trarbgzh-TWenfrkadefaru

Mika Esaslı Malzemeler Standartları

Enerji Verimliliği ile ilgili standart aşağıdaki gibidir. Onaylı ve akredite bir kuruluş olarak test ve denetim hizmetleri vermekteyiz.

 

TS 7207 EN 60371-1 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Özellikler - Bölüm 1: Tarifler ve genel özellikler

TS EN 60371-3-8/tst A1 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Özellikler - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 8: Aleve dayanıklı güvenlik kabloları için mika kağıdı bantlar

EN 60371-3-9/tst A1 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Özellikler - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 9: Kalıplama mikaniti  

TS EN 60371-3-9/A1 Mika esalı yalıtım malzemeleri - Bölüm 3: Münferit malzemeler için özellikler - Kısım 9: Mikanit kalıplama

TS EN 60371-2 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Özellikler - Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 60371-3-5 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Özellikler - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 5: Emprenye sonrası epoksi reçine bağlayıcılı cam altlıklı - Mika kağıt (vpı)

TS EN 60371-3-2 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Özellikler - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 2: Mika kâğıt

TS EN 60371-3-8/A1 Mika esalı yalıtım malzemeleri - Bölüm 3: Münferit malzemeler için özellikler - Kısım 8: Aleve dayanıklı emniyet güvenlik kabloları için mika kağıt bantlar

TS EN 60371-3-7/A1 Mika esaslı yalıtım malzemeleri bölüm 3:Özel malzemeler için özellikler föy 7: Tekli iletken band film mika kağıt

TS EN 60371-3-6/tst A1 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 6: B kademesindeki epoksi reçine bağlayıcılı cam altlıklı mika kağıdı (vpı)