trarbgzh-TWenfrkadefaru

Soğutma Teknolojisi Standartları

Şirketimiz onaylı ve akredite olarak aşağıdaki tüm standartların test ve belgelendirmesini yapmaktadır. Onaylı ve akredite bir kuruluş olmuş olup tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız. 

 

TS EN 13771-2 Soğutma için kompresörler ve yoğuşturucu üniteler - Performans deneyi ve deney metotları - Bölüm 2: Yoğuşturucu üniteler

TS EN 13771-2 Soğutma için kompresörler ve yoğuşturucu üniteler - Performans deneyi ve deney metotları - Bölüm 2: Yoğuşturucu üniteler

TS EN 14276-1+A1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları için basınçlı ekipmanlar bölüm 1 :Tanklar - Genel özellikler

TS EN 14276-2+A1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları için basınçlı ekipmanlar bölüm 2:Borular genel kurallar

TS EN 16084 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları- Bileşenlerin ve bağlantıların sızdırmazlığının yeterliliği

TS EN 12900 Soğutucu akışkan kompresörleri - Sınıflandırma şartları, toleranslar ve imalatçının performans verilerinin sunulması

TS EN 15218 Mekân soğutma için buharlaşmalı soğutulan yoğuşturuculu, elektrik enerjisi ile tahrik edilen kompresörleri bulunan sıvı soğutma paketleri ve iklimlendirme cihazları -Terimler, tarifler, deney şartları, deney metotları ve kurallar

TS EN 13136 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Basınç tahliye tertibatları ve boru tesisatı- Hesaplama metotları

TS EN 1048 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Hava soğutmalı sıvı soğutucular "kuru soğutucular"-Performansın belirlenmesi için deney metotları

TS EN 1048 Isı değiştiriciler (eşanjörler) - Hava soğutmalı sıvı Soğutucular “kuru soğutucular” - Performansın belirlenmesi için deney işlemleri

TS EN 13136 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Basınç tahliye tertibatları ve boru tesisatı- Hesaplama metotları

TS EN 378-1  Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları - bölüm 1: Temel kurallar, tarifler, sınıflandırma ve seçim kriterleri

TS EN 378-2 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 2: Tasarım, yapım, deney, işaretleme ve dokümantasyon

TS EN 378-3 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 3: Tesis yeri ve personel koruma

TS EN 378-4 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları- Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 4: İşletme, bakım, onarım ve geri kazanım

TS EN 12178 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Sıvı seviyesini gösteren cihazlar - Kurallar, deneyler ve işaretleme

TS EN 13215 Soğutucular için yoğuşturucular - Değer şartları toleransları ve imalatçının performans bilgilerinin takdimi

TS EN 13771-1 Soğutma için kompresörler ve yoğuşturucu üniteler - Performans deneyi ve deney metodları - Bölüm 1: Soğutucu akışkan kompresörleri

TS EN 1117 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Sıvı soğutmalı soğutucu akışkan kondenserleri-Performansın belirlenmesi için deney metotları

TS EN 1117/A1 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Sıvı soğutmalı soğutucu akışkan kondenserleri-Performansın belirlenmesi için deney metotları

TS EN 1118/A1 Isı değiştiriciler (eşanjörler)- Soğutucu akışkan soğutmalı sıvı soğutucular-Performansın tayini için deney metotları

TS EN 1736 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları-Esnek boru elemanları, titreşim yalıtıcıları ve genleşme bağlantıları- Özellikler, tasarım ve montaj

TS EN 1861 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Sistem akış diyagramları, boru tesisatı cihazları için diyagramlar - Devre ve semboller

TS EN 3781 Havacılık serisi - Spiral sarımlı tutma halkaları için kılavuz yivler - Tasarım standardı

TS EN 12263 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları- Basınç sınırlaması için emniyet anahtarlama cihazları- Özellikler ve deneyler

TS EN 12300 Kroyojenik tanklar - Kroyojenik kullanım için temizlik

TS EN 13313:2010 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Personelin yeterliği

TS EN 14705 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Islak soğutma kulelerinde ısıl performansınının ölçüm ve değerlendirme metodu

TS EN 45510-6-5 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-5: Türbin yardımcıları - Kuru soğutma sistemleri

TS EN 45510-6-6 Güç istasyon donanımı tedariki - Bölüm 6-6 : Türbin yardımcıları - Islak ve ıslak / kuru soğutma kuleleri

TS EN 45510-6-9 Güç istasyonu donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-9: Türbin yardımcıları - Soğutma suyu sistemleri