trarbgzh-TWenfrkadefaru

Biyolojik Kaynaklar ve Alternatif Enerji Kaynakları Standartları

Sektörde kendini kanıtlamış şirketimiz aşağıda bulunan standartların tamamında hizmet vermekte olup çalışmalarımızı güvenli ve kaliteli olarak yapmaktayız. Aşağıda bulunan standartların tamamına test, denetim ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

 

TS EN 16214-3:2012 Enerji uygulamalarında sürdürülebilir üretilmiş biyo kütleler - Biyo sıvılar ve biyo yakıt ürünleri için İlkeler, kriterler, belirteçler ve doğrulayıcılar - Bölüm 3 : Doğa koruma amaçlı Yaşam döngüsü analizi yaklaşımı  

TSE CEN/TS 16214-2 Esaslar, kriterler, göstergeler ve doğrulayıcılar - Enerji uygulamaları için biyoyakıt ve biyosıvı üretimi için sürdürülebilirlik kriterleri - Bölüm 2: Gözetim zinciri ve kütle dengesi dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme

TS EN 16214-1 Enerji uygulamaları için biyoyakıt ve biyolikit ürünlerin sürdürülebilirlik kriteri-Prensipler,kriterler, göstergeler ve doğrulayıcılar-Bölüm 1:Terminoloji

TS EN ISO 17225-1 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN ISO 17225-2 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 2: Sınıflandırılmış ahşap peletler

TS EN ISO 17225-3 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 3: Sınıflandırılmış ahşap briketler

TS EN ISO 17225-4 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 4: Sınıflandırılmış ahşap yongalar

TS EN ISO 17225-5 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 5: Sınıflandırılmış yakacak odun

TS EN ISO 17225-6 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 6: Sınıflandırılmış ahşap olmayan peletler

TS EN ISO 17225-7 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 7: Sınıflandırılmış ahşap olmayan briketler

TS EN ISO 16559 Katı biyoyakıtlar - Terimler, tarifler ve açıklamalar

tst EN ISO 17225-1 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 1: Genel özellikler

tst EN ISO 17225-2 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 2: Sınıflandırılmış ahşap peletler

tst EN ISO 17225-3 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 3: Sınıflandırılmış ahşap briketler

tst EN ISO 17225-4 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 4: Sınıflandırılmış ahşap yongalar

tst EN ISO 17225-5 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 5: Sınıflandırılmış yakacak odun

tst EN ISO 17225-6 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 6: Sınıflandırılmış ahşap olmayan peletler  

tst EN ISO 17225-7 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 7: Sınıflandırılmış ahşap olmayan briketler  

TS EN ISO 16995 Katı biyoyakıtlar - Suda çözünen klorür, sodyum ve potasyum içeriğinin tayini

tst EN ISO 16995 Katı biyoyakıtlar - Suda çözünen klorür, sodyum ve potasyum içeriğinin tayini

TS EN ISO 17829 Katı biyoyakıtlar - Peletlerin çap ve uzunluğunun tayini

TS EN ISO 17827-2 Katı biyoyakıtlar - Sıkıştırılmamış yakıtlar için tane büyüklüğü dağılımının tayini - Bölüm 2: 3,15 mm ve daha küçük göz açıklıklı elekler kullanılarak titreşimli eleme yöntemi

TS EN ISO 17827-1 Katı biyoyakıtlar - Sıkıştırılmamış yakıtlar için tane büyüklüğü dağılımı tayini - Bölüm 1: 3,15 mm ve daha büyük göz açıklıklı elekler kullanılarak salınımlı eleme yöntemi

TS EN ISO 17830 Katı biyoyakıtlar - Parçalanmış peletlerin tane büyüklüğü dağılımının tayini

TS EN ISO 16994 Katı biyoyakıtlar - Toplam kükürt ve klorür içeriğinin tayini

TS EN ISO 18846 Katı biyoyakıtlar - Peletlerdeki ince tane içeriğinin tayini

TS EN ISO 18847 Katı biyoyakıtlar - Peletler ve briketlerin tane yoğunluğunun tayini

TS EN 16723-1 Taşımada kullanılan doğal gaz ve biyometan ve doğal gaz sistemine enjekte edilen biyometan - Bölüm 1: Doğal gaz sistemine enjekte edilen biyometan için özellikler

TS EN ISO 18134-2 Katı biyoyakıtlar - Rutubet içeriğinin tayini - Etüvde kurutma yöntemi - Bölüm 2: Toplam rutubet - Basitleştirilmiş yöntem (EN ISO 18134-2:2017)