trarbgzh-TWenfrkadefaru

Isı Pompaları Standartları

Aşağıda bulunan standartların tamamından sorumlu olup tümünün test, denetim ve belgelendirme hizmetlerine sahip çıkmaktayız.

 

TS prEN 255-7 Isı pompaları, elektrik enerjisiyle tahrik edilen-Kompresörle çalışan-Bölüm7: Isı pompaları ve kullanma sıcak suyu hazırlamada kullanılan ısı pompaları -Hava kaynaklı gürültünün ölçülmesi-Ses gücü seviyesinin tayin edilmesi

TS EN 14276-1+A1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları için basınçlı ekipmanlar bölüm 1 :Tanklar - Genel özellikler

TS EN 14276-2+A1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları için basınçlı ekipmanlar bölüm 2:Borular genel kurallar

TS EN 15879-1 Mekan ısıtma ve/veya soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan doğrudan bağlanmış ısı pompa çiftlerinin deneyi ve değerlendirilmesi-Bölüm 1:Su ısı pompalarına direkt dönüşüm

TS EN 16084 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları- Bileşenlerin ve bağlantıların sızdırmazlığının yeterliliği

TS 7936 EN 60335-2-40/A13 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcıları için özel kurallar

TS EN ISO 16147/A1 Küçük tekne - İç dizel motorlar - Motor monte yakıtı ve elektrik malzemeleri

TS EN 14511-3 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 3: Deney yöntemleri

TS EN 14825 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresörle çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Kısmi yük koşullarında değerlendirme ve deney ile mevsimsel performansın hesaplanması

TS EN 14511-1 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 1: Terimler, tarifler ve sınıflandırma

TS EN 14511-2 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 2: Deney şartları

TS EN 14511-4 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 4: Çalıştırma özellikleri, işaretleme ve kullanım talimatları

TS EN 14825 Ortam ısıtma ve soğutması için elektrikle çalıştırılan kompresörlü klimalar,sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları-Deney ve kısmi yükte sınıflama ve mevsimsel performansın hesaplanması

TS EN 13136 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Basınç tahliye tertibatları ve boru tesisatı- Hesaplama metotları

TS EN 14511-3 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 3: Deney yöntemleri

TS EN 14511-1 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 1: Terimler, tarifler ve sınıflandırma

TS EN 14511-2 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 2: Deney şartları

TS EN 14511-4 Mekân ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 4: İşletme gerekleri, işaretleme ve kullanım talimatları

TS EN 13136 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Basınç tahliye tertibatları ve boru tesisatı- Hesaplama metotları

TS 7936 EN 60335-2-40/A13:2014/AC Güvenlik kuralları - ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - bölüm 2- 40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar

TS EN 12309-1 İklimlendirme ve/veya ısı pompası cihazları-Gaz yakan - Absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu-Net ısı girdisi 70 kw'a kadar (70 kw dahil)-Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN 12309-3 İklimlendirme ve/veya ısı pompası cihazları-Gaz yakan - Absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu-Net ısı girdisi 70 kw'a kadar (70 kw dahil)– Bölüm 3: Deney koşulları

TS EN 12309-4 İklimlendirme ve/veya ısı pompası cihazları-Gaz yakan - Absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu-Net ısı girdisi 70 kw'a kadar (70 kw dahil) – Bölüm 4: Deney yöntemleri

TS EN 12309-5 İklimlendirme ve/veya ısı pompası cihazları-Gaz yakan - Absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu-Net ısı girdisi 70 kw'a kadar (70 kw dahil) – Bölüm 5: Gereklilikler

TS EN 12309-6 İklimlendirme ve/veya ısı pompası cihazları-Gaz yakan - Absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu-Net ısı girdisi 70 kw'a kadar (70 kw dahil) – Bölüm 6: Mevsimsel performansların hesaplanması

TS EN 12309-7 İklimlendirme ve/veya ısı pompası cihazları-Gaz yakan - Absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu-Net ısı girdisi 70 kw'a kadar (70 kw dahil) – Bölüm 7: Hibrid cihazlar için özel hükümler

TS EN 15450 Binalarda ısıtma sistemleri – Isı pompalı ısıtma sistemlerinin tasarımı

TS EN 12102 Mekanların ısıtılması ve soğutulmasında kullanılan elektrikli komprösörlerle tahrik edilen iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları ve nem gidericiler – Hava ile yayılan sesin ölçülmesi - Ses güçü seviyesinin belirlenmesi

TS EN 378-1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları - bölüm 1: Temel kurallar, tarifler, sınıflandırma ve seçim kriterleri

TS EN 378-2 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 2: Tasarım, yapım, deney, işaretleme ve dokümantasyon

TS EN 378-3 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 3: Tesis yeri ve personel koruma

TS EN 378-4 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları- Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 4: İşletme, bakım, onarım ve geri kazanım

TS EN 12178 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Sıvı seviyesini gösteren cihazlar - Kurallar, deneyler ve işaretleme

TS EN 16147 İklimlendirme cihazları, sıvı soğutma üniteleri ve ısı pompaları-Elektrik enerjisi ile tahrik edilen ısı pompaları-Kullanma sıcak suyu hazırlama ünitelerinin deneyi, özellikleri, işaretlenmesi

TS EN 16905-1 Gazla çalışan endotermik motor tahrikli ısı pompaları - Bölüm 1: Terimler ve tanımlar

TS EN 16905-3 Gazla çalışan endotermik motor tahrikli ısı pompaları - Bölüm 3: Test koşulları

TS EN 16905-5 Gazla çalışan endotermik motor tahrikli ısı pompaları - Bölüm 5: Isıtma ve soğutma modunda mevsim performanslarının hesaplanması

TS EN 16905-4 Gazla çalışan endotermik motor tahrikli ısı pompaları - Bölüm 4: Test yöntemleri

TS EN 1736 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları-Esnek boru elemanları, titreşim yalıtıcıları ve genleşme bağlantıları- Özellikler, tasarım ve montaj

TS EN 1861 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Sistem akış diyagramları, boru tesisatı cihazları için diyagramlar - Devre ve semboller

TS EN 3781 Havacılık serisi - Spiral sarımlı tutma halkaları için kılavuz yivler - Tasarım standardı

TS EN 12263 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları- Basınç sınırlaması için emniyet anahtarlama cihazları- Özellikler ve deneyler

TS EN 12693 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre ile ilgili kurallar -Pozitif deplasmanlı soğutma kompresörleri

TS EN 13313:2010 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Personelin yeterliği