trarbgzh-TWenfrkadefaru

Bıçkı Makinaları, Testereler Standartları

Bıçkı Makinaları hakkında gereken tüm tespitleri yaparak standartların uygunluğuna göre hareket ediyoruz. Aşağıda verilen tüm standartların denetim ve belgelendirmesini yapmaktayız.

 

TS EN 13898+A1/AC Takım tezgahları - Güvenlik - Metalleri soğuk işleme için testere tezgahları

TS EN 61029-2-11 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan taşınabilir aletler için - Bölüm 2-11: Birleşik gönyeli ve tezgâh tipi testereler için özel kurallar

TS EN 13898+A1/tst AC Takım tezgâhları - Güvenlik - Metalleri soğuk işleme için testere tezgahları

TS EN 13898+A1 Takım tezgâhları - Güvenlik - Metalleri soğuk işleme için testere tezgâhları

TS EN 61029-2-5 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-5 - Şerit testereler için özel kurallar

TS EN 61029-2-11 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-11: Birleşik gönye ve kol testereleri için özel kurallar

TS EN 61029-2-11/A11 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-11: Birleşik gönye ve kol testereleri için özel kurallar

TS EN 61029-2-11/A11 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan taşınabilir aletler için - Bölüm 2-11: Birleşik gönyeli ve tezgâh tipi testereler için özel kurallar

TS EN 16564 Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - güvenlik- Köprü tipi sayısal kontrol (NC / CNC) versiyonları dahil testere / freze makineleri için gereksinimler

TS EN 61029-2-5:2011/A11 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-5 - Şerit testereler için özel kurallar

TS EN 13898+A1/AC Takım tezgâhları - Güvenlik - Metalleri soğuk işleme için testere tezgahları

TS EN 13898+A1 Takım tezgâhları - Güvenlik - Metalleri soğuk işleme için testere tezgahları