trarbgzh-TWenfrkadefaru

Enerji Verimliliği, Genel Olarak Enerji Tasarrufu Standartları

Enerji Verimliliği ile ilgili standart aşağıdaki gibidir. Onaylı ve akredite bir kuruluş olarak test ve denetim hizmetleri vermekteyiz.

TS EN 16825 Profesyonel kullanım için soğutucu saklama dolapları ve sayaçlar - Sınıflandırma, gerekler ve deney şartları