trarbgzh-TWenfrkadefaru

Isı Transferi, Isıl Yalıtım Standartları

Alt kısımda belirtmiş olduğumuz tüm standartlarda hizmet vermekteyiz. Test, denetim ve belgelendirmede en iyi hizmeti sunmakta, sektördeki ihtiyaçları karşılamaktayız.

 

TS EN ISO 8990 Isı yalıtımı- Kararlı durum ısı iletim özelliklerinin tayini- Kalibre edilmiş ve mahfazalı sıcak kutu

TS EN ISO 9346 Binalar ve bina malzemelerinin higrotermal performansı - Kütle transferi için fiziksel büyüklükler - Terimler ve tarifleri

TS EN ISO 23993 Bina donanımı ve endüstriyel tesisat için ısı yalıtım mamullleri - Tasarım ısıl iletkenlik tayini

TS EN ISO 7345 Isıl yalıtım - Fiziksel nicelikler ve tarifler (ISO 7345:1987)

TS ISO 8301/A1 Isı yalıtımı - Kararlı halde ısıl direncin ve ilgili özelliklerin tayini - Isı akış tayini için metotlar

TS 389 EN ISO 8497 Termal yalıtım - Yuvarlak borular için ısıl yalıtımın kararlı durum ısıl iletim özelliklerinin tayini  

TS EN ISO 7345 Isıl yalıtım - Fiziksel büyüklükler ve tarifler

TS EN ISO 8497 Isıl yalıtımı-Yuvarlak borular için ısıl yalıtımın kararlı durum ısıl iletim özelliklerinin tayini

TS EN ISO 9229 Isıl yalıtım - Terimler ve tarifler