trarbgzh-TWenfrkadefaru

Pompalar, Vakum Pompaları Standartları

Dünyanın diğer belgelendirme kuruluşlarının tümünden daha fazla tam zamanlı tetkik uzmanıyla belgelendirme konusunda en büyük ve en deneyimli kuruluşlardan biri olarak aşağıda bulunan tüm standartlarda belgelendirme hizmeti vermekteyiz.

 

TS EN 733 Pompalar merkezden emişli merkezkaç pompalar, pn 10, yatak konsollu- Anma çalışma şartları, ana boyutlar, adlandırma sistemi

TS EN 45510-6-4 Güç istasyonu donanım tedarik kılavuzu - Bölüm 6-4: Türbin yardımcıları - Pompalar

TS EN ISO 9905 Santrifüj pompalar- Teknik özellikler- Sınıf ı

TS EN 12756 Mekanik sızdırmazlıklar- Ana boyutları- Kısa gösteriliş ve malzeme kodları

TS EN 60335-2-41 Güvenlik kuralları - ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - bölüm 2-41: Pompalar için özel kurallar

TS EN ISO 15783 Pompalar- Salmastrasız-Rotodinamik-Sınıf ıı_ özellikler

TS EN 60335-2-51 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-51: Isıtma ve kullanma suyu tesisatındaki sabit dolaşım pompaları için özel kurallar

TS EN ISO 5199 Santrifüj pompalar - Teknik özellikler - Sınıf ıı

TS EN ISO 13710 Petrol ve petrokimya ve doğalgaz tesisleri gidip gelmeli pozitif yer değiştirmeli pompalar

TS EN 60335-2-41/A1Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-41: Pompalar için özel kurallar

TS EN 60335-2-41/A1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-41: Pompalar için özel kurallar

TS EN ISO 9905 /AC Santrifüj pompalar - Teknik özellikler- Sınıf ı

TS EN 60335-2-51/A1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-51: Isıtma ve kullanma suyu tesisatındaki sabit dolaşım pompaları için özel kurallar

TS EN 14710-1+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 1: Sınıflandırma, genel ve güvenlik kuralları

TS EN 12162+A1 Sıvı pompaları - Güvenlik kuralları - Hidrostatik deney işlemi

TS EN 60335-2-41/A2 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-41: Pompalar için özel kurallar

TS EN 1012-2+A1 Kompresörler ve vakum pompaları - Güvenlik kuralları - bölüm 2: Vakum pompaları

TS EN 809+A1/AC Pompalar ve pompa üniteleri- Sıvılar için- Genel emniyet kuralları

TS EN ISO 2858 Uçtan emişli santrifüj pompalar (beyan basıncı: 16 bar) - kısa gösterilişi, anma çalışma noktası ve boyutları

TS EN 1012-1 Kompresörler ve vakum pompaları güvenlik kuralları-Bölüm 1: Kompresörler

TS EN ISO 9905/A1 Santrifüj pompalar- Teknik özellikler- Sınıf I

TS EN ISO 9905/A1 Santrifüj pompalar- Teknik özellikler- Sınıf ı

TS EN ISO 9908/A1 Santrifüj pompalar- Teknik özellikler- Sınıf ııı

TS EN 60335-2-51:2003/A2 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-51: Isıtma ve kullanma suyu tesisatındaki sabit dolaşım pompaları için özel kurallar

TS EN 16051-1 Şişirilebilir tüketici mamulleri için şişrme tertibatları ve aksesuarları - Bölüm 1: Vanaların ve vana adaptörlerinin uyumluluğu

TS EN 16051-2 Şişirilebilir tüketici mamulleri için şişrme tertibatları ve aksesuarları - Bölüm 2: Şişiriciler ile ilgili güvenlik kuralları, dayanıklılık, performans, uyumluluk ve deney metotları

TS EN 13951 Sıvı pompaları - Güvenlik kuralları - Zirai gıda maddeleri ile ilgili donanım - Uygulamada hijyeni sağlamak için tasarım kuralları

TS EN ISO 9906 Rotodinamik pompalar - Hidrolik performans kabul deneyleri - Sınıf 1 ve sınıf 2

TS EN ISO 9906 Rotodinamik pompalar - Hidrolik performans kabul deneyleri - Sınıf 1, sınıf 2 ve Sınıf 3

TS EN 16297-1 Pompalar - Santrifüj pompalar-Salamastrasız sirkülatörler-Bölüm 1: Enerji verimliliği indeksi (EVİ)'nin deneyi ve hesaplanması için genel gerekler ve prosedürler

TS EN 16297-2 Pompalar - Santrifüj pompalar-Salamastrasız sirkülatörler-Bölüm 2: Bağımsız sirkülatörler için enerji verimliliği indeksi (EVİ)'nin hesaplanması

TS EN 16297-3 Pompalar - Santrifüj pompalar-Salamastrasız sirkülatörler-Bölüm 3: Ürüne entegre edilmiş sirkülatörler için enerji verimliliği indeksi (EVİ)

TS EN 60335-2-67 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-67: Ticari olarak kullanılan zemin işleme ve zemin temizleme makinaları için özel kurallar

TS EN ISO 17769-1 Sıvı pompalar ve tesisatları - Genel terimler, tanımlar, büyüklükleri, harf sembolleri ve birimler - Bölüm 1: Sıvı pompaları

TS EN ISO 17769-2 Sıvı pompalar ve tesisatları - Genel terimler, tanımlar, büyüklükleri, harf sembolleri ve birimler - Bölüm 1: Pompa sistemleri

TS EN 60335-2-51/A1güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-51: Isıtma ve kullanma suyu tesisatındaki sabit dolaşım pompaları için özel kurallar

TS EN 16297-1 Pompalar - Santrifüj pompalar - Salmastrasız sirkülasyon pompaları-Bölüm 1: Enerji verimliliği endeksi (EEI)’nin deneyi ve hesaplanması için genel kurallar ve prosedürler

TS EN 16297-2 Pompalar - Santrifüj pompalar-Salmastrasız sirkülasyon pompaları-Bölüm 2. Bağımsız sirkülasyon pompalarının enerji verimliliği endeksi (EEI)’nin hesaplanması

TS EN 16297-3 Pompalar - Santrifüj pompalar-Salmastrasız sirkülasyon pompaları-Bölüm 3- Mamullerle bütünleşik sirkülasyon pompalarının enerji verimliliği endeksi (EEI)’nin hesaplanması

TS EN 809+A1 Pompalar ve pompa üniteleri- Sıvılar için- Genel güvenlik kuralları

TS EN 809+A1/AC Pompalar ve pompa üniteleri - Sıvılar için- Genel güvenlik kuralları

TS EN 16644 Pompalar - Rotodinamik pompalar – Isıtma tesisatları ve evsel kullanım sıcak su tesisatları için 200 W’ı aşmayan anma güç girdisine sahip salmastrasız devir daim pompaları – Yapısal ve sıvı kaynaklı gürültünün ölçümü için gürültü deney kodu (titreşim akustiği)

TS ISO 3069 Santrifüj pompaları-Uçtan emmeli-Mekanik tip sızdırmazlık elemanları ve salmastralar-Yuva ölçüleri

TS EN ISO 20361 Sıvı pompaları ve pompa üniteleri-Gürülte deney kodu-Doğruluk sınıfı 2 ve doğruluk sınıfı 3

TS EN ISO 14414 Pompa sistemi, enerji değerlendirmesi

TS EN 14710-1+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 1: Sınıflandırma, genel ve güvenlik kuralları

TS EN 14710-2+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 16480 Pompalar - Rotodinamik su pompalarının gereken minimum verimliliği

TS EN 16752 Santrifüj pompalar - mühür ambalajlar için test prosedürü

TS EN 16480 Pompalar - Rotodinamik su pompalarının gereken minimum verimliliği

tst EN ISO 20361 Sıvı pompaları ve pompa üniteleri-Gürülte deney kodu-Doğruluk sınıfı 2 ve doğruluk sınıfı 3

TS EN 734 Pompalar-Yan kanallı-Yıldız çarklı-Pn 40 anma çalışma şartları, ana boyutlar, adlandırma sistemi

TS EN 735Pompalar-Dönel (rotodinamik) tip-Temel boyutlarla ilgili toleranslar

TS EN 809+A1 Pompalar ve pompa üniteleri- Sıvılar için- Genel emniyet kuralları

tst EN 1151 Pompalar- Santrifüj- Isıtma ve kullanma sıcak su tesislerinde su dolaşımı için kullanılan-200 w'a kadar-Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS 1406-1 ISO 1607-1 Vakum pompaları - Pozitif yer değiştirmeli - Performans özelliklerinin ölçülmesi - Bölüm 1: Hacimsel debinin ölçülmesi (pompalama hızı)

TS 1406-2 ISO 1607-2Vakum pompaları - Pozitif yer değiştirmeli - Performans özelliklerinin ölçülmesi - Bölüm 2: Nihai basıncın ölçülmesi

TS 1407-1 ISO 1608-1 Vakum pompaları- Buhar için performans özelliklerinin ölçülmesi- Bölüm 1: Hacimsel debinin (pompalama hızı) ölçülmesi

TS 1407-2 ISO 1608-2 Vakum pompaları- Buharlı- Performans özelliklerinin ölçülmesi- Bölüm 2: Kritik yardımcı basıncının ölçülmesi

TS ISO 3529-2 Vakum teknolojisi- Terimler ve tarifler- Bölüm 2: Vakum pompaları ve ilgili terimler

TS EN ISO 5198 Pompalar - Merkez kaç(santrifüj), karışık akışlı ve eksenel, hidrolik performans deneyleri için kod - Hassasiyet sınıfı

TS EN ISO 9908 Santrifüj pompalar- Teknik özellikler- Sınıf ııı

TS EN ISO 9908:1997/A1:2011 Santrifüj pompalar- Teknik özellikler- Sınıf ııı

TS EN 1012-1 Kompresörler ve vakum pompaları - Güvenlik kuralları - bölüm 1: Hava kompresörleri

TS EN 12157 Rotodinamik pompalar- Soğutma pompa üniteleri- Takım tezgahları için- Anma debisi, boyutlar

TS EN 12162+A1 Sıvı pompaları - Güvenlik kuralları - Hidrostatik deney işlemi

TS EN 12262 Rotodinamik pompalar- Teknik dökümanlar- Terimler, teslim aralığı ve planı

TS EN 12462 Pompalar- Biyoteknolojik pompalar için performans kriterleri

TS EN 12483 Sıvı pompaları- Frekans invetörlü pompa üniteleri- Garanti ve uyumluluk deneyleri

tst EN 12639 Sıvı pompaları ve pompa üniteleri - Gürültü deney kodu - doğruluk sınıfı 2 ve doğruluk sınıfı 3  

TS EN 12639/tst AC:2004 Sıvı pompaları ve pompa üniteleri - Gürültü deney kodu - Doğruluk kalitesi 2 ve doğruluk kalitesi 3  

TS EN 12639/tst AC:2000 Sıvı pompaları ve pompa üniteleri - Gürültü deney kodu - Doğruluk kalitesi 2 ve doğruluk kalitesi 3

TS EN 14343 Döner pozitif deplasmanlı pompalar - Kabul için performans deneyleri

TS EN 14343/AC Döner pozitif yer değiştirmeli pompalar - Kabul için performans deneyleri

TS EN 14710-2+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN ISO 14847 Dönel pompalar pozitif yer değiştirmeli teknik özellikler

TS EN ISO 15783/A1 Pompalar- Salmastrasız-Rotodinamik-Sınıf ıı_ özellikler

TS EN ISO 16330Pistonlu pompalar ve pompa üniteleri-Teknik kurallar

TS EN ISO 21049 Pompalar - Santrifüj ve döner pompaların mil sızdırmazlık sistemleri

TS EN ISO 3661 (Eski no: TS EN 23661) Pompalar merkezden emişli merkezkaç (santrifüj) pompalar -Kaide ve montaj boyutları

TS EN 23661/T1 (Numara Tadili, TS EN ISO 3661) Pompalar merkezden emişli merkezkaç (santrifüj) pompalar - Kaide ve montaj boyutları

TS EN 45510-5-4 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-4:Su türbinleri, pistonlu pompalar ve turbo pompalar

TS EN 45510-6-4 Enerji santralları - Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 6-4: Türbin yardımcı cihazları - Pompalar

TS EN 60041 Hidrolik türbinler,depolama pompaları ve türbin-Pompaların hidrolik performanslarının belirlenmesi için şantiye kabul deneyleri