trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elle Çalışan Aletler Standartları

Aşağıdaki tüm standartların test, denetim ve belgelendirme hizmetleri vermekteyiz. Profesyonel ve deneyimli olarak tüm işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

 

TS EN 50109-1 Sıkıştırma el aletleri- Alçak frekans ve radyo frekans uygulamalarına ait elektrik kabloları ve tellerinin sıkıştırma için sonlandırılmasının yapılması için aletler- Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler

TS EN 50109-2-3 Sıkıştırma el aletleri - Alçak frekans ve radyo frekans uygulamalarına ait elektrik bölüm 2-3: Elektriksel bağlayıcıların temasları için özel şartlar

TS EN 50109-2-5 Sıkıştırma el aletleri- Alçak frekans ve radyo frekans uygulamalarına ait elektrik kabloları ve tellerinin sıkıştırma ile sonlandırılmasının yapılması için aletler- Bölüm 2-5: Veri yolu uygulamaları için çift eksenli kablonun sonlandırılmasına ait özel şartlar

TS ISO 4229 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Düşük tork uygulamaları için bir taraflı açık ağızlı anahtarlar - Azami kafa dış ölçüleri ve deney döndürme momentleri

TS EN 60745-2-4/A11 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - Bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 50109-2-2/ACSıkıştırma el aletleri- Alçak frekans ve radyo frekans uygulamalarına ait elektrik kabloları ve tellerinin sıkıştırma ile sonlandırılmasının yapılması için aletler- Bölüm 2-2: Eş eksenli temaslar ve radyo frekans bağlayıcıları için özel şartlar- Ebatları a ilâ g, q'dan t, v ve w'ya kadar değişen sökülebilir ve birbirinin yerine geçebilir dişlere açık ağızlı aletler

TS ISO 5749 Pense ve pense - Diagonal kesme pense - Boyutlar ve test değerleri

TS ISO 5743 Pense ve Penseler-Teknik Genel Özellikler

TS EN 60745-2-23 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - bölüm: 2-23: Kalıp taşlayıcılar ve küçük döner aletler.

TS ISO 5743 Penseler ve kerpetenler - Genel teknik kurallar

TS ISO 5749 Penseler ve kerpetenler - Yan keskiler - Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5742 Penseler ve kerpetenler - Adlandırma

TS ISO 5744 Penseler ve kerpetenler - Deney yöntemleri

TS ISO 5745 Penseler ve kerpetenler – Tutma ve diğer işlemler için penseler (kargaburunlar) – Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5746 Penseler ve kerpetenler – Mühendislik ve hatçı penseleri - Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5747 Penseler ve kerpetenler - Manivelalı yan kesicili penseler, kerpetenler ve yan keskiler - Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5748 Penseler ve kerpetenler-Tepe keskiler-boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5746 Penseler ve kerpetenler – Mühendislik ve hatçı penseleri - Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5744 El aletleri-Penseler ve kerpetenler-Deney metotları

TS ISO 5748 Penseler ve kerpetenler-Tepe keskiler-boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5747 El aletleri-Penseler ve kerpetenler paralel ağızlı-Manivelalı, yan kesicili pense-Manivelalı kerpeten ve manivelalı yan keski boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 9242 Penseler ve kerpetenler – Betoncu kerpetenleri (inşaatçılar için) – Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 9243 Penseler ve kerpetenler – Marangoz kerpetenleri – Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5745 El aletleri-Pense ve kerpetenler-Kargaburunlar-Tutma ve diğer işlemler için-Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 9243 Penseler ve kerpetenler – Marangoz kerpetenleri – Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 9242 Pense - İnşaatçı kerpeteni - Boyutlar ve test değerleri

TS EN 50580/A1 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletlerinde güvenlik - Püskürtme tabancaları için özel kurallar

TS EN 60745-2-3/tstA2 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-3:Öğütücüler, disk tipi zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 60745-2-3/A11 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-3:Öğütücüler, disk tipi zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 61029-2-11/A11 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan taşınabilir aletler için - Bölüm 2-11: Birleşik gönyeli ve tezgâh tipi testereler için özel kurallar

tst EN 62841-2-2 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-2: Elde tutulan elektrikli tornavidalar ve darbeli anahtarlar için özel kurallar

tst EN 62841-2-4 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan elde tutulan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

tst EN 62841-2-5 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-5: Elde tutulan dairesel testereler için özel kurallar

tst EN 62841-3-1 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-1: Taşınabilir tablalı testereler için özel kurallar (IEC 62841-3-1:2014, değiştirilmiş)

tst EN 62841-3-6 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-6: Sıvı sistemli taşınabilir elmas uçlu matkaplar için özel kurallar (IEC 62841-3-6:2014, değiştirilmiş)

TS EN 61029-2-5:2011/A11 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-5 - Şerit testereler için özel kurallar

TS EN 60745-2-3:2011/A12 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-3:Öğütücüler, disk tipi zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 62841-2-9 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-9: Elde tutulan diş açıcılar ve diş çekme aparatları için özel kurallar

TS EN 50632-1 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 50632-2-1 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-1: Elmas uçlu matkaplar için genel kurallar

TS EN 50632-2-22 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-22:Kesme makinaları ve duvar vidaları için özel kurallar

TS EN 62841-1 Elektrik motoruyla çalışan elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları - Güvenlik – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62841-1:2015/AC Elektrik motoruyla çalışan elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları - Güvenlik – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62841-2-14 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-14: Elde tutulan planyalar

TS EN 60745-2-3:2011/A13 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-3:Öğütücüler, disk tipi zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 62841-2-2/AC Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-2: Elde tutulan elektrikli tornavidalar ve darbeli anahtarlar için özel kurallar

TS EN 62841-2-4/AC Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan elde tutulan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 62841-3-1/AC Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-1: Taşınabilir tablalı testereler için özel kurallar (IEC 62841-3-1:2014, değiştirilmiş)

TS EN 62841-3-9 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-9: Taşınabilir gönyeli testereler için özel kurallar

TS EN 62841-3-10 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-10: Taşınabilir kesme makinaları için özel kurallar

TS EN 50632-2-6 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-6: Çekiçler için özel kurallar

tst EN 62841-3-9 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-9: Taşınabilir gönyeli testereler için özel kurallar

TS EN 62841-2-11 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-11: Elde tutulan ileri-geri hareketli testereler

TS EN 62841-3-4 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-4: Taşınabilir masa tipi taşlama tezgahları için belirli gereklilikler

TS EN 50632-2-3 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-3: Beton öğütücüler ve disk tipi zımparalar için belirli gereklilikler

TS EN 50632-2-4 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-4: Disk tipi olmayan zımparalar için belirli gereklilikler

TS EN 50632-2-5 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-5: Dairesel testereler için belirli gereklilikler

TS EN 50632-2-11 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-11: Dekopaj ve kılıç testereler için belirli gereklilikler

TS EN 50632-2-14 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-14: Plânyalar için belirli gereklilikler

TS EN 50632-2-17 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-17: El frezeleri ve rendeler için belirli gereklilikler

TS EN 50632-2-19 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-19:Planya tezgahları için belirli gereklilikler

TS EN 62841-3-10/ACGüvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-10: Taşınabilir kesme makinaları için özel kurallar

TS EN 62841-3-9/AC Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-9: Taşınabilir gönyeli testereler için özel kurallar

TS EN 62841-2-8 Elektrik motoruyla çalışan elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları - Güvenlik – Bölüm 2-8: Elde tutulan zımparalar ve sac işleme aletleri içingenel gereklilikler

TS EN 62841-2-9/AC Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-9: Elde tutulan diş açıcılar ve diş çekme aparatları için özel kurallar

TS EN 62841-3-4:2016/AC Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-4: Taşınabilir masa tipi taşlama tezgahları için belirli gereklilikler

TS EN 50144-2-7 El aletlerinin güvenliği-Elektrik motorlu bölüm 2-7: Püskürtme tabancaları için özel kurallar

tst EN 50144-2-3 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletlerinin güvenliği-Bölüm 2-3:Öğütücüler, disk tipi zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 50260-2-7 Elde taşınan batarya ile çalışan, motorlu aletler ve batarya yuvalarının güvenliği-Bölüm 2-7:Püskürtücü tabancalar için özel kurallar

tst EN 50260-2-7 Elde taşınan batarya ile çalışan, motorlu aletler ve batarya yuvalarının güvenliği-Bölüm 2-7:Püskürtücü tabancalar için özel kurallar

TS EN 60745-2-4 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - Bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 60745-2-18/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-18: Şerit sarma aletleri için özel kurallar

TS EN 60745-2-18/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-18: Şerit sarma aletleri için özel kurallar

TS EN 60745-2-6/tst A12 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - bölüm 2-6: Çekiçler için özel kurallar

TS EN 60745-2-21 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-21: Kanal temizleyiciler için özel kurallar

TS EN 60745-2-19/A1:2010 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-19: Planya tezgahları için özel kurallar

TS EN 60745-2-20/A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-20: Şerit testereler için özel kurallar

TS EN 60745-2-4/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar  

TS EN 60745-2-6 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-6: Çekiçler için özel kurallar

TS EN 60745-2-5:2010 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-5 :Daire testereler için özel kurallar

TS EN 60745-2-9/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - Bölüm 2-9 : Diş açıcılar için özel kurallar

TS EN 60745-2-19 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-19: Planya tezgahları için özel kurallar

TS EN 60745-2-2 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-2: Tornavida ve darbeli anahtarlar için özel kurallar

TS EN 60745-2-1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - Bölüm 2-1: Matkaplar ve darbeli matkaplar için özel kurallar

TS EN 60745-2-18 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-18 : Şerit sarma aletleri için özel kurallar

TS EN 60745-2-20 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-20: Şerit testereler için özel kurallar

TS EN 60745-2-11/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-11 : İleri-Geri hareketli testereler (dekopaj ve kılıç testereler) için özel kurallar

TS EN 60745-2-2/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-2: Tornavida ve darbeli anahtarlar için özel kurallar

TS EN 60745-2-20/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-20: Şerit testereler için özel kurallar

TS EN 60745-2-6/tst A2 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - bölüm 2-6: Çekiçler için özel kurallar

TS EN 60745-2-8/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-8: Makaslar ve delme makinaları için özel kurallar

TS EN 61029-2-6 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan taşınabilir aletler için - bölüm 2-6: Su beslemeli, elmas uçlu matkaplar için özel kurallar

TS EN 61176 Dairesel testereler-Elde tutulan, elektrikle çalışan-Performans ölçme metotları