trarbgzh-TWenfrkadefaru

Gaz ve Buhar Türbünleri, Buhar Motorları Standartları

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hızlı ve güvenilir test, denetim ve belgelendirme hizmetleri vermekteyiz. Aşağıda bulunan standartların işlemlerini gerçekleştirerek hizmetlerimizi sunuyoruz.

 

TS EN 61063 Akustik- Buhar türbinlerinden ve tahrik edilen makinelerden kaynaklanan ve hava ile taşınan gürültünün ölçülmesi

TS EN 45510-5-1 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 5-1:Buhar türbinleri

TS EN 45510-5-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-Kısım 2: Gaz türbinleri

TS EN 45510-6-1 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 6-1:Türbin yardımcı cihazları-Hava giderici cihazlar

TS EN 45510-6-3 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 6-3: Türbin yardımcı cihazları-Yoğuşturma tesisi

TS EN 45510-6-7 Güç istasyonu donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-7: Türbin yardımcı cihazları - Rutubet ayırıcı tekrar ısıtıcıları

TS EN 45510-4-1 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 1: Toz yayılmasının azaltılması için donanım

TS EN 45510-3-1 Enerji santralları- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 3: Kazanlar- Kısım 1: Su borulu kazanlar

TS EN 45510-3-2 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 3: Kazanlar- Kısım 2: Silindirik kazanlar

TS EN 45510-4-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri-Kısım 2: Gaz/hava, buhar/hava ve gaz/gaz ısı değiştiriciler

TS EN 45510-4-7 Enerji santrallerı- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 7: Kül atma tesisi

TS EN 45510-4-8 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 4-8: Kazanalr - Yardımcılar - Toz giderme tesisi

TS EN 45510-6-4 Güç istasyonu donanım tedarik kılavuzu - Bölüm 6-4: Türbin yardımcıları - Pompalar

TS EN 45510-6-8 Güç istasyonu donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-8: Türbin yardımcıları - Soğutma suyu sistemleri

TS EN 60045-1 Buhar türbinleri- Bölüm 1: Özellikler

TS EN 60953-3 Buhar türbini ısıl kabul deneyleri için kurallar-Bölüm 3:Yeniden uyarlanmış buhar türbinlerinin ısıl performans doğrulama deneyleri

TS EN 12952-16 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 16: Kazanlarda katı yakıtlar için ızgaralı ve akışkan-Yatak yakma sistemlerinin özellikleri

TS EN 12952-12 Kazanlar ve yardımcı donanımları-Kazan su kalitesi

TS EN 12952-15 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 15: Kabul deneyleri

TS EN 12952-13+A1 Çatılar için prefabrik aksesuarlar - Sabit, kalıcı çatı merdivenleri -Mamül

TS EN 12952-14 Çatılar için prefabrik aksesuarlar - Sabit, kalıcı çatı merdivenleri -Mamül

TS EN 12952-12 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatlar - Bölüm 12: Kazan besleme suyu ve kazan suyu kalitesi

TS EN 12952-13+A1 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 13: Baca gazı arıtma sistemlerinin özellikleri

TS EN ISO 12952-1 Tekstil yatak malzemelerinin yanma davranışları-Bölüm 1:Tutuşma kaynağı: Sönmemiş sigara

TS EN 12952-2 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları-Bölüm 2: Kazanların ve aksesuarların basınca maruz kalan parçaları için malzemeler

TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene; Basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi

TS EN 12952-5 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları-Bölüm 5: Kazanın basınca maruz kalan kısımlarının işçiliği ve imalâtı

TS EN 12952-3 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatlar - Bölüm 3: Basınca maruz kalan parçaların tasarımı ve hesapları

TS EN 12952-4 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 4: kazanın çalışma ömrü hesapları

TS EN 12952-5 Su borulu kazanlar ve yardımcı donanımlar - Bölüm 5: Kazanın basınca maruz kalan parçalarının işçiliği ve imalâtı

TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene; Basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi

TS EN 12952-3 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 3: Basınca maruz kalan parçaların tasarımı ve hesapları

TS EN 12952-7 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 7: Kazan donanımı için gerekler

TS EN 12952-18 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatlar - Bölüm 18:Çalıştırma talimatları

TS EN 12952-2 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 2: Kazanların ve aksesuarların basınca maruz kalan parçaları için malzemeler

TS EN 12952-18 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatlar - Bölüm 18:Çalıştırma talimatları

TS EN 12952-11 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 11: Kazan ve aksesuarlarının sınırlama tertibatları için özellikler

TS EN 12952-1 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - bölüm 1: Genel

TS EN ISO 3977-5 Gaz tirbünleri- Tedarik -Bölüm 5: Petrol ve doğalgaz sanayiindeki uygulamalar

TS EN ISO 3977-5/AC Gaz tirbünleri- Tedarik -Bölüm 5: Petrol ve doğalgaz sanayiindeki uygulamalar

TS EN ISO 8528-13 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motor tahrikli alternatif akım jeneratör grupları – Bölüm 13: Güvenlik

TS ISO 2261 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli - Elle çalıştırılan kontrol düzenleri-Standard hareket yönü

TS ISO 7967-7 İçten yanmalı motorlar-Gidip gelme hareketli-Parçalar ve sistemler için terimler-Bölüm 7: Kontrol sistemleri

TS ISO 8178-6 (Eski no: TS EN ISO 8178-6) Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonunu ölçme- Bölüm 6: Ölçme sonuçları ve deney raporu

TS ISO 8178-3 Pistonlu içten yanmalı motorlar - Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 3 : Tarifler ve kararlı durumda egzoz gazı dumanı ölçme metotları

TS ISO 10054 İçten yanmalı sıkıştırma ateşlemeli (dizel) motorlar - Kararlı halde çalışan motorlardan kaynaklanan duman ölçme cihazları - Filtreli tip duman ölçer

TS EN 10090 İçten yanmalı motorlar için supap çelikleri ve alaşımları

TS EN ISO 11102-1 İçten yanmalıgidip gelme hareketli motorlar- El ile çalıştırma techizatı- Bölüm 1: Güvenlik kuralları ve deneyleri

TS EN ISO 11102-2 İçten yanmalı pistonlu motorlar- El ile çalıştırma teçhizatı- Bölüm 2: Elektroteknik bileşenler- Genel kurallar

TS ISO 11614 Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar - Egzoz gazlarının opaklıklarını ölçme ve ışık absorplama katsayılarını tayin etme cihazları

TS ISO 11841-1 Karayolu taşıtları ve içten yanmalı motorlar- Flitrelerle ilgili terimler- Bölüm 1: Filtre ve filtre bileşenlerinin tarifleri

TS ISO 11841-2 Karayolu taşıtları ve içten yanmalı motorlar- Filtrelerle ilgili terimler- Bölüm 2: Filtre ve filtre bileşenleri özelliklerinin tarifleri

TS ISO 19013-1 İçten yanmalı motorlardaki yakıt sistemleri için lâstik hortumlar ve borular - Özellikler - Bölüm 1: Dizel yakıtlar

TS ISO 19013-2 İçten yanmalı motorlardaki yakıt sistemleri için lâstik hortumlar ve borular - Özellikler - Bölüm 2: Benzin yakıtları