trarbgzh-TWenfrkadefaru

Alkalinli Akümülatörler ve Bataryalar Standartları

Sektörde kendini kanıtlamış şirketimiz aşağıda bulunan standartların tamamında hizmet vermekte olup çalışmalarımızı güvenli ve kaliteli olarak yapmaktayız. Aşağıda bulunan standartların tamamına test, denetim ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

 

TS EN 61429+A11 Sekonder pil ve bataryaların milletlerarası geri dönüşüm sembolü ıso 7000-1135 ile işaretlenmesi

TS EN 61434 Alkalin veya diğer asit olmayan elektrolitler ihtiva eden sekonder pil ve bataryalar - Alkalin sekonder pil ve batarya standardlarının tanıtımı için klavuz

TS EN 60993 Açık nikel-Kadmiyum hücreler için elektrolit

TS 8652 EN 60622 Sekonder piller ve bataryalar - alkalin veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren - sızdırmaz, nikel-Kadmiyum, prizmatik, yeniden doldurulabilir, tek hücreli

TS EN 61429+A11 Sekonder hücreler ve piller - İşaretleme ve gösteriliş - Uluslar arası geri dönüşüm sembolü ıso 7000-1135 ile işaretlenmesi ve 93/86 eec ile 91/157/eec direktiflerine göre gösterimi

TS EN 61951-2 Sekonder hücreler ve piller - Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren - Taşınabilir, sızdırmaz,yeniden doldurulabilir, tek hücreli - Bölüm 2: Nikel-Metal hidrür

TS EN 61960 Alkalin ya da diğer asit-Olmayan elektrolitleri içeren ikincil hücreler ve piller - Taşınabilir uygulamalar için ikincil lityum hücreler ve piller

TS EN 61951-2 İkincil hücreler ve piller - alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren - Taşınabilir, sızdırmaz, yeniden doldurulabilir, tekli hücreler - bölüm 2: nikel - metal hidrit (IEC 61951-2:2011)

TS EN 62133 Alkalin ya da diğer asit-olmayan elektrolitleri içeren ikincil hücreler ve piller - Taşınabilir uygulamalarda kullanılan taşınabilir sızdırmaz ikincil hücreler ve bu hücrelerden yapılan piller için güvenlik kuralları (IEC 62133:2012

TS EN 61951-1 Sekonder piller ve bataryalar - Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren - Taşınabilir,sızdırmaz,yeniden doldurulabilir tek hücreli - Bölüm 1: Nikel- kadmiyum (IEC 61951-1: 2013)

TS EN 62485-3 Güvenlik kuralları- Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları için- Bölüm 3: Cer akümülatörleri

tst EN 61951-1 Sekonder piller ve bataryalar - Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren - Taşınabilir,sızdırmaz,yeniden doldurulabilir tek hücreli - Bölüm 1: Nikel- kadmiyum (IEC 61951-1: 2013)

TS EN 62620 Alkalin veya diğer asidik olmayan elektrolit içeren sekonder hücreler ve piller - Endüstriyel uygulamalarda kullanım için sekonder lityum hücreler ve piller

TS EN 50604-1 Hafif EA’ da (elektrikli araç) kullanılan ikincil lityum akümülatörler Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS 8289 EN 60623 Sekonder hücreler ve piller - Alkali veya diğer asidik olmayan elektrolitler içeren - Nikel-Kadmiyum prizmatik şarj edilebilir açık tek hücreli

tst EN 61150 (Öncelikli *) Alkalin sekonder piller ve bataryalar - Düğme pil tasarımında, sızdırmaz, nikel-Kadmiyum şarj edilebilir tek gövdeli bataryalar

TS EN 61434 Sekonder hücreler ve piller - Alkalin veya diğer asit olmayan elektrolitleri içeren- Alkalin sekonder hücre ve pil standardlarında akım gösterimi için kılavuz

TS EN 61959 Alkalin ya da diğer asit-Olmayan elektrolitleri içeren ikincil hücreler ve piller - Taşınabilir sızdırmaz ikincil hücreler ve piller için mekanik deneyler (ıec 61959:2004) / not: 2004-06 yılında düzeltilmiş ve yeniden basılmıştır.  

TS EN 62259 Alkalin ya da diğer asit-Olmayan elektrolitleri içeren ikincil hücreler ve piller - Gazları kısmen tekrar birleşen nikel kadmiyum prizmatik ikincil tekli hücreler (ıec 62259:2003)