trarbgzh-TWenfrkadefaru

Enerji ve Isı Transfer Mühendisliği (Genel) Standartları

Uluslararası onaylı akredite olarak aşağıdaki standartların belgelendirme hizmetlerini yapmaktayız.

 

TS EN ISO 50001 Enerji yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım için kılavuz

TS EN 16247-1 Enerji Tetkikleri-Bölüm 1: Genel şartlar

TS EN 16247-2 Enerji Tetkikleri - Bölüm 2 : Binalar

TS EN 16247-3 Enerji Tetkikleri - Bölüm 3 : Süreçler

TS EN 16247-4 Enerji Tetkikleri - Bölüm 4 : Ulaşım

TS EN 16247-1 Enerji Denetimleri – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 16247-2 Enerji Denetimleri – Bölüm 2: Binalar

TS EN 16247-3 Enerji Denetimleri – Bölüm 3: Süreçler

TS EN 16247-4 Enerji denetimleri - Bölüm 4: Taşıma

TS ISO 50002 Enerji yönetimi ve kullanım özellikleri

TS ISO 50002 Enerji tetkikleri – Kurallar ve kullanım kılavuzu

TS ISO 50003 Enerji yönetim sistemleri – Enerji yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar

TS ISO 50004 Enerji yönetim sistemleri – Bir enerji yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için kılavuz bilgiler

TS ISO 50003 Enerji yönetim sistemleri - enerji yönetim sistemlerinin denetim ve belgelendirme sağlayan kuruluşlar için şartlar

TS ISO 50004 Enerji yönetim sistemleri - Enerji yönetim sistemi uygulaması, bakımı ve iyileştirmesi için rehberlik.

TS EN 16247-5 Enerji denetimleri - Bölüm 5 : Enerji denetçilerin Yetkinliği

TS EN 50597 Otomatik Satış Makineleri Enerji Tüketimi

TS ISO 50015 Enerji yönetim sistemleri — Kuruluşların enerji performanslarının ölçümü ve doğrulanması – Genel prensipler ve kılavuzluk

TS EN 16325+A1 Enerjiyle ilgili menşe garantileri - Elektrik enerjisi için menşe garantileri

TS EN ISO/IEC 13273-1 Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları - Uluslararası ortak terimler - Bölüm 1: Enerji verimliliği

TS EN ISO/IEC 13273-2 Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları - Uluslararası ortak terimler - Bölüm 2: Yenilenebilir enerji kaynakları

TS EN ISO 50001 Enerji yönetim sistemleri - Kullanma kılavuzu'nun gereksinimleri