trarbgzh-TWenfrkadefaru

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Standartları

Aşağıya yazmış bulunduğumuz standartların tümüne kaliteli hizmet vermekte, müşteri memnunuyetini benimseyerek test denetim çalışmalarınızı gerçekleştirmekteyiz.

 

TS EN 45510-8-1 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 8-1: Kumanda işlemi, ölçme, ayar ve kontrol cihazları

TS EN 12417+A2 Takım tezgâhları - Güvenlik - İşleme merkezleri

TS EN ISO 11064-1 Kumanda merkezlerinin ergonomik tasarımı- Bölüm 1: Kumanda merkezi tasarım prensipleri

TS EN ISO 11064-2 Kumanda merkezlerinin ergonomik tasarımı- Bölüm 2: Kumanda odası düzenleme prensipleri

TS EN 61131-5 Programlanabilir denetleyiciler- Bölüm 5: Haberleşme

TS EN 61131-7 Programlanabilir denetleyiciler- Bölüm 7: Donuk kontrol programlaması

TS EN 10288 Kıyı ve açık deniz boru hatları için çelik borular ve bağlantılar-Harici iki tabaka ile extruded polietilenden kaplamalar

TS EN 61514 Endüstriyel proses kontrol sistemleri-Pnömatik çıktılarla vana konumlandırıcılarının performansını değerlendirme metotları

TS EN 62339-1 Yüzeye monteli sıvı dağıtım bileşenleri için modüler bileşen ara yüzleri - Bölüm 1: Elastik contalar

TS EN 12417+A2 Takım tezgahlarında - Güvenlik - İşleme merkezleri

TS EN 12472+A1 Metalik kaplamalar - Kaplanmış malzemelerde nikel ayrıştırma metodunun tayini aşınma ve korozyon simulasyon deneyleri

TS EN 61987-10 Sanayi süreç ölçmeleri ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 10: Elektronik veri değişimi için sanayi süreç ölçmeleri ve kontrolü için özelliklerin listesi (lop) - Temel kurallar

TS EN 61508-6 Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 6: IEC 61508-2 ve IEC 61508-3’ün uygulanmasına ilişkin kılavuz

TS EN 12417+A2/AC Takım tezgahlarında - Güvenlik - İşleme merkezleri

TS EN 61131-2 Programlanabilir kontrol cihazları - Bölüm 2: Cihaz özellikleri ve deneyler

TS EN 61131-2 Programlanabilir denetleyiciler - Bölüm 2: Donanım kuralları ve deneyler

TS EN 61784-3-1 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-1: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 1 için ek özellikler

TS EN 61784-3-2 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-2: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 2 için ek özellikler

TS EN 61298-4 İşlem ölçümü ve kontrol cihazları-Performans değerlendirmesi için genel metotlar ve işlemler-Bölüm 4:Değerlendirme raporu muhtevası

TS EN 61784-3-12 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-12: İşlevsel emniyet fieldbuses - CPF 12 için ek özellikler

TS EN 61784-3-14 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-14: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 14 için ek özellikler

TS EN ISO 10218-2 Robotlar ve robot cihazları-Endüstriyel ortamlar için robotlar - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Robot sistemleri ve entegrasyonu

TS EN ISO 10218-1 Robotlar ve robotik cihazlar - Endüstriyel robotlar için güvenlik gereksinimleri - Bölüm 1: Robotlar

TS EN 60534-2-4 Endüstriyel proses kontrol vanaları - Bölüm 2-4: Akış kapasitesi - Yapısal akış karakteristikleri ve aralıkları

TS EN 60770-2 Endüstriyel - İşlem kontrol sistemlerinde kullanılan vericiler- Bölüm 2: Muayene ve için metotlar

TS EN 60546-2 Endüstriyel süreç kontrol sistemlerinde kullanılan analog sinyalli kontrol devreleri- Bölüm 2: Muayene ve rutin deney kılavuzu

TS EN 60534-8-2 Sınai işlem kontrol vanaları-Kısım 8: Gürültü özellikleri-Bölüm 2: Kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar ölçümü

TS EN 62337 Proses endüstrisindeki kontrol sistemleri ve elektrik aletlerinin devreye sokulması - Belirli fazlar ve ana hususlar

TS EN 61158-3-21 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-21: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 21 elemanları

TS EN 61158-4-21 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-21: Veri bağlantı katmanı protokolü belirtimi - Tip 21 elemanları

TS EN 61784-5-12 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-12: Fieldbus montaj - Montaj profilleri cpf 12

TS EN 62439-7 Endüstriyel iletişim ağları - Çok kullanılan otomasyon ağları - Bölüm 7: Halka tabanlı yedekleme protokolu (RRP)

TS EN 61784-5-15 Endüstriyel iletişim ağları - Profiller - Bölüm 5-15: Alan veri yollarının tesisi - Cpf 15 için tesis profilleri

TS EN 61784-5-4 Endüstriyel iletişim ağları - Profiller - Bölüm 5-4: Alan veri yollarının tesisi - Cpf 4 için tesis profilleri

TS EN 62061:2005/A1:2013 Makina güvenliği - Güvenliğe ilişkin elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği

TS EN 61326-2-5 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-5: Özel şartlar - Iec 61784-1, cp 3/2'ye göre arayüzleri olan sahra cihazları için performans kriterleri, deney konfigürasyonları ve çalışma şartları

TS EN 61499-1 Fonksiyon blokları - Bölüm 1: Mimari yapı

TS EN 61499-2 Fonksiyon blokları - Bölüm 2: Yazılım aleti kuralları

TS EN 62439-1/A1 Endüstriyel haberleşme ağları - yüksek kullanılabilirlik otomasyon ağlar - Bölüm 1: genel kavramlar ve hesaplama yöntemleri

TS EN 61131-6 Programlanabilir kontrol aletleri-Bölüm 6:Fonsiyonel güvenlik

TS EN 61326-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 1: Genel şartlar-

TS EN 61326-2-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-1: Özel şartlar - Emu açısından korunmasız uygulamalar için hassas deney ölçme donanımı için performans kriterleri, deney konfigürasyonları ve çalışma şartları

TS EN 61326-2-2 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-2: Özel şartlar - Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde kullanılan taşınabilir deney cihazı, ölçme cihazı ve izleme cihazı için performans kriterleri, deney konfigürasyonları ve çalışma şartları

TS EN 61326-2-3 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-3: Özel şartlar - Entegre veya uzaktan sinyal şartlandırma transduserler için performans kriterleri, deney konfigürasyonları ve çalışma şartları

TS EN 61326-2-4 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-4: Özel şartlar - Iec 61557-9 a göre yalıtım hata yeri için cihaz ve ıec 61557-8 e göre yalıtım izleme cihazı için deney konfigurasyonu,çalışma şartları ve performans kriterleri

TS EN 61158-5-15 Sanayi iletişim ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-15: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 15 elemanları

TS EN 61987-11 Sanayi süreç ölçümleri ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 11: Elektronik veri değişimi için sanayi süreç ölçmeleri ve kontrolü için özelliklerin listesi (LOP) - Temel kurallar

TS EN 61158-5-21 Sanayi iletişim ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-21: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 21 elemanları

TS EN 61158-6-18 Sanayi iletişim ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-18: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip18 elemanları

TS EN 61158-6-15 Sanayi iletişim ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-15: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 15 elemanları

TS EN 61511-2 Fonksiyonel güvenlik - Süreç sanayi sektörü için güvenlik entrümanlı sistemler - Bölüm 2: IEC 61511-1'in uygulanması için kılavuzlar

TS EN 61010-2-201 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kuralları - Bölüm 2-201: Kontrol cihazları için özel kurallar

TS EN 61131-3 Programlanabilir kontrolörler - Bölüm 3: Programlama dilleri

TS EN 61499-4 Fonksiyon Blokları - Bölüm 4: Uyumluluk profilleri için kurallar

TS EN 61326-2-6 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - EMU şartları - Bölüm 2-6: Özel şartlar - Vücut içi teşhis (IVD) tıbbi donanım

TS EN 62382 Proses endüstrisinde kullanılan kontrol sistemleri - Elektriksel ve aletsel döngü kontrolü

TS EN 62439-4 Endüstriyel haberleşme ağları - Yüksek kullanılabilirlikli otomasyon ağı - Bölüm 4:Çapraz ağ artıklık protokolü (crp)

TS EN 61010-2-201/AC Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kuralları - Bölüm 2-201: Kontrol cihazları için özel kurallar

TS EN 61514-2 Sanayi süreç kontrol sistemleri - Bölüm 2: Pnömatik çıkışlı akıllı valf konumlayıcılarının performansını değerlendirme metotları

TS EN 62264-1 Kurumsal kontrol sistem entegrasyonu - Bölüm 1: Modeller ve terminoloji

TS EN 62264-2 Kurumsal kontrol sistem entegrasyonu - Bölüm 2: Kurumsal kontrol sistem entegrasyonu için nesne ve öznitelikler

TS EN 61131-9 Programlanabilir denetleyiciler - Bölüm 9: Küçük algılayıcılar ve harekete geçiriciler (SDCI) için noktadan noktaya sayısal iletişim arayüzü

TS EN 61784-5-1 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-1: fieldbuslar montajı - CPF 1 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-2 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-2: fieldbuslar montajı - CPF 2 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-3 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-3: fieldbuslar montajı - CPF3 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-6 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-6: fieldbuslar montajı - CPF 6 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-8 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-8: fieldbuslar montajı - CPF 8 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-11 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-11: fieldbuslar montajı - CPF 11 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-13 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-13: fieldbuslar montajı - CPF 13 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-14 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-14: fieldbuslar montajı - CPF 14 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-16 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-16: fieldbuslar montajı - CPF 16 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-17 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-17: fieldbuslar montajı - CPF 17 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-18 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-18: fieldbuslar montajı - CPF 18 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-19 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-19: fieldbuslar montajı - CPF 19 Kurulum profiller

TS EN 61918 Endüstriyel haberleşme ağları - Endüstriyel terimlerde haberleşme ağlarının kurulumu

TS EN ISO 13482 Robotlar ve robotik cihazlar - kişisel bakım robotlar için emniyet gerekleri (ISO 13482:2014)

TS EN 60770-3:2014 Endüstriyel-proses kontrol sistemlerinde kullanılmak üzere aktarıcılar - Bölüm 3 : Akıllı aktarıcıların performans değerlendirmesi için metotlar

TS EN 61918/AC Endüstriyel haberleşme ağları - Endüstriyel yerleşkelere haberleşme ağlarının kurulumu

TS EN 61158-4-2 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-2: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 2 elemanları

TS EN 61158-4-3 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-3: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 3 elemanları

TS EN 61158-4-4 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-4: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 4 elemanları

TS EN 61158-4-11 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-11: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 11 elemanları

TS EN 61158-4-12 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-12: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 12 elemanları

TS EN 61158-4-13 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-13: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 13 elemanları

TS EN 61158-4-14 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-14: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 14 elemanları

TS EN 61158-4-19 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-19: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 19 elemanları

TS EN 61158-4-22 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-22: Veri bağlantı katmanı protokolü belirtimi - Tip 22 elemanları

TS EN 61158-5-2 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-2: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 2 elemanları

TS EN 61158-5-4 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-4: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 4 elemanları

TS EN 61158-5-5 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-5: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 5 elemanları

TS EN 61158-5-9 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-9: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 9 elemanları

TS EN 61158-5-10 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-10: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 10 elemanları

TS EN 61158-5-12 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-12: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 12 elemanları

TS EN 61158-5-13 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-13: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 13 elemanları

TS EN 61158-5-14 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-14: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 14 elemanları

TS EN 61158-5-19 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-19: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 19 elemanları

TS EN 61158-5-20 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-20: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 20 elemanları

TS EN 61158-5-22 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-22: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 22 elemanlar

TS EN 61158-1 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 1:IEC 61158 ve IEC 61784 standard serisi için genel yapı ve kılavuz

TS EN 61158-2 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri -Bölüm 2:Fiziksel hat için teknik bilgiler ve servis tarifi

TS EN 61158-3-1 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-1: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 1 elemanları

TS EN 61158-3-2 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-2: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 2 elemanları

TS EN 61158-3-3 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-3: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 3 elemanları

TS EN 61158-3-4 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-4: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 4 elemanları

TS EN 61158-3-12 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-12: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 12 elemanları

TS EN 61158-3-13 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-13: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 13 elemanları

TS EN 61158-3-14 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-14: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 14 elemanları

TS EN 61158-3-22 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-21: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 22 elemanları

TS EN 61158-4-1 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-1: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 1 elemanları

TS EN 61158-6-3 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-3: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 3 elemanları

TS EN 61158-6-4 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-4: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 4 elemanları

TS EN 61158-6-5 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-5: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 5 elemanları

TS EN 61158-6-9 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-9: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 9 elemanları

TS EN 61158-6-22 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-22: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 22 elemanları

TS EN 61158-6-20 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-20: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 20 elemanları

TS EN 61158-6-2 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-2: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 2 elemanları

TS EN 61158-6-10 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-10: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 10 elemanları

TS EN 61158-6-12 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-12: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 12 elemanları

TS EN 61158-6-13 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-13: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 13 elemanları

TS EN 61158-6-14 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-14: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 14 elemanları

TS EN 61158-6-19 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-19: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 19 elemanları

TS EN 61158-4-20 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-20: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 20 elemanları

TS EN 62714-1 Endüstriyel otomasyon sistem mühendisliğinde kullanılan mühendislik veri değişim formatı - Bölüm 1: Mimari ve genel gereksinimler

TS EN 61010-2-201/tst AC Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kuralları - Bölüm 2-201: Kontrol cihazları için özel kurallar  

TS EN 62682 Endüstriyel proseslerde alarm sistemlerinin yönetimi

TS EN 62734 Endüstriyel ağlar - Kablosuz haberleşme ağ ve iletişim profilleri - ISA 100.11a

TS EN 61557-9 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 9: IT sistemlerinde yalıtım arızasının yerinin tespitinde kullanılan donanım

TS ISO 230-2 Takım tezgahlarının muayene ve deney esasları- Bölüm 2: Nümerik kontrollu eksenlerin konumlanma doğruluğu ve tekrarlanabilirliğinin tayini

TS EN 62061:2005/A2 Makina güvenliği - Güvenliğe ilişkin elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği

TS EN 61285 Endüstriyel-süreç kontrol-Çözümleme muhafazalarının güvenliği

TS EN 62541-10 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 10: Programlar

TS EN 62708 Süreç endüstrisinde elektrik ve altyapı projeleri için doküman çeşitleri

TS EN 62541-3 OPC Birleştirilmiş Mimari – Bölüm 3: Adres Alanı Modeli

TS EN 62541-4 OPC Birleştirilmiş Mimari – Bölüm 4: Hizmetler

TS EN 62541-5 OPC Birleştirilmiş Mimari – Bölüm 5: Bilgilendirme Modeli

TS EN 62541-6 OPC Birleştirilmiş Mimari – Bölüm 6: Eşleştirme

TS EN 62541-7 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 7: Profiller

TS EN 62541-8 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 8: Veri Erişimi

TS EN 62541-9 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 9: Alarm ve Koşullar

TS EN 62541-11 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 11: Tarihçe Erişimi

TS EN 62541-13 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 13: Yığınlar

TS EN 62541-100 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 100: Cihaz Arayüzü

TS EN 62657-2 Endüstriyel İletişim Ağları – Kablosuz iletişim ağları – Bölüm 2 – Bir arada yönetim

TS EN 62714-2 Endüstriyel otomasyon sistemleri mühendisliğinde kullanılmak üzere mühendislik verisi değişim formatı– Otomasyon işaretleme dili – Bölüm 2 – Rol sınıfları kütüphaneleri

TS EN 62769-1 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 1 – Genel bakış

TS EN 62769-2 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 2 – FDI istemcisi

TS EN 62769-4 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 4 – FDI paketleri

TS EN 62769-6 Alan cihaz entegrasyonu (FDI) - Bölüm 6: FDI Teknoloji Eşleme

TS EN 62769-7 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 7 – FDI iletişim cihazları

TS EN 62769-103-1 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 103-1 – Profiller - PROFIBUS

TS EN 62769-103-4 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 103-4 – Profiller - PROFINET

TS EN 62769-3 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm -3 – FDI Sunucusu

TS EN 62769-5 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 5: FDI Bilgi Modeli

TS EN 62769-101-1 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm -101-1: Profiller – H1 temel endüstriyel haberleşmesi

TS EN 62769-101-2 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm -101-2: Profiller – HSE temel endüstriyel haberleşmesi

TS EN 62769-109-1 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm -109-1 – Profiller – HART® ve WirelessHART®

TS EN 62453-303-1Sahra cihazı aleti (fdt) arayüz özellikleri-Bölüm 303-1:Haberleşme profil entegrasyonu -Iec 61784 cp 3/1 ve cp 3/2

tst EN ISO 10218-2 Robotlar ve robotik aygıtlar — Endüstriyel robotlar için güvenlik gereklilikleri — Bölüm 2: Robot Sistemleri ve tümleştirme (ISO  

TS ISO 8373 Manipülasyon yapan sanayi robotları- Terimler

TS ISO 8373 Robotlar ve robotik aygıtlar — Sözlük

tst EN 61010-2-201 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kuralları - Bölüm 2-201: Kontrol cihazları için özel kurallar

TS EN 61987-21 Endüstriyel işlem ölçümü ve kontrolü - proses ekipmanları kataloglarında veri yapıları ve elemanları - Bölüm 21: Özellikleri (Lop) listesi elektronik veri değişimi için otomatik vanalar - Jenerik yapıları

TS EN 61987-22 Endüstriyel süreç ölçümü ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 22: Eletronik veri değişimi için valf gövde düzenekleri özellik listesi (LOP)

TS EN 61804-3 Süreç kontrolü için fonksiyon blokları ve elektronik cihaz tanımlama dili (EDDL) - Bölüm 3: EDDL sözdizimi ve anlambilim

TS EN 61784-5-15/A1Endüstriyel iletişim ağları - Profiller - Bölüm 5-15: Alan veri yollarının tesisi - CPF 15 için tesis profilleri

TS EN 61987-24-1 Endüstriyel süreç ölçümü ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 24-1: Eletronik veri değişimi için konumlayıcı ve I/P dönüştürücülerinin özellik listesi (LOP)

TS EN 61804-5 Süreç kontrolü için fonksiyon blokları (FB) ve elektronik cihaz tanımlama dili (EDDL) - Bölüm 5: EDDL yerleşik kütüphanesi

TS EN 61784-5-4/A1Endüstriyel iletişim ağları - Profiller - Bölüm 5-4: Alan veri yollarının tesisi - Cpf 4 için tesis profilleri

TS EN 60534-8-4 Endüstriyel işlem kontrol vanaları - Bölüm 8-4: Gürültü özellikleri - Hidrodinamik akıştan kaynaklanan gürültü tahmini

TS EN 61784-5-12/A1Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-12: Fieldbus montaj - Montaj profilleri CPF 12

TS EN 61784-5-10/A1Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 5-10: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 10 için ek özellikler

TS EN 61987-23 Endüstriyel süreç ölçümü ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 23: Eletronik veri değişimi için aktüatörlerin özellik listesi (LOP)

TS EN 61804-4 proses kontrol ve Elektronik Cihaz Açıklama Dili (DDL) için fonksiyon blokları (FB) - Bölüm 4: EDD yorumlama

TS EN 62601 Endüstriyel ağlar - Kablosuz iletişim ağları ve iletişim profilleri - WIA-PA

TS EN 60534-2-3 Endüstriyel-süreç kontrol vanaları - Bölüm 2-3: Akış kapasitesi - Test prosedürleri

TS EN 62264-4 Kurumsal kontrol sistem entegrasyonu - Bölüm 4:Üretim işlemleri yönetimi entegrasyonu için nesne modeli öznitelikleri

TS EN 61557-9/AC Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 9: IT sistemlerinde yalıtım arızasının yerinin tespitinde kullanılan donanım

TS EN 61987-12 Endüstriyel süreç ölçüm ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 12: Elektronik veri değişimi için akış ölçüm ekipmanları özellik listesi (LOP)

TS EN 61987-13 Endüstriyel süreç ölçüm ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 13: Elektronik veri değişimi için basınç ölçüm ekipmanları özellik listesi (LOP)

TS EN 61987-14 Endüstriyel süreç ölçüm ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 14: Elektronik veri değişimi için sıcaklık ölçüm ekipmanları özellik listesi (LOP)

TS EN 61784-3 Endüstriyel iletişim ağları - Profiller - Bölüm 3: Fonksiyonel güvenlik fieldbuses - Genel kurallar ve profil tanımları

TS EN 61069-1 Endüstriyel-süreç ölçme, kontrol ve otomasyon - Sistem değerlendirilmesi amacı ile sistem özelliklerinin değerlendirilmesi-Bölüm 1: Terminoloji ve temel kavramlar

TS EN 61069-2 Endüstriyel-süreç ölçme, kontrol ve otomasyon - Sistem değerlendirilmesi amacı ile sistem özelliklerinin değerlendirilmesi-Bölüm 2: Değerlendirme metodolojisi

TS EN 61069-3 Endüstriyel-süreç ölçme, kontrol ve otomasyon - Sistem değerlendirilmesi amacı ile sistem özelliklerinin değerlendirilmesi-Bölüm 3: Sistem işlevsellik değerlendirmesi

TS EN 61003-1 Endüstriyel-süreç kontrol sistemleri - Analog girişleri ve iki veya çoklu konum çıkışları olan ölçme aletleri - Bölüm 1: Performans değerlendirme metotları

TS EN 61003-2 Endüstriyel-süreç kontrol sistemleri - Analog girişleri ve iki veya çoklu konum çıkışları olan ölçme aletleri - Bölüm 2: Muayene ve rutin test kılavuzu

TS EN 62424 Süreç kontrol mühendisliğinin gösterimi - P&I diyagramlarındaki talepler ve P&ID araçları ile PCE-CAE araçları arasındaki karşılıklı veri değişimi

TS EN 62264-5 Kurumsal kontrol sistem entegrasyonu - Bölüm 5: Üretim işlemlerinden işe

TS EN 62591 Endüstriyel haberleşme ağları-Kablosuz haberleşme ağları ve haberleşme profilleri-WirelessHART™

TS EN 61069-8 Endüstriyel süreç ölçme, kontrol ve otomasyon - Sistem değerlendirilmesi amacı ile sistem özelliklerinin değerlendirilmesi - Bölüm 8: Diğer sistem özelliklerinin değerlendirilmesi

TS EN 61069-7 Endüstriyel süreç ölçme, kontrol ve otomasyon - Sistem değerlendirilmesi amacı ile sistem özelliklerinin değerlendirilmesi - Bölüm 7: Sistem emniyetinin değerlendirilmesi

TS EN 61069-5 Endüstriyel süreç ölçme, kontrol ve otomasyon - Sistem değerlendirilmesi amacı ile sistem özelliklerinin değerlendirilmesi - Bölüm 5: Sistem bağımlılığının değerlendirilmesi

TS EN 61069-6 Endüstriyel süreç ölçme, kontrol ve otomasyon - Sistem değerlendirilmesi amacı ile sistem özelliklerinin değerlendirilmesi - Bölüm 6: Sistem çalışabilirliğinin değerlendirilmesi

TS EN 61360-6 Standart veri elaman tipleri, elektrik bileşenleri için birleştirilmiş sınıflandırma planı ile - Bölüm 6: IEC Ortak Veri Sözlüğü (IEC CDD) kalite kılavuzları

TS EN 61784-3-18/A1Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-18: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 18 için ek özellikler

TS EN 61987-15 Endüstriyel süreç ölçüm ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 15: Elektronik veri değişimi için seviye ölçüm cihazları özellik listesi (LOP)

TS EN 62264-3 Şirket kontrollu sistem entegrasyonu- Bölüm 3: Üretim işlemleri yönetiminin faaliyet modelleri

TS EN 62453-1 Sahra Cihazı Aleti (FDT) Arayüz özellikleri- Bölüm 1: Genel Bakış ve Kılavuz

TS EN 62453-2 Sahra Cihazı Aleti (FDT) Arayüz özellikleri- Bölüm 2: Kavramlar ve Detaylı Açıklama

TS EN 1123-1/A1 Borular ve bağlantı parçaları- Dikişli, sıcak daldırma ile galvanizlenmiş- Atık su sistemlerinde kullanılan soketli ve spigotlu çelik borular- Bölüm 1: Özellikler deneyler ve kalite kontrol

TS ISO 2806 Otomasyon sistemleri - Endüstri için - Tezgâhların nümerik kontrolu- Terimler ve tariler

TS ISO 3511-1 Proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon- Sembollerle gösterilişi bölüm 1: Temel özellikler

TS ISO 3511-2 Proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon- Sembollerle gösteriliş bölüm 2: Temel özelliklerin genişletilmesi

TS ISO 3511-3 Proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon- Sembollerle gösteriliş bölüm 3: Enstrüman ara bağlantı diyagramları için detaylı semboller

TS ISO 3511-4 Proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon-Sembollerle gösteriliş bölüm 4:Proses bilgisayar, ara yüzey ve paylaşımlı görüntüleme kontrol fonksiyionları için temel semboller

TS ISO 6164 Hidrolik akışkan gücü-Tork vidalı tek parça kare flânş bağlantıları 25 mpa-40 mpa basınç (250 bar-400 bar) kullanım için

TS EN 10290 Kıyı ve açık deniz boru hatları için çelik borular ve bağlantılar-Harici sıvı uygulanmış poliüretan ve poliüretanla işlem görmüş kaplamalar

TS EN ISO 11064-3 Kontrol merkezlerinin ergonomik dizaynı - Bölüm 3: Kontrol odası yerleşimi

TS EN ISO 11064-3/AC Kontrol merkezlerinin ergonomik dizaynı - Bölüm 3: Kontrol odası yerleşimi

TS EN ISO 11161 Makinalarda güvenlik- Entegre imalat sistemleri -Temel kurallar

TS EN ISO 11354-1:2011 İleri otomasyon teknolojileri ve uygulamaları-İşletme süecinde çalışmanın kurulumu için özellikler-Bölüm 1:İşletme çalışmaları için çerçeve

TS EN 12417 tst /A1 Takım tezgahlarında - Güvenlik - İşleme merkezleri  

TS EN 12417+A2/AC Takım tezgâhları - Güvenlik - İşleme merkezleri

TS EN 15014 Plâstik boru sistemleri-Basınçlı su ve diğer akışkanlar için, yer altına gömülü olarak ve yer üstünde kullanılan -Borular, ekleme parçaları ve bağlantılar için perforamans özellikler

TS EN 15014 Plâstik boru sistemleri-Basınçlı su ve diğer akışkanlar için, yer altına gömülü olarak ve yer üstünde kullanılan -Borular, ekleme parçaları ve bağlantılar için perforamans özellikler

TS EN ISO 19439/AC Proje bütünleştirme - Proje modelleme için çerceve

TS EN ISO 19440 Kurumsal entegrasyon - Oluşturur kurumsal modelleme için

TS EN ISO 21809-5 Petrol ve doğal gaz endüstrileri - Boru hattı ulaştırma sistemlerinde kullanılan gömülmüş veya sualtındaki boru hatları için dış kaplamalar - Bölüm 5:Dış beton kaplamalar

TS EN 60382 İşlem kontrol sistemleri için analog pnömatik işaret

TS EN 60546-1:2010 Endüstriyel işlem- Kontrol sistemlerinde kullanılan- Analog sinyalli kontrol devreleri bölüm 1: Performans değerlendirme metotları

TS EN 60534-2-5 Endüstriyel proses kontrol vanaları-Bölüm 2-5:Akıs kapasitesiara kademede iyileştirmeli çok kademeli kontrol vanaları vasıtasıyla sıvı akışı için boyutlandırma ve eşitlik

TS EN 60534-9 Endüstriyel proses kontrol vanaları-Bölüm 9:Basamak verilerinden tepki ölçümü için deney işlemi

TS EN 60534-8-3:2011 Sanayi işlem kontrol vanaları-Kısım 8: Gürültü özellikleri-Bölüm 3: Kontrol vanası aerodinamik gürültü tahmin metodu

TS EN 60534-8-1 Endüstriyel proses kontrol vanaları- Bölüm 8: Gürültünün belirlenmesi- Kısım 1: Kontrol vanalarında hidrodinamik- Aerodinamik akış sebebiyle oluşan gürültünün laboratuvarda ölçülmesi

tst EN 60534-4 Endüstriyel proces kontrol vanaları-Bölüm 4:Muayene ve rutin deneyler

TS EN 60654-1 Sanayide kullanılan işlem ölçmeleri ve kumanda donanımları; İşletme şartları-Bölüm 1:İklim şartları

TS EN 60654-2 Sanayi-İşlem ölçüm ve kontrol cihazlarının çalışma şartları -Bölüm 2: Güç

TS EN 60654-3 Sanayi-İşlem ölçüm ve kontrol cihazlarının çalışma şartları -Bölüm 3: Mekanik etkiler

TS EN 60654-4 Sanayi-İşlem ölçüm ve kontrol cihazlarının çalışma şartları -Bölüm 4: Aşındırıcı ve çürütücü etkiler

TS EN 60873-1 Endüstriyel işlem kontrol sistemlerinde kullanılan elektrikli ve pnömatik analog grafik kaydediciler - Bölüm 1: Performans değerlendirme metotları

TS EN 60873-2 Endüstriyel işlem kontrol sistemlerinde kullanılan elektrikli ve pnömatik analog grafik kaydediciler - Bölüm 2: Gözle muayene ve rutin deney için kılavuz

TS EN 61069-4 Endüstriyel işlem ölçümü ve kontrolü-Sistem değerlendirme amacı bakımından sistem özelliklerinin değerlendirilmesi-Bölüm 4: Sistem performansının değerlendirilmesi

TS EN 61298-1:2008 İşlem ölçümü ve kontrol cihazları-Performans değerlendirmesi için genel metotlar ve işlemler-Bölüm 1:Genel hususlar

TS EN 61298-2:2008 İşlem ölçümü ve kontrol cihazları-Performans değerlendirmesi için genel metotlar ve işlemler-Bölüm 2:Başvuru şartlarında deneyler

TS EN 61298-3:2008 İşlem ölçüm ve kontrol cihazlaı -Performans değerlendirme için genel metodlar ve yöntemler-Bölüm 3: Etki eden niceliğin etkileri için deneyler

TS EN 61326-3-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 3-1: Güvenlikle ilgili sistemlerde ve güvenlikle ilgili işlevlerin gerçekleştirilmesi için cihazların bağışıklık özellikleri - Genel endüstri uygulamaları

TS EN 61326-3-2 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 3-2: Güvenlikle ilgili sistemlerde ve güvenlikle ilgili işlevlerin gerçekleştirilmesi için cihazların bağışıklık özellikleri - Belirli elektromanyetik çevrelerdeki endüstriyel uygulamalar

TS EN 61508-1 Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61508-2 Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 2: Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemler için kurallar

TS EN 61508-3 Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 3: Yazılım kuralları

TS EN 61508-4  Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 4: Tarifler ve kısaltmalar

TS EN 61508-7 Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 7: Teknik ve tedbirlerin incelenmesi

TS EN 61511-1 Fonksiyonel güvenlik - Süreç sanayi sektörü için güvenlik entrümanlı sistemler - Bölüm 1: Çerçeve, tarifler, sistem, donanım ve yazılım kuralları

TS EN 61511-3 Fonksiyonel güvenlik - Süreç sanayi sektörü için güvenlik entrümanlı sistemler - Bölüm 3: Gerekli güvenlik bütünlüğü seviyelerinin belirlenmesi için kılavuz

TS EN 61512-1 Parti kontrolü - Bölüm 1: Maddeler ve terminoliji

TS EN 61512-4:2010 Yığın kontrolü - Bölüm 4:Yığın üretimi kayıtları

TS EN 61784-3-8:2010 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-8: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 8 için ek özellikler

TS EN 61784-3-6:2010 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-6: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 6 için ek özellikler

TS EN 61784-3-3:2010 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-3: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 2 için ek özellikler

TS EN 61784-3-13:2010 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-13: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 13 için ek özellikler

TS EN 62014-1 Elektronik tasarım otomasyon kitaplıkları-Bölüm 1:Giriş/çıkış arabelleği bilgi özellikleri

TS EN 62061 Makina güvenliği - Güvenliğe ilişkin elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği

TS EN 62061:2005/AC:2010 Makina güvenliği - Güvenliğe ilişkin elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği

TS EN 62419 Kontrol teknolojisi - Ölçme cihazlarının gösterilişi ile ilgili kurallar

TS EN 62453-301 Sahra cihazı aleti (fdt) arayüz özellikleri-Bölüm 301:Haberleşme profil entegrasyonu - Iec 61784 cpf 1

TS EN 62453-303-1 Sahra cihazı aleti (fdt) arayüz özellikleri-Bölüm 303-1:Haberleşme profil entegrasyonu -Iec 61784 cp 3/1 ve cp 3/2