trarbgzh-TWenfrkadefaru

İçten Yanmalı Motorlar Standartları

Sistemin gerektirdiği tüm işlemlerini uygulayarak aşağıdaki standartlardaki testlerinizi yapmaktayız. Test ve denetimlerimizi uyguladıktan sonra belgelendirme işlemlerinizi gerçekleştiriyor ve size sunuyoruz.

 

TS EN 1834-1  İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan motorların tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları- Bölüm 1: Alevlenebilir gazlı ve buharlı ortamlarda kullanılan ıı. grup motorlar

TS EN 1834-2 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan motorların tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları- Bölüm 2: Grizu ve/veya alevlenebilir tozlara hassas olan yer altındaki çalışmalarda kullanılan ı. grup motorlar

TS EN 1834-3 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan motorların tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları- Bölüm 3: Alevlenebilir tozlu ortamlarda kullanılan ıı. grup motorlar

TS ISO 3046-6 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Performans - Bölüm 6: Aşırı hız koruması

TS EN ISO 14314 İçten yanmalı pistonlu motorlar - Bobinli marş teçhizatı - Genel güvenlik şartları

TS EN ISO 8178-6/T1 (Numara tadili, TS ISO 8178-6) Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonunu ölçme- Bölüm 6: Ölçme sonuçları ve deney raporu

TS ISO 8178-4 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 4: Farklı motor uygulamaları için kararlı durum deney çevrimleri

TS ISO 8178-2 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi – Bölüm 2: Saha koşulları altında gaz ve tanecikli madde egzoz emisyonlarının ölçülmesi

TS ISO 8178-1 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 1: Gaz halindeki ve tanecikli maddeli egzoz emisyonlarının deney-yatağında ölçülmesi

TS ISO 8178-5 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 5: Deney yakıtları

TS EN ISO 11102-1 İçten yanmalı pistonlu motorlar- El ile çalıştırma teçhizatı- Bölüm 1: Güvenlik kuralları ve deneyleri

TS EN ISO 11102-2 İçten yanmalı pistonlu motorlar- El ile çalıştırma teçhizatı- Bölüm 2: Ayrılma açısı deneyi yöntemi

TS ISO 8178-1 Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonu ölçümesi -Bölüm 1: Egzoz emisyonlarındaki gaz ve parçacıkların motor dinamometresinde ölçülmesi

TS ISO 8178-2 Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonunu ölçme- Bölüm 2: Gaz ve parçacık halindeki egzoz emisyonlarını sahada ölçme

TS ISO 8178-4 Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonunu ölçme- Bölüm 4: Farklı motor uygulamaları için deney çevrimleri

TS ISO 8178-5 İçten yanmalı motorlar-Egzoz emisyon ölçümü kısım 5 : Deney yakıtları

TS ISO 8528-5 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 5: Jeneratör grupları

TS ISO 7967-4 İçten yanmalı motorlar-Gidip gelme hareketli-Terimler ve tarifler bölüm 4: Aşırı doldurma, hava ve egzos gazı kanalları sistemi

TS ISO 3046-4 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Performans - Bölüm 4: Hız kontrolü

TS ISO 8178-9 Pistonlu içten yanmalı motorlar-Egzoz emisyonunu ölçme-Bölüm 9: Geçiş şartları altında çalışan sıkıştırma ateşlemeli motorlardan kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının deney yatağı ölçmeleri için deney çevrimleri ve deney yöntemleri

TS ISO 7967-5 İçten yanmalı motorlar-Gidip gelme hareketli-Terimler ve tarifler bölüm 5: Soğutma sistemleri

TS ISO 7967-8 İçten yanmalı motorlar-Gidip gelme hareketli-Terimler ve tarifler bölüm 8: İlk hareket sistemleri

TS ISO 7967-1 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli-Parça ve sistemler için terimler bölüm 1: Yapı ve dış elemanlar

TS ISO 7967-2 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli-Terimler ve tarifler bölüm 2: Hareketli ana parçalar

TS ISO 7967-3 İçten yanmalı motorlar-Gidip gelme hareketli terimler ve tarifler bölüm 3: Supaplar kam mili ve hareket ettirme mekanizmaları

TS ISO 8528-2 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 2: Motorlar

TS ISO 7967-6 İçten yanmalı motorlar-Gidip gelme hareketli-Terimler ve tarifler bölüm 6-Yağlama sistemleri

TS ISO 8178-7 Pistonlu içten yanmalı motorlar - Egzoz emisyonunu ölçme - Bölüm 7: Motor ailesinin belirlenmesi

TS ISO 3046-1 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Performans - Bölüm 1: Güç, yakıt ve yağ tüketiminin ve test yöntemlerinin deklerasyonu - Genel kullanım motorları için ek gereklilikler

TS ISO 3046-3 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Performans - Bölüm 3: Test ölçümleri

TS ISO 3046-5 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Performans - Bölüm 5: Burulma titreşimi

TS ISO 8528-1 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 1: Uygulama, beyan değerleri ve performans

TS ISO 8528-3 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 3: Jeneratör grupları için alternatif akım jeneratörleri

TS ISO 2710-1 Pistonlu içten yanmalı motorlar - Terimler ve tarifler - 1. Bölüm: Motor dizaynı ve işleyişi için terimler ve tarifler

TS ISO 2710-2 Pistonlu içten yanmalı motorlar - Terimler ve tarifler - 2. Bölüm: Motor bakımı için terimler ve tarifler

TS ISO 8528-4 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 4: Kontrol tertibatı ve bağlama donanımı

TS ISO 8528-6 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 6: Deney metotları

TS ISO 8178-8 Pistonlu içten yanmalı motorlar - Egzoz emisyonunu ölçme - Bölüm 8: Motor grubunun tayini

TS ISO 6622-1 İçten Yanmalı Motorlar - Piston Segmanları - 1. Dökme Demirden Yapılan Dikdörtgensel Segmanlar

TS ISO 15550 İçten Yanmalı Motorlar - Motor Gücünün Ölçülmesi için Metot ve Belirleme - Genel Gereksinimler

TS EN ISO 8528-13 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motor tahrikli alternatif akım jeneratör grupları – Bölüm 13: Güvenlik

TS EN ISO 8528-13 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motor tahrikli alternatif akım jeneratör grupları – Bölüm 13: Güvenlik

TS ISO 2261 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli - Elle çalıştırılan kontrol düzenleri-Standard hareket yönü

TS EN 1679-1+A1 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Güvenlik - Bölüm 1: Sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar

TS ISO 7967-7 İçten yanmalı motorlar-Gidip gelme hareketli-Parçalar ve sistemler için terimler-Bölüm 7: Kontrol sistemleri

TS ISO 8178-6 (Eski no: TS EN ISO 8178-6) Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonunu ölçme- Bölüm 6: Ölçme sonuçları ve deney raporu

TS ISO 8178-3 Pistonlu içten yanmalı motorlar - Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 3 : Tarifler ve kararlı durumda egzoz gazı dumanı ölçme metotları

TS ISO 10054 İçten yanmalı sıkıştırma ateşlemeli (dizel) motorlar - Kararlı halde çalışan motorlardan kaynaklanan duman ölçme cihazları - Filtreli tip duman ölçer

TS EN 10090 İçten yanmalı motorlar için supap çelikleri ve alaşımları

TS EN ISO 11102-1 İçten yanmalı gidip gelme hareketli motorlar- El ile çalıştırma techizatı- Bölüm 1: Güvenlik kuralları ve deneyleri

TS EN ISO 11102-2 İçten yanmalı pistonlu motorlar- El ile çalıştırma teçhizatı- Bölüm 2: Elektroteknik bileşenler- Genel kurallar

TS ISO 11614 Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar - Egzoz gazlarının opaklıklarını ölçme ve ışık absorplama katsayılarını tayin etme cihazları

TS ISO 11841-1 Karayolu taşıtları ve içten yanmalı motorlar- Flitrelerle ilgili terimler- Bölüm 1: Filtre ve filtre bileşenlerinin tarifleri

TS ISO 11841-2 Karayolu taşıtları ve içten yanmalı motorlar- Filtrelerle ilgili terimler- Bölüm 2: Filtre ve filtre bileşenleri özelliklerinin tarifleri

TS ISO 19013-1 İçten yanmalı motorlardaki yakıt sistemleri için lâstik hortumlar ve borular - Özellikler - Bölüm 1: Dizel yakıtlar

TS ISO 19013-2 İçten yanmalı motorlardaki yakıt sistemleri için lâstik hortumlar ve borular - Özellikler - Bölüm 2: Benzin yakıtları