trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yangına Karşı Koruma Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 2310 Havacılık serisi- Metalik olmayan malzemelerin aleve karşı dayanım derecesinin tayini için deney metotları

TS EN 54-2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibatı

TS EN 54-2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibatı

TS EN 1365-3 Yangına dayanıklılık deneyleri-Yük taşıyıcı elemanlar-Bölüm 3: Kirişler

TS EN ISO 10093 Plastikler - Yangın deneyleri - Standard tutuşturma kaynakları

TS EN ISO 7822 Tekstil - Cam takviyeli plâstikler - Boşluk muhtevası, kızdırma kaybı, mekanik dağılmanın tayini ve istatistik sayma metotları

TS EN 12259-1+A1 Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme elemanları- Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 12259-2 Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme elemanları- Bölüm 2: Islak tip alarm vana tertibatları

TS EN 12259-3 Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar- Bölüm 3: Kuru tip alarm vana tertibatları

TS EN 1991-1-2 Yapılar üzerindeki etkiler - Bölüm 1-2: Genel etkiler - Yangına maruz kalan yapılar üzerindeki etkiler (eurocode 1)

TS EN ISO 10093 Plastikler - Yangın deneyleri - Standard tutuşturma kaynakları

TS ISO 4736 Yangın deneyleri - Küçük bacalar - yükseltilmiş sıcaklıklarda yapılan deney

TS ISO 5657 Yangına tepki deneyleri-Radyan ısı kaynağı kullanılarak yapı mamullerinde tutuşturulabilirliğin tayini

TS ISO 10840 Plâstikler - Standard yangın deneyleri için uygulama kılavuzu

TSE ISO/TR 13387-3 Yangın güvenliği mühendisliği - Bölüm 3: Matematiksel yangın modellerinin değerlendirilmesi ve doğrulanması

TSE ISO/TR 13387-4 Yangın güvenliği mühendisliği - Bölüm 4: Yangının başlaması ve yayılması ile yangın atıklarının oluşması

TSE ISO/TR 13387-5 Yangın güvenliği mühendisliği - Bölüm 5: Yangın atıklarının hareketi

TSE ISO/TR 13387-6 Yangın güvenliği mühendisliği - Bölüm 6: Yapısal tepki ve yangının kaynaklandığı kapalı hacimden etrafa yayılması

TSE ISO/TR 13387-7 Yangın güvenliği mühendisliği - Bölüm 7: algılama, harekete geçme ve müdahale

TSE ISO/TR 13387-8 Yangın güvenliği mühendisliği - Bölüm 8: Can güvenliği - binayı kullanan kişilerin davranışları, konumları ve durumları

TSE ISO/TR 9122-5 Yangın ürünlerinin zehirlilik deneyi - bölüm 5: Yangın ürünlerinin zehirlilik etkilerinin tahmini

TSE ISO/TR 9122-5 Yangın ürünlerinin zehirlilik deneyi - bölüm 5: Yangın ürünlerinin zehirlilik etkilerinin tahmini

TS ISO 14520-2 Gazlı yangın söndürme sistemleri - Fiziksel özellikler ve sistem tasarımı - Bölüm 2: Cf3ı yangın söndürme maddesi

TS ISO 14520-4 Gazlı yangın söndürme sistemleri - fiziksel özellikler ve sistem tasarımı - Bölüm 4: Fc-3-1-10 yangın söndürme maddesi

TS ISO 14520-11 Gazlı yangın söndürme sistemleri - Fiziksel özellikler ve sistem tasarımı bölüm 11: Hfc 236fa yangın söndürme maddesi

TS EN 13274-4 Solunumlu ilgili koruyucu cihazlar- Deney metotları- Bölüm 4: Alev deneyleri

TS EN 12094-7 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri-Bölüm 7: CO2 sistemlerindeki püskürtücüler için özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 15540 Gemiler ve denizcilik teknolojisi- Hortum donatılarının yangına dayanımı- Deney metotları

TS EN ISO 15541 Gemiler ve denizcilik teknolojisi- Hortum donatılarının yangına dayanımı- Deney tezgahi özellikleri

TS EN 54-11 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 11: Elle çalıştırılan alârm cihazları

TS EN 61249-2-18 Baskılı levhalar ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler-Bölüm 2-4: Taban malzemesi güçlendirilmiş-Kaplanmış ve kaplanmamış-Yanabilirliği belirlenmiş bakır kaplı polyester dokusuz fibercamla güçlendirilmiş katmanlı levha (düşey yanma deneyi) (ıec 61249-2-18:2001)

TS EN 61249-2-4 Baskılı levhalar ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler-Bölüm 2-4: Taban malzemesi güçlendirilmiş-Kaplanmış ve kaplanmamış-Yanabilirliği belirlenmiş bakır kaplı polyester dokulu/dokusuz fibercam katmanlı levha (düşey yanma deneyi) (ıec 61249-2-4:2001)

TS ISO 13785-1 Bina cephe ve ek kaplamaları için yangına tepki deneyleri - Bölüm 1: Orta ölçekli deney

TS ISO 13785-2 Bina cephe ve ek kaplamaları için yangına tepki deneyleri - Bölüm 2: Büyük ölçekli deney

TSE ISO/TR 14696 Yangına tepki deneyleri - Malzemeler, mamuller ve birleşik malzemelerin yangın parametrelerinin orta ölçekli ısı salım kalorimetresi (ıcal) ile tayini

TS EN ISO 14557 Yangın söndürme hortumları - Lâstik ve plâstik emme hortumları ve hortum takımları

TS ISO 13784-2 Sandviç panel yapı sistemleri - Yangına tepki deneyleri - bölüm 2: Büyük odalar için deney metodu

TSE ISO/TR 7248 Yangın verileri-Toplanması ve rapor edilmesi sistemi

TS EN 1624 Tekstil ve tekstil mamulleri - Endüstriyel ve teknik tekstillerin yanma davranışı - Düşey yerleştirilmiş deney parçalarında alev yayılmasının tayini

TS ISO 13774 Lastik ve plastik hortumlar-İçten yanmalı motor yakıtları için-Alevlenebilirlik deneyi

TS EN 54-7 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler

TS EN 12259-5 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için bileşenler - Bölüm 5: Su akış dedektörleri

TS EN 54-4/A1 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı

TS EN 1991-1-2 Avrupa kuralı 1 - Yapıların tasarım ve etki esasları - Bölüm 2-2: Yapı etkileri - Yapngına mâruz kalan yapılar üzerindeki etkiler

TS EN 12094-1 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 16: Düşük basınçlı co2’li sistemlerin kokulandırma cihazları için özellikler ve deney metotları

TS EN 12094-2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 2 : Elektrikle çalışmayan otomatik kontrol ve gecikme cihazları için özellikler ve deney metotları

TS EN 12094-3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 3 : Elle çekilen ve durdurma cihazları için özellikler ve deney metotları

TS EN 12094-9 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 9 : Özel yangın detektörleri için özellikler ve deney metotları

TS EN 12094-10 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 10 : Basınç göstergeleri ve basınç ayar mekanizmaları için özellikler ve deney metotları

TS EN 12094-11 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 11 : Mekanik tartım cihazları için bileşenler - Bölüm 11 : Mekanik tartım cihazları için özellikler ve deney metotları

TS EN 12094-12 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 12 : Pnömatik alarm cihazları için özellikler ve deney metotları

TS EN 12259-5 Sabit yangın söndürme sistemleri-Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için-Bölüm 5:Su akış dedektörleri

TS EN ISO 14557 Yangın hortumları - Lastik ve plastik ve emme hortumları ve hortum takımları

TS EN 50362 Acil durum devrelerinde kullanılan korumasız büyük enerji ve kumanda kabloların yangına direnç deney metodu

TS EN 60749-31 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 31: Plastik kapsüllü devrelerin tutuşabilirliği

TS EN 60749-32 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 31: Plastik kapsüllü devrelerin tutuşabilirliği

TS EN 81-58 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyler - Bölüm 58: Kat kapıları için yangına karşı dayanıklılık deneyi

TS EN 12094-1 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 1: Elektrikli otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için şartlar ve deney metotları

TS EN 12094-3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 3: El ile tetikleme ve durdurma cihazları için şartlar ve deney metotları

TS EN 12259-1+A1/A2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 1366-7 Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri - Bölüm 7: Konveyör sistemleri ve mahfazaları

TS EN 12094-4 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 4: Tank vana bağlantıları ve tahrik sistemleri için kurallar ve deney metotları

TS EN 14135 Kaplamalar - Yangından koruma yeterliliğinin tayini

TS EN 14470-1 Yangın güvenliği muhafaza kabinleri-Bölüm 1:Parlayabilen sıvılar için güvenli muhafaza kabinleri

TS EN ISO 6941 Tekstil kumaşlar - Yanma özellikleri - Düşey konumdaki numunelerin alev yayılma özelliklerinin ölçülmesi

TS EN 14470-1 Yangın güvenliği - Muhafaza dolapları - Bölüm 1: Alevlenebilir sıvılar için güvenli muhafaza dolapları

TS EN 12094-4 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 4: Tank vana bağlantıları ve tahrik sistemleri için kurallar ve deney metotları

TS IEC 60331-21 Kablolar - Yangın şartları altındaki elektrik kabloları için deneyler - Devre bütünlüğü - Bölüm 21: İşlemler ve özellikler - Beyan gerilimi 0,6/1,0 kv’a kadar (dahil) olan kablolar

TS EN 1992-1-2 Eurocode 2: Beton yapıların projelendirmesi - Bölüm 1-2: Genel kurallar - Yapısal yangın projelendirmesi

TS EN 60332-1-1 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 1-1: Yalıtkan tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - Aparat

TS EN 60332-1-2 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 1-2: Yalıtkan tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - 1 kw'lık ön karışımlı alev için prosedür

TS EN 60332-1-3 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 1-3: Yalıtkan tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılımı deneyi - Alev sıçraması/parçalarının belirlenmesi için prosedür

TS EN 60332-2-1 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 2-1: Yalıtkan küçük tek bakır tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - Aparat

TS EN 60332-2-2 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 2-2: Yalıtkan küçük tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - Yayılıma alevi için prosedür

TS EN 60695-11-5 "yangın tehlike deneyleri - Deney alevleri - İğne alevi deney metodu - Araç gereç, doğrulama amaçlı deney düzeneği ve kılavuz"

TS EN 54-4/A1 Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları -

TS EN 60695-6-1 Yangın tehlike deneyi-Bölüm 6-1: Duman opaklığı, genel kılavuz

TS EN 14604 Duman alarm sistemleri

TS EN 12101-6 "duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik özellikler - Kitler"

TS EN 12101-1 Duman ve ısı kontrol sistemleri - bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN 12101-10 Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları

TS EN ISO 6941 Tekstil kumaşlar- Yanma özellikleri- Düşey konumdaki numunelerin alev yayılma özelliklerinin ölçülmesi

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazları

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 2/A1 Yangınların sınıfları

TS EN 54-10/A1 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 10: Alev dedektörleri - Nokta dedektörler

TS EN 54-11/A1 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 11: Elle çalıştırılan alârm cihazları

TS EN 12259-1+A1/A3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 12101-1/A1 Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN 12259-1+A1/A3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 54-17 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 54-18 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 1103 Tekstil- Yanma özelliği hazır giyim kumaşları- Hazır giyim kumaşlarının yanma özelliğinin tayini için ayrıntılı işlem

TS EN 1634-3/AC Yangına dayanıklılık deneyi-Kapı ve kepenkler-Bölüm 3: Duman kontrol kapıları ve kepenkleri

TS EN 12094-5 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 5: Yüksek ve düşük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-6 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dışı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-8 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gaz sistemlerin parçaları-Bölüm 8: Bağlantı elemanlarının özellikleri ve deney metodları

TS EN 54-4/A2 Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları

TS EN 54-7/A2 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler

TS EN 12101-6/AC Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik özellikler - Kitler

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazı

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 14390 Yangın deneyi - Yüzey mamulleri için büyük ölçekli oda referans deneyi

TS EN 3-8Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9 Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-18/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç beslemesi

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları

TS EN 1866-1 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 1:Karakteristikleri, performansı ve deney metotları

TS EN ISO 14557/A1 Yangın söndürme hortumları - Lastik ve plastik emme hortumları ve hortum takımları

TS EN ISO 3582/tst A1 Esnek gözenekli polimerik malzemeler-Küçük bir aleve maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yatay yanma özelliklerinin laboratuvarda değerlendirilmesi

TS EN 3-8/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-17/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 13731 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma sistemleri (lifting bag) - Güvenlik ve performan özellikleri

TS EN 1028-2+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 12101-1/A1 Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN 12259-1+A1/A3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 54-17 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 54-18 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 1634-3/AC Yangına dayanıklılık deneyi-Kapı ve kepenkler-Bölüm 3: Duman kontrol kapıları ve kepenkleri

TS EN 12094-5 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 5: Yüksek ve düşük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-6 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dışı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-8 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gaz sistemlerin parçaları-Bölüm 8: Bağlantı elemanlarının özellikleri ve deney metodları

TS EN 54-4/A2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri bölüm 4: Güç besleme teçhizatı

TS EN 54-4/A2 Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları

TS EN 54-7/A2 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler

TS EN 12101-6/AC Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik özellikler - Kitler

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazı

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 14390 Yangın deneyi - Yüzey mamulleri için büyük ölçekli oda referans deneyi

TS EN 3-8 Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9 Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-18/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç beslemesi

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları

TS EN 1866-1 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 1:Karakteristikleri, performansı ve deney metotları

TS EN ISO 14557/A1 Yangın söndürme hortumları - Lastik ve plastik emme hortumları ve hortum takımları

TS EN ISO 3582/tst A1 Esnek gözenekli polimerik malzemeler-Küçük bir aleve maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yatay yanma özelliklerinin laboratuvarda değerlendirilmesi

TS EN 3-8/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-17/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 13731 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma sistemleri (lifting bag) - Güvenlik ve performan özellikleri

TS EN 1028-2+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 12101-1/A1 Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN 12259-1+A1/A3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 54-17 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 54-18 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 1103 Tekstil- Yanma özelliği hazır giyim kumaşları- Hazır giyim kumaşlarının yanma özelliğinin tayini için ayrıntılı işlem

TS EN 1634-3/AC Yangına dayanıklılık deneyi-Kapı ve kepenkler-Bölüm 3: Duman kontrol kapıları ve kepenkleri

TS EN 12094-5 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 5: Yüksek ve düşük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-6 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dışı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-8 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gaz sistemlerin parçaları-Bölüm 8: Bağlantı elemanlarının özellikleri ve deney metodları

TS EN 54-4/A2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri bölüm 4: Güç besleme teçhizatı

TS EN 54-4/A2 Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları

TS EN 54-7/A2 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler

TS EN 12101-6/AC Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik özellikler - Kitler

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazı  

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 14390 Yangın deneyi - Yüzey mamulleri için büyük ölçekli oda referans deneyi

TS EN 3-8 Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-18/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç beslemesi

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları

TS EN 1866-1 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 1:Karakteristikleri, performansı ve deney metotları

TS EN ISO 14557/A1 Yangın söndürme hortumları - Lastik ve plastik emme hortumları ve hortum takımları

TS EN ISO 3582/tst A1 Esnek gözenekli polimerik malzemeler-Küçük bir aleve maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yatay yanma özelliklerinin laboratuvarda değerlendirilmesi

TS EN 3-8/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-17/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 13731 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma sistemleri (lifting bag) - Güvenlik ve performan özellikleri

TS EN 1028-2+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 12101-1/A1 Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN 12259-1+A1/A3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 54-17 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 54-18 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 1634-3/AC Yangına dayanıklılık deneyi-Kapı ve kepenkler-Bölüm 3: Duman kontrol kapıları ve kepenkleri

TS EN 12094-5 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 5: Yüksek ve düşük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-6 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dışı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-8 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gaz sistemlerin parçaları-Bölüm 8: Bağlantı elemanlarının özellikleri ve deney metodları

TS EN 54-4/A2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri bölüm 4: Güç besleme teçhizatı

TS IEC 60331-21 Elektrik kabloları - Yangın şartları altındaki deneyler - Devrenin bütünlüğü - Bölüm 21: İşlem ve özellikler - Beyan gerilimi 0,6/1,0 kv’a kadar olan (dahil) kabloları

TS EN 54-4/A2 Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları

TS EN 54-7/A2 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler

TS EN 12101-6/AC Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik özellikler - Kitler

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazı

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında 

TS EN 14390 Yangın deneyi - Yüzey mamulleri için büyük ölçekli oda referans deneyi

TS EN 3-8Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-18/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç beslemesi

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 12101-10/ACDuman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları

TS EN 1866-1 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 1:Karakteristikleri, performansı ve deney metotları

TS EN ISO 14557/A1 Yangın söndürme hortumları - Lastik ve plastik emme hortumları ve hortum takımları

TS EN ISO 3582/tst A1 Esnek gözenekli polimerik malzemeler-Küçük bir aleve maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yatay yanma özelliklerinin laboratuvarda değerlendirilmesi

TS EN 3-8/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-17/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 13731 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma sistemleri (lifting bag) - Güvenlik ve performan özellikleri

TS EN 1028-2+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 12101-1/A1 Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN 12259-1+A1/A3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 54-17 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 54-18 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 1103 Tekstil- Yanma özelliği hazır giyim kumaşları- Hazır giyim kumaşlarının yanma özelliğinin tayini için ayrıntılı işlem

TS EN 1634-3/AC Yangına dayanıklılık deneyi-Kapı ve kepenkler-Bölüm 3: Duman kontrol kapıları ve kepenkleri

TS EN 12094-5 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 5: Yüksek ve düşük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-6 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dışı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-8 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gaz sistemlerin parçaları-Bölüm 8: Bağlantı elemanlarının özellikleri ve deney metodları

TS EN 54-4/A2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri bölüm 4: Güç besleme teçhizatı

TS IEC 60331-21 Elektrik kabloları - Yangın şartları altındaki deneyler - Devrenin bütünlüğü - Bölüm 21: İşlem ve özellikler - Beyan gerilimi 0,6/1,0 kv’a kadar olan (dahil) kabloları

TS EN 54-4/A2 Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları

TS EN 54-7/A2 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler

TS EN 12101-6/AC Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik özellikler - Kitler

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazı

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 14390 Yangın deneyi - Yüzey mamulleri için büyük ölçekli oda referans deneyi

TS EN 3-8 Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9 Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-18/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç beslemesi

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları

TS EN 1866-1 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 1:Karakteristikleri, performansı ve deney metotları

TS EN ISO 14557/A1 Yangın söndürme hortumları - Lastik ve plastik emme hortumları ve hortum takımları

TS EN ISO 3582/tst A1 Esnek gözenekli polimerik malzemeler-Küçük bir aleve maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yatay yanma özelliklerinin laboratuvarda değerlendirilmesi

TS EN 3-8/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-17/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 13731 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma sistemleri (lifting bag) - Güvenlik ve performan özellikleri

TS EN 1028-2+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 12101-1/A1 Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN 12259-1+A1/A3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 54-17 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 54-18 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 1634-3/AC Yangına dayanıklılık deneyi-Kapı ve kepenkler-Bölüm 3: Duman kontrol kapıları ve kepenkleri

TS EN 12094-5 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 5: Yüksek ve düşük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-6 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dışı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-8 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gaz sistemlerin parçaları-Bölüm 8: Bağlantı elemanlarının özellikleri ve deney metodları

TS EN 54-4/A2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri bölüm 4: Güç besleme teçhizatı

TS IEC 60331-21 Elektrik kabloları - Yangın şartları altındaki deneyler - Devrenin bütünlüğü - Bölüm 21: İşlem ve özellikler - Beyan gerilimi 0,6/1,0 kv’a kadar olan (dahil) kabloları

TS EN 54-4/A2 Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları

TS EN 54-7/A2 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler

TS EN 12101-6/AC Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik özellikler - Kitler

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazı

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 14390 Yangın deneyi - Yüzey mamulleri için büyük ölçekli oda referans deneyi

TS EN 3-8Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-18/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç beslemesi

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları

TS EN 1866-1 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 1:Karakteristikleri, performansı ve deney metotları

TS EN ISO 14557/A1Yangın söndürme hortumları - Lastik ve plastik emme hortumları ve hortum takımları

TS EN ISO 3582/tst A1 Esnek gözenekli polimerik malzemeler-Küçük bir aleve maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yatay yanma özelliklerinin laboratuvarda değerlendirilmesi

TS EN 3-8/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-17/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 13731 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma sistemleri (lifting bag) - Güvenlik ve performan özellikleri

TS EN 1028-2+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 12101-1/A1 Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN 12259-1+A1/A3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 54-17 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 54-18 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 1634-3/AC Yangına dayanıklılık deneyi-Kapı ve kepenkler-Bölüm 3: Duman kontrol kapıları ve kepenkleri

TS EN 12094-5 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 5: Yüksek ve düşük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-6 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dışı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-8 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gaz sistemlerin parçaları-Bölüm 8: Bağlantı elemanlarının özellikleri ve deney metodları

TS EN 54-4/A2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri bölüm 4: Güç besleme teçhizatı

TS IEC 60331-21 Elektrik kabloları - Yangın şartları altındaki deneyler - Devrenin bütünlüğü - Bölüm 21: İşlem ve özellikler - Beyan gerilimi 0,6/1,0 kv’a kadar olan (dahil) kabloları

TS EN 54-4/A2 Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları

TS EN 54-7/A2 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler

TS EN 12101-6/AC Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik özellikler - Kitler

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazı

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 14390 Yangın deneyi - Yüzey mamulleri için büyük ölçekli oda referans deneyi

TS EN 3-8 Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-18/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç beslemesi

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları

TS EN 1866-1 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 1:Karakteristikleri, performansı ve deney metotları

TS EN ISO 14557/A1 Yangın söndürme hortumları - Lastik ve plastik emme hortumları ve hortum takımları

TS EN ISO 3582/tst A1 Esnek gözenekli polimerik malzemeler-Küçük bir aleve maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yatay yanma özelliklerinin laboratuvarda değerlendirilmesi

TS EN 3-8/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-17/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 13731 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma sistemleri (lifting bag) - Güvenlik ve performan özellikleri

TS EN 1028-2+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 12101-1/A1 Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN 12259-1+A1/A3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 54-17 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 54-18 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 1634-3/AC Yangına dayanıklılık deneyi-Kapı ve kepenkler-Bölüm 3: Duman kontrol kapıları ve kepenkleri

TS EN 12094-5 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 5: Yüksek ve düşük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-6 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dışı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-8 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gaz sistemlerin parçaları-Bölüm 8: Bağlantı elemanlarının özellikleri ve deney metodları

TS EN 54-4/A2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri bölüm 4: Güç besleme teçhizatı

TS IEC 60331-21 Elektrik kabloları - Yangın şartları altındaki deneyler - Devrenin bütünlüğü - Bölüm 21: İşlem ve özellikler - Beyan gerilimi 0,6/1,0 kv’a kadar olan (dahil) kabloları

TS EN 54-4/A2 Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları

TS EN 54-7/A2 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler

TS EN 12101-6/AC Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik özellikler - Kitler

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazı

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 14390 Yangın deneyi - Yüzey mamulleri için büyük ölçekli oda referans deneyi

TS EN 3-8Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-18/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç beslemesi

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları

TS EN 1866-1 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 1:Karakteristikleri, performansı ve deney metotları

TS EN ISO 14557/A1Yangın söndürme hortumları - Lastik ve plastik emme hortumları ve hortum takımları

TS EN ISO 3582/tst A1 Esnek gözenekli polimerik malzemeler-Küçük bir aleve maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yatay yanma özelliklerinin laboratuvarda değerlendirilmesi

TS EN 3-8/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-17/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 1373 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma sistemleri (lifting bag) - Güvenlik ve performan özellikleri

TS EN 1028-2+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 12101-1/A1 Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN 12259-1+A1/A3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 12101-1/A1 Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN 12259-1+A1/A3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 54-17 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 54-18 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 1103 Tekstil- Yanma özelliği hazır giyim kumaşları- Hazır giyim kumaşlarının yanma özelliğinin tayini için ayrıntılı işlem

TS EN 1634-3/AC Yangına dayanıklılık deneyi-Kapı ve kepenkler-Bölüm 3: Duman kontrol kapıları ve kepenkleri

TS EN 12094-5 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 5: Yüksek ve düşük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-6 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dışı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-8 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gaz sistemlerin parçaları-Bölüm 8: Bağlantı elemanlarının özellikleri ve deney metodları

TS EN 54-4/A2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri bölüm 4: Güç besleme teçhizatı

TS IEC 60331-21 Elektrik kabloları - Yangın şartları altındaki deneyler - Devrenin bütünlüğü - Bölüm 21: İşlem ve özellikler - Beyan gerilimi 0,6/1,0 kv’a kadar olan (dahil) kabloları

TS EN 54-4/A2 Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları

TS EN 54-7/A2 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler

TS EN 12101-6/AC Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik özellikler - Kitler

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazı

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 14390 Yangın deneyi - Yüzey mamulleri için büyük ölçekli oda referans deneyi

TS EN 3-8Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-18/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç beslemesi

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları

TS EN 1866-1 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 1:Karakteristikleri, performansı ve deney metotları

TS EN ISO 14557/A1 Yangın söndürme hortumları - Lastik ve plastik emme hortumları ve hortum takımları

TS EN ISO 3582/tst A1 Esnek gözenekli polimerik malzemeler-Küçük bir aleve maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yatay yanma özelliklerinin laboratuvarda değerlendirilmesi

TS EN 3-8/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-17/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 13731 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma sistemleri (lifting bag) - Güvenlik ve performan özellikleri

TS EN 1028-2+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 12101-1/A1 Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN 12259-1+A1/A3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler

TS EN 54-17 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 54-18 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 1103 Tekstil- Yanma özelliği hazır giyim kumaşları- Hazır giyim kumaşlarının yanma özelliğinin tayini için ayrıntılı işlem

TS EN 1634-3/AC Yangına dayanıklılık deneyi-Kapı ve kepenkler-Bölüm 3: Duman kontrol kapıları ve kepenkleri

TS EN 12094-5 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 5: Yüksek ve düşük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-6 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dışı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları

TS EN 12094-8 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gaz sistemlerin parçaları-Bölüm 8: Bağlantı elemanlarının özellikleri ve deney metodları

TS EN 54-4/A2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri bölüm 4: Güç besleme teçhizatı

TS IEC 60331-21 Elektrik kabloları - Yangın şartları altındaki deneyler - Devrenin bütünlüğü - Bölüm 21: İşlem ve özellikler - Beyan gerilimi 0,6/1,0 kv’a kadar olan (dahil) kabloları

TS EN 54-4/A2 Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları

TS EN 54-7/A2 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler

TS EN 12101-6/AC Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik özellikler - Kitler

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazı

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 14390 Yangın deneyi - Yüzey mamulleri için büyük ölçekli oda referans deneyi

TS EN 3-8Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-18/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

TS EN 12101-10/ACDuman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç beslemesi

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 12101-10/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları

TS EN 1866-1 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 1:Karakteristikleri, performansı ve deney metotları

TS EN ISO 14557/A1 Yangın söndürme hortumları - Lastik ve plastik emme hortumları ve hortum takımları

TS EN ISO 3582/tst A1 Esnek gözenekli polimerik malzemeler-Küçük bir aleve maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yatay yanma özelliklerinin laboratuvarda değerlendirilmesi

TS EN 3-8/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 54-17/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 13731 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma sistemleri (lifting bag) - Güvenlik ve performan özellikleri

TS EN 1028-2+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 12881-1 Konveyör bantları - Yangın simülasyonuyla alev alma deneyi bölüm 1: Propan yanma deneyi

TS EN 14466+A1 Yangın söndürme pompaları – Taşınabilir pompalar - Güvenlik ve performans kuralları, deneyler

TS EN 60695-1-40 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 1-40: Elektroteknik ürünlerin yangın tehlikesini değerlendirmek için kılavuz – Yalıtkan sıvılar

TS EN 60695-9-2 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 9-2: Alevin yüzeyde yayılması – Deney yöntemlerinin özeti ve ilişkisi (IEC 60695-9-2:2014)

TS EN 60695-2-12/A1Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-12: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metotları - Malzemeler için kızaran tel ile alevlenebilirlik deneyi metodu

TS EN 60695-2-13:2010/A1 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-13: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metotları - Malzemeler için kızaran tel ile tutuşabilirlik deneyi metodu

TS EN 60695-10-2 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 10-2: Bilya basınç deneyi yöntemi (IEC 60695-10-2:2014)

TS EN 60695-2-11 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-11: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri-Nihai ürünler için kızaran tel ile alevlenebilirlik deneyi yöntemi (GWEPT) (IEC 60695-2-11: 2014)

TS EN ISO 8030 Lâstik ve plâstik hortumlar- Alevlenebilirliğin tayini için deney metodu

TS EN 54-3:2014 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 3 : Yangın alârm cihazları - Ses cihazları

TS EN 694:2014 Yangın söndürme hortumları - Yarı sert hortumlar - Sabit sistemler için

TS EN 1947:2014 Yangın söndürme hortumları - Pompalar ve taşıtlar için yarı sert dağıtım hortumları ve hortum takımları

TS EN 14540:2014 Yangın söndürme hortumları - Sabit sistemler için sızma yapmayan yassı hortumlar

TS EN 1866-2:2014 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 2: EN 1866-1'in kurallarına uygun olan 30 bar veya daha az izin verilebilen azami basınca sahip yangın söndürücüler için yapı, basınç direnci ve mekanik deneyler için kurallar

TS EN 1021-1 Mobilya - Döşeme ile kaplanmış mobilyanın yanabilirliğinin değerlendirilmesi - Bölüm 1: Yanma kaynağı içten içe yanan sigara

TS EN 1021-2 Mobilya - Döşeme ile kaplanmış mobilyanın yanabilirliğinin değerlendirilmesi - Bölüm 2: Yanma kaynağı kibrit alevi eşdeğeri

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TS EN 1366-1 Servis tesisatları için yangına dayanıklılık deneyleri Bölüm 1:Havalandırma kanalları

TS EN 1366-12 Servis tesisatları için yangına dayanıklılık deneyleri -Bölüm 12: Havalandırma kanal sistemi için mekanik olmayan yangın bariyeri.

TS EN 60695-11-10:2013/AC Yangın tehlikesi deneyi- Bölüm 11-10: Deney alevleri - 50 w’lık yatay ve düşey alev deney metotları

TSE ISO/TS 11602-2 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler- Bölüm 2 : Muayene ve bakım

TS EN 16034 Yaya geçişine uygun kapı takımları, endüstriyel, ticari, garaj kapıları ve açılabilen pencereler – Ürün standard, performans ve özellikleri – Yangın direnci ve/veya duman kontrol özellikleri

TS EN 16602-70-21:2014 Uzay ürün güvencesi -Uzay malzemelerinin tutuşabilirlik testi ile incelenmesi

TS EN 13381-1 Yapı Elemanlarının yangına dayanımına katkısının tayini için deney yöntemleri-Bölüm 1: Yatay koruyucu mebranlar

TS EN 13381-2 Yapı elemanlarının yangına dayanımına katkısının tayini için deney yöntemleri-Bölüm 2: Düşey membranlar

TS EN 13381-2 Yapı elemanlarının yangına dayanımına katkısının tayini için deney yöntemleri-Bölüm 2: Düşey membranlar

TS EN 1147 Yangın hizmetinde kullanılan portatif merdivenler

TS EN 694Yangın söndürme hortumları - Sabit sistemler için yarı sert hortumlar

TS EN 14973 Yer altı tesislerinde kullanım için konveyör bantlar - Elektrik ve alevlenebilirlik güvenlik özellikleri

tst 201499376 Basınçsız Yangın Söndürücü

TS EN 71-2+A1 Oyuncak güvenliği - Bölüm 2: Alevlenebilirlik

TS EN 1994-1-2/tstA1Eurocode 4:Kompozit çelik ve beton yapıların tasarımı- Bölüm 1-2: Genel kurallar - Yapı yangın projelendirilmesi

TS EN 45545-1 Demiryolu uygulamaları – Demiryolu taşıtlarında yangından koruma – Bölüm 1: Genel

TS EN 45545-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarda Yangından korunma - Bölüm 2: malzeme ve bileşenlerinin yangın davranışları için gereksinimler  

TS EN 45545-3 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarda Yangın koruma - Bölüm 3: Yangın bariyerleri için yangın dayanımı gereksinimleri

tst EN 45545-4 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarda Yangından korunma - Bölüm 4: vagonlarının tasarımı için yangın güvenlik gereksinimlerini

TS EN 45545-5 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarda Yangından korunma - Bölüm 5: troleybüs da dahil olmak üzere elektrikli cihazlar için yangın güvenliği gereksinimleri, rehberli otobüs ve manyetik kaldırma araç takip  

TS EN 45545-6 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarda Yangından korunma - Bölüm 6: Yangın kontrol ve yönetim sistemleri

TS EN 45545-7 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarda Yangından korunma - Bölüm 7: yanıcı sıvı ve yanıcı gaz tesisatları için yangın güvenlik gereksinimlerini

TS EN 13381-2 Yapı elemanlarının yangın dayanımına katkısının tayini için deney yöntemleri - Bölüm 2: Düşey koruyucu membranlar

TS EN 13381-2 Yapı elemanlarının yangın dayanımına katkısının tayini için deney yöntemleri - Bölüm 2: Düşey koruyucu membranlar

TS EN 13381-1 Yapı elemanlarının yangına dayanımına katkısının tayini için deney yöntemleri - Bölüm 1: Yatay koruyucu mebranlar

tst EN 13381-4 Yapı elemanlarınınyangına dayınımına katkısının tayini için deney yöntemi - Bölüm 4:Çelik elemanlara uygulanmış pasif koruma

TS EN 50355 Demiryolu uygulamaları - Özel yangın performansına sahip demiryolu araç kabloları - Kullanım kılavuzu

TS EN ISO 11925-2 Yangın deneylerine reaksiyon - Aleve doğrudan maruz kalan ürünlerin tutuşabilirliği - Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney (ISO 11925-2:2010)

TS EN ISO 11925-2/AC Yangın deneylerine reaksiyon - Aleve doğrudan maruz kalan ürünlerin tutuşabilirliği - Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney – Teknik düzeltme 1 (ISO 11925-2:2010/AC 1:2011)

TS EN 1364-3 Taşıyıcı olmayan elemanlar için yangına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 3: Giydirme cephe – Tam kurulum (tüm donanım)

TS EN 1364-4 Yük taşımayan elemanların yangına direnç deneyleri - Bölüm 4: Giydirme cepheler - Bölüm konfigürasyonu

TS EN 1365-1 Yük taşıyıcı elemanlar için yangına direnç deneyleri –Bölüm 1: Duvarlar

TS EN 1365-1/AC Yangına direnç deneyleri - Yük taşıyıcı elemanlar için - Bölüm 1: Duvarlar

TS EN 1365-5 Yük taşıyıcı elemanlar için yangına direnç deneyleri - Bölüm 5: Balkonlar ve kaldırımlar

TS EN 1365-6 Yük taşıyan elemanlar için yangına direnç deneyleri - Bölüm 6: merdivenler"

TS EN 1365-3 Yangına dayanıklılık deneyleri-Yük taşıyıcı elemanlar-Bölüm 3: Kirişler

TS EN 1366-3 Tesisat kurulumları için yangına direnç deneyleri - Bölüm 3: Sızdırmazlık contaları

TS EN 1366-4+A1 Tesisat kurulumları için yangına karşı direnç deneyleri – Bölüm 4: Doğrusal bağlantı contaları

TS EN 14470-2 Yangın güvenliği depolama dolapları - Bölüm 2: Basınçlı gaz silindirleri için güvenlik dolapları

TS EN 14540 Yangın mücadele hortumları – Sabit sistemler için sızdırmaz yassı hortumlar

TS EN 54-3Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 3 : Yangın alârm cihazları - Ses cihazları

TS EN 13565-2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Köpük sistemleri - Bölüm 2: Tasarım, yapım ve bakım

TS EN 13565-2:2009/AC:2010 Sabit yangın söndürme sistemleri - Köpük sistemleri - Bölüm 2: Tasarım, yapım ve bakım

TS EN 15004-1 Sabit yangınla mücadele sistemleri - Gaz püskürten sistemler - Bölüm 1 : Tasarım, montaj ve bakım

tst EN 50381 İç tahliyeli veya iç tahliyesiz, taşınabilir havalandırmalı odalar

EN 50381/tst AC İç tahliyeli veya iç tahliyesiz, taşınabilir havalandırmalı odalar

tst EN 60695-10-2 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 10-2: Bilya basınç deneyi yöntemi (IEC 60695-10-2:2014)

tst EN 60695-11-10 Yangın tehlikesi deneyi- Bölüm 11-10: Deney alevleri - 50 w’lık yatay ve düşey alev deney metotları

tst EN 60695-11-2 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 11-2: Deney alevleri - 1 kw anma güçlü ön karışımlı alev - Cihazlar, doğrulayıcı deney düzeneği ve kılavuz

TS EN 61034-2/A1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

tst EN 60695-1-40 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 1-40: Elektroteknik ürünlerin yangın tehlikesini değerlendirmek için kılavuz – Yalıtkan sıvılar

TS EN 60695-2-11 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 2-11: Akkor/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri – Nihai mamuller için akkor tel ile alevlenebilirlik deneyi yöntemi (GWEPT) (IEC 60695-2-11: 2014)

TS EN 60695-2-12/A1Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-12: Akkor/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri - Malzemeler için akkor tel ile alevlenebilirlik indisi (GWFI) deney yöntemi

TS EN 60695-2-13 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-13: Akkor/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri - Malzemeler için akkor tel ile tutuşma sıcaklığı (GWIT) deneyi yöntemi (IEC 60695-2-13:2010)

TS EN 60695-2-13/A1Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-13: Akkor/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri - Malzemeler için akkor tel ile tutuşma sıcaklığı (GWIT) deneyi yöntemi (IEC 60695-2-13:2010/A1:2014)

tst EN 60695-9-2 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 9-2: Alevin yüzeyde yayılması – Deney yöntemlerinin özeti ve ilişkisi (IEC 60695-9-2:2014)

TS EN ISO 1716 Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri – Brüt yanma ısısının tayini (kalorifik değer) (ISO 1716:2010)

TS EN ISO 9239-1 Döşemelerin yangına tepki deneyleri – Bölüm 1: Yanma davranışının radyan ısı kaynağı kullanılarak tayini (ISO 9239-1: 2010)

TS EN 1366-5 Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri - Bölüm 5: Servis kanalları ve bacaları

TS EN 13381-5 Yapısal elemanların yangın dayanımı katkı belirlenmesi için test yöntemleri - Bölüm 5: Beton / profilli çelik sac kompozit üye Uygulanan koruma

TS EN 13381-6 Yapısal elemanların yangın dayanımı katkı belirlenmesi için test yöntemleri - Bölüm 6: Uygulamalı koruma içi boş çelik kolonların dolu beton

TS ENV 13381-7 Yapısal elemanların yangın dayanımı katkı belirlenmesi için test yöntemleri - Bölüm 7: ahşap üyelerine Uygulamalı koruma

TS EN 15004-5 Sabit yangınla mücadele sistemleri – Gazlı söndürme sistemleri - Bölüm 5: HCF 227ea söndürme maddesi için gazlı söndürme sistemlerinin sistem tasarımı ve fiziksel özellikleri (ISO 14520-9: 2006)

TS EN 15004-7 Sabit yangınla mücadele sistemleri - Gazlı söndürme sistemleri - Bölüm 7: IG-01 söndürme maddesi için gazlı söndürme sistemlerinin sistem tasarımı ve fiziksel özellikleri (ISO 14520-12:2005, değiştirilmiş)

TS ISO 3500 Yangın söndürme tüpleri - Gemilerde sabit olarak kullanılan dikişsiz çelikten CO2 tüpleri

TS ISO 3500/AMD 1 Yangın söndürme tüpleri - Gemilerde sabit olarak kullanılan dikişsiz çelikten CO2 tüpleri

TS EN 1021-1 Mobilya - Döşeme ile kaplanmış mobilyanın yanabilirliğinin değerlendirilmesi - Bölüm 1: Yanma kaynağı içten içe yanan sigara

tst EN 1021-2 Mobilya – Döşeme ile kaplanmış mobilyanın yanabilirliğinin değerlendirilmesi – Bölüm 2: Yanma kaynağı - Kibrit alevi eşdeğeri

TS ISO 3500/AMD 1 Yangın söndürme tüpleri - Gemilerde sabit olarak kullanılan dikişsiz çelikten CO2 tüpleri

TS EN 1365-2 Yangına dayanıklılık deneyleri-Yük taşıyıcı elemanlar-Bölüm 2: Döşemeler ve çatılar

TS EN 13823:2010+A1:2014 Yapı ürünleri için yangına tepki deneyleri-Tek bir yakma unsuru ile ısıl etkiye maruz kalan-Döşemeler haricindeki yapı ürünleri

TS EN 13381-3 Yapı elemanlarının yangın dayanımına katkısının tayini için deney yöntemleri – Bölüm 3: Beton elemanlara uygulanan koruma

TS EN 61482-1-2 Gerilim altında çalışma - Elektrik arkından kaynaklanan ısıl tehlikelerer karşı koruyucu giyecek - Bölüm 1-2: Deney yöntemleri - Yöntem 2: Sıkıştırılmış ve yönlendirilmiş ark kullanılarak malzemenin ve giyeceğin ark koruma sınıfının belirlenmesi (kutu deneyi)

TS EN 54-1:2011 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri kısım 1: Giriş

TS EN 13381-5 Yapısal elemanların yangın dayanımına katkısının tayini için deney yöntemleri – Bölüm 5: Beton/profilli çelik sac kompozit elemana uygulanan koruma

TS EN 13381-6 Yapısal elemanların yangın dayanımına katkısının tayini için deney yöntemleri – Bölüm 6: Beton dolgulu çelik kolonlara uygulanan koruma

TS EN 13731 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma yastığı sistemleri - Güvenlik ve performans özellikleri

TS EN 15767-1 Yangın söndürme pompaları tarafından sağlanan söndürme ajanlarının yönlendirilmesi için taşınabilir donanım – Taşınabilir monitörler – Bölüm 1: Taşınabilir monitör düzenekleri için genel kurallar

TS EN 15767-2 Yangın söndürme pompaları tarafından sağlanan söndürme ajanlarının yönlendirilmesi için taşınabilir donanım – Taşınabilir monitörler – Bölüm 2: Su nozulları

TS EN 15767-3 Yangınla mücadele pompaları tarafından sağlanan söndürme ajanlarının yönlendirilmesi için taşınabilir donanım – Taşınabilir monitörler – Bölüm 3: Köpük cihazları

TS EN 13381-3 Yangına katkı belirlenmesi için test yöntemleri yapısal elemanların direnç - Bölüm 3: Uygulanan koruma beton üyeler

TS EN 14533 Tekstil ve tekstil mamulleri - Yatak malzemelerinin yanma özellikleri - Sınıflandırma şeması

TS EN 16623 Boyalar ve vernikler - Metalik taban malzemelerin yangından korunması için reaktif kaplamalar - Tarifler, gerekler, özellikler ve işaretleme

TS EN 54-27 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 27: Duman kanalı dedektörleri

TS EN 1947 Yangın söndürme hortumları - Pompalar ve taşıtlar için yarı sert dağıtım hortumları ve hortum takımları

TS EN 16034 Yaya geçişine uygun kapı takımları, endüstriyel, ticari, garaj kapıları ve açılabilen pencereler – Ürün standart, performans ve özellikleri –Yangın direnci ve/veya duman kontrol özellikleri

TS ISO 13784-1 Sandviç panel yapı sistemleri - Yangına tepki deneyleri - bölüm 1: Küçük odalar için deney metodu

TS ISO 7176-16 Tekerlekli sandalyeler - Bölüm 16: Postural destek donanımlarının tutuşmaya karşı direnci

TS ISO 9772 Gözenekli plâstikler - Küçük bir aleve yatay konumda maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yanma özelliklerinin tayini

TS ISO 11925-3/Cor1Yapı malzemeleri - Yangın dayanımı deneyleri - Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik - Bölüm 3: Çoklu alev kaynağıyla deney

TS ISO 5658-2 Yangın testleri Tepki - Alev Yayılması - Bölüm 2 : Dikey konfigürasyonda yapı ve ulaşım ürünlerinde Yanal yayılma

TS ISO 5658-2:2006/AMD 1:2011 Yangın testleri Tepki - Alev Yayılması - Bölüm 2 : Dikey konfigürasyonda yapı ve ulaşım ürünlerde Yanal yayılmış ; Değişiklik 1

TS ISO 5660-1 Yangına tepki deneyleri - Isı salınımı, duman oluşumu ve kütle kaybı hızı - Bölüm 1: Isı salınım hızı (konik kaloriölçer yöntemi)

TS EN 54-12 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 12: Duman dedektörleri - Optik ışın demetiyle çalışan hat dedektörleri

TS EN 13384-1 Bacalar - Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları - bölüm 1: Tek ısıtma tertibatına bağlı bacalar

TS EN 1366-2 Yangına dayanıklılık deneyleri- Servis yangına dayanıklılık deneyleri- Servis tesisatları- Bölüm 2: Yangın damperleri

TS EN 12845 Sabit yangın söndürme sistemleri - Otomatik sprinkler sistemleri - tasarım, montaj ve bakım

TS EN 12101-3 Duman ve ısı kontrol sistemleri-Bölüm 3: Güçlendirilmiş duman ve ısı boşaltma vantilatörleri

TS EN 1364-1 Yük taşımayan elemanlardaki yangına dayanıklılık deneyleri bölüm 1: Duvarlar

TS EN 60695-11-20 Yangın tehlikesi deneyi-Bölüm 11-20:Deney alevleri-500 W'lık alev deney metotları

TS EN 50553/AC Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtları üzerinde meydana gelen yangın durumunda çalışma yeteneği ile ilgili kurallar

TS EN 54-26 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri-Bölüm 26: Karbon monoksit sensörleri kullanılan nokta yangın dedektörleri

TS EN 54-29 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri-Bölüm 29: Çoklu yangın dedektörleri- Duman ve ısı sensörlerinin bir kombinasyonu kullanılan nokta dedektörleri

TS EN 54-30 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri-Bölüm 30: Çoklu yangın dedektörleri- Karbonmonoksit ve ısı sensörlerinin bir kombinasyonu kullanılan nokta dedektörleri

TS EN 54-22 Yangın algılama ve yangın alarm sistemi- Bölüm 22:Hat tipi ısı dedektörleri

TS EN 15882-2 Hizmet tesislerinde yangına direnç deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Bölüm 2: Yangın damperleri

TS EN 13381-9 Yapısal elemanların yangın dayanımı katkı belirlenmesi için test yöntemleri - Bölüm 9: Web açıklıklı çelik kirişler için uygulanan yangın koruma sistemleri

TS ISO 5660-1 Yangına tepki deneyleri - Isı salınma duman oluşturma ve kütle kayıp hızı - Bölüm 1: Isı salınma hızı (konik kalorimetre yöntemi) ve duman oluşturma hızı (dinamik ölçme)

TS ISO 5660-2 Yangına tepki deneyleri - Isı salınımı, duman oluşumu ve kütle kaybı hızı - Bölüm 1: Isı salınım hızı (konik kaloriölçer yöntemi)

tst EN 14043 Yangın hizmet kullanımı için yüksek havai tertibatlar - Birleşik hareketli döner tablalı merdivenler - Güvenlik ve performans kuralları ve deney metotları

TS ISO 15779 Yoğunlaştırılmış aerosol yangın söndürme sistemleri - Bileşenler ve sistem tasarımı için kurallar ve deney yöntemleri, kurulum ve bakım - Genel kurallar

tst EN 50130-4 Alarm sistemleri- Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk mamul aile standardı: Yangın hırsız ve genel amaçlı alarm sistemlerinin bileşenlerinin bileşenleri için bağışıklık özellikleri

TS EN 615/D1 Yangından korunma-Yangın söndürücü maddeler-Tozlar için özellikler (sınıf d tozlar hariç)

TS EN 13238 Bina malzemelerinin yangın tepki deneyleri - Alt tabakaların seçimi için genel kurallar ve şartlandırma prosedürleri

tst EN 60695-2-10 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 2-10: Akkor/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri – Akkor-tel düzeneği ve ortak deney işlemi (IEC 609695-2-10)

TS EN 60695-11-20/AC Yangın tehlikesi deneyi-Bölüm 11-20:Deney alevleri-500 W'lık alev deney metotları

TS EN 60754-1 Kablolar-Elektrik kablolarının yanması sırasında açığa çıkan gazlara uygulanan deney bölüm 1:Halojen asit gazı miktarının tayini

TS EN 61034-1/A1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazı

TS EN 60754-2 Kablolarda kullanılan malzemelerin yanması sırasında açığa çıkan gazların Testi - Bölüm 2: asitlik tayini ve iletkenlik (pH ölçümü ile)

TS EN 50577 Elektrik kabloları - korunmasız elektrik kabloları için Yangına dayanıklı testi (P sınıflandırması)

TS EN 60332-1-1/A1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi – Donanım

TS EN 60332-1-2/A1Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-3/A1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 50200 Kablolar - Acil durum devrelerinde kullanılan korumasız küçük boyutlu kabloların yangına karşı dayanıklılığı için deney metodu

TS EN 60695-1-11 Yangın tehlike deneyi bölüm 1-11:Elektroteknik mamullerin yangın tehlike tespiti için kılavuz - Yangın tehlike değerlendirilmesi

TS EN 597-2 Mobilya- Döşenmiş yatak tabanları ve döşenmiş döşek tabanlarının yanabilirliğinin tespiti- Bölüm 2: Yanma kaynağı- Kibrit ateşi eş değeri

TS EN 597-1 Mobilya- Döşenmiş yatak tabanları ve döşeklerin yanabilirliğinin değerlendirilmesi- Bölüm 1: Yanma kaynağı- İçin için yanan sigara

TS EN 12845:2015/AC:2016 Sabit yangın söndürme sistemleri - Otomatik sprinkler sistemleri - tasarım, montaj ve bakım

TS EN 54-28:2016 Yangın algılama ve yangın alarm sistemi - Bölüm 28: Non-resetlenebilen hat tipi ısı dedektörleri; 2016: 54-28 EN Alman versiyonu

TS EN 45545-5+A1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarda Yangından korunma - Bölüm 5: troleybüs da dahil olmak üzere elektrikli cihazlar için yangın güvenliği gereksinimleri, rehberli otobüs ve manyetik kaldırma araç takip

TS EN 45545-2+A1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarda yangından korunma - Bölüm 2: Malzeme ve bileşenlerinin yangın davranışları için gereksinimler

TS EN 16712-1:2015 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım-Portatif köpük donanım - Bölüm 1: PN

TS EN 16712-2 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım-Portatif köpük donanım - Bölüm 2: İletim borusu

TS 16712-3:2015 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım-Portatif köpük donanım - Bölüm 3: Düşük ve orta genleşmeli taşınabilir PN 16 Köpük branşman borusu

TS EN 12845 Sabit yangın söndürme sistemleri - Otomatik sprinkler sistemleri - tasarım, montaj ve bakım  

TS EN 81-73 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin davranışı

TS EN 14973 Yer altı tesislerinde kullanım için taşıma bantları - Elektrik ve alevlenebilirliğe ilişkin güvenlik gereklilikleri

TS EN 81-73 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 73: Yangın durumunda asansörlerin davranış  

TS EN 14710-1+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 1: Sınıflandırma, genel ve güvenlik kuralları

TS EN 14710-2+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması  

TS EN 1866-2 Taşınabilir yangın söndürücüler - Bölüm 2: EN 1866-1 standardının gereklilikleriyle uyumlu, azami izin verilen basıncı 30 bar’a eşit veya 30 bar’dan daha az söndürücülerin yapımı, basınç dayanımı ve mekanik deneyleri için gereklilikler

TS EN 1866-3 Taşınabilir yangın söndürücüler - Bölüm 3: EN 1866-1 standardının gereklilikleriyle uyumlu, CO2 içerikli söndürücülerin montaj, yapım ve basınç dayanımı için gereklilikler

TS EN 12881-1 Konveyör bantları - Yangın simülasyonuyla alev alma deneyi bölüm 1: Propan yanma deneyi  

TS EN 60695-1-20 Yangın tehlike deneyi bölüm 1-20:Elektroteknik mamullerin yangın tehlike tespiti için kılavuz - Tutuşabilirlik - Genel kılavuz

TS EN 16733:2016 Yapı malzemeleri için yangına tepki deneyleri – Yapı malzemesinin sürekli için için yanmaya maruz kalma eğiliminin belirlenmesi

TS EN 50575/A1 Güç, kontrol ve haberleşme kabloları - inşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi

TS EN 50553/A1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtları üzerinde meydana gelen yangın durumunda çalışma yeteneği ile ilgili kurallar

TS EN 50575/A1 Güç, kontrol ve haberleşme kabloları - inşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi

TS EN 50399/A1 Yangın ortamlarındaki kablolar için ortak deney yöntemleri- Alev sıçrama deneyi sırasında kabloların üzerinde duman oluşma ölçümü ve ısı çıkışı- Deney donanımı,işlemler,sonuçlar

TS EN 54-31:2014+A1:2016 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 31: Çoklu sensörlü yangın algılayıcılar- Duman, karbon monoksit ve isteğe bağlı olarak ısı sensörlerinin bir kombinasyonunu kullanan nokta algılayıcılar

TS EN 13501-6 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 6: Elektrik kablolarındaki yangın deneylerinin reaksiyonlarından elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 60754-2 Kablolarda kullanılan malzemelerin yanması sırasında açığa çıkan gazların Testi - Bölüm 2: asitlik tayini ve iletkenlik (pH ölçümü ile)

TS EN 1794-3 Karayolu trafiği gürültüsü düşüren cihazlar - Akustik olmayan performans - Bölüm 3: Ateşe karşı tepki - Gürültü düşürücü cihazların yanma davranışı ve sınıflandırılması

TS EN 13501-2 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)

TS EN 13501-4 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 4: Duman kontrol sistemlerinin bileşenleri üzerinde yapılan yangına direnç deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 13501-5:2016 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 5: Çatıların dış yangınlara maruz bırakılması deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 15269-1 Kapı, panjur ve açılabilir pencere düzenekleri (yapı donanım elemanları dahil) için yangına direnç ve/veya duman kontrolü deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Bölüm 1: Genel kurallar  

TS EN 15269-3 Bina donanımlarının elemanları dâhil olmak üzere kapı, panjur ve açılabilir pencere bileşenleri için yangın dayanımı ve/veya duman kontrolü için deney sonuçlarının genişletilmiş uygulaması – Bölüm 3: Menteşeli veya döner ahşap kapı takımlarının ve açılabilir ahşap çerçeveli pencerelerin yangın dayanım

TS EN 15269-5:2014 Kapı, panjur ve açılabilir pencere düzenekleri (yapı donanım elemanları dahil) için yangına direnç ve/veya duman kontrolü deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Bölüm 5: Menteşeli ve döner metal çerçeveli sırlı kapı takımları ve açılabilir pencerelerin yangın direnci

TS EN 15269-7 Kapı, panjur ve açılabilir pencere düzenekleri (yapı donanım elemanları dahil) için yangına direnç ve/veya duman kontrolü deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Bölüm 7:Çelik sürgülü kapı takımlar için yangına direnç

TS EN 15269-10 Kapı, panjur ve açılabilir pencere düzenekleri (yapı donanım elemanları dahil) için yangına direnç ve/veya duman kontrolü deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Bölüm 10: Çelik rulo panjur düzeneklerinin yangına direnci

TS EN 15269-20 Kapı, panjur ve açılabilir pencere düzenekleri (yapı donanım elemanları dahil) için yangına direnç ve/veya duman kontrolü deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Bölüm 20: Menteşeli ve çivili çelik, kereste ve metal çerçeveli sırlı kapılar

TS EN 1102 Tekstiller ve tekstil ürünleri - Yanma özelliği - Salon perdeleri ve perdeler - Düşey konumdaki deney numunelerinin alev yayılması tayini için ayrıntılı metot

TS EN 13204 Yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanım için çift etkili hidrolik kurtarma araçları - Güvenlik ve performans kuralları

TS ISO 15779 Yoğunlaştırılmış aerosol yangın söndürme sistemleri - Bileşenler ve sistem tasarımı için kurallar ve deney yöntemleri, kurulum ve bakım - Genel kurallar

TS EN 60332-1-2/A11 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 15269-5+A1 Kapı, panjur ve açılabilir pencere düzenekleri (yapı donanım elemanları dahil) için yangına direnç ve/veya duman kontrolü deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Bölüm 5: Menteşeli ve döner metal çerçeveli sırlı kapı takımları ve açılabilir pencerelerin yangın direnci

TS EN ISO 16852 Alev durdurucular-Performans özellikleri, deney metotları ve kullanım sınırları

TS EN 50577 Elektrik kabloları - korunmasız elektrik kabloları için Yangına dayanıklı testi (P sınıflandırması)

TS EN 60695-1-21 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 1-3: Elektroteknik mamullerin yangın tehlike tespiti için kılavuz - Tutuşabilirlik - Deney yöntemlerinin özeti ve uygunluğu

TSE ISO/TS 5658-1 Yangın testlerine oluşan tepki - Alevlerin yayılması - Bölüm 1: Alevlerin yayılması üzerine rehber

TS EN ISO 15025 Koruyucu giyecekler - Aleve karşı koruma - Sınırlandırılmış alev sıçraması için deney metodu

TS EN 6059-304 Havacılık serisi –Elektrik kabloları, kurulum, koruyucu kovanlar - Test metotları – Bölüm 4: Yanabilirlik

TS EN 54-5Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 5: Isı dedektörleri - Nokta dedektörler

TS EN 54-13 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 13: Sistem bileşenlerinin uyumluluk değerlendirmesi

TS EN 12101-2 Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 2: Doğal duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri için özellikler

TS EN 60695-8-1 Yangın tehlike deneyi - Bölüm 8 - 1: Isının serbest bırakılması - Genel kılavuz

TS EN 60695-1-10 Yangın tehlikesi deneyi bölüm 1-10:Elektroteknik ürünlerin yangın tehlikesini değerlendirme kılavuzu - Genel kılavuz

TS EN 60695-8-2 Yangın tehlike deneyi - Bölüm 8 - 2: Isının serbest bırakılması - Deney yöntemlerinin özeti ve ilgisi

TS EN 2 Yangınların sınıfları

TS EN 1568-1 Yangın söndürücü maddeler - Köpük konsantreleri - bölüm 1: Suyla karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanan orta genleşmeli köpük konsantreleri için özellikler

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 2/tst A1 çıkar Yangınların sınıfları  

TS EN 54-2/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibatı

TS EN 54-16 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 16 : Ses alarm kontrolü ve gösterim donanımı

TS EN 54-20 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 20: Duman çekmeli dedektörler

TS EN 54-2/A1 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibatı

TS EN 54-24 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 24 : Ses alarm sistemi bileşenleri - Hoparlörler

TS EN 54-25 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 25 : Radyolink kullanan bileşenler

TS EN 54-4Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - bölüm 4: Güç besleme teçhizatı

TS EN 54-2/T1 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibatı

TS EN 54-21 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 21: Alarm iletim ve hata uyarısı yönlendirme donanımı

TS EN 54-7/A2 Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler

TS EN 54-17/tst AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

TS EN 54-10 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 10: Alev dedektörleri - Nokta dedektörler

TS EN 54-10/A1 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 10: Alev dedektörleri - Nokta dedektörler

TS EN 54-11/A1 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 11: Elle çalıştırılan alârm cihazları

TS EN 54-20/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 20: Duman çekmeli dedektörler

TS EN 54-4 /tst T1 Otomatik yangın algılayıcıların (detektörlerin) bileşenleri kısım 4: Güç kaynakları  

TS EN 54-1:2011 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri kısım 1: Giriş

TS ISO 15371:2009 Gemi ve deniz(marine) teknolojisi yemek pişirme araç-Gereçlerinin korunması için yangın söndürme sistemleri

TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 3: Yarı rijit hortumlar için makaraların ve yassı hortumlu hortum sistemlerinin bakımı

TS EN 1028-1+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - bölüm 1: Sınıflandırma-Genel ve güvenlik kuralları

TS EN 1047-1 Güvenli depolama birimleri - Sınıflandırma ve yangına dayanıklılık deney metotları - Bölüm 1: Veri kayıt muhafaza dolapları ve disketlikler

TS EN 1101/A1 Tekstiller ve tekstil mamulleri-Yanma özelliği-Salon perdeleri ve perdeler-Düşey konumdaki deney numunelerinin tutuşabilirliğinin tayini için ayrıntılı metot (küçük alev)

TS EN 1101 Tekstiller ve tekstil mamulleri-Yanma özelliği-Salon perdeleri ve perdeler-Düşey konumdaki deney numunelerinin tutuşabilirliğinin tayini için ayrıntılı metot (küçük alev)

TS EN 1147:2010 Portatif merdivenler-Yangında kullanılan

TS EN ISO 1182 Yapı mamullerinin yangın deneylerine tepkisi - Tutuşmazlık deneyi

TS EN 12101-10 Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları

TS EN 12101-1 Duman ve ısı kontrol sistemleri - bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN 1363-2 Yangına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2: Alternatif ve ilave işlemler

TS ENV 1363-3 Yangına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 3: Fırın performansının doğrulanması

TS EN 1364-2 Yük taşımayan elemanların- Yangına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2: Tavanlar

TS EN 1365-4 Taşıyıcı elemanların yangına dayanıklılık deneyi- Bölüm 4: Kolonlar

TS EN 1365-5 Yük taşıyan elemanlar için yangına direnç deneyleri - Bölüm 5: balkonlar ve kaldırımlar"

TS EN 1365-6 Yük taşıyan elemanlar için yangına direnç deneyleri - Bölüm 5: merdivenler"

TS EN 1366-6 Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri - bölüm 6: Yükseltilmiş ve altı boş yer döşemeleri

TS EN 1366-8 Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri - bölüm 8: Duman tahliye kanalları

TS EN 1366-3 Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri - Bölüm 3: Servis geçiş contaları

TS EN 1366-9 Servis tesisatları için yangına direnç testi - Bölüm 9: Tek bölmeli duman tahliye kanalları

TS EN 1366-10:2011Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri - Bölüm 10- Duman kontrol damperleri

TS EN 1566-1 Plastik boru sistemleri- Bina içinde soğuk ve sıcak pis suların atılmasında kullanılan- Klorlanmış polivinilklorürden (pvc-C) bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistem özellikleri

TS EN 1625 Tekstil ve tekstil mamulleri- Endüstriyel ve teknik tekstil mamulleri- Yanma özelliği- Düşey konumdaki numunelerin tutuşabilirliğinin tayini

TS EN 1634-2 Yangına dayanıklılık deneyleri-Kapı ve kepenkler-Bölüm 1: Yangın kapıları ve kepenkleri kapı, pancur ve açılabilir pencere düzenekleri ve yapı donanım elemanları için yangına direnç ve duman kontrolü deneyleri - Bölüm 2: Yapı elemanları için yangına dayanımın nitelendirilmesi deneyi

TS 1753 EN ISO 1516Parlama/parlamama noktası tayini - Kapalı kap denge yöntemi

tst EN 1777 Yangınlarda kullanılan hidrolik platformlar-(hps)emniyet kuralları ve deney metotları

TS EN 177 Yangınla mücadele ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan hidrolik platformlar (hp’lar) - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 1866-1 Taşınabilir yangın söndürücüler - bölüm 1: Karakteristikler, performans ve deney metotları

TS EN 1869 Yangın battaniyeleri

TS EN 1869/T1 Yangın battaniyeleri tadil 1

TS EN 1992-1-2 Beton yapıların tasarımı - Bölüm 1-2: Genel kurallar - Yapısal yangın tasarımı (eurocode 2)

TS EN 1993-1-2 Çelik yapıların tasarımı - Bölüm 1-2: genel kurallar - Yangına karşı yapısal tasarım (eurocode 3)

TS EN 1994-1-2/AC Çelik ve beton karma yapıların tasarımı - Bölüm 1-2: Genel kurallar - Yapısal yangın tasarımı (eurocode 4)

TS EN 1994-1-2 Eurocode 4: Eurocode4: Çelik yapıların projelendirilmesi - Bölüm 1-2: Genel kurallar - Yapı yangın projelendirilmesi

TS EN 1995-1-2 Eurocode 5: Ahşap yapıların projelendirilmesi bölüm 1-2: Genel kurallar - Yapısal yangın projelendirilmesi

TS EN 1996-1-2 Eurocode 6: Kâgir yapıların tasarımı - Bölüm 1-2: Genel kurallar - Yapısal yangın tasarımı

TS EN 1999-1-5 Alüminyum yapıların tasarımı - Bölüm 1-5: Kabuk yapılar (eurocode 9)

TS EN 3475-407 Havacılık serileri-Kablolar, elektrik ve uçakta kullanınm için-Deney metotları-Bölüm 407-Tutuşabilirlik

TS EN ISO 3582/A1 Esnek gözenekli polimerik malzemeler-Küçük bir aleve maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yatay yanma özelliklerinin laboratuvarda değerlendirilmesi

TS ISO 3795 Karayolu taşıtları, tarım ve ormancılıkta kullanılan makinalar ve traktörler- İç malzemelerinin yanma davranışının tayini

TSE ISO/TR 3956 Yapısal yangın mühendisliği tasarım prensipleri-Gerçek yangına mâruz kalma ile standard yangına dayanıklılık deneyinin ısıtma şartları arasındaki ilişkiyi esas alan

TS EN ISO 4589-2/A1Plâstikler- Oksijen indisi ile yanma özelliklerinin tayini- Bölüm 2: Ortam sıcaklığı tayini

TS EN 4649 Havacılık serisi - Sentetik gazları içeren elle taşınan yangın söndürücüler, uçaklarda kullanım için - Teknik özellikler ve kalifikasyon şartları

TS EN 15182-3+A1 Yangınla mücadele amacıyla kullanılan, elle tutulan su püskürtme tabancaları - Bölüm 3: Pn tipi düz delikli fıskiye ve/veya sabit püskürtme açılı su püskürtme tabancası

TSE ISO/TR 5987 Sulu yangın söndürme sistemleri-İç sulardaki taşımacılıkta kullanılan-Yangın hortumu kavramaları-Genel teknik özellikler

tst ISO/TR 6167 Yangın direnç deneyleri - Zemin ve çatı konstrüksiyonundaki çelik kirişlerin korunmasına ait asma tavanların desteklenmesi  

TS ISO 6182-5 Yangından korunma-Otomatik sprinkler sistemleri - bölüm 5: Sprinkler vanaları için özellikler ve deney metotları

TS ISO 6790 Yangınla mücadele ve yangından korunma teçhizatı- Yangından korunma planları için grafik semboller- Özellikler

TS 6999 EN ISO 3582 Esnek gözenekli polimerik malzemeler-Küçük bir aleve maruz bırakılan küçük deney numunelerinin yatay yanma özelliklerinin laboratuvarda değerlendirilmesi

TS EN ISO 7822 Tekstil - Cam elyaf takviyeli plastikler boşluk muhtevasinin tayini-Kızdırma kaybı, mekanik ayrıştırma ve istatistiksel sayma metotları

TSE ISO/TR 9122-6 Yangın ürünlerinin toksiklik deneyi - Bölüm 6: Binalar ve taşımacılıkta toksiklik tehlikesi değerlendirmesi yapan kural koyucu ve düzenleyici için kılavuz

TS EN 15182-2+A1 Yangınla mücadele amacıyla kullanılan, elle tutulan su püskürtme tabancaları - Bölüm 2: Pn 16 tipi su püskürtme tabancalarının birleşimi

TS ISO 8421-4 Yangından korunma-Terim ve tarifler-Bölüm 4: Yangın söndürme tertibatı

TS 8743 EN 27201-1 Yangından korunma- Yangın söndürücü maddeler- Halojenli hidrokarbonlar- Bölüm 1: Halon 1211 ve halon 1301- Özellikler

TSE ISO/TR 9122-6/T1 Yangın ürünlerinin zehirlilik deneyi - Bölüm 6: Binalar ve taşımacılıkta zehirlilik tehlikesi değerlendirmesi yapan kural koyucu ve düzenleyici için kılavuzyapan kural koyucu ve düzenleyici için kılavuz (tadil 1)

TS EN ISO 9773 Plastikler- Küçük alevli bir tutuşturma kaynağı ile temasta olan düşey konumlu ince, esnek deney numunelerinin yanma özelliklerinin tayini

TS EN ISO 9773/A1 Plastikler- Küçük alevli bir tutuşturma kaynağı ile temasta olan düşey konumlu ince, esnek deney numunelerinin yanma özelliklerinin tayini

TS EN 12416-2+A1 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri - bölüm 2: Tasarım, yapım ve bakım

TS EN ISO 10528 Tekstil- Tekstil kumaşlarının alevlenebilirlik deneyinden önce ticari yıkama işlemi

TS 10691 ISO 6309 Yangından korunma-Güvenlik işaretleri

TS 11162-1 EN ISO 4589-1 Plâstikler- Oksijen indisi ile yanma davranışının tayini- Bölüm 1: Kılavuz

TS 11162-2 EN ISO 4589-2 Plâstikler- Oksijen indisi ile yanma özelliklerinin tayini- Bölüm 2: Ortam sıcaklığı tayini

TS 11162-3 EN ISO 4589-3 Plâstikler- Oksijen indisi ile yanma özelliklerinin tayini- Bölüm 3: Yüksek sıcaklık deneyi

TSE ISO/TR 11696-1 Yangın deney sonuçlarına tepkinin kullanımları - Bölüm 1: İç astarların ve diğer yapı ürünlerininm yangın performansını tahmin etmek için deney sonuçlarının uygulanması

TSE ISO/TR 11696-2 Yangın deney sonuçlarına tepkinin kullanımları - Bölüm 2: Yapı ürünlerinin yangın tehlike değerlendirmesi

TS 11900 EN 1399 Elastik yer döşemeleri- Üzerinde söndürülen ve yanan sigaraya karşı dayanıklılığın tayini

TSE ISO TR 11925-1 Yapı malzemeleri - Yangın dayanımı deneyleri - Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik - Bölüm 1: Tutuşturma kılavuzu

TS ISO 11925-3 Yapı malzemeleri - Yangın dayanımı deneyleri - Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik - Bölüm 3: Çoklu alev kaynağıyla deney

TS EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 Yangın dayanımı deneyleri - Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik - Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney

TS EN 12065 Sıvılaştırılmış dogalgaz (lng) tesis ve donanımları-Sıvılaştırılmış doğalgaz yangınlarında kullanılan yangın söndürme tozları ile orta ve yüksek genleşmeli köpük üretimi için tasarımlanan köpük konsantrelerinin uygunluk deneyi

TS EN 12094-2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 2: Elektrikli olmayan otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için şartlar ve deney metotları

TS EN 12094-9 Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler bölüm 9: Özel yangın detektörleri için şartlar ve deney metotları

TS EN 12094-10 Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler bölüm 10: Basınç göstergeleri ve basınç anahtarları için özellikler ve deney metotları

TS EN 12094-11 Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 11: Mekanik tartma cihazları için şartlar ve deney metotları

TS EN 12094-12 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 12: Pnömatik alârm cihazları için şartlar ve deney metotları

TS EN 12094-13 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri-Bölüm 13: Tek yönlü vanalar ve geri dönüşsüz vanalar için özellikler ve deney metotları

TS EN 12094-16 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 16: Düşük basınçlı co2’li sistemlerin kokulandırma cihazları için özellikler ve deney metotları

TS EN 12094-7/A1 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri-Bölüm 7: Co2 sistemlerindeki püskürtücüler için özellikler ve deney metotları

TS EN 12094-7/A1 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri-Bölüm 7: Co2 sistemlerindeki püskürtücüler için özellikler ve deney metotları

TS EN 12101-6 Duman ve ısı kontrol sistemleri - bölüm 6: Basınç farkı sistemleri için teknik özellikler - Kitler

TS EN 12101-8:2011 Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 8:Duman kontrol kapakları

TS EN 12101-6/AC Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı sistemleri için teknik özellikler - Kitler

TS EN 12101-7:2011 Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 7:Duman kanal kesitleri

TS EN 12101-1/A1 Duman ve ısı kontrol sistemleri - bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS EN ISO 12138 Tekstil - Tekstil kumaşlarının alevlenebilirlik deneyinden önce ev ve benzeri yerlerde çamaşır yıkama işlemleri

TS EN 12259-4 Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar- Bölüm 4: Su motorlu alarmlar

TS EN 12259-2/AC Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 2: Islak tip alarm vana tertibatları

TS EN 12259-2/A2 Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar- Bölüm 2: Islak tip alarm vana tertibatları

TS EN 12259-3/A2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 3: Kuru tip alarm vana tertibatları

TS EN 12416-1+A2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri - bölüm 1: Bileşenlerin özellikleri ve deney metotları

TS EN 12881-2+A1 Konveyör bantları - Yangın simülasyonuyla alev alma deneyi bölüm 1: Propan yanma deneyi

TS EN ISO 12952-2:2010 Tekstil yatak malzemelerinin yanma davranışları - Bölüm 2: Tutuşma kaynağı: Sönmemiş kibrit ve eşdeğeri

TS ISO 12992 Plastikler-Film ve levhalarda düşey alev yayılmasının tayini

TS EN 13238 Bina ürünlerinin yangın deneylerine reaksiyonu- Tabakaların seçimi için genel kurallar ve şartlandırma işlemleri

TS ISO 13344 Yangın sırasında ortaya çıkan ürünlerin öldürücü zehirleme etkisinin tahmin edilmesi

TSE ISO/TR 13387-1 Yangın güvenliği mühendisliği - Bölüm 1: Yangına karşı performans kavramlarının tasarım amaçlarına yönelik olarak uygulanması

TSE ISO/TR 13387-2 Yangın güvenliği mühendisliği - Bölüm 2: Tasarım yangın senaryoları ve yangınları

TS EN 13501-1/tst A1Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 13501-4/tst A1Yapı ürünlerinin ve bina elemanlarının yangın sınıflandırması - Bölüm 4: Duman kontrol sistemlerinin bileşenleri üzerinde yapılan yangına direnç deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 13565-1+A1 Sabit yangın söndürme sistemleri - Köpük sistemleri - bölüm 1: Bileşenler için kurallar ve deney metotları

TS EN 13565-2:2009/AC:2010 Sabit yangın söndürme sistemleri - Köpük sistemleri - Bölüm 2: Tasarım, yapım ve bakım

TS ISO 13571 Yangının yaşam tehlikesi olan bölümleri- Yangın verileri kullanılarak, kaçış süresinin tahmini için kılavuz

TS EN 13773 Tekstil ve tekstil mamulleri - Yanma özellikleri - Perdeler - Sınıflandırma şeması

TS EN 14044/tst AC Yangın hizmet kullanımı için yüksek havai tertibatlar - Dizi şeklinde hareketli döner tablalı merdivenler - Güvenlik ve performans kuralları ve deney metotları

TS EN 14115 Tekstil-Kapı örtmesi, büyük çadırlar ve ilgili mamuller için kullanılan malzemelerin yanma davranışı

TS EN 14135 Kaplamalar - Yangından koruma yeterliliğinin tayini

TS EN 14187-7 Derz dolgu maddeleri - Soğuk uygulanan - Aleve dayanımın tayini için deney metodu

TS EN 14339 Yer altı yangın hidrantları

TS EN 14384 Yer üstü yangın hidrantları

TS EN 14466+A1 Yangın söndürme pompaları - Taşınabilir pompalar - Güvenlik ve performans kuralları, deneyler

TS EN 14470-2 Yangın güvenliği - Muhafaza dolapları - Bölüm 2: Basınçlı gaz tüpleri için güvenlik dolapları

TS ISO 14520-3 Gazlı yangın söndürme sistemleri - Fiziksel özellikler ve sistem tasarımı - Bölüm 3: Fc-2-1-8 yangın söndürme maddes

TS ISO 14520-7 Gazlı yangın söndürme sistemleri - Fiziksel özellikler ve sistem tasarımı - Bölüm 7: Hcfc 124 yangın söndürme maddesi

TS EN 14604 Duman alarm cihazları

TS EN 14604/AC Duman alarm cihazları

TSE ISO/TR 14697 Yangın deneyleri - Yapı mamulleri için taban malzemesinin seçimi hakkında kılavuz

TSE ISO/TR 14697 Yangın deneyleri - Yapı mamulleri için taban malzemesinin seçimi hakkında kılavuz  

TS EN 14710-2+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 15004-3 Sabit yangınla mücadele sistemleri - Gaz püskürten sistemler - Bölüm 3 : Hcfc karışım a söndürme maddesi için gaz püskürten sistemlerin tasarımı ve fiziksel özellikleri

TS EN 15004-5 Sabit yangınla mücadele sistemleri - Gaz püskürten sistemler - Bölüm 5 : Sadece hcf 227 söndürme maddesi için gaz püskürten sistemlerin tasarımı ve fiziksel özellikleri

TS EN 15004-6 Sabit yangınla mücadele sistemleri - Gaz püskürten sistemler - Bölüm 6 : Hfc 23 söndürme maddesi için gaz püskürten sistemlerin tasarımı ve fiziksel özellikleri

TS EN 15004-7 Sabit yangınla mücadele sistemleri - Gaz püskürten sistemler - Bölüm 7 : Ig-01 söndürme maddesi için gaz püskürten sistemlerin tasarımı ve fiziksel özellikleri

TS EN 15004-8 Sabit yangınla mücadele sistemleri - Gaz püskürten sistemler - Bölüm 8 : Ig-100 söndürme maddesi için gaz püskürten sistemlerin tasarımı ve fiziksel özellikleri

TS EN 15004-9 Sabit yangınla mücadele sistemleri - Gaz püskürten sistemler - Bölüm 9 : Ig-55 söndürme maddesi için gaz püskürten sistemlerin tasarımı ve fiziksel özellikleri

TS EN 15004-4 Sabit yangınla mücadele sistemleri - Gaz püskürten sistemler - Bölüm 4 : Hfc 125 söndürme maddesi için gaz püskürten sistemlerin tasarımı ve fiziksel özellikleri

TS EN 15080-8 Yangına dayanıklılık deneylerinin sonuçlarının genişletilmiş uygulaması-Bölüm 8:Kirişler

TS EN 15254-5 Yangına direnç deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Taşıyıcı olmayan duvarlar - Bölüm 5:Metal sandviç panel yapı

TS EN 15254-2 Yangına direnç deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Taşıyıcı olmayan duvarlar - Bölüm 2: Duvarcılık ve alçı blokları

TS EN 15269-7 Kapı, panjur ve açılabilir pencere düzenekleri (yapı donanım elemanları dahil) için yangına direnç ve/veya duman kontrolü deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Bölüm 7:Çelik sürgülü kapı takımlar için yangına direnç

TS EN 15269-20 Kapı, panjur ve açılabilir pencere düzenekleri (yapı donanım elemanları dahil) için yangına direnç ve/veya duman kontrolü deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Bölüm 20: Menteşeli ve çivili çelik, kereste ve metal çerçeveli sırlı kapılar

TS EN 15269-1 Kapı, panjur ve açılabilir pencere düzenekleri (yapı donanım elemanları dahil) için yangına direnç ve/veya duman kontrolü deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 15423 Binalar için havalandırma sistemleri - Binalardaki hava dağıtım sistemleri içim yangın tedbirleri

TS EN 15659 Güvenli depolama birimleri - Yangına dayanım için sınıflandırma ve deney metotları - İlk yangın depolama birimleri

TS EN 15767-2 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım - Portatif monitörler - Bölüm 2: Su püskürtücüler

TS EN 15767-1 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım - Portatif monitörler - Bölüm 1: Portatif monitör düzenekleri için genel kurallar

TS EN 15882-3 Hizmet tesislerinde yangına direnç deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması - Bölüm 3: Sızdırmazlık contaları

TS EN 15998:2010 Cam - Yapılarda kullanılan-Yangın sırasında güvenlik, yangın dayanımı- Sınıflandırma amacı için camin test edilmesi metodolojisi

TS EN 16000 Plastik boru sistemleri - Bina içi sistemleri - Tekli yakma birimiyle ısıl etki oluşturan deney tertibatında montaj ve bileşenlerin sabitlenmesi

TS EN 27201-2 Yangın söndürücü maddeler-Halojenli hidrokarbonlar bölüm 2:Halon 1211 ve 1301'in güvenli bir şekilde işleme tabi tutulması ve nakil işlemleri için uygulama kuralları

tst EN 60707 Yakıcı bir kaynağın etkisine mâruz kalan katı haldeki elektrik yalıtım malzemelerinin tutuşma özelliklerinin tayininde kullanılan deney metotları

TS EN 50264-2-1 Demiryolu uygulamaları-Özel yangın performanslı demiryolu taşıtları güç ve kontrol kabloları-Bölüm 2-1:Çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı-Tek damarlı kablolar

TS EN 50264-3-2 Demiryolu uygulamaları-Özel yangın performanslı demiryolu taşıtları güç ve kontrol kabloları-Bölüm 4: Azaltılmış kesitli ve çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı-Çok damarlı kablolar

TS EN 50264-2-2 Railway applications - Railway rolling stock power and control cables having special fire performance - Part 2-2: Cables with crosslinked elastomeric insulation - Multicore cables

TS EN 50289-4-11 Haberleşme kabloları-Deney metotları için deney metotları-Bölüm 4-11:Çevresel deney metotları-Bütünleştirilmiş yatay yangın deney metodu

TS EN 50289-4-12 Haberleşme kabloları-Deney metotları için şartlar-Bölüm 4-12: Çevresel deney metotları-Demet halindeki küçük haberleşme kablolarında düşey alev yayılma deneyi

TS EN 50305 Demiryolu uygulamaları-Özel yangın performansına sahip demiryolu taşıt kabloları-Deney metotları

TS EN 50306-1 Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlarda kullanılan özel yangın performansına sahip kablolar - İnce cidarlı- Bölüm 1: Genel şartlar

TS EN 50306-2 Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlarda kullanılan özel yangın performansına sahip kablolar - İnce cidarlı- Bölüm 2: Tek özlü kablolar

TS EN 50306-3 Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlarda kullanılan özel yangın performansına sahip kablolar - İnce cidarlı- Bölüm 3: İnce duvar örtülü ve siperli (kalkanlı) tek ve çok özlü kablolar (çift, üçlü, dörtlü)

TS EN 50306-4 Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlarda kullanılan özel yangın performansına sahip kablolar - İnce cidarlı- Bölüm 4: Bstandard duvar örtülü, çok özlü ve çoklu çift kablolar

TS EN 60512-20-2 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları-Bölüm 20-2: Deney 20b- Alevlenebilirlik deneyleri-Yanmaya dayanıklılık

TS EN 60695-6-1 Yangın tehlike deneyi - bölüm 6-1 : Görüşün duman tarafından engellenmesi - Genel kılavuz

TS EN 60695-7-1:2010 Yangın tehlike deneyi - Bölüm 7-1 - Yanma ürünlerinin zehirliliği - Genel kılavuz

TS EN 61249-2-22 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-22: Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri - Tutuşabilirliği tanımlanmış (dikey yanma deneyi) değiştirilmiş halojen olmayan epoksit yünlü e-Cam laminant yapraklar, bakır kılıflı

TS EN 61249-2-26 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-26: Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri - Tutuşabilirliği tanımlanmış (dikey yanma deneyi) halojen olmayan epoksit yünsüz/yünlü e-Cam güçlendirilmiş laminant yapraklar, bakır kılıfl

TS EN 61249-2-36Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 2-36: Takviyeli taban malzemeleri, kaplamalı ve kaplamasız - Alevlenebilirliği tanımlanmış (düşey tutuşma deneyi), epoksi kumaş e-Cam tabaka levhalar, kurşunsuz tertibat için bakır kaplama