trarbgzh-TWenfrkadefaru

Transistörler Standartları

Şirketimiz Transistörlerin testleri alanında aşağıda gösterilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini profesyonellikle yapmaktadır.

 

TS EN 120003 Boş detay özellikleri: Fototransistörler, foto darlington transistörler, fototransistördizileri

TS EN 120004 Boş detay özellikleri: Fototransistör çıkışlı ortam beyan değerine sahip foto bağlayıcılar

TS EN 61051-1 Elektronik donanımlar için kullanılan varistorler - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 62416:2010 Yarı iletken cihazlar-Mos transistörlerinde sıcak taşıma deneyi

TS EN 120003 Boş detay özelliği: Fototransistorler, fotodarlington transistorler, fototransistor dizileri

TS EN 120004 Boş detay özelliği : Fototransistor çıkışı olan ortam beyan değerli fotokuplörler