trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yangınla Mücadele Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS ISO 14520-2 Gazlı yangın söndürme sistemleri - Fiziksel özellikler ve sistem tasarımı - Bölüm 2: Cf3ı yangın söndürme maddesi

TS ISO 14520-4 Gazlı yangın söndürme sistemleri - fiziksel özellikler ve sistem tasarımı - Bölüm 4: Fc-3-1-10 yangın söndürme maddesi

TS ISO 14520-11 Gazlı yangın söndürme sistemleri - Fiziksel özellikler ve sistem tasarımı bölüm 11: Hfc 236fa yangın söndürme maddesi

TS EN 12094-7 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri-Bölüm 7: CO2 sistemlerindeki püskürtücüler için özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 14557 Yangın söndürme hortumları - Lâstik ve plâstik emme hortumları ve hortum takımları

TS EN 3-9Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TS EN 1866-1 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 1:Karakteristikleri, performansı ve deney metotları

TS EN ISO 14557/A1 Yangın söndürme hortumları - Lastik ve plastik emme hortumları ve hortum takımları

TS EN 3-8/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilen azami basınç veya 30 bar'dan daha düşük bir basınç değerinde yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnç ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 13731 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma sistemleri (lifting bag) - Güvenlik ve performan özellikleri

TS EN 1028-2+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 1568-2 Yangın söndürücü maddeler - Köpük konsantreleri - bölüm 2: Suyla karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanan yüksek genleşmeli köpük konsantreleri için özellikler

TS EN 1568-3 Yangın söndürücü maddeler - Köpük konsantreleri - Bölüm 3: Suyla karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanan düşük genleşmeli köpük konsantreleri için özellikler

TS EN 1568-4 Yangın söndürücü maddeler - Köpük konsantreleri - bölüm 4: Suyla karışabilen sıvıların yüzeyine uygulanan düşük genleşmeli köpük konsantreleri için özellikler

TS EN 1028-1+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm-1: Sınıflandırma-Genel ve güvenlik kuralları

TS EN 615 Yangından korunma-Yangın söndürücü maddeler-Tozlar için özellikler (sınıf d tozlar hariç)

TS EN 15182-1+A1 Yangınla mücadele amacıyla kullanılan, elle tutulan su püskürtme tabancaları - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 15182-4+A1 Yangınla mücadele amacıyla kullanılan, elle tutulan su püskürtme tabancaları - Bölüm 4: Pn 40 tipi yüksek basınçlı su püskürtme tabancası

TS EN 14710-1+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 1: Sınıflandırma, genel ve güvenlik kuralları

TS EN 3-10Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 10: Seyyar yangın söndürücünün en 3-7 ye uygunluğunu değerlendirmek için hükümler

TS EN 615 Yangından korunma - Yangın söndürücü maddeler - Tozlar (sınıf d tozları hariç) için özellikler

TS EN 1777 Yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan hidrolik platformlar-(hps)güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 3-9Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: CO2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 15767-3 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım - Portatif monitörler - Bölüm 3: Köpük cihazları

TS EN 1028-2+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 1846-1 Yangınla mücadele ve kurtarma taşıtları- Bölüm 1: Tanımlama ve sınıflandırma

TS EN ISO 5923 Yangından korunma ve yangın söndürme teçhizatı - Yangın söndürücü maddeler - Karbondioksit (ISO 5923: 2012)

TS EN 15889 Yangınla mücadele hortumları - Deney yöntemleri

TS EN 1846-2+A1 Yangınla mücadele ve kurtarma hizmet araçları - Bölüm 2: Genel kurallar - Güvenlik ve performans

TS EN 1846-2+A1 Yangınla mücadele ve kurtarma hizmet araçları - Bölüm 2: Genel kurallar - Güvenlik ve performans

TS EN 671-1 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 1: Yarı sert hortumlu hortum makaraları

TS EN 671-2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 2: Yassı hortumlu hortum sistemleri

TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 3: Yarı sert hortumlu hortum makaraları ve yassı hortumlu hortum sistemlerinin bakımı

TS EN 1846- 1 Yangınla mücadele ve kurtarma hizmeti araçları - Bölüm 1: Tanımlama ve kısa gösterim

TS EN 1846-3 Yangınla mücadele ve kurtarma taşıtları - Bölüm 3: Kalıcı olarak monte edilmiş donanım - Güvenlik ve performans

TS EN 3-8Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilebilir en yüksek basıncı 30 bar veya daha düşük olan yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnci ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS EN 1866-3:2013 Taşınabilir Yangın Söndürücüler - Bölüm 3: EN 1866-1’in Gereklerine Uyan CO2 Söndürücülerin Bağlama, Yapım ve Basınç Direnci için Gerekler

TS EN 1846-3:2013 Yangınla mücadele ve kurtarma taşıtları - Bölüm 3: Kalıcı olarak monte edilmiş teçhizat - Güvenlik ve performans

TS EN 14043 Yangın hizmet kullanımı için yüksek havai tertibatlar - Birleşik hareketli döner tablalı merdivenler - Güvenlik ve performans kuralları ve deney metotları

TS EN 14044 Yangın hizmetinde kullanılan yüksek havai tertibatlar - Ardışık hareket eden döner tablalı merdivenler - Güvenlik ve performans kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 16327 Yangınla mücadele - Pozitif basınçlı oranlama sistemleri (PBOS) ve sıkıştırılmış havalı köpük sistemleri (SHKS)

TSE ISO/TS 11602-2 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler- Bölüm 2 : Muayene ve bakım

TS EN 16327 Yangın söndürme - Pozitif basınçlı köpük oranlama sistemleri (PPFPS) ve sıkıştırılmış hava köpük sistemleri (cafs)

TS EN 14466+A1 Yangın söndürme pompaları – Taşınabilir pompalar - Güvenlik ve performans kuralları, deneyler

TS EN 694:2014 Yangın söndürme hortumları - Yarı sert hortumlar - Sabit sistemler için

TS EN 1947:2014 Yangın söndürme hortumları - Pompalar ve taşıtlar için yarı sert dağıtım hortumları ve hortum takımları

TS EN 14540:2014 Yangın söndürme hortumları - Sabit sistemler için sızma yapmayan yassı hortumlar

TS EN 1866-2:2014 Seyyar yangın söndürücüler-Bölüm 2: EN 1866-1'in kurallarına uygun olan 30 bar veya daha az izin verilebilen azami basınca sahip yangın söndürücüler için yapı, basınç direnci ve mekanik deneyler için kurallar

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: Seçim ve yerleştirme

TSE ISO/TS 11602-2 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler- Bölüm 2 : Muayene ve bakım

TS EN 1147 Yangın hizmetinde kullanılan portatif merdivenler

TS EN 694Yangın söndürme hortumları - Sabit sistemler için yarı sert hortumlar

tst 201499376 Basınçsız Yangın Söndürücü

TS EN 14540 Yangın mücadele hortumları – Sabit sistemler için sızdırmaz yassı hortumlar

tst EN 50381 İç tahliyeli veya iç tahliyesiz, taşınabilir havalandırmalı odalar  

TS EN 13731 Yangın ve kurtarma hizmetleri için kaldırma yastığı sistemleri - Güvenlik ve performans özellikleri

TS EN 15767-1 Yangın söndürme pompaları tarafından sağlanan söndürme ajanlarının yönlendirilmesi için taşınabilir donanım – Taşınabilir monitörler – Bölüm 1: Taşınabilir monitör düzenekleri için genel kurallar

TS EN 15767-2 Yangın söndürme pompaları tarafından sağlanan söndürme ajanlarının yönlendirilmesi için taşınabilir donanım – Taşınabilir monitörler – Bölüm 2: Su nozulları

TS EN 15767-3 Yangınla mücadele pompaları tarafından sağlanan söndürme ajanlarının yönlendirilmesi için taşınabilir donanım – Taşınabilir monitörler – Bölüm 3: Köpük cihazları

TS EN 1947 Yangın söndürme hortumları - Pompalar ve taşıtlar için yarı sert dağıtım hortumları ve hortum takımları

tst EN 14043 Yangın hizmet kullanımı için yüksek havai tertibatlar - Birleşik hareketli döner tablalı merdivenler - Güvenlik ve performans kuralları ve deney metotları

TS ISO 15779 Yoğunlaştırılmış aerosol yangın söndürme sistemleri - Bileşenler ve sistem tasarımı için kurallar ve deney yöntemleri, kurulum ve bakım - Genel kurallar

TS EN 615/D1 Yangından korunma-Yangın söndürücü maddeler-Tozlar için özellikler (sınıf d tozlar hariç)

TS EN 16712-1:2015 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım-Portatif köpük donanım - Bölüm 1: PN 16

TS EN 16712-2 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım-Portatif köpük donanım - Bölüm 2: İletim borusu

TS 16712-3:2015 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım-Portatif köpük donanım - Bölüm 3: Düşük ve orta genleşmeli taşınabilir PN 16 Köpük branşman borusu

TS EN 14710-1+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 1: Sınıflandırma, genel ve güvenlik kuralları

TS EN 14710-2+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 1866-2 Taşınabilir yangın söndürücüler - Bölüm 2: EN 1866-1 standardının gereklilikleriyle uyumlu, azami izin verilen basıncı 30 bar’a eşit veya 30 bar’dan daha az söndürücülerin yapımı, basınç dayanımı ve mekanik deneyleri için gereklilikler

TS EN 1866-3 Taşınabilir yangın söndürücüler - Bölüm 3: EN 1866-1 standardının gereklilikleriyle uyumlu, CO2 içerikli söndürücülerin montaj, yapım ve basınç dayanımı için gereklilikler

TS EN 13204 Yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanım için çift etkili hidrolik kurtarma araçları - Güvenlik ve performans kuralları

TS ISO 15779 Yoğunlaştırılmış aerosol yangın söndürme sistemleri - Bileşenler ve sistem tasarımı için kurallar ve deney yöntemleri, kurulum ve bakım - Genel kurallar

TS EN ISO 16852 Alev durdurucular-Performans özellikleri, deney metotları ve kullanım sınırları

TS 862-7 EN 3-7+A1Seyyar yangın söndürücüler - bölüm 7: Özellikler, performans gerekleri ve deney metotları

TS EN 1568-1 Yangın söndürücü maddeler - Köpük konsantreleri - bölüm 1: Suyla karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanan orta genleşmeli köpük konsantreleri için özellikler

TS EN 3-9/AC Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 9: Co2'li yangın söndürücülerin basınca direnci ile ilgili en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar

TS ISO 15371:2009 Gemi ve deniz(marine) teknolojisi yemek pişirme araç-Gereçlerinin korunması için yangın söndürme sistemleri

TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 3: Yarı rijit hortumlar için makaraların ve yassı hortumlu hortum sistemlerinin bakımı

TS EN 1028-1+A1 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - bölüm 1: Sınıflandırma-Genel ve güvenlik kuralları

TS EN 1147:2010 Portatif merdivenler-Yangında kullanılan

tst EN 1777 Yangınlarda kullanılan hidrolik platformlar-(hps)emniyet kuralları ve deney metotları

TS EN 1777 Yangınla mücadele ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan hidrolik platformlar (hp’lar) - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 1866-1 Taşınabilir yangın söndürücüler - bölüm 1: Karakteristikler, performans ve deney metotları

TS EN 1869 Yangın battaniyeleri

TS EN 1869/T1 Yangın battaniyeleri tadil 1

TS EN 4649 Havacılık serisi - Sentetik gazları içeren elle taşınan yangın söndürücüler, uçaklarda kullanım için - Teknik özellikler ve kalifikasyon şartları

TS EN 15182-3+A1 Yangınla mücadele amacıyla kullanılan, elle tutulan su püskürtme tabancaları - Bölüm 3: Pn tipi düz delikli fıskiye ve/veya sabit püskürtme açılı su püskürtme tabancası

TSE ISO/TR 5987 Sulu yangın söndürme sistemleri-İç sulardaki taşımacılıkta kullanılan-Yangın hortumu kavramaları-Genel teknik özellikler

TS EN 15182-2+A1 Yangınla mücadele amacıyla kullanılan, elle tutulan su püskürtme tabancaları - Bölüm 2: Pn 16 tipi su püskürtme tabancalarının birleşimi

TS 8743 EN 27201-1 Yangından korunma- Yangın söndürücü maddeler- Halojenli hidrokarbonlar- Bölüm 1: Halon 1211 ve halon 1301- Özellikler

TS EN 12065 Sıvılaştırılmış dogalgaz (lng) tesis ve donanımları-Sıvılaştırılmış doğalgaz yangınlarında kullanılan yangın söndürme tozları ile orta ve yüksek genleşmeli köpük üretimi için tasarımlanan köpük konsantrelerinin uygunluk deneyi

TS EN 12094-13 Sabit yangın söndürme sistemleri-Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri-Bölüm 13: Tek yönlü vanalar ve geri dönüşsüz vanalar için özellikler ve deney metotları

TS EN 12094-7/A1Sabit yangın söndürme sistemleri-Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri-Bölüm 7: Co2 sistemlerindeki püskürtücüler için özellikler ve deney metotları

TS EN 14044/tst AC Yangın hizmet kullanımı için yüksek havai tertibatlar - Dizi şeklinde hareketli döner tablalı merdivenler - Güvenlik ve performans kuralları ve deney metotları

TS EN 14339 Yer altı yangın hidrantları

TS EN 14384 Yer üstü yangın hidrantları

TS EN 14466+A1 Yangın söndürme pompaları - Taşınabilir pompalar - Güvenlik ve performans kuralları, deneyler

TS ISO 14520-3 Gazlı yangın söndürme sistemleri - Fiziksel özellikler ve sistem tasarımı - Bölüm 3: Fc-2-1-8 yangın söndürme maddes

TS ISO 14520-7 Gazlı yangın söndürme sistemleri - Fiziksel özellikler ve sistem tasarımı - Bölüm 7: Hcfc 124 yangın söndürme maddesi

TS EN 14710-2+A2 Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcısı (primer) olmayan santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması

TS EN 15767-2 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım - Portatif monitörler - Bölüm 2: Su püskürtücüler

TS EN 15767-1 Yangınla mücadele pompalarıyla beslenen söndürme ajanlarının uzatılması için portatif donanım - Portatif monitörler - Bölüm 1: Portatif monitör düzenekleri için genel kurallar

TS EN 27201-2 Yangın söndürücü maddeler-Halojenli hidrokarbonlar bölüm 2:Halon 1211 ve 1301'in güvenli bir şekilde işleme tabi tutulması ve nakil işlemleri için uygulama kuralları