trarbgzh-TWenfrkadefaru

Döner Makinalar (Genel) Standartları

Firmamız küçük ya da büyük ayırt etmeden tüm şirketlerin test ve denetim hizmetlerini düzenden ödün vermeden titizlikle yapıyoruz. Aşağıda bulunan standart şartlarına göre test, denetim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.

 

TS 3211 EN 60034-7 Döner elektrik makineleri bölüm 7:Yapılış tiplerinin sınıflandırılması,montaj düzenlemeleri ve bağlantı ucu kutusunun konumu (ım kodu)

TS EN 60034-14 Döner elektrik makinaları - Bölüm 14: Mil yüksekliği 56 mm ve daha yüksek olan bazı makinalarda mekanik titreşim - Titreşimin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sınırları

TS EN 60034-11 Döner elektrik makinaları - bölüm 11: Isıl koruma

TS EN 60034-9 Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları

TS EN 60034-14 Döner elektrik makinaları - Bölüm 14: Mil yüksekliği 56 mm ve daha yüksek olan bazı makinalarda mekanik titreşim - Titreşimin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sınırları

TS 3209 EN 60034-5/A1 Döner elektrik makinaları - bölüm 5: Döner elektrik makinalarının bütün tasarımı tarafından sağlanan koruma dereceleri (ıp kodu) - Sınıflandırma

TS EN 60034-8 Döner elektrik makinaları - Bölüm 8: Bağlantı uçlarının işaretlenmesi ve dönme yönü

TS EN 60027-4 Elektrik teknolojisinde kullanılan harf sembolleri- Bölüm 4: Döner elektrik makinaları

TS EN 60034-9/A1 Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları

TS EN 60034-14/A1 Döner elektrik makinaları - bölüm 14: Mil yüksekliği 56 mm ve daha yüksek olan bazı makinalarda mekanik titreşim - Titreşimin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sınırları

TS EN 60034-2-2 Döner elektrik makinaları - Bölüm 2-2:Büyük makinaların deneylerden ayrı kayıpların tayini için belirli yöntemler

TS EN 60034-1:2010+AC:2010 Döner elektrik makinaları - Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans

TS EN 60034-18-34 Döner elektrik makinaları - Bölüm 18-34: Yalıtma sistemlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi - Tel ile sarılan sargılar için deney işlemleri - Eşzamanlı ısıl ve elektriksel zorlamalar altında dayanımın çoklu değişkenlere göre değerlendirilmesi

TS EN 60034-18-21 Döner elektrik makinaları - Bölüm 18: Yalıtım sistemlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi - Kısım 21: Tel ile sarılmış sargılar için deney işlemleri - Isıl değerlendirme ve sınıflandırma

TS EN 60034-28 Döner elektrik makinaları - Bölüm 28: Üç fazlı alçak gerilimli, kafesli indüksiyon motorları için eşdeğer devre diyagramının niceliklerinin belirlenmesi ile ilgili deney yöntemleri

TS EN ISO 1680 Akustik - Elektrikli döner makinelerden hava ile yayılan gürültünün ölçümü için deney kodu

TS EN 60034-8/A1 Döner elektrik makinaları – Bölüm 8: Bağlantı uçlarının işaretlenmesi ve dönme yönü – Tadil 1 (IEC 60034-8:2007/A1:2014)

TS EN 60027-3 Elektrik teknolojisinde kullanılan harf semboller - Bölüm 3: Logaritmik ve ilgili büyüklükler ve birimleri

TS EN 60034-4 Döner elektrik makinaları bölüm 4 - Senkron makina büyüklüklerinin deneylerden belirlenmesi için metotlar

TS EN 60034-29 Döner elektrik makinaları - Bölüm 29: Eş değer yükleme ve süper pozisyon teknikleri - Sıcaklık artışının belirlenmesi için dolaylı metot

TS EN 60034-18-22 Döner elektrik makinaları - bölüm 18-22: Yalıtma sistemlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi - Tel ile sarılan sargılar için deney işlemleri - Yalıtma bileşeni yerine kullanılabilecek malzemelerin ve değişikliklerin sınıflandırılması