trarbgzh-TWenfrkadefaru

Koruyucu Eldivenler Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 381-7 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 7: Zincirli testere koruyucu eldivenleri için kurallar

TS EN 381-4 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - bölüm 4: Zincirli testere koruyucu eldivenleri için deney metotları

TS EN 12477 Kaynakçılar için koruyucu eldivenler

TS EN 60903 Eldivenler - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma

TS EN 407Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı koruyucu eldivenler

TS EN 12477/A1 Kaynakçılar için koruyucu eldivenler

TS EN 60903 Eldiven ve kolçaklar - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma için - Özellikler

TS EN 407 Koruyucu eldivenler - Isıl tesirlerine (ısı ve/veya ateşe) karşı

TS EN 14120+A1 Koruyucu giyecekler - Paten sporu donanımı kullanıcıları için el bileği, avuç içi, diz ve dirsek koruyucuları - Kurallar ve deney metotları

TS EN 15613 Kapalı alan sporları için diz ve dirsek koruyucuları- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 42 Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı

TS EN 659+A1/AC Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN 659+A1 Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN 420+A1 Koruyucu eldivenler - Genel özellikler ve deney yöntemleri

TS EN 16027 Koruyucu giyecekler-Futbol kalecileri için tasarımlanmış koruma amaçlı eldivenler

TS EN ISO 10819 Mekanik titreşim ve şok-El, kol titreşimi-Eldivenden el ayasına geçen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için metot

TS EN 374-4 Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 4: Kimyasal maddelerle bozunmaya karşı direncin tayini

TS EN 374-4 Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı - Bölüm 4: Kimyasal nedenlerle bozulmaya karşı direncin belirlenmesi

TS EN 511 Soğuğa karşı koruyucu eldivenler

tst EN 421 Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı

TS EN 16350:2014 Koruyucu eldivenler-Elektrostatik özellikler

TS EN 16350 Koruyucu eldivenler-Elektrostatik özellikler

TS EN 374-2 Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı - Bölüm 2: Nüfuziyete karşı direncin tayini

TS EN ISO 14460/ACOtomobil yarışçıları için koruyucu giyecekler - Isı ve ateşe karşı korunma - Performans kuralları ve deney metotları

TS EN 374-2 Tehlikeli kimyasal maddelere ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 2: Nüfuz etmeye karşı direncin tayini

TS EN 13594 Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu eldivenler-Kurallar ve deney metotları

TS EN 16778:2016 Koruyucu eldivenler- Eldivenlerde Dimetilformamidin tayini

TS EN 388Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

TS EN ISO 374-1 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 1: Kimyasal riskler için terimler ve performans kuralları

TS EN ISO 374-5 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 5: Mikroorganizmal riskler için terimler ve performans kuralları

tst EN 421 Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı  

TS EN 511Soğuğa karşı koruyucu eldivenler

TS EN 659+A1 Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN 659+A1/AC Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN 1082-1 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 1: Zincir zırhtan yapılmış eldivenler ve kolluklar

TS EN 1082-2 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 2: Zincir zırh dışındaki malzemeden yapılmış eldivenler ve kolluklar

TS EN 1082-3 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 3: Kumaş, deri ve diğer malzemeler için darbeyle kesme deneyi

TS EN 420+A1 Koruyucu eldivenler - Genel özellikler ve deney metotları

TS EN 381-7 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 7: Zincirli testere koruyucu eldivenleri için kurallar

TS EN 381-4 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - bölüm 4: Zincirli testere koruyucu eldivenleri için deney metotları

TS EN 12477 Kaynakçılar için koruyucu eldivenler

TS EN 60903 Eldivenler - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma

TS EN 407Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı koruyucu eldivenler

TS EN 12477/A1 Kaynakçılar için koruyucu eldivenler

TS EN 60903 Eldiven ve kolçaklar - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma için - Özellikler

TS EN 407 Koruyucu eldivenler - Isıl tesirlerine (ısı ve/veya ateşe) karşı

TS EN 14120+A1 Koruyucu giyecekler - Paten sporu donanımı kullanıcıları için el bileği, avuç içi, diz ve dirsek koruyucuları - Kurallar ve deney metotları

TS EN 15613 Kapalı alan sporları için diz ve dirsek koruyucuları- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 421Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı

TS EN 659+A1/AC Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN 659+A1 Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN 420+A1 Koruyucu eldivenler - Genel özellikler ve deney yöntemleri

TS EN 16027 Koruyucu giyecekler-Futbol kalecileri için tasarımlanmış koruma amaçlı eldivenler

TS EN ISO 10819 Mekanik titreşim ve şok-El, kol titreşimi-Eldivenden el ayasına geçen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için metot

TS EN 374-4 Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 4: Kimyasal maddelerle bozunmaya karşı direncin tayini

TS EN 374-4 Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı - Bölüm 4: Kimyasal nedenlerle bozulmaya karşı direncin belirlenmesi

TS EN 511Soğuğa karşı koruyucu eldivenler

tst EN 421 Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı  

TS EN 16350:2014 Koruyucu eldivenler-Elektrostatik özellikler

TS EN 16350 Koruyucu eldivenler-Elektrostatik özellikler

TS EN 374-2 Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı - Bölüm 2: Nüfuziyete karşı direncin tayini

TS EN ISO 14460/ACOtomobil yarışçıları için koruyucu giyecekler - Isı ve ateşe karşı korunma - Performans kuralları ve deney metotları

TS EN 374-2 Tehlikeli kimyasal maddelere ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 2: Nüfuz etmeye karşı direncin tayini

TS EN 13594 Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu eldivenler-Kurallar ve deney metotları

TS EN 16778:2016Koruyucu eldivenler- Eldivenlerde Dimetilformamidin tayini

TS EN 388Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

TS EN ISO 374-1 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 1: Kimyasal riskler için terimler ve performans kuralları

TS EN ISO 374-5 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 5: Mikroorganizmal riskler için terimler ve performans kuralları

tst EN 421Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı

TS EN 511Soğuğa karşı koruyucu eldivenler

TS EN 659+A1 Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN 659+A1/AC Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN 1082-1 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 1: Zincir zırhtan yapılmış eldivenler ve kolluklar

TS EN 1082-2 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 2: Zincir zırh dışındaki malzemeden yapılmış eldivenler ve kolluklar

TS EN 1082-3 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 3: Kumaş, deri ve diğer malzemeler için darbeyle kesme deneyi

TS EN 420+A1 Koruyucu eldivenler - Genel özellikler ve deney metotları