trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yapı Malzeme ve Elemanlarının Yangına Karşı Direnci Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 1365-3 Yangına dayanıklılık deneyleri-Yük taşıyıcı elemanlar-Bölüm 3: Kirişler

TS EN 1991-1-2 Yapılar üzerindeki etkiler - Bölüm 1-2: Genel etkiler - Yangına maruz kalan yapılar üzerindeki etkiler (eurocode 1)

TS ISO 4736 Yangın deneyleri - Küçük bacalar - yükseltilmiş sıcaklıklarda yapılan deney

TS ISO 5657 Yangına tepki deneyleri-Radyan ısı kaynağı kullanılarak yapı mamullerinde tutuşturulabilirliğin tayini

TSE ISO/TR 9122-5 Yangın ürünlerinin zehirlilik deneyi - bölüm 5: Yangın ürünlerinin zehirlilik etkilerinin tahmini

TS ISO 13785-1 Bina cephe ve ek kaplamaları için yangına tepki deneyleri - Bölüm 1: Orta ölçekli deney

TS ISO 13785-2 Bina cephe ve ek kaplamaları için yangına tepki deneyleri - Bölüm 2: Büyük ölçekli deney

TS ISO 13784-2 Sandviç panel yapı sistemleri - Yangına tepki deneyleri - bölüm 2: Büyük odalar için deney metodu

TS EN 1991-1-2 Avrupa kuralı 1 - Yapıların tasarım ve etki esasları - Bölüm 2-2: Yapı etkileri - Yapngına mâruz kalan yapılar üzerindeki etkiler

TS EN 81-58 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyler - Bölüm 58: Kat kapıları için yangına karşı dayanıklılık deneyi

TS EN 1366-7 Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri - Bölüm 7: Konveyör sistemleri ve mahfazaları

TS EN 14135 Kaplamalar - Yangından koruma yeterliliğinin tayini

TS EN 1992-1-2 Eurocode 2: Beton yapıların projelendirmesi - Bölüm 1-2: Genel kurallar - Yapısal yangın projelendirmesi

TS EN 1634-3/AC Yangına dayanıklılık deneyi-Kapı ve kepenkler-Bölüm 3: Duman kontrol kapıları ve kepenkleri

TS EN 14390 Yangın deneyi - Yüzey mamulleri için büyük ölçekli oda referans deneyi

TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 13501-3+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 3: Bina hizmet tesisatlarında kullanılan mamuller ve elemanlar üzerinde yapılan yangına dayanıklılık deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma: Yangına dayanıklı hava kanalları ve yangın damperleri

TS EN 1991-1-2/AC Yapılar üzerindeki etkiler - Bölüm 1-2: Genel etkiler - Yangına maruz kalan yapılar üzerindeki etkiler (eurocode 1)

TS EN 13501-1+A1 İnşaat ürünlerinin ve yapı elemanlarının yangınla ilgili sınıflandırılması-Bölüm 1: Yangına tepki deneyleri verilerinin kullanılması ile sınıflandırma

TS EN 1995-1-2/AC Ahşap yapıların tasarımı - Bölüm 1-2: Genel - Yapısal yangın tasarımı (Eurocode 5)

TSE ISO/TR 5924 Yangın deneyleri - Yangına tepki - yapı mamullerinin oluşturduğu duman (iki bölmeli kutu deneyi)

TS ISO 5658-4 Yangına tepki deneyleri - Alev yayılması - Bölüm 4: Düşey olarak yönlendirilmiş numuneden çıkan alevin düşey yayılması için orta ölçekli deney

TS EN 1366-4+A1 Servis tesisatı için yangına direnç deneyleri - Bölüm 4: Doğrusal bağlantı contaları

TS EN 1366-5 Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri - Bölüm 5: Servis kanalları ve boşlukları

TS EN ISO 1716 Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri - Yanma ısısının tayini (kalorifik değer)

TS EN 15725 Yapı ürünleri ve bina elemanlarının alev performansına dair genişletilmiş uygulama raporları

TS EN 1996-1-2/AC Eurocode 6: Kâgir yapıların tasarımı - Bölüm 1-2: Genel kurallar - Yapısal yangın tasarımı

TS EN 15080-12 Yangına dayanıklılık deneylerinin sonuçlarının genişletilmiş uygulaması-Bölüm 12:Yük taşımayan kagir duvarlar

TS EN ISO 11925-2 Yangın dayanımı deneyleri - Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik - Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney

TS EN 15269-10 Kapı, panjur ve açılabilir pencere düzenekleri (yapı donanım elemanları dahil) için yangına direnç ve/veya duman kontrolü deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Bölüm 10: Çelik rulo panjur düzeneklerinin yangına direnci

TS EN 15254-4+A1 Yangına direnç deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Taşıyıcı olmayan duvarlar - Bölüm 4: Sırlı yapılar

TS EN 15882-1 Hizmet tesislerinde yangına direnç deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Bölüm 1:Kanallar

TS EN 13501-3+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 3: Bina hizmet tesisatlarında kullanılan mamuller ve elemanlar üzerinde yapılan yangına dayanıklılık deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma: Yangına dayanıklı hava ka

TS EN 1363-1 Yangına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 1 - Genel kurallar

TS EN 1634-1 Kapı ve kepenk takımları, bina hırdavatının açılabilir pencereleri ve elemanları için yangına dayanıklılık ve duman kontrol deneyleri - Bölüm 1: Kapı ve kepenk takımları ve açılabilir pencereler için yangına dayanıklılık deneyi

TS EN 1634-2 Kapı, kepenk ve açılabilir pencere takımları ve bina hırdavatı elemanları için yangına direnç ve duman kontrolü deneyleri - Bölüm 2: Bina hırdavatı elemanları için yangına direncin nitelendirilmesi deneyi

TS EN ISO 5923 Yangından korunma ve yangın söndürme teçhizatı - Yangın söndürücü maddeler - Karbondioksit (ISO 5923: 2012)

TS EN 15889 Yangınla mücadele hortumları - Deney yöntemleri

TS EN 1846-2+A1 Yangınla mücadele ve kurtarma hizmet araçları - Bölüm 2: Genel kurallar - Güvenlik ve performans

TS EN 1846-2+A1 Yangınla mücadele ve kurtarma hizmet araçları - Bölüm 2: Genel kurallar - Güvenlik ve performans

TS EN 671-1 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 1: Yarı sert hortumlu hortum makaraları

TS EN 671-2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 2: Yassı hortumlu hortum sistemleri

TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 3: Yarı sert hortumlu hortum makaraları ve yassı hortumlu hortum sistemlerinin bakımı

TS EN 1846-1 Yangınla mücadele ve kurtarma hizmeti araçları - Bölüm 1: Tanımlama ve kısa gösterim

TS EN 1846-3 Yangınla mücadele ve kurtarma taşıtları - Bölüm 3: Kalıcı olarak monte edilmiş donanım - Güvenlik ve performans

TS EN 3-8Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilebilir en yüksek basıncı 30 bar veya daha düşük olan yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnci ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 1866-3:2013 Taşınabilir Yangın Söndürücüler - Bölüm 3: EN 1866-1’in Gereklerine Uyan CO2 Söndürücülerin Bağlama, Yapım ve Basınç Direnci için Gerekler

TS EN 1846-3:2013 Yangınla mücadele ve kurtarma taşıtları - Bölüm 3: Kalıcı olarak monte edilmiş teçhizat - Güvenlik ve performans

TS EN 14043 Yangın hizmet kullanımı için yüksek havai tertibatlar - Birleşik hareketli döner tablalı merdivenler - Güvenlik ve performans kuralları ve deney metotları

TS EN 14044 Yangın hizmetinde kullanılan yüksek havai tertibatlar - Ardışık hareket eden döner tablalı merdivenler - Güvenlik ve performans kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 16327 Yangınla mücadele - Pozitif basınçlı oranlama sistemleri (PBOS) ve sıkıştırılmış havalı köpük sistemleri (SHKS)

TSE ISO/TS 11602-2 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler- Bölüm 2 : Muayene ve bakım

TS EN 16327 Yangın söndürme - Pozitif basınçlı köpük oranlama sistemleri (PPFPS) ve sıkıştırılmış hava köpük sistemleri (cafs)

TS EN 14466+A1 Yangın söndürme pompaları – Taşınabilir pompalar - Güvenlik ve performans kuralları, deneyler

TS EN 694:2014 Yangın söndürme hortumları - Yarı sert hortumlar - Sabit sistemler için

TS EN 1947:2014 Yangın söndürme hortumları - Pompalar ve taşıtlar için yarı sert dağıtım hortumları ve hortum takımları

TS EN 14540:2014 Yangın söndürme hortumları - Sabit sistemler için sızma yapmayan yassı hortumlar

TS EN 1866-2:2014 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 2: EN 1866-1'in kurallarına uygun olan 30 bar veya daha az izin verilebilen azami basınca sahip yangın söndürücüler için yapı, basınç direnci ve mekanik deneyler için kurallar

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TSE ISO/TS 11602-2 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler- Bölüm 2 : Muayene ve bakım

TS EN 1147 Yangın hizmetinde kullanılan portatif merdivenler

TS EN 694Yangın söndürme hortumları - Sabit sistemler için yarı sert hortumlar

tst 201499376 Basınçsız Yangın Söndürücü

TS EN 14540 Yangın mücadele hortumları – Sabit sistemler için sızdırmaz yassı hortumlar

tst EN 50381 İç tahliyeli veya iç tahliyesiz, taşınabilir havalandırmalı odalar

TS EN 13731 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma yastığı sistemleri - Güvenlik ve performans özellikleri

TS EN 15767-1 Yangın söndürme pompaları tarafından sağlanan söndürme ajanlarının yönlendirilmesi için taşınabilir donanım – Taşınabilir monitörler – Bölüm 1: Taşınabilir monitör düzenekleri için genel kurallar

TS EN 15767-2 Yangın söndürme pompaları tarafından sağlanan söndürme ajanlarının yönlendirilmesi için taşınabilir donanım – Taşınabilir monitörler – Bölüm 2: Su nozulları

TS EN 15767-3 Yangınla mücadele pompaları tarafından sağlanan söndürme ajanlarının yönlendirilmesi için taşınabilir donanım – Taşınabilir monitörler – Bölüm 3: Köpük cihazları

TS EN 1947 Yangın söndürme hortumları - Pompalar ve taşıtlar için yarı sert dağıtım hortumları ve hortum takımları

tst EN 14043 Yangın hizmet kullanımı için yüksek havai tertibatlar - Birleşik hareketli döner tablalı merdivenler - Güvenlik ve performans kuralları ve deney metotları

TS ISO 15779 Yoğunlaştırılmış aerosol yangın söndürme sistemleri - Bileşenler ve sistem tasarımı için kurallar ve deney yöntemleri, kurulum ve bakım - Genel kurallar

TS EN 615/D1 Yangından korunma-Yangın söndürücü maddeler-Tozlar için özellikler (sınıf d tozlar hariç) -

TS EN 16712-1:2015 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım-Portatif köpük donanım - Bölüm 1: PN 16

TS EN 16712-2 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım-Portatif köpük donanım - Bölüm 2: İletim borusu

TS 16712-3:2015 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım-Portatif köpük donanım - Bölüm 3: Düşük ve orta genleşmeli taşınabilir PN 16 Köpük branşman borusu

TS EN 14710-1+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 1: Sınıflandırma, genel ve güvenlik kuralları

TS EN 14710-2+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 1866-2 Taşınabilir yangın söndürücüler - Bölüm 2: EN 1866-1 standardının gereklilikleriyle uyumlu, azami izin verilen basıncı 30 bar’a eşit veya 30 bar’dan daha az söndürücülerin yapımı, basınç dayanımı ve mekanik deneyleri için gereklilikler

TS EN 1866-3 Taşınabilir yangın söndürücüler - Bölüm 3: EN 1866-1 standardının gereklilikleriyle uyumlu, CO2 içerikli söndürücülerin montaj, yapım ve basınç dayanımı için gereklilikler

TS EN 13204 Yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanım için çift etkili hidrolik kurtarma araçları - Güvenlik ve performans kuralları

TS ISO 15779 Yoğunlaştırılmış aerosol yangın söndürme sistemleri - Bileşenler ve sistem tasarımı için kurallar ve deney yöntemleri, kurulum ve bakım - Genel kurallar

TS EN ISO 16852 Alev durdurucular-Performans özellikleri, deney metotları ve kullanım sınırları

TS 862-7 EN 3-7+A1Seyyar yangın söndürücüler - bölüm 7: Özellikler, performans gerekleri ve deney metotları

TS EN 1568-1 Yangın söndürücü maddeler - Köpük konsantreleri - bölüm 1: Suyla karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanan orta genleşmeli köpük konsantreleri için özellikler

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS ISO 15371:2009 Gemi ve deniz(marine) teknolojisi yemek pişirme araç-Gereçlerinin korunması için yangın söndürme sistemleri

TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 3: Yarı rijit hortumlar için makaraların ve yassı hortumlu hortum sistemlerinin bakımı

TS EN 1028-1+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - bölüm 1: Sınıflandırma-Genel ve güvenlik kuralları

TS EN 1147:2010 Portatif merdivenler-Yangında kullanılan

tst EN 1777 Yangınlarda kullanılan hidrolik platformlar-(hps)emniyet kuralları ve deney metotları  

TS EN 1777 Yangınla mücadele ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan hidrolik platformlar (hp’lar) - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 1866-1 Taşınabilir yangın söndürücüler - bölüm 1: Karakteristikler, performans ve deney metotları

TS EN 1869 Yangın battaniyeleri

TS EN 1869/T1 Yangın battaniyeleri tadil 1

TS EN 4649 Havacılık serisi - Sentetik gazları içeren elle taşınan yangın söndürücüler, uçaklarda kullanım için - Teknik özellikler ve kalifikasyon şartları

TS EN 15182-3+A1 Yangınla mücadele amacıyla kullanılan, elle tutulan su püskürtme tabancaları - Bölüm 3: Pn tipi düz delikli fıskiye ve/veya sabit püskürtme açılı su püskürtme tabancası

TSE ISO/TR 5987 Sulu yangın söndürme sistemleri-İç sulardaki taşımacılıkta kullanılan-Yangın hortumu kavramaları-Genel teknik özellikler

TS EN 15182-2+A1 Yangınla mücadele amacıyla kullanılan, elle tutulan su püskürtme tabancaları - Bölüm 2: Pn 16 tipi su püskürtme tabancalarının birleşimi

TS 8743 EN 27201-1 Yangından korunma- Yangın söndürücü maddeler- Halojenli hidrokarbonlar- Bölüm 1: Halon 1211 ve halon 1301- Özellikler

TS EN 12065 Sıvılaştırılmış dogalgaz (lng) tesis ve donanımları-Sıvılaştırılmış doğalgaz yangınlarında kullanılan yangın söndürme tozları ile orta ve yüksek genleşmeli köpük üretimi için tasarımlanan köpük konsantrelerinin uygunluk deneyi

TS EN 12094-13 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri-Bölüm 13: Tek yönlü vanalar ve geri dönüşsüz vanalar için özellikler ve deney metotları

TS EN 12094-7/A1 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri-Bölüm 7: Co2 sistemlerindeki püskürtücüler için özellikler ve deney metotları

TS EN 14044/tst AC Yangın hizmet kullanımı için yüksek havai tertibatlar - Dizi şeklinde hareketli döner tablalı merdivenler - Güvenlik ve performans kuralları ve deney metotları

TS EN 14339 Yer altı yangın hidrantları

TS EN 14384 Yer üstü yangın hidrantları

TS EN 14466+A1 Yangın söndürme pompaları - Taşınabilir pompalar - Güvenlik ve performans kuralları, deneyler

TS ISO 14520-3 Gazlı yangın söndürme sistemleri - Fiziksel özellikler ve sistem tasarımı - Bölüm 3: Fc-2-1-8 yangın söndürme maddes

TS ISO 14520-7 Gazlı yangın söndürme sistemleri - Fiziksel özellikler ve sistem tasarımı - Bölüm 7: Hcfc 124 yangın söndürme maddesi

TS EN 14710-2+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 15767-2 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım - Portatif monitörler - Bölüm 2: Su püskürtücüler

TS EN 15767-1 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım - Portatif monitörler - Bölüm 1: Portatif monitör düzenekleri için genel kurallar

TS EN 27201-2 Yangın söndürücü maddeler-Halojenli hidrokarbonlar bölüm 2:Halon 1211 ve 1301'in güvenli bir şekilde işleme tabi tutulması ve nakil işlemleri için uygulama kuralları