trarbgzh-TWenfrkadefaru

Enerji Santralleri (Genel) Standartları

Dünyanın lider denetim şirketi olarak size benzersiz doğruluk, son derece deneyimli uzmanlar, gelişmiş inceleme yöntemleri ile aşağıda bulunan tüm standartların test, denetim ve belgelendirilmesiyle ilgileniyoruz.

 

TS EN 45510-1 Enerji santrallari-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 1:Ortak maddeler

TS EN 45510-5-1 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 5-1:Buhar türbinleri

TS EN 45510-5-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-Kısım 2: Gaz türbinleri

TS EN 45510-5-3 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-3:Rüzgar türbinleri

TS EN 45510-6-1 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 6-1:Türbin yardımcı cihazları-Hava giderici cihazlar

TS EN 45510-6-3 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 6-3: Türbin yardımcı cihazları-Yoğuşturma tesisi

TS EN 45510-6-7 Güç istasyonu donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-7: Türbin yardımcı cihazları - Rutubet ayırıcı tekrar ısıtıcıları

TS EN 45510-8-1 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 8-1: Kumanda işlemi, ölçme, ayar ve kontrol cihazları

TS EN 45510-4-1 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 1: Toz yayılmasının azaltılması için donanım

TS EN 45510-3-1 Enerji santralları- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 3: Kazanlar- Kısım 1: Su borulu kazanlar

TS EN 45510-3-2 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 3: Kazanlar- Kısım 2: Silindirik kazanlar

TS EN 45510-4-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri-Kısım 2: Gaz/hava, buhar/hava ve gaz/gaz ısı değiştiriciler

TS EN 45510-4-7 Enerji santrallerı- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 7: Kül atma tesisi

TS EN 45510-4-8 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 4-8: Kazanalr - Yardımcılar - Toz giderme tesisi

TS EN 45510-6-4 Güç istasyonu donanım tedarik kılavuzu - Bölüm 6-4: Türbin yardımcıları - Pompalar

TS EN 45510-6-8 Güç istasyonu donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-8: Türbin yardımcıları - Soğutma suyu sistemleri

TS EN 45510-7-2 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 7-2: Boru tesisatı ve vanalar - Kazan ve yüksek basınç boru vanaları

TS 377-4 EN 12953-4 Silindirik kazanlar - Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

TS 377-5 EN 12953-5 Silindirik kazanlar - Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi esnasında muayane

TS 377-7 EN 12953-7 Silindirik kazanlar - Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sistemi özellikleri

TS EN 12953-10 Kazanlar ve yardımcı donanımları-Kazan su kalitesi

TS 377-12 EN 12953-12 Silindirik kazanlar - Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler

TS 377-11 EN 12953-11 Silindirik kazanlar - Bölüm 11: Kabul deneyleri

TS EN 45510-2-8 Üretim santralı teçhizatının tedariki için kılavuz-Elektriksel teçhizat-Bölüm 2-8: Güç kabloları

TS EN 45510-2-9 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 2-9 : Elektrik donanımı - Kablolama sistemleri

TS 377-1 EN 12953-1/tst T1 Silindirik kazanlar - Bölüm 1 : Genel  

TS EN 12953-6 Silindirik kazanlar - Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler

TS EN 12953-3 Silindirik kazanlar - Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı

TS 377-8 EN 12953-8 Silindirik kazanlar - Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikleri

TS 377-10 EN 12953-10 Silindirik kazanlar - Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellikler

TSE 377-14 CR 12953-14 Silindirik kazanlar - Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun müdahil olması için kılavuz

TS EN 45510-2-2 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu bölüm 2-2 : Elektrik donanımı - Kesintisiz güç kaynağı

TS EN 45510-2-3 Güç santralı donanımı satınalma kılavuzu bölüm 2-3: Stansyoner bataryalar ve yükler

TS EN 45510-2-4 Güç santralı donanımı satınalma kılavuzu bölüm 2-4: Elektrik donanımı - Yüksek güçlü statik konvertörler

TS EN 45510-2-5 Enerji santralleri - Donanımlar için tedarik kılavuzu - Bölüm 2-5: Elektrikli donanım, motorlar

TS EN 45510-2-6 Güç santralı donanımı satınalma kılavuzu bölüm 2-6: Elektrik donanımı - Genaratörler

TS EN 45510-2-7 Güç istasyonu donanımının temin edilmesiyle ilgili kılavuz-Bölüm 2-7:Elektrikli donanım-Anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS EN 45510-3-3 Enerji santarlları- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 3: Kazanlar- Kısım 3: Akışkan yataklı kazanlar

TS EN 45510-4-3 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri-Kısım 3: Havalandırma donanımı

TS EN 45510-4-4 Enerji santralleri - Donanımlar için tedarik kılavuzu - Bölüm 4-4: Boyler yardımcı donanımı, yakıt hazırlama donanımı

TS EN 45510-4-5 Enerji santralleri - Donanımlar için tedarik kılavuzu - Bölüm 4-4: Boyler yardımcı donanımı, kömür elleçleme ve yığın depolama tesisi

TS EN 45510-4-6 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 6: Baca gazını kükürt oksitlerinden (sox) arındırma için donanım

TS EN 45510-4-9 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4-9:Kazan yardımcı tesisleri-Kurum üfleyiciler

TS EN 45510-5-4 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-4:Su türbinleri, pistonlu pompalar ve turbo pompalar

TS EN 45510-6-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 6-2 : Türbin yardımcı cihazları-Besleme suyu ısıtıcıları

TS EN 62006 Hidrolik makinalar - Küçük hidrolik tesislerin kabul deneyleri

TS EN 61362 Hidrolik türbin kontrol sistemlerinin özellikleri ile ilgili kılavuz

TS EN 62097 Hidrolik makinalar, radyal ve tek eksenli - Modelden protipe kadar performans çevirim metotları

TS EN 62364 Hidrolik makineler - Kaplan, Francis ve Pelton türbinlerindeki hidro-aşındırıcı erozyonla ilgili kılavuz

tst EN 62364 Hidrolik makineler - Kaplan, Francis ve Pelton türbinlerindeki hidro-aşındırıcı erozyonla ilgili kılavuz (IEC 62364:2013)

tst 2017114887 Elektromekanik özellikler - Hidroelektrik santrallerde (HES) kullanılan türbin, hidrojeneratör ve kontrol sistemleri - Ürün belgelendirme kılavuzu

TS EN 45510-5-4 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-4:Su türbinleri, pistonlu pompalar ve turbo pompalar

TS EN 50564:2011 Elektrik ve elektronik ev ve ofis donanımı- Düşük güç kullanımın ölçümü

TS EN 60193 Hidrolik türbinler, depolama pompaları ve pompa turbinleri - Kabul deneyleri modeli

TS EN 60308 Hidrolik türbinler - Kumanda sistemleriyle ilgili deneyler

TS EN 60609-2 Hidrolik türbinlerde, depolama pompalarında, pompalarda kavitasyon oyuklarının değerlendirilmesi - Türbinler - Bölüm 2: Pelton - Türbinlerinde değerlendirme (ıec 60609-2:1997)

TS EN 61116 Küçük hidroelektrik tesislerde elektromekanik donanım için kılavuz

TS EN 62256 Hidrolik türbinler, depo pompaları ve pompa türbinler - İyileştirme ve performans artırımı

TS EN 62270 Hidroelektrik enerji santral otomasyonu - Bilgisayar-Tabanlı kontrol için kılavuz