trarbgzh-TWenfrkadefaru

Hidrojen Teknolojileri Standartları

Dünyanın diğer belgelendirme kuruluşlarının tümünden daha fazla tam zamanlı tetkik uzmanıyla belgelendirme konusunda en büyük ve en deneyimli kuruluşlardan biri olarak aşağıda bulunan tüm standartlarda belgelendirme hizmeti vermekteyiz.

 

TS EN 16343 Kozmetik - kozmetik ürünlerinin analizi - kozmetik preparatlarda 3-iyodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC) belirlenmesi,LC-MS yöntemi