trarbgzh-TWenfrkadefaru

Diğer Boru Hattı Bileşenleri Standartları

Boru Hatları ve Bileşenleri hakkında gereken tüm tespitleri yaparak standartların uygunluğuna göre hareket ediyoruz. Aşağıda verilen tüm standartların  denetim ve belgelendirmesini yapmaktayız.

 

TS ISO 6552 Otomatik buhar kapanları-Teknik terimlerin tarifleri

TS EN 26704 Otomatik buhar kapanları sınıflandırma

TS EN 26948 Otomatik buhar kapanları-İmalat ve performans karakteristik deneyleri

TS EN 27841 Otomatik buhar kapanları- Buhar kaybının belirlenmesi-Deney metodları

TS 5141 EN 12954 Katodik koruma - Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar için - Boru hatları için genel prensipler ve uygulama

TS EN 10301 Kıyıdaki ve kıyadan uzak boru hatları için çelik borular ve bağlantı elemanları - Korozif olmayan gazın taşınması ile ilgili olarak sürtünme azaltıcı iç kaplama

TS EN 10310 Çelik borular ve bağlantı elemanları - Kıyıdaki ve kıyıdan uzaktaki boru hatları için - Poliamit toz esaslı iç ve dış kaplamalar

TS EN 13160-4 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 4: Sızıntı toplama yerleri veya ara boşluklarda kullanım için sıvı ve/veya buhar algılayıcılı sistemler

TS EN 10339 Su taşımak amaçlı çelik borular-Epoksi reçine kaplama uygulanmış iç yalıtım korozyon korunması

TS EN 14917+A1 Basınçlı uygulamalar için metal körük genleşme bağlantı parçaları

TS EN 14624 Halojenli soğutma maddeleri için seyyar kaçak dedektörleri ve oda konrol edicilerin performansı

TS EN 50443 Yüksek gerilim a.a.elektrik cer sistemleri ve/veya yüksek gerilim a.a. güç tedarik sistemleriyle boru hatlarında oluşan elektromanyetik girişim etkileri

TS EN ISO 11296-7 Yeraltı basınçsız boşaltım ve kanalizasyon ağlarının onarımı için plastik boru sistemleri – Bölüm 7: Spiral sarımlı borularla kaplama

TS EN 50443 Yüksek gerilim a.a. güç besleme sistemleri ve/veya yüksek gerilim a.a. elektrik cer sistemlerinin boru hatlarında neden olduğu elektromanyetik girişim etkileri

TS EN 15280 Katodik korumalı boru hatlarına uygulanabilir gömülü boru hatlarının AC korozyon ihtimalinin değerlendirilmesi

TS EN 15112 Sondaj Muhafaza Borularında Dış Katodik Koruma

TS EN 16506 Drenaj ve kanalizasyon yenilenmesi için sistemler - Katı donatılı plastik iç tabaka ile astarlama (RAPL)

TS EN 15280 Katodik korumalı boru hatlarına uygulanabilir gömülü boru hatlarının AC korozyon ihtimalinin değerlendirilmesi

TS EN 13160-1 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 1: Genel prensipler

TS EN 13160-2 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 2: Basınçlı ve vakumlu sistemler

TS EN 13160-3 Sızıntı Belirleme Sistemleri - Bölüm 3: Tanklar için sıvı sistemler

TS EN 13160-7 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 7: Ara boşluklar, sızıntıya karşı koruyucu astarlar ve sızıntıya karşı koruyucu gömlekler için genel kurallar ve deney metotları

TS EN 10289 Kıyıda ve kıyıdan uzaktaki boru hatlarında kullanılan çelik borular ve bağlantı parçaları- Haricen sıvı epoksi ve değişime uğramış epoksi kaplamalar

TS EN 10300:2005 Kıyı ve açık deniz boru hatları için çelik borular ve bağlantı parçaları-Harici kaplamalar için sıcak uygulanan bitümlü malzeme

TS EN 10301 Kıyıda ve kıyıdan uzaktaki boru hatları için çelik borular ve bağlantı elemanları - Korozif olmayan gazın taşınması ile ilgili olarak sürtünme azaltıcı iç kaplama

TS EN 10310 Çelik borular ve bağlantı elemanları - kıyıdaki ve kıyıdan uzaktaki boru hatları için - poliamit toz esaslı iç ve dış kaplamalar

TS EN 10339 Çelik borular - Karada ve denizde döşenen boru hatlarında kullanılan - Korozyondan koruma için, sıvı uygulanan epoksi ile iç yüzey kaplaması

TS EN 12068 Katodik koruma- Toprağa gömülmüş veya suya daldırılmış çelik boru hatlarının katodik korumayla korozyona karşı korunması- Dış organik kaplamalar- Bantlar ve büzüşebilen malzemeler

TS EN 12095 Plâstik boru sistemleri - Yağmur suyu boru sistemleri için destekler -Destek mukavemeti deneyi

TS EN 12474 Katodik koruma- Deniz altındaki boru hatları

TS EN 12502-1 Korozyona karşı metalik malzemelerin korunması-Su dağıtımı ve depolama sistemlerindeki korozyon benzerliğinin değerlendirilmesi hakkındaki rehber- Bölüm 1: Genel

TS EN 12502-4 Korozyona karşı metalik malzemelerin korunması-Su dağıtımı ve depolama sistemlerindeki korozyon benzerliğinin değerlendirilmesi hakkındaki rehber- Bölüm 4:Paslanmaz çelikleri etkiliyen faktörler

TS EN 12502-2 Korozyona karşı metalik malzemelerin korunması-Su dağıtımı ve depolama sistemlerindeki korozyon benzerliğinin değerlendirilmesi hakkındaki rehber- Bölüm 2:Bakır ve bakır alaşımlarını etkiliyen faktörler

TS EN 12502-3 Korozyona karşı metalik malzemelerin korunması-Su dağıtımı ve depolama sistemlerindeki korozyon benzerliğinin değerlendirilmesi hakkındaki rehber- Bölüm 3:Sıcak daldırılmış galvanizli demir esaslı malzemeleri etkiliyen faktörler

TS EN 12502-5 Korozyona karşı metalik malzemelerin korunması-Su dağıtımı ve depolama sistemlerindeki korozyon benzerliğinin değerlendirilmesi hakkındaki rehber- Bölüm 5:Dökme demir, alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikleri etkiliyen faktörler