trarbgzh-TWenfrkadefaru

Rüzgar Türbün Sistemleri ve Diğer Alternatif Enerji Kaynakları Standartları

Enerji Kaynakları alanında gerekli standartlar aşağıda belirtilmiştir. Şirketimiz aşağıdaki belirtilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır. 

 

TS EN 45510-5-3 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-3:Rüzgar türbinleri

TS EN 50308 Rüzgar türbinleri - Koruyucu tedbirler - Tasarım, işletme ve bakım için gerekenler

TS EN 61400-12-1 Rüzgar türbinleri - Bölüm 12-1: Elektrik üreten rüzgar türbinlerinin enerji performansının ölçülmesi

TS EN 61400-25-1 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 25-1: Rüzgâr güç santrallerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili haberleşmeler - Prensiplerin ve modellerin genel açıklaması

TS EN 61400-12-1 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 12-1: Elektrik üreten rüzgâr türbinlerinin güç performansı ölçmeleri

TS EN 61400-25-1 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 25-1: Rüzgâr güç santrallerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili haberleşmeler - Prensiplerin ve modellerin genel açıklaması

tst EN 61400-25-3 Rüzgar türbinleri - Bölüm 25-3: Rüzgar güç santrallerinin kontrolü ve izlenmesi ile ilgili haberleşme sistemleri- Bilgi alışveriş modelleri

TS EN 61400-25-5 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 25-5: Rüzgâr güç santrallerinin kontrolü ve izlenmesi ile ilgili haberleşme - Uygunluk deneyi (IEC 61400-25-5:2006)

TS EN 61400-3 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 3: Deniz üstü rüzgâr türbinleri için tasarım kuralları (IEC 61400-3:2009)

TS EN 61724 Fotovoltaik sistem performansının izlenmesi - Ölçme, veri alış verişi ve analiz için kılavuz

TS EN 61400-24 Rüzgar türbinleri-Bölüm 24: Yıldırıma karşı koruma

TS EN 61400-1/A1 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 1: Tasarım kuralları (IEC 61400-1:2005/A1:2010)

TS EN 61400-25-6:2011 Rüzgar türbinleri - Bölüm 25-6: Rüzgar güç santrallerinin kontrolü ve izlenmesi ile ilgili haberleşme - Durum izlemesi için mantık düğüm sınıfları ve veri sınıfları

TS EN 61400-1/A1 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 1: Tasarım kuralları

TS EN 61400-25-4 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 25-2: Rüzgâr güç santrallerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili haberleşmeler - Haberleşme profiline eşleştirme

TS EN 61400-4 Rüzgar tirbünleri Bölüm 4: Dişli çark kutuları için özel gereklilikler

TS EN 61400-11 Rüzgâr türbini jeneratör sistemleri - bölüm 11: Akustik gürültü ölçme teknikleri

TS EN 61400-12-2 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 12-1: Motor yuvası üzrinden rüzgar hızı ölçme sistemi ile çalışarak Elektrik üreten rüzgâr türbinlerinin güç performansı ölçmeleri

TS EN 61400-25-6 Rüzgâr türbinleri – Bölüm 25-6: Rüzgâr güç santrallerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili haberleşme sistemleri – Durum izlemesi için mantıksal düğüm sınıfları ve veri sınıfları (IEC 61400-25-6:2010)

TS EN 61400-23 Rüzgar türbinleri - Bölüm 23: Rotor kanatlarının tam skala yapısal testleri

tst EN 61400-23 Rüzgar türbinleri - Bölüm 23: Rotor kanatlarının tam skala yapısal testleri

TS EN 61400-2 Rüzgar türbinleri- Bölüm 2: Küçük rüzgar türbinleri

TS EN 61400-11 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 11: Akustik gürültü ölçüm teknikleri

TS EN 61400-25-2 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 25-2: Rüzgâr güç santrallerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili haberleşme sistemleri- Bilgi modelleri

TS EN 61400-25-3 Rüzgar türbinleri - Bölüm 25-3: Rüzgar güç santrallerinin kontrolü ve izlenmesi ile ilgili haberleşme sistemleri- Bilgi alışveriş modelleri

tst EN 61400-25-2 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 25-2: Rüzgâr güç santrallerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili haberleşme sistemleri- Bilgi modelleri

TS EN 61400-27-1 Rüzgar türbinleri - Bölüm 27-1: Elektriksel simülasyon modelleri - Rüzgar Türbinleri

TS EN 61400-12-2:2013/AC Rüzgar türbinleri - Bölüm 12-2: Elektrik üreten rüzgar türbinlerinin nasel anemometrisi esaslı güç performansı

TS EN 61400-1 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 1: Tasarım kuralları

TS EN 61400-3 Rüzgar türbinleri - Bölüm 3: Deniz üstü rüzgar türbinlerinin tasarım kuralları

TS EN 61400-22 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 22: Uygunluk deneyi ve belgelendirme

TS EN 61400-21 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 21: Şebekeye bağlı rüzgâr türbinlerinde güç kalitesi karakteristiklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi

TS EN 61400-25-5 Rüzgar türbinleri - Bölüm 25-5: Rüzgar güç santrallerinin kontrolü ve izlenmesi ile ilgili haberleşme - Uygunluk deneyi