trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kaynak Sarf Malzemeleri Standartları

Alt kısımda belirtmiş olduğumuz tüm standartlarda hizmet vermekteyiz. Test, denetim ve belgelendirmede en iyi hizmeti sunmakta, sektördeki ihtiyaçları karşılamaktayız.

 

TS 9316 EN 25827 Nokta kaynağı-Elektrot arkalıkları ve elektrot tutucuları

TS 9118 EN 21089 Nokta kaynak teçhizatı konik elektrot bağlantıları-Boyutlar

TS EN 29455-1 Yumuşak lehim tozları-Deney metotları-Bölüm 1: Uçucu olmayan madde tayini-Gravimetrik metot

TS EN 29455-8 Yumuşak lehim tozları-Deney metotları-Bölüm 8: Çinko muhtevası tayini

TS EN ISO 9455-3 Yumuşak lehim tozları-Deney metotları-Bölüm 3: Asit sayısının potansiyometrik ve gözle titrasyon metotları ile tayini

TS EN 61190-1-1 Elektronik sistemleri için tutturma malzemeleri-Bölüm 1-1: Elektronik sistemlerdeki yüksek kaliteli ara bağlantılar için kullanılan lehimleme pastaları için özellikler

TS EN ISO 8166 Direnç kaynağı - Direnç nokta kaynak elektrotlarının ömrünün sabit makine ayarları kullanılarak değerlendirilmesi için prosedürü

TS EN 13479 Kaynak sarf malzemeleri - Metalik malzemelerin füzyon kaynağı için dolgu metalleri ve tozlar - Genel mamul standardı

TS EN ISO 18276 Kaynak sarf malzemeleri-Yüksek mukavemetli çeliklerin gaz korumalı veya gaz korumasız ark kaynağı için boru şeklinde özlü tel elektrotlar - Sınıflandırma

TS EN ISO 24373 Kaynak sarf malzemeleri - Bakır ve bakır alaşımlarının ergitme kaynağı için masif teller ve çubuklar - Sınıflandırma

TS EN ISO 3580 Kaynak sarf malzemeleri - Sürünme dirençli çeliklerin elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar - Sınıflandırma

TS EN ISO 17633 Kaynak sarf malzemeleri - Paslanmaz ve ısıya dayanılı çeliklerin gaz korumalı veya gaz korumasız ark kaynağı için boru şeklinde özlü tel elektrotlar ve çubuklar - Sınıflandırma

TS EN ISO 2560 Kaynak sarf malzemeleri - Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin elle yapılan metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar - Sınıflandırma

TS EN ISO 3580 Kaynak sarf malzemeleri - Sürünme dirençli çeliklerin elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar - Sınıflandırma

TS EN ISO 15792-3 Kaynak sarf malzemeleri- Deney metotları- Bölüm 3: Bir iç köşe kaynağında kaynak sarf malzemelerinin konumsal kapasite ve kök nüfuziyeti sınıflandırma deneyi

TS EN ISO 14372 Kaynak sarf malzemeleri-Nüfuz edebilen hidrojen ölçümü yoluyla elle metal ark kaynağı elektrotlarının inem direncinin tayini

TS EN ISO 15792-1/A1 Kaynak sarf malzemeleri- Deney metotları- Bölüm 1: Çelik- Nikel ve nikel alaşımlarında saf kaynak metali deney numuneleri için deney parçası

TS EN ISO 14174 Kaynak sarf malzemeleri - Toz altı ve elektrocruf kaynakları için tozlar: Sınıflandırma

TS EN ISO 12153 Kaynak sarf malzemeleri - Nikel ve nikel alaşımları gaz korumalı ve non-Gaz korumalı metal ark kaynağ için tüp şekilli özlü tel elektrotlar - Sınıflandırma

TS EN ISO 18275 Kaynak sarf malzemeleri- Yüksek mukavemetli çeliklerin- Elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar- Sınıflandırma

TS EN ISO 16834 Kaynak sarf malzemeleri- Yüksek mukavemetli çekiklerin ark kaynağı için tel elektrodlar, teller, çubuklar ve yığılan metaller

TS EN ISO 21952 Kaynak sarf malzemeleri - Tel elektrotlar, teller ve çubuklar ,sürünme dayanımlı çeliklerin ark kaynağı için depositler - Sınıflandırma

TS EN ISO 14175 Kaynak sarf malzemeleri - Ergitme kaynağı ve benzeri işlemler için gazlar ve gaz karışımları standardı

TS EN ISO 6847 Kaynak sarf malzemeleri-Kimyasal analiz için bir saf kaynak metali bloğunun yığılması

TS EN ISO 544Kaynak sarf malzemeleri - Kaynak ilâve malzemeleri için teknik teslim şartları - Mamul tipi, boyutlar, toleranslar ve işaretleme

TS EN 14700 Kaynak sarf malzemeleri - Sert yüzey için kaynak sarf malzemeleri

TS EN 14700 Kaynak sarf malzemeleri - Sert yüzey için kaynak sarf malzemeleri

TS EN ISO 14341 Kaynak sarf malzemeleri - Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin gazaltı metal ark kaynağı için tel elektrotlar ve kaynaklar metali – Sınıflandırma

tst EN ISO 9692-1 Kaynak ve benzer işlemler - Kaynak ağzı hazırlığı için tavsiyeler - Bölüm 1 : Çeliklerin elle metal ark kaynağı, gaz korumalı metal ark kaynağı, gaz kaynağı, TIG kaynağı ve demet kaynağı

TS EN ISO 1071 Kaynak sarf malzemeleri - Dökme demirin ergitme kaynağı için örtülü elektrotlar, teller, çubuklar ve boru şeklinde özlü elektrotlar - Sınıflandırma

TS EN ISO 18273 Kaynak sarf malzemeleri - Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının kaynağı için tel elektrotlar, teller ve çubuklar - Sınıflandırma

TS EN ISO 15609-5 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü şartnamesi - Bölüm 5: Direnç kaynağı

TS EN ISO 15011-5 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 5 : Pirolisisgaz kromatografi spektrometri kullanılarak bileşiminde tüm veya kısmen organik malzeme ürünlerinin kaynağı veya kesimi sırasında oluşan ısıl bozunmanın tespiti 

TS EN ISO 15614-1:2004/A2 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı, nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı

TS EN ISO 25239-3 Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Kaynakçıların yeterliği

TS EN ISO 25239-2 Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Kaynak birleştirmelerinin tasarımı

TS EN ISO 25239-4 Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Kaynak işlemlerinin özellikleri ve yeterliği

TS EN ISO 25239-5:2011(EN) Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Klite ve muayene özellikleri

TS EN ISO 15614-13:2012 Metalik Malzemelerin Kaynak prosedürlerin Özellikleri ve vasflandırılması -Kaynak Prosedür Deneyleri- Bölüm 13 :direnç alın ve alın yakma kaynağı

TS EN 14587-3 Demiryolu uygulamaları-Yol- Rayların alın ve alın yakma kaynağı bölüm 3:Geçit yapıları ile birlikte kaynak

TS EN 13067 Plastik kaynağı yapan personel-Kaynakçı nitelik testleri-Kaynaklanmış termoplastik kademeler

TS EN ISO 15609-6:2013 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü şartnamesi - Bölüm 6: Lazer-ark hibrit kaynak

TS EN ISO 15609-2 Metal malzemeler için kaynak prosedürleri şartnamesi ve sınıflandırması-Kaynak prosedürü şartnamesi-Kısım 2: Gaz kaynağı

TS EN 14587-2 Demiryolu uygulamaları - Yol - Rayların alın yakma kaynağı - Bölüm 2: Yeni R220, R260, R260Mn ve R350HT sınıf rayların sabit bir tesis dışında sahada seyyar kaynak makinası ile kaynaklanması

TS EN ISO 15614-14:2013 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin spesifikasyon ve kalifikasyonu - Kaynak prosedür testi - Bölüm 14 : Çelik, nikel ve nikel alaşımların lazer-ark hibrit kaynaklanması

TS EN 15085-1:2007+A1:2013 Demiryolu uygulamaları - demiryolu araçları ve bileşenlerinin Kaynağı - Bölüm 1: Genel

TS EN ISO 12996 Mekanik bağlantı - Bağlantıların tahribatlı muayenesi - Tek bağlantıların çekme kesme deneyi için numune boyutları ve deney prosedürü

TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler13.02.2014

TS EN 14587-1 Demiryolu uygulamaları-Yol-Rayların yakma alın kaynağı - Bölüm 1: Sabit bir tesiste yeni R220, R260, R260Mn ve R350HT sınıf raylar

TS EN ISO 17677-1 Direnç kaynağı - Terimler - Bölüm 1: Nokta, projeksiyon ve dikiş kaynağı

TS EN ISO 14555 Kaynak- Metalik malzemelerin saplama ark kaynağı

TS EN ISO 15614-12 Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Kaynak prosedür deneyi-Bölüm 12:Nokta, dikiş ve projeksiyon kaynağı

TS EN ISO 25980 Kaynak ve benzeri işlemler -Sağlık ve güvenlik-Şeffaf kaynak perdeleri, ark kaynak işlemleri için şeritler ve ekranlar

tst EN ISO 15011-1 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 1: Emisyon hızının tayini ve dumandaki taneciklerin analizi için numune alma(ISO 15011-1:2009)

tst EN ISO 15011-2 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 2: Ark kaynağı, kesme ve oluk açma sırasında karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2) nitrojen monoksit (NO) ve nitrojen dioksit (NO2) emisyon hızlarının tayini (ISO 15011-2:2009)

TS EN ISO 15011-4/tst A1 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Duman ve gazlardan laboratuvarda numune alma metodu - Bölüm 4: Duman veri sayfası(ISO 15011-4:2006/Amd 1:2008)

TS EN 15594 Demiryolu uygulamaları -Demiryolu-Rayların elektrik ark kaynağı ile tamiri

TS EN 14587-2/D1 Demiryolu uygulamaları - Yol - Rayların yakma alın kaynağı - Bölüm 2: Yeni R220, R260, R260Mn ve R350HT sınıf rayların sabit bir tesis dışında sahada seyyar kaynak makinası ile kaynaklanması

TS EN ISO 14555 Kaynak- Metalik malzemelerin saplama ark kaynağı

TS EN ISO 14373 Direnç kaynağı - Kaplamalı ve kaplamasız düşük karbonlu çeliklerin nokta kaynağı için prosedür

TSE CEN/TR 16862 Plastik kaynağı yapan personel – Görev, sorumluluklar, bilgi dağarcığı, vasıflar ve yeterlik

TS EN ISO 17658 Kaynak - Oksijen alevi, lazer demeti ve plazma kesimlerindeki kusurlar - Terimler

TS EN ISO 13918 Kaynak-Saplama ark kaynağı için sapmalar ve seramik yüksükler

TS EN ISO 18278-2 Direnç kaynağı- Kaynak edilebilirlik-Bölüm 2: Nokta kaynağında kaynak edilebilirlik için değerlendirilme prosedürü

TSE CEN/TS 16892 Plastikler - Termoplastiklerin kaynağı - Kaynak yönteminin özellikleri

TS EN ISO 15614-8 Metal malzemeler için kaynak prosedürleri şartnamesi ve sınıflandırması-Kaynak deneyi prosedürü-Bölüm 8: Boru plakaları birleştirmeleri için boru kaynağı

TS EN ISO 17916 Isıl kesme makinelerinin güvenliği

TS EN ISO 11970:2016 Çelik dökümlerin kaynak işlemleri için kaynak prosedürlerinin uygunluğu ve spesifikasyonu

TS EN ISO 9692-3:2016 Kaynak ve benzer işlemler - Kaynak ağzı hazırlığı için tavsiyeler - bölüm 3 : Alüminyum ve alaşımlarının metal asal gaz kaynağı ve tungsten asal gaz kaynağı

TS EN ISO 15614-7 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması ve şartnamesi - Kaynak prosedür deneyi - Bölüm 7: Kaplama kaynağı

TS EN ISO 9013 Isıl kesme - Isıl kesimlerin sınıflandırılması - Geometrik mamul şartnamesi ve kalite toleransları

TS EN 1011-4 Kaynak - Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler - Bölüm 4: Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının ark kaynağı

TS EN 1011-5 Kaynak - Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler - Bölüm 5 : Giydirilmiş çeliklerin kaynağı

TS EN 1011-6 Kaynak - Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler - Bölüm 6: Lazer demet kaynağı

TS EN 1011-7 Kaynakçılık - Metal malzemelerin kaynaklanması için tavsiyeler - bölüm 7: Elektron ışın kaynağı ile kaynaklama"

TS EN 1011-8 Kaynakçılık - Metal malzemelerin kaynaklanması için tavsiyeler - bölüm 8: Döküm demirlerin kaynaklanması"

TS EN 1011-1 Kaynak-Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler-Bölüm 1:Ark kaynağı için genel kılavuz

TS EN ISO 15011-1 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 1: Emisyon hızının tayini ve dumandaki taneciklerin analizi için numune alma

tst EN ISO 15011-1 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 1: Emisyon hızının tayini ve dumandaki taneciklerin analizi için numune alma

TS EN ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - bölüm 2 : Kapsamlı kalite şartları

TS EN ISO 3834-1 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - bölüm 1 : Kalite şartlarının uygun seviye seçimi için kriterler

TS 6868-3 EN ISO 9606-3 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 3: Bakır ve bakır alaşımları

TS 6868-4 EN ISO 9606-4 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 4: Nikel ve nikel alaşımları

TS 6868-5 EN ISO 9606-5 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 5: Titanyum ve titanyum alaşımları, zirkonyom ve zirkonyum alaşımları

TS 8414 EN 14163 Petrol ve doğal gaz sanayileri - Boru hattı ile taşıma sistemleri - boru hatlarının kaynak yapılması

TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - bölüm 2: Alüminyum ve alüminyum alaşımları

TS EN ISO 14327 Direnç kaynağı- Direnç nokta, projeksiyon, dikiş kaynakları için kaynak edilebilirlik dilim tayini prosedürleri

TS EN 14587-1 Demiryolu uygulamaları-Yol- Rayların alın ve alın yakma kaynağı bölüm 1:Yeni r220, r260, r260mn ve r350h sınıf raylar

TS EN 14587-2 Demiryolu uygulamaları-Yol- Rayların alın ve alın yakma kaynağı bölüm

TS EN 14610 Kaynak ve ilgili işlemler - Metal kaynak işlemlerinin tarifleri

TS EN 14730-1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu -Rayların alumino termik kaynağı - Bölüm 1: Kaynak işlemlerinin onayı

TS EN 14730-2 Demiryolu uygulamaları- Şehir içi ve banliyö çeken ve çekilen taşıtlar için havalandırma- Bölüm 2: Alumino termik kaynakçıların kalifikasyonu, mütahitlerin onayı ve kaynakların kabulü

TS EN 14730-1+A1:2010 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu -Rayların alumino termik kaynağı - Bölüm 1: Kaynak işlemlerinin onayı

TS EN ISO 15011-4/A1 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Duman ve gazlardan laboratuvarda numune alma metodu - Bölüm 4: Duman veri sayfası

TS EN ISO 15011-3 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 3 : Ark kaynağı sırasında sabit nokta ölçmeleri kullanarak ozon derişiminin tayini

TS EN 15085-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemleri - Bölüm 2: Kaynak imalatçısının kalite özellikleri ve belgelendirme

TS EN 15085-3/AC Demiryolu uygulamaları-Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı-Bölüm 3:Tasarım özellikleri

TS EN 15085-5 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi - Bölüm 5: Muayene, deney ve dokümantasyon

TS EN 15085-3 Demiryolu uygulamaları-Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı-Bölüm 3:Tasarım özellikleri

TS EN 15594 Demiryolu uygulamaları -Demiryolu-Rayların elektrik ark kaynağı ile tamiri

TS EN ISO 15607 Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Genel kurallar

TS EN ISO 15609-1 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü şartnamesi - Bölüm 1: Ark kaynağı

TS EN ISO 15609-3 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü şartnamesi - Bölüm 3: Elektron demet kaynağı

TS EN ISO 15609-4 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü şartnamesi -Bölüm 4: Lâzer demet kaynağı

TS EN ISO 15610 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması ve şartnamesi - Deneye tabi tutulmuş kaynak sarf malzemelerini esas alan vasıflandırma

TS EN ISO 15611 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Önceki kaynak tecrübesini esas alan vasıflandırma

TS EN ISO 15612 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Standard bir kaynak prosedürünün uyarlanması vasıtasıyla vasıflandırma

TS EN ISO 15613 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - İmalât öncesi kaynak deneyini esas alan vasıflandırma

TS EN ISO 15614-4 Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Kaynak prosedür deneyi-Bölüm 4:Alüminyum dökümlerin bitirme kaynağı

TS EN ISO 15614-11 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - bölüm 11: Elektron ve lazer demet kaynağı

TS EN ISO 15614-4/AC Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Kaynak prosedür deneyi-Bölüm 4:Alüminyum dökümlerin bitirme kaynağı

TS EN ISO 15614-3 Metal malzemeler için kaynak prosedürleri şartnamesi ve sınıflandırması-Kaynak deneyi prosedürü-Bölüm 3: Alaşımsız ve düşük alaşımlı dökme demirlerin ergitme kaynağı

TS EN ISO 15614-10 Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Kaynak prosedür deneyi-Bölüm 10:Hiperbarik kuru kaynak

TS EN ISO 15614-6 Metalik malzemelerin kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 6: Bakır ve alaşımlarının ark ve gaz kaynağı

TS EN ISO 15614-2/tst AC Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 2: Alüminyum ve alaşımlarının ark kaynağı  

TS EN ISO 15620 Kaynak - Metalik malzemelerin sürtünme kaynağı

TS EN ISO 16432 Direnç kaynağı - Şişirilmiş projeksiyonlar kullanılarak kaplamasız ve kaplamalı düşük karbonlu çeliklerin projeksiyon kaynağı için prosedür

TS EN ISO 16433 Direnç kaynağı - Kaplamalı ve kaplamasız düşük karbonlu çeliklerin direnç kaynağı için prosedür.

TS EN ISO 17652-1 Kaynak - Kaynak ve ilgili işlemlerle alakalı atölye deney okuma kitabı - Bölüm 1: Genel şartlar

TS EN ISO 17652-2 Kaynak - Kaynak ve ilgili işlemlerle alakalı atölye deney okuma kitabı - Bölüm 2: Atelyenin kaynak özellikleri

TS EN ISO 17652-3 Kaynak - Kaynak ve ilgili işlemlerle alakalı atölye deney okuma kitabı - Bölüm 3: Isıl kesme

TS EN ISO 17652-4 Kaynak - Kaynak ve ilgili işlemlerle alakalı atölye deneyi - Bölüm 4: Duman ve gazların yayılması

TS EN ISO 17657-1 Direnç kaynağı - Direnç kaynağı için kaynak akımı ölçümü - Bölüm 1: Ölçüm klavuzu

TS EN ISO 17657-3 Direnç kaynağı - Direnç kaynağı için kaynak akımı ölçümü - Bölüm 3: Akım algılayıcı bobin

TS EN ISO 17657-5 Direnç kaynağı - Direnç kaynağı için kaynak akımı ölçümü - Bölüm 5: Kaynak akımı ölçüm sisteminin doğrulanması

TS EN ISO 17657-2 Direnç kaynağı - Direnç kaynağı için kaynak akımı ölçümü - Bölüm 2: Akım algalıyıcı bobinli kaynak akım ölçeri

TS EN ISO 17660-2 Kaynak - Takviyeli çeliklerin kaynak edilmesi - Bölüm 2: Yüke maruz olmayan kaynaklı birleştirmeler

TS EN ISO 17660-1 Kaynak - Takviyeli çeliklerin kaynak edilmesi - Bölüm 1: Yüke maruz kaynaklı birleştirmeler

TS EN ISO 18594 Direnç nokta - Projeksiyon ve dikiş kaynağı - Alüminyum ve levha malzemeler üzerinde geçiş direnci tayini için metot

TS EN ISO 18595 Direnç kaynağı-Aluminyum ve aluminyum alaşımlarının nokta kaynağı-Kaynak edilebilirlik,kaynak ve deneyler