trarbgzh-TWenfrkadefaru

Asitli Akümülatörler ve Bataryalar Standartları

Yapılması gereken testlerin gerektirdiği metod ve yöntemlere uyarak gerekli düzenlemeler yapılarak aşağıda bulunan standartlar da ki belgelendirme işlemlerinizi gerçekleştirmekteyiz.

 

TS EN 61429+A11 Sekonder pil ve bataryaların milletlerarası geri dönüşüm sembolü ıso 7000-1135 ile işaretlenmesi

TS EN 50272-2 Güvenlik kuralları- Sekonder bataryalar ve tesisatları için- Bölüm 2: Sabit bataryalar

TS EN 61429+A11 Sekonder hücreler ve piller - İşaretleme ve gösteriliş - Uluslar arası geri dönüşüm sembolü ıso 7000-1135 ile işaretlenmesi ve 93/86 eec ile 91/157/eec direktiflerine göre gösterimi

TS EN 60896-11 Sabit kurşun-Asitli bataryalar - Bölüm 11: Havalandırmalı tipler - Genel kurallar ve deney metotları

TS EN 60254-1 Akümülâtörler - Kurşun asit akümülatörler - Cer amaçlı - bölüm 1: Genel kurallar ve deney metotları

TS 1352-2 EN 60896-21/T1 Akümülâtörler - Sabit kurşun asit - bölüm 21: Valf ile ayarlanan tipler - Deney metotları

TS EN 50342-2 Kurşun asit akümülâtörler - Yol verme için - Bölüm 2: Akümülâtörlerin boyutları ile bağlantı uçlarının işaretlenmesi

TS EN 50342-4 Kurşun asit akümülâtörler - Yol verme için - Bölüm 4: Ağır vasıtalar için akümülatörlerin boyutları

TS EN 61112 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım örtüsü

TS EN 50342-3 Kurşun asit akümülâtörler - Yol verme için - Bölüm 3: 36 v anma gerilimli akümülatörler için bağlantı ucu sistemi

tst EN 61427-1 Sekonder pil ve bataryalar - Yenilenebilir enerji sistemleri için - Genel kurallar ve deney metotları - Bölüm 1 : Fotovoltaik sistem grid çıkış uygulaması

TS EN 50272-1 Güvenlik kuralları- Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları için- Bölüm 1:Genel güvenlik bilgisi

TS EN 50342-5 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - Bölüm 5:Pil yuvaları ve tutaçlarının özellikleri

TS EN 62660-1 Elektrikli yol taşıtlarının itici gücü için sekonder lityum iyonlu piller- Bölüm 1: Performans deneyi

TS EN 62660-2 Elektrikli yol taşıtlarının itici gücü için sekonder lityum iyonlu piller- Bölüm 2: Güvenirlik ve kötü kullanım deneyi

TS EN 50272-2 Güvenlik kuralları - Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları - Bölüm 2: Sabit tesis akümülatörleri

TS EN 50272-4 Güvenlik kuralları - Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları - Bölüm 4: Taşınabilir cihazlarda kullanılan akümülatörler

TS EN 50342-5:2010/AC Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - Bölüm 5:Pil yuvaları ve tutaçlarının özellikleri

TS EN 61982 Elektrikli Karayolu Taşıtlarının Çalıştırılması İçin Kullanılan Sekonder Aküler- Performans ve dayanıklılık deneyleri

TS EN 61056-1 Taşınabilir kurşun asitli piller ve bataryalar-Bölüm 1:Genel kurallar,fonksiyon karakteristikleri,deney metotları

TS EN 61056-2 Taşınabilir kurşun asit akümüatör hücreleri ve bataryalar (vana-Ayarlı tipler)-Bölüm 2: Boyutlar, bağlantı uçları ve işaretleme

TS EN 61427-1 Sekonder pil ve bataryalar - Yenilenebilir enerji sistemleri için - Genel kurallar ve deney metotları - Bölüm 1 : Fotovoltaik sistem grid çıkış uygulaması

TS EN 60952-1 Uçak bataryaları-Bölüm 1:Genel deney kuralları ve çalışma niteliği seviyeleri

TS EN 60952-2 Uçak bataryaları bölüm 2:Tasarım ve imalat kuralları

TS EN 60952-3 Uçak bataryaları Bölüm 3:Ürün özellikleri ile tasarım ve performansın beyanı (DDP)

TS EN 62485-3 Güvenlik kuralları- Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları için- Bölüm 3: Cer akümülatörleri

TS EN 50342-2:2007/A1 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - Bölüm 2: Akümülatörlerin boyutları ve kutup başlarının işaretlenmesi

TS EN 50342-7 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - Bölüm 7: Motosiklet akümülatörleri için deney yöntemleri ve genel kurallar

TS EN 50342-1 Kurşun asit akümülâtörler - Yol verme için - Bölüm 1: Genel kurallar ve deney metotları

TS EN 50342-6 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - Bölüm 6: Mikro-çevrim uygulamaları için akümülatörle

TS EN 61982-4 Elektrikli karayolu taşıtlarının çalıştırılması için kullanılan sekonder aküler (lityum hariç) - Bölüm 4: Nikel-metal hidrit hücrelerine ve modüllerine ait güvenlik kuralları

TS EN 61427-2 Sekonder pil ve bataryalar - Yenilenebilir enerji sistemleri için - Genel kurallar ve deney metotları - Bölüm 1: Şebeke bağlantılı uygulamalar

TS EN 62877-1 Havalandırmalı kurşun asit akümülatörler için elektrolit ve su - Bölüm 2: Elektrolit için gereklilikler

TS EN 62877-2 Havalandırmalı kurşun asit akümülatörler için elektrolit ve su - Bölüm 2: Su için gereklilikler

TS EN 62660-3 Elektrikli yol taşıtlarının itici gücü için sekonder lityum iyonlu piller- Bölüm 3: Güvenirlik gereklilikleri

TS ISO 1044 Endüstriyel araçlar-Elektrikli araçlar için kurşun-Asit cer akümülatörleri-Tercih edilen gerilimler

TS 1352-2 EN 60896-21 Akümülâtörler - Sabit kurşun asit - bölüm 21: Valf ile ayarlanan tipler - Deney metotları

TS 1352-1 EN 60896-11 Akümülâtörler - Sabit kurşun asit - Bölüm 11: Havalandırmalı tipler - genel kurallar ve deney metotları

TS 1352-3 EN 60896-22 Akümülâtörler - Sabit kurşun asit - Bölüm 22: Valf ile ayarlanan tipler - kurallar

TS EN 50272-4 İkincil bataryalar ve batarya tesisatları için güvenlik kuralları - Bölüm 4: Taşınabilir cihazlarda kullanılan bataryalar

TS EN 50342-4 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - bölüm 4: Ağır taşıtlar için akümülatörlerin boyutları

TS EN 50342-3 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - bölüm 3: 36 v anma gerilimli akümülatörler için kutup başı sistem

TS EN 50342-2 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - Bölüm 2: Akümülatörlerin boyutları ve kutup başlarının işaretlenmesi

TS EN 60254-2 Akümülatörler-Kurşun asit akümülatörler - Cer amaçlı - Bölüm 2: Hücreler ile bağlantı uçlarının boyutları ve hücreler üzerindeki kutup işaretlemesi

TS EN 61044 Kurşun asidi transmisyonlu bataryaların şarj uygunluğu