya sondaj donanımları - Ortası delik ve altıgen kesitli çelik matkap çubukları için dövme halka başlı cıvatalar ve baş burçları 

TS ISO 7404-1 Bitümlü kömür ve antrasitin petrografik analizi için yöntemler - Bölüm 1: Terimler ve tarifler 

TS EN 12372 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Yoğun yük altında eğilme dayanımı tayini 

TS EN 1926 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Tek eksenli basınç dayanımı tayini 

TS EN 12407 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Petrografik inceleme 

TS ISO 334 Katı mineral yakıtlar – Toplam kükürt tayini – Eschka yöntemi 

TS ISO 4295 Mangan cevherleri ve konsantreleri - Alüminyum muhtevasının tayini - Fotometrik ve gravimetrik yöntemler 

TS EN ISO 22721 Konveyör bantlar - Yeraltı madenleri için tekstil karkaslı kauçuk veya plastik ile kaplanmış - Özellikler

 TS ISO 2598-1 Demir cevherleri - Silis muhtevasının tayini - Bölüm 1: Gravimetrik yöntemler 

TS 5263/revizyon Demir cevherleri kimyasal analizler için önceden kurutulmuş deney numunelerinin hazırlanması  

TS EN 1467 Doğal taşlar - Ham bloklar - Özellikler 

TS EN 1468 Doğal taşlar - İşlenmemiş plakalar - Özellikler 

tst 5869 ISO 5073 Kahverengi kömürler ve linyitler - Hümik asitlerin tayini  

TS EN 13161 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Sabit moment altında eğilme dayanımının tayini 

TS EN 13755 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Atmosfer basıncında su emme tayini 

TS EN 14147 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Tuz buharıyla yıpranmaya karşı direncin tayini 

TS EN 14579 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Ses hızı ilerlemesinin tayini 

TS EN 14580 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Statik elastik modülün tayini 

TS EN 14581 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Doğrusal ısıl genleşme katsayısının tayini 

TS EN 14146 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Dinamik elastisite modülünün tayini (temel rezonans frekansının ölçülmesiyle) 

TS EN 14157 Doğal taşlar - Aşınma direncinin tayini 

TS EN 14158 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Kopma enerjisinin tayini 

tst EN 14205 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Knoop sertliğinin tayini  

TS ISO 9682-2 Demir cevherleri – Mangan tayini – Bölüm 2:Periodat ile spektrofotometrik yöntem 

TS 3847 Çekül-Maden kuyu kazısında kullanılan  

TS 2027 Kayaçların çekme dayanımlarının tayini  

TS 8543 Kayaçların şişme ve suya dayanıklılık özelliklerinin tayini  

TS 3848 Demir cevherleri- Alüminyum miktarının kompleksometrik titrasyon metodu ile tayini  

TS 981 Kaya saplamaları  

TS ISO 3082 Demir cevherleri - Numune alma ve numune hazırlama işlemleri 

TS ISO 7404-2 Kömürlerin petrografik analizi için yöntemler - Bölüm 2: Kömür numunelerinin hazırlanması için yöntemler 

TS 10521/T1 Talk - Kağıt sanayiinde kullanılan 

TS ISO 2598-2 Demir cevherleri - Silis muhtevasının tayini - Bölüm 2: İndirgenmiş molibdosilikat spektrofotometrik yöntem 

TS 11440 Sölestin-Kimya sanayiinde kullanılan  

TS ISO 7404-1 Bitümlü kömür ve antrasitin petrografik analizi için yöntemler - Bölüm 1: Terimler ve tarifler 

TS ISO 3082 Demir cevherleri - Numune alma ve numune hazırlama işlemleri 

TS ISO 3852 Demir cevherleri - Yüksek fırın ve doğrudan indirgeme için - Yığın yoğunluğunun tayini 

TS ISO 11257 Demir cevherleri - Şaft doğrudan indirgeme için - Düşük sıcaklıkta indirgenme-parçalanma indisi ve metalleşme derecesinin tayini 

TS EN 1127-2:2014 Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - bölüm 2: Madencilikte temel kavramlar ve metodoloji 

TSE K 303 Hidrolik Maden direkleri 

TSE K 312 Lamineli dokuma kömür torbaları – Polipropilenden (PP) 

tst ISO 11257 Demir cevherleri - Şaft doğrudan indirgeme için - Düşük sıcaklıkta indirgenme-parçalanma indisi ve metalleşme derecesinin tayini  

tst ISO 3852 Demir cevherleri - Yüksek fırın ve doğrudan indirgeme için - Yığın yoğunluğunun tayini  

TS EN 16564 Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - güvenlik- Köprü tipi sayısal kontrol (NC / CNC) versiyonları dahil testere / freze makineleri için gereksinimler 

TS EN 15571 Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik - Yüzey işleme makinaları için gereksinimler 

tst EN 15534-4 Selülöz esaslı malzemeden ve termoplastikten mamul kompozitler (Genellikle ahşap-polimer kompozit (WPC) veya doğal elyaf kompozitleri (NFC) olarak bilinen)- Bölüm 4: Deck profiller ve karolar için özellikler  

TS EN 14066 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Isıl şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini 

TS ISO 5071-1 Kahverengi kömürler ve linyitler - Analiz numunesinde uçucu madde tayini - Bölüm 1: İki fırın yöntemi 

TS ISO 4696-2 Yüksek fırın için demir cevherleri - Statik yöntemle düşük sıcaklık indirgemesi-ayrıştırma indeksinin tayini - Bölüm 2: CO ve N2 ile indirgeme 

TS ISO 13930 Yüksek fırın için demir cevherleri - Dinamik yöntemle düşük sıcaklık indirgemesi-ayrıştırma indeksinin tayini 

TS ISO 10251 Bakır, kurşun, çinko ve nikel konsantreleri - Yığın malzemenin kurutmada kütle kaybının tayini 

TS ISO 12743 Bakır, kurşun, çinko ve nikel konsantreleri - Metal ve rutubet muhtevası tayini için numune alma işlemleri 

TS ISO 12744 Bakır, kurşun, çinko ve nikel konsantreleri - Numune alma kesinliğinin kontrolü için deneysel yöntemler 

TS ISO 13292 Bakır, kurşun, çinko ve nikel konsantreleri - Numune almada sistematik hatanın kontrolü için deneysel yöntemler 

TS ISO 5072 Kahverengi kömürler ve linyitler - Gerçek ve görünür bağıl yoğunluğun tayini 

TS ISO 12900 Taşkömürü - Aşındırıcılık tayini 

TS ISO 4701 Demir cevherleri ve doğrudan indirgenmiş demir - Elemeyle tane büyüklüğü dağılımının tayini 

TS ISO 11533 Demir cevherleri - Kobalt muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemi

TS ISO 10835 Doğrudan indirgenmiş demir ve sıcak briketlenmiş demir - Numune alma ve numune hazırlama 

TS ISO 7404-3 Kömürlerin petrografik analizi için yöntemler - Bölüm 3: Maseral grup bileşiminin tayini yöntemi 

TS ISO 7404-5 Kömürlerin petrografik analizi için yöntemler - Bölüm 5: Vitrinit yansıtmasının mikroskopla tayini yöntemi 

TS ISO 11534 Demir cevherleri - Kalay muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS ISO 13312 Demir cevherleri - Potasyum muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS ISO 13313 Demir cevherleri - Sodyum muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS ISO 10203 Demir cevherleri - Kalsiyum muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS ISO 10204 Demir cevherleri - Magnezyum muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS ISO 11256 Şaft doğrudan indirgeme besleme stoğu için demir cevheri peletleri - Kümeleşme indeksinin tayini 

TS ISO 7992 Yüksek fırn için demir cevherleri - Yük altında indirgeme özelliklerinin tayini 

TS ISO 8371 Yüksek fırın için demir cevherleri - Parçalanma (dekrepitasyon) indeksinin tayini 

TS ISO 9517 Demir cevherleri - Suda çözünen klorür muhtevası tayini - İyon seçici elektrot yöntemi 

TS ISO 9682-1 Demir cevherleri - Mangan muhtevası tayini - Bölüm 1: Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS ISO 9683-1 Demir cevherleri - Vanadyum muhtevası tayini - Bölüm 1: BPHA spektrofotometrik yöntem 

TS ISO 9683-2 Demir cevherleri - Vanadyum muhtevası tayini - Bölüm 2: Alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik yöntemler 

TS ISO 8866/Cor.1 Elmaslı sondaj donanımı - Döner - Sistem C 

TS ISO 8866/Cor.2 Elmaslı sondaj donanımı - Döner - Sistem C 

TS ISO 10378 Bakır, kurşun ve çinko sülfür konsantreleri - Altın ve gümüş muhtevası tayini - Gravimetrik yakma deneyi ve atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS ISO 11323 Demir cevheri ve doğrudan indirgenmiş demir cevheri - Terimler ve tarifler 

TS ISO 11722 Katı mineral yakıtlar - Taşkömürü - Genel analiz deney numunesinin azot ortamında kurutulmak suretiyle rutubet muhtevasının tayini 

TS ISO 11535 Demir cevherleri - Çeşitli elementlerin tayini - İndüktif olarak eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrik yöntem 

TS ISO 4696-1 Yüksek fırın için demir cevherleri - Statik yöntemle düşük sıcaklık indirgemesi-ayrıştırma indeksinin tayini - Bölüm 1: CO, CO2, H2 ve N2 ile indirgeme 

TS ISO 15967 Doğrudan indirgenmiş demir - Sıcak briketlenmiş demirin (HBI) tambur ve aşınma indeksinin tayini 

TS ISO 11258 Şaft doğrudan indirgeme besleme stoğu için demir cevherleri - İndirgeme indeksinin, nihai indirgeme derecesinin ve metalleşme drecesinin tayini 

TS ISO 12742 Bakır, kurşun ve çinko sülfür konsantreleri - Konsantrelerin taşınabilirlik rutubet sınırlarının tayini - Akış tablası yöntemi 

TS ISO 12745 Bakır, kurşun ve çinko cevherleri ve konsantreleri - Kütle ölçme tekniklerinin kesinliği ve sistematik hatası 

TS ISO 975 Kahverengi kömürler ve linyitler - Benzende çözünebilen özüt verimi tayini - Yarı-otomatik yöntem 

TS ISO 15247 Çinko sülfür konsantreleri - Gümüş muhtevası tayini - Asitte çözme ve alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS ISO 3087 Demir cevherleri - Bir partinin rutubet muhtevasının tayini 

TS ISO 3271 Yüksek fırın ve doğrudan indirgeme besleme stokları için demir cevherleri - Ufalanma ve aşınma indekslerinin tayini 

TS ISO 4698 Yüksek fırın besleme stokları için demir cevheri peletleri - Serbest şişme indeksinin tayini 

TS ISO 4700 Yüksek fırın ve doğrudan indirgeme besleme stokları için demir cevheri peletleri - Kırılma dayanımı tayini 

TS ISO 4695 Yüksek fırın besleme stokları için demir cevherleri- İndirgeme indeksi oranıyla indirgenebilirliğin tayini 

TS ISO 7215 Yüksek fırın besleme stokları için demir cevherleri - Nihai indirgeme indeksi derecesi ile indirgenebilirlik tayini 

TS ISO 12739 Çinko sülfür konsantreleri - Çinko muhtevası tayini - İyon değişimi / edta ile titrasyon metodu 

TS ISO 10207:1991/Cor 1:1991 Sondaj ekipmanları Kaya; vurmalı delme için halat dişli matkap çelik ekipmanları, anma büyüklükleri 38 mm 22 mm; Teknik corrigendum 1 

tst ISO 11323 Demir cevheri ve doğrudan indirgenmiş demir cevheri - Terimler ve tarifler  

TS 13741 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için - Maden sektörü 

TS EN 15572 Madencilik ve doğal taş takım için makine ve tesisler - Güvenlik - kenar terbiye makineleri için gereksinimler 

tst 201566679 Madencilikte kullanılan tahkimat kelepçeleri  

TS ISO 7764 Demir cevherleri - Kimyasal analizler için ön kurutmalı deney numunesinin hazırlanması 

TSE K 533 Kendinden Delen Bulonlar – Çelik Malzemeden 

TS ISO 3082/Cor 1 Demir cevherleri - Numune alma ve numune hazırlama işlemleri 

TSE K 69/T1 Taşkömürü - Isınma amacıyla kullanılan 

TSE K 77 Kedi Kumu 

tst 201497284 Üleksit - Sanayide kullanılan  

tst 2015104341 Taşkömürü - Isınma amacıyla kullanılan  

TS 11653 Kalsit - Kâğıt sanayiinde kullanılan 

tst 625 Ayarlı demir maden direkleri (sürtünme kilitli)  

TS ISO 5071-1 Bakır, kurşun ve çinko sülfür konsantreleri- Yığın malzemenin kurutmada kütle kaybı tayini

TSE K 69 Taşkömürü - Isınma amacıyla kullanılan

TS 238 ISO 335 Taş kömürü- Kekleşme gücünün tayini- Roga deneyi 

TS 329 ISO 157:1996 Kömür- Kükürt türlerinin tayini

TS 402 ISO 314 Mangan cevherleri- Karbon dioksit tayini- Gravimetrik metot 

TS 403 ISO 320 Mangan cevherleri- Kükürt muhtevasının tayini- Baryum sülfat gravimetrik metotlar ve yanma sonrası kükürt dioksit titrimetrik metot 

TS 424 Mangan cevherleri ve konsantreleri-Arsenik tayini-Spektrofotometrik metot

TS 427 Mangan cevherleri ve konsantreleri-Bakır tayini-Ekstraksiyon spektrometrik ve spektrometrik metotlar 

TS 438 ISO 331 Kömür- Analiz numunesinde rutubet tayini- Doğrudan gravimetrik metot 

TS 441 ISO 352 Katı mineral yakıtlar-Klor tayini yüksek sıcaklıkta yakma metodu

TS 540 Ağaç maden direkleri 

TS ISO 540 Yakıt küllerinin erime yeteneğinin tayini 

TS 568 Mangan cevherleri ve konsantreleri-Kalsiyum ve magnezyum tayini-Edta titrimetrik metot 

TS 569 ISO 553 Mangan cevherleri- Vanadyum muhtevasının tayini- Titrimetrik metod ve fosfotungstovanadat fotometrik metot 

TS 586 ISO 310 Mangan cevherleri ve konsantreleri- Analitik numunelerde higroskopik nem tayini- Gravimetrik metot 

TS 588 Mangan cevherleri ve konsantreleri-Nikel tayini-Dimetil glioksim ile spektrofotometrik ve alev atomik absorpsiyon spektrofotometrik metotlar 

TS 589 ISO 316 Mangan cevheri-Kobalt muhtevası tayini-Nitrozo-R-Tuzu fotometrik metot

TS 598 Mangan cevherleri ve konsantreleri-Silisyum tayini-Gravimetrik metot 

TS 599 ISO 548 Mangan cevherleri - Baryum oksit tayini - Baryum sülfat gravimetrik metot 

TS 600 Mangan cevherlerinin kimyasal analiz metotları-Çinko miktarının tayini 

TS 607 ISO 312 Mangan cevherleri - Mangan dioksit olarak aktif oksijen tayini-Titrimetrik metot 

TS 625 Ayarlı demir maden direkleri (sürtünme kilitli) 

TS 644 ISO 587 Katı mineral yakıtlar- Eschka karışımı kullanılarak klor tayini 

TS 645 ISO 602 Kömür-Mineral madde tayini 

TS 646 ISO 625 Katı mineral yakıtlar - Karbon ve hidrojen tayini - Liebig metodu 

TS 651 ISO 601 Katı mineral yakıtlar- Arsenik muhtevası tayini- Ts 1463 (ıso 2590)'e göre gümüş dietilditikarbamat fotometrik metodu kullanarak 

TS 652 ISO 609/T1 Katı fosil yakıtlar - Karbon ve hidrojen tayini - Yüksek sıcaklıkta yakma metodu 

TS 656 ISO 621 Mangan cevherleri- Metalik demir muhtevasının tayini (metalik demir muhtevası % 2'yi geçmeyen) sülfosalisilik asit fotometrik metot 

TS 658 ISO 502 Kömür- Kekleşme gücünün tayini- Gray- King kok deneyi 

TS 683 ISO 619 Mangan cevherleri - Krom muhtevasının tayini - Difenil karbazit fotometrik metot ve gümüş persülfat titrimetrik metot 

TS 690 ISO 589 Taşkömürü - Toplam rutubet tayini

TS 711 ISO 562 Taş kömürü ve kok - Uçucu madde tayini 

TS ISO 721 Kaya delme donanımı - Tij takımları 

TS 729 ISO 647 Kahverengi kömürler ve linyitler- Düşük sıcaklıkta damıtma ile katran, su, gaz ve kok verimlerinin tayini 

TS ISO 722 Kaya delme donanımları - Ortası delik, altıgen ve dairesel kesitli çelik tijler

TS 790 Maden ocaklarında kullanılan çelik sarmalar

TS 831 ISO 501 Kömür- Krozede şişme sayısı tayini 

TS 981 Kaya saplamaları 

TS 981/T1 Kaya saplamaları 

tst 981 Kaya saplamaları

TS 1043 ISO 1017 Kahverengi kömürler ve linyitler- Toluen ekstratındaki asetonda çözünen madde (reçinemsi maddeler tayini

TS 1051 ISO 1015 Kahverengi kömürler ve linyitler- Rutubet muhtevası tayini- Doğrudan volumetrik metot 

TS 1099 ISO 1018 Taşkömürü- Su tutma kapasitesinin tayini 

TS 1371 ISO 1213-1 Katı mineral yakıtlar - Terimler ve tarifler - Bölüm 1: Kömür hazırlama ile ilgili terimler 

TS 1433 ISO 2596 Demir cevherleri-Analiz numunelerinde higroskopik rutubet tayini-Gravimetrik ve karl fischer metotları 

TS 1434 ISO 2599 Demir cevherleri - Fosfor içeriğinin tayini - Titrimetrik metot 

TS 1455 ISO 2597-1 Demir cevherleri- Toplam demir muhtevası tayini- Bölüm 1: Kalay ıı klorür indirgemesinden sonra titrimetrik metot 

TS 1575 Kömür hazırlama tesisi-Grafik semboller

TS 1577 ISO 1718 Kaya delme ekipmanı-Darbeli delmede kullanılan konik bağlantılı matkap çubuklar

TS ISO 1619 Kriyolit - Doğal ve yapay - Deney numunelerinin hazırlanması ve depolanması 

TS ISO 1620 Kriyolit - Doğal ve yapay - Silika içeriğinin tayini - İndirgenmiş molibdosilikat spektrofotometrik yöntem 

TS 1651 ISO 1952 Kahverengi kömürler ve linyitler - Seyreltik hidroklorik asitte çözünebilen sodyum ve potasyum tayini için özütleme metodu 

TS 1688 Dar hat demiryolları-Hesap, yapım ve bakım kuralları (madencilikte kullanılan) 

TS 1688/T1 Dar hat demiryolları-Hesap, yapım ve bakım kuralları (madencilikte kullanılan) 

TS ISO 1693 Kriyolit - Doğal ve yapay - Flor içeriğinin tayini - Değiştirilmiş willard-Winter yöntemi 

TS ISO 1694 Kriyolit - Doğal ve yapay - Demir içeriğinin tayini - 1, 10 fenantrolin fotometrik yöntem

TS 1725 Kömür hazırlama tesisi-Akım şemaları için prensipler ve kurallar 

TS 1756 ISO 1994 Taşkömürü- Oksijen muhtevasının tayini 

TS EN 1804-1+A1 Yeraltı maden makinaları - Hidrolik tahrikli tavan tahkimatları için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Tahkimat üniteleri ve genel kurallar 

TS EN 1804-2+A1 Yeraltı maden makinaları - Hidrolik tahrikli tavan tahkimatları için güvenlik kuralları -Bölüm 2: Tahrikli direkler ve hareket elemanları

TS EN 1889-2+A1 Yer altı maden makinaları - Yer altında çalışan hareketli makinalar -Güvenlik - Bölüm 2: Raylı lokomotifler

 TS 1999 ISO 1170 Kömür ve kok - Analizlerin farklı esaslara göre hesaplanması

 TS 2027 Kayaçların çekme dayanımlarının tayini 

TS 2027/T1 Kayaçların çekme dayanımlarının tayini

TS 2030 Kayaçların elastisite modülünün ve poisson oranının tek eksenli basma deneyi ile tayini 

TS 2244 Demir cevherleri peletleri görünür yoğunluk ve gözeneklilik ölçme metotları 

TS 2245 Demir cevherleri yoğunluk ölçme metotları 

TS 2248 Yeraltı maden işletmelerinin genel aydınlatma kuralları 

TS 2289 Linyitlerin toplam rutubet miktarı ve katran verimlerine göre sınıflandırması 

TS 2388 Maden işletmeleri için işaret plakalarının yapımı ve kullanım kuralları 

TS 2397 Taş kömürü için audibert-Arnu dilatometre deneyi 

TS 2501 Demir cevheri sinterinin düşürülerek dağılma dayanımı tayini

TS ISO 2598-2 Demir cevherleri - Silis muhtevasının tayini - Bölüm 2: İndirgenmiş molibdosilikat spektrometrik metot 

TS 2693 Madencilik terimleri-Delme ve patlatmada kullanılan 

TS 2694 Madencilik terimleri-Havalandırmada kullanılan 

TS 2695 Madencilik terimleri-Drenajda kullanılan 

TS 2696 Madencilik terimleri-Taşımada kullanılan 

TS 2697 Madencilik terimleri-Üretimde kullanılan

 TS 2869 Kaolin-Sanayide kullanılan 

TS 2904 Madencilikte kullanılan vinil kaplanmış kumaştan yapılan havalandırma boruları

 TS 2909 ISO 3084 Demir cevherleri-Kalite değişiminin değerlendirilmesi için deneysel metotlar 

TS 2942 ISO 14180 Katı mineral yakıtlar- Kömür damarlarından numune alma kılavuzu 

TS 2943 Kömür damarlarından sondaj ile numune alma

TS ISO 3086 Demir cevherleri - Numune almada sistematik hatanın kontrol edilmesi için deneysel metotlar 

TS 3099 Madencilik terimleri-Ölçme ve planlamada kullanılan 

tst ISO 3156 Tel halatlar-Madencilikte kullanılan-Emprenye bileşikleri,yağlama yağları ve hizmete hazırlama yağları- Özellikler ve deneyler  

TS 3299 Manganez cevherlerinden numune alma 

TS 3300 Ferromangan üretiminde kullanılan manganez cevheri 

TS 3354 Boksit cevherlerinden numune alma 

TS 3360 Maden ocaklarında kullanılan ahşap tahkimat elemanları - İğde yapraklı yuvarlak direk ve sarmaların yüke karşı dayanım tayinini hesaplama yöntemi 

TS 3496 Öğütülmüş cevher numunelerinin özgül yüzey alanlarının tayini 

TS 3496 Öğütülmüş cevher numunelerinin özgül yüzey alanlarının tayini

TS 3504 Barit cevherlerinden numune alma

TS 3536 Kömürün öğütülebilirliğinin hardgrove yöntemiyle tayini 

TS ISO 3551-1 Elmaslı sondaj donanımı- Döner sistem a bölüm 1: Metrik birimler 

TS ISO 3551-2 Elmaslı sondaj donanımı- Döner sistem a- Bölüm 2: İnç birimleri 

TS ISO 3551-1/T1 Elmaslı sondaj donanımı - Döner sistem a - Bölüm 1: Metrik birimler tadil 1 

TS ISO 3552-1 Elmaslı sondaj donanımı- Döner sistem b- Bölüm 1: Metrik birimler 

TS ISO 3552-2 Elmaslı sondaj donanımı- Döner sistem b- Bölüm 2:İnç birimleri 

TS 3571 Bor minerallerinden numune alma

TS 3656 Bakır cevherlerinden numune alma 

TS 3657 Kurşun ve çinko cevherlerinden numune alma 

TS 3698 Toz kömürde incelik tayini

TS 3764 Beton bloklar-Maden ocakları-Yeraltı yol tahkimatında kullanılan 

TS ISO 4299 Manganez cevherleri - Rutubet muhtevasının tayini 

TS 3847 Çekül-Maden kuyu kazısında kullanılan 

TS 3848 Demir cevherleri- Alüminyum miktarının kompleksometrik titrasyon metodu ile tayini 

TS 3848/T1 Demir cevherleri - Alüminyum miktarının kompleksometrik titrasyon metodu ile tayini

TS 3960 Grafit- Rutubet miktarı tayini 

TS 3960/T1 Grafit - Rutubet muhtevası tayini 

TS 3961 Grafit - Kül miktarının tayini

TS 4157 İş güvenliği ve işçi sağlığı - Maden arama ve işletme faaliyetleri - genel kurallar 

TS 4207 Tozların tane büyüklüğü dağılımının tayini-Çökeltme metotları 

TS ISO 4293 Mangan cevherleri ve konsantreleri - Fosfor muhtevası tayini - Molibdovanadat özütlemesi ile fotometrik metot 

TS 4298/T1 Elektrikle ısıtılan battaniyeler 

TS 4619 Perlit (tarımda kullanılan ) 

TS 4632 Elekler- Sanayide kullanılan- Metal levhalı delik dizilişinin kodlanması 

TS ISO 4687-1 Demir cevherheri - Fosfor tayini bölüm 1:Molibden mavisi spektrofotometrik yöntem 

TS ISO 4688-1 Demir cevherleri - Alüminyum tayini - Alev atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot

TS 4744 Kahverengi kömürler ve linyitler- Numune alma prensipleri- Rutubet miktarı tayini ve genel analizler için numune hazırlama

TS 4751 Demir cevherleri- Titan tayini- Diantipirilmetan ile fotometrik metot 

TS 4958 Çelik halatlar- Madencilikte kullanılan- Organik lif elemanları- Özellikleri ve deneyleri

TS 5121 Feldispat - Cam üretiminde kullanılan 

TS 5123 Taşkömür tozu-Döküm kumu katkı maddesi 

TS 5123/T1 Taşkömür tozu - Döküm kumu katkı maddesi (tadil 1) 

TS 5125 Kahverengi kömür ve linyitler-Numune alma prensipleri-Rutubet oranı tayini ve genel analizler için numune alma 

TS 5259 Mangan cevherleri ve konsantreleri -Titan tayini- 4,4'-Diantipirilmetan ile spektrofotometrik metot

TS 5359 Jeofizik kara ekiplerinde uygulanacak güvenlik kuralları 

TS 5360 Döküm bentoniti 

TS 5361 Talkın kimyevi analiz metotları-Silisyum dioksit, demir ve alüminyum oksitleri toplamı, kalsiyum oksit ve mağnezyum oksit tayini-Gravimetrik metotlar 

TS 5361/T1 Talkın kimyevi analiz metotları - Silisyum dioksit, demir ve alüminyum oksitleri toplamı, kalsiyum oksit ve mağnezyum oksit tayini - Gravimetrik metotlar 

TS ISO 5416:2006 Doğrudan indirgenmiş demir- Metalik demir tayini- Brom-Metanol titrimetrik metot 

TS ISO 5418-1 Demir cevherleri - Bakır tayini - 2,2' - Bikinolil ile spektrofotometrik metot 

TS ISO 5418-2 Demir cevherleri - Bakır tayini - 2,2' - Alev atomik absorpsiyonu spektrofotometrik metot 

TS 5425 Silika maça kumu-Döküm sanayii için 

TS 5426 Sentetik silika döküm kumu 

TS ISO 5437 Florit - Asit ve seramik üretiminde kullanılan - Baryum sülfat muhtevası tayini - Gravimetrik metot 

TS ISO 5439 Florit- Asit üretiminde kullanılan- Yararlı flor muhtevasının tayini- Damıtmadan sonra potansiyometrik metotTS 5511 Mangan cevherleri ve konsantreleri -Alüminyum, bakır, kurşun ve çinko tayini- Alev atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot 

TS 5579 Krom cevherleri-Analitik numunelerde higroskopik nem muhtevası tayini-Gravimetrik metot 

TS 5632 Barit-Cam imalinde kullanılan 

TS 5633 Barit-Lastik sanayiinde kullanılan 

TS 5695 Yapı ve kaplama taşları - Tabii - Sınıflandırma 

TS 5762 Diyabaz-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan 

TS 5762/T1 Diyabaz-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1 

TS 5762/tst T2 Diyabaz-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 2   

TS 5788 Linyit-Isıtmada kullanılan 

TS 5788 Linyit-Isıtmada kullanılan 

TS 5819 Mangan cevherleri ve konsantreleri kimyasal analiz metotları genel kurallar 

TS 5869 ISO 5073 Kahverengi kömürler ve linyitler-Hümik asitlerin tayini 

TS 5870 Krom cevherleri - Fosfor tayini - İndirgenmiş molibdofosfat ile spektrofotometrik metot 

TS 5873 Florspar - Asit ve seramik üretiminde kullanılan - Silisyum dioksit tayini - İndirgenmiş molibdosilikat spektrofotometrik metot 

TS 5959 Maden yataklarının rezerv miktarı ve tenör değerlerini hesaplama metotları 

TS 5960 Açık kömür işletmeciliğinde gürültü kontrolü - Kurallar 

TS 5961 Serpantin-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan 

TS 5961/T1 Serpantin-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1 

TS 5961/tst T2 Serpantin-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 2   

TS 5962 Zemin ve kaya mekaniği-Terimler ve semboller-Jeolojide ve madencilikte kullanılan 

TS 5973 Alüminyum cevherleri - Toplam silisyum muhtevasının tayini - Birleştirilmiş gravimetrik ve spektrofotometrik metot 

TS 6107 Kromit - Metalurji sanayiinde kullanılan

 TS 6173 Kıymetli ve yarı kıymetli süstaşları-Sınıflandırma 

TS 6174 Kıymetli ve yarıkıymetli süstaşları-Terimler 

TS 6175 Fluorit-Metalurji sanayiinde kullanılan 

TS 6233 Öğütülmüş perlit 

TS 6234 Granit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan 

TS 6234/T1 Granit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1 

TS 6234/tst T2 Granit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 2   

TS 6301 Alüminyum cevherleri - Önkurutmalı deney numunelerinin hazırlanması 

TS 6302 Alüminyum cevherleri-Laboratuvar numunelerinde higroskopik rutubet tayini-Gravimetrik metot 

TS 6303 Alüminyum cevherleri-Fosfor tayini-Molibden mavisi spektrofotometrik metot 

TS 6304 Alüminyum cevherleri-Alüminyum tayini-Edta titrimetrik metot 

TS 6305 Demir cevherleri - Alüminyum tayini - Edta titrimetrik metot 

TS 6334 Fluorit-Asit üretiminde kullanılan 

TS 6335 Fluorit-Seramik ve cam yapımında kullanılan 

TS 6343 Ham petrolde tuz tayini-Elektrometrik ve potansiyometrik yöntemler 

TS 6395 Alüminyum filizleri-Demir tayini-Titrimetrik metot 

TS 6549 Mangan cevherleri ve konsantreleri -Potasyum ve sodyum tayini- Alev atomik emisyon spektrofotometrik metot 

TS 6638 Krom cevherleri ve konsantreleri - Krom tayini - Titrimetrik metot 

TS ISO 6676 Asit ve seramik üretiminde kullanılan florspar - Toplam fosfor içeriğinin tayini - İndirgenmiş molibdofosfat - Spektrometrik yöntem   

TS ISO 6805 Yer altı madenciliği için lastik hortumlar ve hortum elemanları-Kömür madenciliği için tel takviyeli hidrolik tipler-Özellikler 

TS 6806 Galeri açma makinaları-Sınıflandırma ve özellikler

 TS 6809 Mohs sertlik cetveline göre sertlik tayini 

TS 6809/T1 Mohs sertlik cetveline göre sertlik tayini 

TS 6916 Döküm tozu (lunker tozu)

TS 6918 Ponza taşı-Boya sanayiinde kullanılan 

TS 6919 Demir cevherleri-Yığın yoğunluğu tayini

TS 7149 Alüminyum cevherleri - 1075øc de madde kaybı tayini - Gravimetrik metot 

TS 7157 Krom cevherleri - Kalsiyum ve magnezyum tayini - Edta titrimetrik metot 

TS 7158 Mangan cevherleri ve konsantreleri-Mangan tayini-Potansiyometrik metot 

TS 7292 Delik açma ve patlatma metotları-Maden işletmelerinde

 TS 7498 Patlatma deliklerini yükleme metotları-Maden işletmeciliğinde kullanılan 

TS 7499 Elekler-Sanayide kulanılan-Levha kalınlığı 3 mm'den az 

TS 7543 Mangan cevherleri-Numune alma-Numunelerin hazırlanması 

TS 7604 Krom cevherleri ve konsantreleri-Silisyum tayini-Moleküler absorpsiyon spektrofotometrik ve gravimetrik metot 

TS 7609 Alüminyum cevherleri - Titan tayini - 4,4' diantipirilmetan spektrofotometrik metot 

TS 7654 Kayaçların çekme mukavemetinin dolaylı (indirekt) metotla tayini 

 TS 7655 Altın, gümüş ve kalay cevherlerinden numune alma ve hazırlama metotları

 TS 7655 Demir dışı metal içeren cevherlerden numune alma, numune hazırlama ve rutubet muhtevasının tayini metodu 

TS 7656 Flotasyon konsantrelerinden numune alma ve hazırlama metotları 

TS 7700 Öğütme iş indeksi tayini 

TS 7722 Krom cevherleri ve konsantreleri-Kimyasal analiz metotları-Genel kurallar 

TS 7784 Mangan cevherleri-Numune alma-Kısım numune hazırlama metotları 

TS 7811 Sedimantoloji deney metotları-İnce kesitte tane boyu ölçme metodu

TS ISO 7834 Demir cevherleri - Arsenik muhtevası tayini - molibden mavisi spektrofotometrik yöntem 

TS ISO 7953 Mangan cevherleri ve konsantreleri - Kalsiyum ve magnezyum muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot 

TS ISO 7969 Mangan cevherleri ve konsantreleri - Sodyum ve potasyum tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik yöntemTS 8198 Florspar- Asit üretiminde kullanılan- Karbonat tayini- Titrimetrik metot 

TS 8199 Florspar- Asit üretiminde kullanılan- Toplam fosfor tayini- Molibdofosfat fotometrik metot 

tst 8199 Florspar- Asit üretiminde kullanılan- Toplam fosfor tayini- Molibdofosfat fotometrik metot

TS 8200 Krom cevherleri- Toplam demir tayini- İndirgemeden sonra titrimetrik metot 

TS ISO 8263 Demir cevheri tozları - Sinterleme deney sonuçlarının gösterilmesi metodu 

TS 8362 Silindirik sert kayaç karot numunelerinin tek eksenli sıkışmadaki akma (krip) özelliklerinin tayini

TS 8433 İnce kesit hazırlama metodu- Sert sedimanter kayaçlar için

TS 8515 Krom cevherleri ve konsantreleri-Alüminyum tayini-Kompleksometrik metot

TS ISO 8541 Mangan ve krom cevherleri - Numune alma ve numune hazırlamada sistematik hatanın kontrolü için deneysel metotlar 

TS ISO 8541 Mangan ve krom cevherleri - Numune alma ve numune hazırlamada sistematik hatanın kontrolü için deneysel metotlar 

TS ISO 8542 Mangan ve krom cevherleri - Kalite değişiminin değerlendirilmesi için deneysel metotlar ve numune alma kesinliğini kontrol metotları 

TS ISO 8542 Mangan ve krom cevherleri - Kalite değişiminin değerlendirilmesi için deneysel metotlar ve numune alma kesinliğini kontrol metotları

TS 8543 Kayaçların şişme ve suya dayanıklılık özelliklerinin tayini 

TS 8543/T1 Kayaçların şişme ve suya dayanıklılık özelliklerinin tayini 

TS 8614 Kaya mekaniği deneyleri için kayaç karot numunelerinin hazırlanması boyut ve şekil toleranslarının tespiti

TS 8952 Manganez cevheri-Demir çelik-Sanayiinde kullanılan 

TS 8953 Manganez cevheri-Kimya sanayiinde kullanılan 

TS ISO 9033 Alüminyum cevherler - Yığın malzemenin rutubet muhtevasının tayini 

TS ISO 9061 Florit (florspar) asit ve seramik üretiminde kullanılan- Demir muhtevasının tayini- 1,10- Fenantrolin spektrometrik metot 

TS ISO 9062 Florit (florspar)- Asit ve seramik üretiminde kullanılan- Mangan muhtevasının tayini- Periyodat spektrometrik metot 

TS 9163 Kayaçlardaki feldispatların - Alkali feldispatlar ve plajioklasların - Boyama metodu ile tayini 

TS 9165 Kolemanit- Sanayide kullanılan 

TS 9192 Kromit cevheri- Kimya sanayiinde kullanılan 

TS ISO 9208 Alüminyum cevherleri-Vanadyum muhtevası tayini-Bpha spektrofotometrik yöntem

 TS ISO 9276-1 Tane büyüklüğü analiz sonuçlarının gösterimi bölüm 1: Grafik gösterim 

TS ISO 9292 Mangan cevherleri ve konsantreleri - Toplam demir muhtevası tayini - 1,10 fenantrolin ile spektrofotometrik yöntem 

TS ISO 9438 Florit - Metalurjik saflıkta - Toplam fosfor muhtevası tayini - İndirgenmiş molibdofosfat - Spektrometrik metot

TS ISO 9502 Florit - Metalurjih saflıkta - Silisyum dioksit muhtevası tayini - İndirgenmiş molibdosilikat spektrometrik metot 

TS ISO 9503 Florit- Metalurjide kullanılan yararlı flor muhtevasının tayini- Geliştirilmiş willard - Winter metodu 

TS ISO 9504 Florit-Metalurjik saflıkta-Özüt çözeltisinde antimon muhtevası tayini- Atomik absorpsiyon spektrometrik metod 

TS ISO 9505 Florit - Bütün sınıflar - Arsenik muhtevası tayini - Gümüş dietilditiyokarbamat spektrometrik metot

TS 9561 Lületaşı-Süs eşyası yapımında kullanılan 

TS ISO 9681 Mangan cevherleri ve konsantreleri - Demir muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik yöntem

 TS ISO 9685 Demir cevherleri - Nikel ve/veya krom muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem 

TS 9773 Diyatomit - Isı yalıtımında kullanılan 

TS ISO 9779 Florit- Metalurjide kullanılan- Özüt çözeltisinde kurşun muhtevası tayini- Atomik absorpsiyon 

TS 9801 Kaolen - Fren balatası üretiminde kullanılan 

TS 10042 Yeraltı kömür işletmelerinde haberleşme sistemleri 

TS 10043 Talk-Seramik sanayiinde kullanılan 

TS EN ISO 10058-2 Manyezit ve dolomit refrakter ürünlerin kimyasal analizi (x-Işını floresans yöntemine alternatif yöntem) - Bölüm 2 - Yaş kimyasal analiz 

TS EN ISO 10058-1 Manyezit ve dolomit refrakter ürünlerin kimyasal analizi (x-Işını floresans yöntemine alternatif yöntem) - Bölüm 1 - Cihaz, reaktifler, çözme ve silisyum dioksitin gravimetrik tayini 

TS ISO 10086-1 Kömür- Kömür hazırlamada kullanılan flokülantların değerlendirilme metotları- Bölüm 1: Temel parametreler 

TS 10090 Endüstriyel elekler ve eleme-Terimler 

TS 10091 Taş kömürü-Köpüklü yüzdürme deneyi-Kısım 1-Laboratuvar işlemi 

TS ISO 10097-1 Elmaslı sondaj donanımı - Çelik halatlı sistem a - Bölüm 1: Metrik birimler 

TS ISO 10097-2 Elmaslı sondaj donanımı - Çelik halatlı sistem a - Bölüm 2: İnç birimler 

TS ISO 10098 Elmaslı sondaj donanımı - Çelik halatlı (wırelıne) - Sistem cssk

TS ISO 10207 Kaya delme teçhizatı-Darbeli delme için, 22 mm'den 38 mm'ye kadar anma çaplı, vida dişli, çelik matkap teçhizatı 

TS ISO 10208 Kaya delme teçhizatı-Sol vida dişleri 

TS ISO 10226 Alüminyum cevherleri - Numune almadaki sistematik hatanın kontrol edilmesi için deneysel metotlar

 TS ISO 10277 Alüminyum cevherleri-Numune alma kesinliğinin kontrolü için deneysel metotlar 

TS 10282 Magmatik kayaçlar - Mineralojik - Petrografik tayin metotları - Optik metot 

TS 10354 Madencilik-Hava şoku ve yer titreşimi ölçümü

 TS 10448 Asbest (amyant)-Balata üretiminde kullanılan 

TS 10449 Mermer-Kalsiyum karbonat esaslı-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan 

TS 10449/T1 Mermer-Kalsiyum karbonat esaslı-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1 

TS 10449/tst T2 Mermer-Kalsiyum karbonat esaslı-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 2   

TS 10450 Manyetit-Kömür hazırlamada kullanılan-Deney metotları 

TS 10521 Talk - Kağıt sanayiinde kullanılan 

TS 10522 Manganez ve krom cevherleri - Rutubet tayini kesinliğinin deneysel metotlarla kontrolü 

TS 10573 Nikel cevheri, sülfürlü - Metalurji sanayiinde kullanılan 

TS 10574 Kobalt cevheri, sülfürlü-Metalurji sanayiinde kullanılan 

TS ISO 9044 Sanayide kullanılan örgülü tel dokumalar - Teknik özellikler ve deneyler 

TS ISO 10630 Endüstriyel levha elekler-Özellikler ve deney metotları 

TS 10720 Dolomit - Cam sanayiinde kullanılan 

TS ISO 10752 Kömür - Boyutlandırma ekipmanı - Performans değerlendirmesi 

TS ISO 10753 Kömür hazırlama tesisi- Kömür damarlarındaki malzemelerin suda parçalanma eğiliminin tayini 

TS 10834 Gabro-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan 

TS 10834/T1 Gabro-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1 

TS 10834/tst T2 Gabro-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 2   

TS 10835 Andezit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan

 TS 10835/T1 Andezit - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1 

TS 10835/tst T2 Andezit - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 2   

TS 10973 Mangan cevherleri ve konsantreleri-Toplam demir tayini-İndirgemeden sonra titrimetrik metot ve sülfosalisilik asit spektrofotometrik metot 

TS 10974 Florspar-Asit ve seramik üretiminde kullanılan-Sülfür tayini-İyodometrik metot 

TS 11134 Kuvarsit- Refrakter sanayiinde kullanılan

TS 11135 Trakit - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan 

TS 11135/T1 Trakit - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1 

TS 11135/tst T2 Trakit - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 2   

TS 11136 Bentonit - Seramik sanayiinde kullanılan 

TS 11137 Kireçtaşı (kalker)- Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan 

TS 11137/T1 Kireçtaşı (kalker)- Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1 

TS 11137/tst T2 Kireçtaşı (kalker)- Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 2   

TS 11143 Traverten-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan 

TS 11143/T1 Traverten-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1 

TS 11143/tst T2 Traverten-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 2   

TS 11145 Konglomera - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan 

TS 11145/T1 Konglomera - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1 

TS 11145/T2 Konglomera - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan 

TS 11145/tst T2 Konglomera - Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 2

TS 11258 Olivin-Refrakter sanayiinde kullanılan 

TS 11259 Dolomit-Dolgu maddesi olarak kullanılan

TS 11325 Feldspat-Seramik sanayiinde kullanılan 

TS 11326 Bentonit-Deterjan sanayiinde kullanılan 

TS 11439 Diyatomit-Aşındırıcı olarak kullanılan 

TS 11440 Sölestin-Kimya sanayiinde kullanılan 

TS 11441 Bentonit- Kağıt sanayiinde kullanılan 

TS 11442 Bentonit-Lastik sanayiinde kullanılan 

TS 11443 Oniks mermeri- Kalsiyum karbonat esaslı- Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan 

TS 11443/T1 Oniks mermeri- Kalsiyum karbonat esaslı- Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1 

TS 11443/tst T2 Oniks mermeri- Kalsiyum karbonat esaslı- Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 2   

TS 11444 Dolomit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan 

TS 11444/T1 Dolomit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1 

TS 11444/tst T2 Dolomit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 2   

TS ISO 11459 Demir cevherleri - Sertifikalı referans malzemeler - Kimyasal analizlerde kullanım için hazırlama ve belgelendirme

TS 11553 Siyenit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan 

TS 11553/T1 Siyenit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 1 

TS 11553/tst T2 Siyenit-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan tadil 2   

TS 11652 Madenci emniyet lambası

 TS ISO 11760 Kömürler - Sınıflandırma 

TS 11930 Diyatomit-Dolgu maddesi olarak kullanılan 

TSE ISO/TR 11945 Demir cevherleri - Uluslararası ticareti yapılan demir cevherleri analiz değerleri 

TS 12055 Kömür briketi-Ev ısınmasında kullanılan 

TS 12055/T1 Kömür briketi-Ev ısınmasında kullanılan 

tst 12055 Kömür briketi - Ev ısınmasında kullanılan   

TS 12131 Sepiyolit - Kedi kumu üretiminde kullanılan 

TS EN 12370 Doğal taşlar - Deney metotları - Tuz kristallenmesine direncin tayini 

TS EN 12371 Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Dona dayanım tayini

TS EN 12372 Doğal taşlar - Deney metotları - Yoğun yük altında bükülme dayanımı tayini

TS ISO 12740 Kurşun sülfür konsantreleri - Altın ve gümüş muhtevası tayini - Cüruflaştırma ve küpelasyon tekniği kullanılarak alevle ergitme ve alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem

TSE ISO/TS 12902 Katı mineral yakıtlar - Toplam karbon, hidrojen ve azot tayini - Aletli yöntemler 

TS 12986 Refrakter harçlar-Isıyla sertleşen

TS ISO 13310 Demir cevherleri - Çinko muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemi 

TS ISO 13311 Demir cevherleri - Kurşun muhtevası tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem

TS EN 13373 Doğal taşlar - Deney metotları - Doğal taş mamullerinin geometrik özelliklerinin tayini

TS ISO 13545 Kurşun sülfür konsantreleri-Kurşun muhtevası tayini-Asit ile parçalanmadan sonra edta titrimetrik metodu 

TS ISO 13658 Çinko sülfür konsantreleri-Çinko muhtevası tayini-Hidroksit çökelmesi ve edta titrimetrik metodu

TS ISO 13909-1 Taş kömürü ve kok - Mekanik numune alma - bölüm 1: Genel giriş

TS ISO 13909-2 Taş kömürü ve kok - Mekanik numune alma - bölüm 2: Kömür - Hareket halindeki malzemeden numune alma

TS ISO 13909-3 Taş kömürü ve kok - Mekanik numune alma - bölüm 3: Kömür - Sabit partilerden numune alma

TS ISO 13909-4 Taşkömürü ve kok - Mekanik numune alma - bölüm 4: Kömür - Deney numunelerinin hazırlanması

TS ISO 13909-7 Taş kömürü ve kok - Mekanik numune alma - Bölüm 7: Numune alma, numune hazırlama ve deney kesinliğinin tayin metotları

TS ISO 13909-8 Taş kömürü ve kok - Mekanik numune alma - bölüm 8: Sistematik hata tayini için deney metotları

 TS EN 14146 Doğal taş deney metotları - Dinamik elastisite modülünün tayini (temel rezonans frekansının ölçülmesiyle)

TS EN 14147 Doğal taşlar - Deney metotları - Tuzlu buharla yıpranmaya direncin tayini

TS EN 14157 Doğal taş - Aşınma direncinin tayini 

TS EN 14158 Doğal taş deney metotları - Kopma enerjisinin tayini 

TS EN 14205 Doğal taş deney metotları - Knoop sertliğinin tayini

TS EN 14231 Doğal taşlar - Deney metotları - pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini

TS ISO 14315 Elekler- Sanayide kullanılan- Tel elekler- Teknik özellikler ve deneyler

TS EN 14579 Doğal taşlar - Deney metotları - Ses hızı ilerlemesinin tayini

TS EN 14580 Doğal taşlar - Deney metotları - Statik elastik modülün tayini

TS EN 14581 Doğal taşlar - Deney metotları - Doğrusal ısıl genleşme katsayısının tayini

TSE ISO/TR 15855 Bakır, kurşun ve çinko sülfür konsantreleri - sabit kantarların denenmesi için deney işlemleri

TSE ISO/TR 15855 Bakır, kurşun ve çinko sülfür konsantreleri - sabit kantarların denenmesi için deney işlemleri