trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yalıtım Yağları Standartları

Aşağıda belirtmiş olduğumuz standartlarda işlemlerinizi gerçekleştirmekteyiz. Şirketimiz onaylı akredite bir kuruluş olmuş olup size tüm standartlarda hizmet sunmaktadır.

 

TS EN 61144 Yalıtım sıvıları-Oksijen indisi tayini

TS EN 50353 Yalıtım yağları- Mikroskop kullanılarak sayım metodu ile lif bulaşmasının tayini

TS EN 61181 Mineral yağ doldurulmuş elektriksel donanım-Çözünmüş gaz analizinin (DGA) elektriksel donanım üzerindeki fabrika deneylerine uygulanması

TS EN 62021-2 Yalıtım sıvıları-Asitlik tayini-Bölüm 2:Kulometrik eş değerleme yöntemi

TS EN 60666 Mineral yalıtım yağlarındaki özel katkıların tayininin tespiti

TS EN 61181/A1 Mineral yağ doldurulmuş elektriksel donanım-Çözünmüş gaz analizinin (çga) elektriksel donanım üzerindeki fabrika deneylerine uygulanması

TS EN 60296 Mineral yalıtım yağları - Kullanılmamış - Elektroteknik uygulamalar için - Anahtarlama düzeni ve transformatörlerde kullanılan

TS EN 60567:2011(EN) Yağlar elektrikli cihazlar için- Çözünmüş ve serbest gaz analizleri için yağ ve gaz numunesi alma kılavuzu

TS EN 62021-1 Yalıtım sıvıları - Asitlik seviyesinin belirlenmesi - Bölüm 1: Otomatik potansiyometrik titrasyon

TS EN 60247 Yalıtım sıvıları - Bağıl geçirgenlik, dielektrik azalma faktörü (tan ?) ve doğru akım (d.c.) özdirencinin tayini

TS EN 60422 Mineral yalıtım yağları - Elektrik donanımlarında kullanılan - Gözetim ve bakım rehberi

TS EN 60422 Yalıtım yağları - Petrol esaslı - Elektrikli cihazlarda kullanılan - Gözetim ve izleme rehberi

TS EN 60666 Mineral yalıtım yağlarındaki belirli katkı maddelerinin tespiti ve tayini

TS EN 62535 Yalıtım sıvıları -Kullanılmış ve kullanılmamış yalıtım yağlarında potansiyel korozyon yapıcı kükürdün tespiti için deney yöntemi

TS EN 62021-3 Yalıtım sıvıları-Asitlik tayini-Bölüm 3: Mineral olmayan yalıtım yağları için deney yöntemleri

TS EN 61039 Yalıtım sıvıları – Sınıflandırma

TS EN 60599 Mineral yağ ile doldurulmuş kullanımdaki elektrikli cihazlar - Çözünmüş ve serbest gazların tayin sonuçlarının cihazın durumunun değerlendirilmesinde kullanılması kılavuzu

TS EN 60836 Yalıtım sıvıları-Silikon-Kullanılmamış-Elektroteknik uygulamalar için-Özellikler

TS 211 EN 61125 Yalıtım yağları- Hidrokarbon esaslı kullanılmamış- Oksidasyon kararlılığının değerlendirilmesi için deney metotları

TS EN 10252 Manyetik malzemeler-Orta frekanslarda manyetik çelik levha ve şeridin manyetik özelliklerini ölçme metotları

TS EN 50375 Elektriksel yalıtma yağında kullanılan deney yöntemi

tst EN 60247 Yalıtım sıvıları- Bağıl geçirgenlik, dielektrik azalma faktörü ve doğru akım öz direncinin tayini

TS EN 60247 Yalıtım sıvıları- Bağıl geçirgenlik, dielektrik azalma faktörü ve doğru akım öz direncinin tayini

TS EN 60814 Yalıtım sıvıları-Yağla emprenye edilmiş kağıt ve mukavva- Su tayini - Kulorometrik karl - Fischer metodu

TS EN 60970 Yalıtım sıvıları-Tanecik sayma ve boyutlandırma yöntemleri

TS 211 EN 61125 Yalıtım yağları- Hidrokarbon esaslı kullanılmamış- Oksidasyon kararlılığının değerlendirilmesi için deney metotları

TS EN 10252 Manyetik malzemeler-Orta frekanslarda manyetik çelik levha ve şeridin manyetik özelliklerini ölçme metotları

TS EN 50375 Elektriksel yalıtma yağında kullanılan deney yöntemi

tst EN 60247 Yalıtım sıvıları- Bağıl geçirgenlik, dielektrik azalma faktörü ve doğru akım öz direncinin tayini

TS EN 60247 Yalıtım sıvıları- Bağıl geçirgenlik, dielektrik azalma faktörü ve doğru akım öz direncinin tayini

TS EN 60371-3-4 Mika esaslı yalıtım malzemeleri bölüm 3:Özel malzemeler için özellikler föy 4:B-Dereceli epoksi reçine yapıştırıcılı poliester film takviyeli mika kağıt (ıec 371-3-4:1992)

TS EN 60371-3-7 Mika esaslı yalıtım malzemeleri bölüm 3:Özel malzemeler için özellikler föy 7: Tekli iletken band film mika kağıt

EN 60544-1 Elektriksel yalıtım malzemeleri - İyonlayıcı radyasyon etkilerinin tayini - Bölüm 1: Radyasyon etkileşmesi ve dozimetresi

TS EN 60814 Yalıtım sıvıları-Yağla emprenye edilmiş kağıt ve mukavva- Su tayini - Kulorometrik karl - Fischer metodu

 

TS EN 60970 Yalıtım sıvıları-Tanecik sayma ve boyutlandırma yöntemleri