trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yüksek Gerilem Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Standartları

Yüksek Gerilim sistemleri için belirlenmiş kurallara uygun olarak gerekli düzenlemeler ile ilgili aşağıda bulunan standartlar da tüm işlemlerinizi gerçekleştirmekteyiz.

 

TS EN 62271-102 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni-Bölüm 102:Yüksek gerilim alternatif akım ayırıcı ve topraklama anahtarları

TS EN 62271-209 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 209: 52kv üzerindeki beyan gerilimleri için gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama düzeninde kablo bağlantıları - Sıvı dolgulu ve elektrüde edilmiş yalıtımlı kablolar - Sıvı dolgulu ve kuru tip kablo bağlantı düzenleri

TS EN 62271-205 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 205 - 52 kv üzerindeki beyan gerilimleri için kompakt anahtarlama düzenleri

TS EN 62501 Gerilim beslemeli dönüştürücü (vsc) vanalar - Yüksek gerilim doğru akım (hvdc) güç iletimi için - Elektrik deneyi

TS EN 62271-1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 1: Ortak özellikler

TS EN 62271-100 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 100: Alternatif akım devre kesicileri

TS EN 62271-109 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 109: Alternatif akım seri kondansatör köprüleme anahtarları

TS EN 62271-206 Yüksek gerilim anahtarlama kablosu ve kumanda tablosu sistemleri-Bölüm 206: 1 kv ve üstü ve 52 kv dahil voltajlarda gerilim varlığı gösterge sistemleri

TS EN 62271-100 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 100: Yüksek gerilim alternatif akım kesicileri

TS EN 62271-103 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 103: 1 kV'un üzerinde ve 52 kV'a kadar (52 kV dâhil) beyan gerilimleri için anahtarlar

TS EN 62271-102/A1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 62271-103 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri-1kv'un üzerinde ve ençok 52kv olan beyan gerilimleri için anahtarlar

TS EN 62271-204 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 204: 52 kv'tan yüksek beyan gerilimleri için sabit gaz yalıtımlı iletim hatları

TS EN 62271-106 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 106: Alternatif akım kontaktörleri, kontaktör esaslı kontrol düzenleri ve motor yol vericileri

TS EN 62271-106 Yüksek gerilim anahtar ve kontrol grubu - Bölüm 106:Alternatif akım kontaktörler ve kontaktör esaslı kontrolörler ve motor yol vericileri

TS EN 62271-102:2002/A1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 62271-200 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 200: 1 kv üzerinde ve en yüksek 52 kv'a kadar olan beyan gerilimleri için a.a. metal mahfazalı anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS EN 62271-200 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni -Bölüm 200 - 1 kv üzerinde ve en çok 52 kv'a kadar olan beyan gerilimleri için a.a. metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzeni

TS EN 62271-203 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 203 - 52 kv üzerindeki beyan gerilimleri için gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama düzeni

TS EN 62271-107 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 107: 1 kV’un üzerinde ve 52 kV’a kadar (52 kV dâhil) beyan gerilimler için alternatif akım sigortalı devre anahtarları

TS EN 62271-203 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 203: 52 kV üzerindeki beyan gerilimleri için gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama düzeni

TS EN 62271-204 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 204: 52 kV'tan yüksek beyan gerilimleri için gaz yalıtımlı rijit iletim hatları (IEC 62271-204: 2011)

TS EN 62271-205 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 205: Beyan gerilimleri 52 kV'tan yüksek olan kompakt anahtarlama düzeni panoları (IEC 62271-205: 2008)

TS EN 62271-207 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 207: 52 kV üzerindeki beyan gerilimler için gaz yalıtımlı anahtarlama düzeni donanımlarının sismik nitelendirilmesi

TS EN 62271-207 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 207: 52 kv üzerindeki beyan gerilimler için gaz yalıtımlı anahtarlama düzeni donanımlarının sismik nitelendirilmesi

TS EN 62271-107 Yüksek gerilim anahtar ve kontrol grubu - Bölüm 107: 1 kv'un üzerinde 52 kv dahil olmak üzere 52 kv'a kadar beyan gerilimler için alternatif akım sigortalı devre değiştiriciler

TS EN 62271-100/A1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 100: Alternatif akım devre kesicileri

TS EN 62271-105 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 105: Alternatif akımlı anahtar sigorta birleşimleri

TS EN 62271-110 Yüksek gerilim anahtar ve kontrol grubu - Bölüm 110: Endüktif yük anahtarlaması

TS EN 62271-101 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 101:Sentetik denemesi

TS EN 62271-102/A2 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

tst EN 62271-101 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 101:Sentetik denemesi

TS EN 62271-102/A2 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 62271-109/A1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 109: Alternatif akım seri kondansatör köprüleme anahtarları

TS EN 62271-112 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 112: iletim hatlarında ikincil ark söndürme için mevcut yüksek hızlı topraklama anahtarları Alternatif

TS EN 62271-4 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 4: sülfür heksaflorid (SF6) ve karışımları için prosedürler Taşıma

TS EN 62271-201 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 201: 1 kv’un üzerinde ve 52 kv'a (dâhil) kadar olan beyan gerilimleri için a.a. yalıtkan mahfazalı anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS EN 62271-202 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 202: Yüksek gerilim/alçak gerilim prefabrik transformatör merkezi

TS EN 62271-211 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 211: 52 kV'un üzerindeki beyan gerilimleri için güç transformatörleri ile gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama düzenleri arasında yapılan doğrudan bağlantı

TS EN 62271-201 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 201: 1 kV’un üzerinde ve 52 kV'a (dâhil) kadar olan beyan gerilimleri için a.a. katı yalıtkan mahfazalı anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS EN 62271-202 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 202: Yüksek gerilim/alçak gerilim prefabrik transformatör merkezi

tst EN 62271-211 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 211: 52 kV'un üzerindeki beyan gerilimleri için güç transformatörleri ile gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama düzenleri arasında yapılan doğrudan bağlantı  

TS EN 62271-202/ACYüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 202: Yüksek gerilim/alçak gerilim prefabrik transformatör merkezi

TS EN 62271-102:2002/AC Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

tst EN 62271-112 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 112: iletim hatlarında ikincil ark söndürme için mevcut yüksek hızlı topraklama anahtarları Alternatif  

tst EN 62271-4 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 4: sülfür heksaflorid (SF6) ve karışımları için prosedürler Taşıma  

tst EN 62271-109 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 109: Alternatif akım seri kondansatör köprüleme anahtarları

TS EN 62271-109/tstA1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 109: Alternatif akım seri kondansatör köprüleme anahtarları

TS EN 62271-104 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 104: 52 kV’un üzerindeki beyan gerilimleri için alternatif akım anahtarları

TS EN 62271-3 Yüksek gerilimli anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: IEC 61850'in esas alındığı sayısal ara yüzler (IEC 62271-3:2015)

TS EN 62271-200:2012/AC Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 200: 1 kv üzerinde ve en yüksek 52 kv'a kadar olan beyan gerilimleri için a.a. metal mahfazalı anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

tst EN 62271-104 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 104: 52 kV’un üzerindeki beyan gerilimleri için alternatif akım anahtarları  

tst EN 62271-3 Yüksek gerilimli anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: IEC 61850'in esas alındığı sayısal ara yüzler (IEC 62271-3:2015)

TS EN 62271-202/AC Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 202: Yüksek gerilim/alçak gerilim prefabrik transformatör merkezi

tst EN 62271-105 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 105: Alternatif akımlı anahtar sigorta birleşimleri

TS EN 62271-206 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 206: 1 kV üstü ve 52 kV'a kadar(52kV dâhil) beyan gerilimleri için gerilim varlığını gösteren sistemler (IEC 62271-206:2011)

tst EN 62271-110 Yüksek gerilim anahtar ve kontrol grubu - Bölüm 110: Endüktif yük anahtarlaması

TS EN 62271-212 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 212: Dağıtım trafo merkezi için kompakt pano donanımı

TS EN 50052 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Gaz doldurulmuş dökme alüminyum alaşımlı mahfazalar

TS EN 45510-2-7 Güç istasyonu donanımının temin edilmesiyle ilgili kılavuz-Bölüm 2-7:Elektrikli donanım-Anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS EN 50068+A1 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol tabloları-Gaz doldurulmuş-Dövme çelik mahfazalar

TS EN 50069+A1 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol tabloları-Gaz doldurulmuş-Döküm ve dövme aluminyum alaşımlarından,kaynaklı, bileşik mahfazalar

TS EN 50187 Anahtarlama ve kontrol tabloları- 1 kv'dan 52 kv'a kadar (dahil) beyan gerilimleri için a.a. anahtarlama ve kontrol tablolarının gaz doldurulmuş bölmeleri

TS EN 62271-1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 1: Ortak özellikler

TS EN 62271-108 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 108: Yüksek gerilimli alternatif akımı ayıran devre kesiciler - Beyan gerilimleri 72,5 kv ve üzerinde olan

TS EN 62271-1/A1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 1: Ortak özellikler