trarbgzh-TWenfrkadefaru

Diğer Elektrik Ekipman Bileşenleri Standartları

Elektrik Ekipmanlarının kontrollerinde deneyimli ve profesyonel olarak test, denetim ve belgelendirme işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Şirketimiz aşağıda bahsedilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır.

 

TS EN 50102 (Numara tadili: TS EN 62262) Mahfazaların koruma dereceleri-Elektrik donanımının dış mekanik darbelere karşı korunması için- (ık kodu)

TS EN 62262 ( Eski No: TS EN 50102+A1) Dış mekanik darbelere karşı elektrikli donanımın mahfazası ile sağlanan koruma dereceleri (EN 50102+A1 EN 62262:2002 olarak yeniden numaralandırılmıştır)

TS 3033 EN 60529/A1 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) 05.04.2005 29.100.99

TS EN 50102/A1 (Numara tadili: TS EN 62262) Mahfazaların koruma dereceleri-Elektrik donanımının dış mekanik darbelere karşı korunması için- (ık kodu)

TS EN 60529:1991/AC:1993 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)

TS EN 61969-1 Elektronik cihazların mekanik yapıları - Harici kapalı mekanlar - Bölüm 1: Tasarım kılavuzları