trarbgzh-TWenfrkadefaru

Dövme Ekipmanları, Makaslar Standartları

Aşağıda bulunan standartların tamamından sorumlu olup tümünün test, denetim ve belgelendirme hizmetlerine sahip çıkmaktayız.

 

TS ISO 8540VB Presler-Mekanik-Önü açık-Terimler

TS EN 13736+A1 Takım tezgâhlarında güvenlik - Pnömatik presler

TS EN 692+A1 Takım tezgahları- Mekanik presler- Güvenlik

TS EN 13736+A1 Takım tezgahlarında güvenlik - Pnömatik presler

TS EN 14673+A1 Makinalarda güvenlik-Çelik ve demir dışı metallerin dövülmesi için hidrolik güçle çalışan açık kalıplı sıcak dövme presleri için güvenlik kuralları

TS EN 693+A2 Takım tezgahları - Güvenlik - Hidrolik presler

TS EN 16252 Atık Malzemelerin vegeri kazanılabilen parça malzemelerin sıkıştırılmasında kullanılan makinalar-Yatay balyalama presleri-Güvenlik kuralları

TS EN 12622+A1 Takım tezgahları - Hidrolik abkant presler- Güvenlik

TS EN 12622+A1 Takım tezgahları - Hidrolik abkant presler- Güvenlik

TS EN 13985+A1 Takım tezgâhları –Giyotin Makas - Güvenlik

TS ISO 8977 Presleme Araçları - kafesler

TS ISO 8977 Presleme Araçları - kafesler  

TS ISO 9183-1 Pres takımları- Pres kalıpları için bağlama plakaları- Bölüm 1: Tip a

TS ISO 9183-2 Pres takımları- Pres kalıpları için aşınma plakaları- Bölüm 2 tip b

TS ISO 10242-1 Pres takımları- Zımba tutucu saplar- Bölüm 1: Tip a

TS ISO 9448-10 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 10: Biçim e, flanşlı kaymalı yatak burçlar, tip 2

TS ISO 9182-1 Pres takımları- Kılavuz pimler bölüm 1: Tipler

TS ISO 9448-1 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 1: Biçimler

TS ISO 9182-4 Pres takımları- Kılavuz pimler bölüm 4: Tip c, burçlu ve konik uçlu pimler

TS ISO 9182-5 Pres takımları- Kılavuz pimler bölüm 5: Tip d, flanşlı ucu kilitlemeli kılavuz pimler

TS ISO 9448-2 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 2: Biçim a, düz, kaymalı yatık burçlar, tip 1

TS ISO 10242-2 Pres takımları- Zımba tutucu saplar- Bölüm 2: Tip c

TS ISO 10242-3 Pres takımları- Zımba tutucu saplar- Bölüm 3: Tip d

TS ISO 9182-2 Pres takımları- Kılavuz pimler bölüm 2: Tip a, düz pimler

TS ISO 9182-3 Pres takımları-Kılavuz pimler bölüm 3: Tip b, ucu kilitlemeli kılavuz pimler

TS ISO 9448-3 Pres takımları-Kılavuz burçlar bölüm 3: Biçim b, düz, bilya kafesli burçlar, tip 1,

TS ISO 9448-4 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 4: Biçim c, başlı, kaymalı yatık burçlar, tip 1

TS ISO 9448-5 Pres takımları-Kılavuz burçlar bölüm 5: Biçim d, başlı, bilya kafesli burçlar, tip 1

TS ISO 9448-6 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 6: Biçim e, flanşlı, kaymalı yatak burçlar tip 1

TS ISO 9448-7 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 7: Biçim f, flanşlı, bilya kafesli burçlar, tip 1

TS ISO 9448-8 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 8: Biçim g, kademeli, kaymalı yatak burçlar, tip 1

TS ISO 9448-9 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 9: Biçim b, düz bilya kafesli burçlar, tip 2

TS ISO 9448-11 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 11: Biçim f, flanşlı bilya kafesli burçlar tip 2

TS ISO 16366  Pres takımları-L biçimli kılavuzlar

TS ISO 16367 Pres takımları-Kılavuz plakaları-U ve v bloklar

TS ISO 10071-1 Presleme takımları-Bilya kilitlemeli zımbalar-Bölüm 1: Bilya kilitlemeli zımbalar, hafif hizmetler için

TS ISO 11900-1 Presleme takımları-Bilya kilitlemeli zımba tutucuları-Bölüm 1: Tip a (dikdörtgen) ve tip b (kare)-Hafif hizmetler için

TS ISO 11900-2 Presleme takımları-Bilya kilitlemeli zımba tutucuları-Bölüm 2: Tip c ve tip d, hafif hizmetler için küçültülmüş

TS ISO 9448-8 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 8: Biçim g, kademeli, kaymalı yatak burçlar, tip 1

TS ISO 9448-9 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 9: Biçim b, düz bilya kafesli burçlar, tip 2

TS ISO 9448-11 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 11: Biçim f, flanşlı bilya kafesli burçlar tip 2

TS ISO 16366  Pres takımları-L biçimli kılavuzlar

TS ISO 16367 Pres takımları-Kılavuz plakaları-U ve v bloklar

TS ISO 10071-1 Presleme takımları-Bilya kilitlemeli zımbalar-Bölüm 1: Bilya kilitlemeli zımbalar, hafif hizmetler için

TS ISO 11900-1 Presleme takımları-Bilya kilitlemeli zımba tutucuları-Bölüm 1: Tip a (dikdörtgen) ve tip b (kare)-Hafif hizmetler için

TS ISO 11900-2 Presleme takımları-Bilya kilitlemeli zımba tutucuları-Bölüm 2: Tip c ve tip d, hafif hizmetler için küçültülmüş

TS ISO 8694 Kalıplama takımları - Kademeli çıkarıcı pimler, boyut ve toleransları

TS EN 201Lastik ve plastik makinaları- Enjeksiyon kalıplama makinaları- Güvenlik kuralları

TS EN 692+A1 Takım tezgahları - Mekanik presler - Güvenlik

TS EN 710+A1 Dökümhane için kalıplama ve maça hazırlama makinaları ile bunlara ilişkili donanımlar - Güvenlik kuralları

TS EN 1247+A1:2010 Dökümhane makinaları-Potalar, akıtma teçhizatı, santrifüj döküm makinaları, sürekli ve yarı sürekli döküm makinaları için güvenlik şartları

TS EN 13985+A1 Takım tezgahlarında - Güvenlik - Giyotin makaslar

tst EN 13985+A1 Takım tezgahlarında - Güvenlik - Giyotin makaslar  

tst EN 14656 Makinalarda güvenlik- Çelik ve demir dışı metalarin ekstrüksiyon presleri için güvenlik kuralları

TS EN 14656+A1 Makinalarda güvenlik - Çelik ve demirdışı malzemelerin ekstrüksiyon presleri için güvenlik kuralları

TS EN 14673+A1 Makinalarda güvenlik - Çelik ve demir esaslı olmayan metallerin dövülmesi için hidrolik güçle çalışan, açık kalıplı sıcak dövme presleri ile ilgili güvenlik kuralları