trarbgzh-TWenfrkadefaru

Hidrolik Enerji Mühendisliği Standartları

Enerji sektöründeki test, denetim ve belgelendirme hizmetini sizlere aktarmaktayız. Şirketimiz aşağıda bahsedilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır. 

 

TS EN 62006 Hidrolik makinalar - Küçük hidrolik tesislerin kabul deneyleri

TS EN 61362 Hidrolik türbin kontrol sistemlerinin özellikleri ile ilgili kılavuz

TS EN 62097 Hidrolik makinalar, radyal ve tek eksenli - Modelden protipe kadar performans çevirim metotları

TS EN 62364 Hidrolik makineler - Kaplan, Francis ve Pelton türbinlerindeki hidro-aşındırıcı erozyonla ilgili kılavuz

tst EN 62364 Hidrolik makineler - Kaplan, Francis ve Pelton türbinlerindeki hidro-aşındırıcı erozyonla ilgili kılavuz (IEC 62364:2013)

TS EN 45510-5-4 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-4:Su türbinleri, pistonlu pompalar ve turbo pompalar

TS EN 50564:2011 Elektrik ve elektronik ev ve ofis donanımı- Düşük güç kullanımın ölçümü

TS EN 60193 Hidrolik türbinler, depolama pompaları ve pompa turbinleri - Kabul deneyleri modeli

TS EN 60308 Hidrolik türbinler - Kumanda sistemleriyle ilgili deneyler

TS EN 60609-2 Hidrolik türbinlerde, depolama pompalarında, pompalarda kavitasyon oyuklarının değerlendirilmesi - Türbinler - Bölüm 2: Pelton - Türbinlerinde değerlendirme (ıec 60609-2:1997)

TS EN 61116 Küçük hidroelektrik tesislerde elektromekanik donanım için kılavuz

TS EN 62256 Hidrolik türbinler, depo pompaları ve pompa türbinler - İyileştirme ve performans artırımı

TS EN 62270 Hidroelektrik enerji santral otomasyonu - Bilgisayar-Tabanlı kontrol için kılavuz