• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Koruyucu Ekipmanların Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

TS EN 381-1 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 1: Zincirli testereyle kesilmeye direnç için deney tertibatı

TS EN 381-1 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 1: Zincirli testereyle kesilmeye direnç için deney tertibatı

TS EN 381-2 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 2: Bacak koruyucuları için deney metotları

TS EN 381-5 Koruyucu giyecekler-Zincirli el testeresi kullananlar için bölüm 5 bacak koruyucular için özellikler

TS EN 718Elastik yer döşemeleri-Polivinil klorürden (pvc) takviyenin veya altlığın birim alan kütlesinin tayini

TS EN 138Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Tam yüz maskesi, yarım yüz maskesi veya ağız tipi maske için kullanılan temiz hava solunum cihazları - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 464 Koruyucu giyecekler-Sıvı ve gaz kimyasal maddelere karşı kullanım için (aerosoller ve katı partiküller dahil) deney metodu gaz geçirmez giyeceklerin sıvı geçirmezliğinin tayini (iç basınç deneyi)

TS EN 269 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Başlıkla birlikte kullanılan, güçle (pille) çalışan ve temiz havanın hortumla sağlandığı solunum cihazı-Özellikler, deney,işaretleme

TS EN 510 Koruyucu giyecekler-Hareketli parçalara dolanma riskinin olduğu yerlerde kullanılan koruyucu giyeceklere ait özellikler

TS EN 348Koruyucu elbise-Deney metodu; Ergimiş metal parçalarının sıçramasına karşı malzeme davranışının tayini

TS EN 364Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Deney metotları

TS EN 381-3 Koruyucu giyecekler-Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 3: Koruyucu botlar için deney metotları

TS EN 863 Koruyucu elbiseler-Mekanik özellikler-Vurup delmeye karşı dayanım deneyi

TS EN 1868 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu donanım - Eşdeğer terimler listesi

TS EN 1891 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Düşük uzamalı, özlü lif halatlar

TS EN 1891 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Düşük uzamalı, özlü lif halatlar

TS EN 12083 Koruyucu solunum cihazları - Hortumlu nefes alma teknikleri (maskeye monte edilmemiş filtreler) - Toz filtreleri, gaz filtreleri ve kombine filtreler - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 12942 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskelerle birlikte güç destekli filtre cihazları- Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 50286 Alçak gerilim tesisatları için elektriksel yalıtım sağlayan koruyucu giyecekler

TS EN 50321 Düşük gerilimli tesisatlarda çalışmak için elektriksel yalıtımlı ayakkabılar

TS EN ISO 13997 Koruyucu giyecekler-Mekanik özellikler-Keskin cisimler tarafından kesilmeye direncin tayini

TS EN 144-2 Koruyucu teneffüs cihazları- Gaz silindir vanaları- Bölüm 2: Çıkış bağlantıları

TS EN 13087-1:2000+A1:2001 Koruyucu kasklar- Deney metotları- Bölüm 1: Şartlar ve şartlandırma

TS EN 13087-3 Koruyucu kasklar- Deney metotları- Bölüm 3: Nüfuz etmeye karşı direnç

TS EN 13277-1 Dövüş sporları için koruyucu donanım- Bölüm 1: Genel özellikler ve deney metotları

TS EN 13277-2 Dövüş sporları için koruyucu donanım- Bölüm 2: Ayak, alt bacak ve ön kol koruyucuları için ilave özellikler ve deney metotları

TS EN 132Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Terimler, tarifler ve piktogramlar

TS EN 134 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Bileşenlerin adlandırılması

TS EN 381-7 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 7: Zincirli testere koruyucu eldivenleri için kurallar

TS EN 1868 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu donanım - Eşdeğer terimler listesi

TS EN 1891 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Düşük uzamalı, özlü lif halatlar

TS EN 360 Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Geri sarmalı tipte düşme önleyiciler

TS EN 362 Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Bağlayıcılar

TS EN 341Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat- Kurtarma için indirme cihazları

TS EN 795Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Ankraj cihazları

TS EN 13374 Geçici kenar koruma sistemleri - Mamul özellikleri, deney metotları

TS EN 353-1 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Ankraj hattını içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler - Bölüm 1: Bir rijit ankraj hattını içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler

tst EN 469 İtfaiyeciler için koruyucu elbiseler-Yangınla mücadele için koruyucu elbiselerin özellikleri ve deney metotları  

TS EN 341Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Kurtarma amaçlı indirme tertibatları

TS EN ISO 11810 Lazerler ve lazerle ilgili donanım - Cerrahi perdeler ve/veya hasta koruyucu örtüler için lazer direncinin sınıflandırılması ve deney yöntemi - Birincil tutuşma, nufuz etme, alevin yayılması ve ikincil tutuşma

tst EN 13374 Geçici kenar koruma sistemleri - Mamul özellikleri, deney metotları

TS EN 16716 Dağcılık donanımı- Çığ hava yastığı sistemleri- Güvenlik gereklilikleri ve yöntemleri

TS EN 353-2 Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Bölüm 2: Esnek bir çapa halatını içeren kılavuzlanmış tipte düşme önleyici

TS EN 354:2010 Kişisel koruyucu donanım - Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı - Bağlama tertibatı

TS EN 355Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Enerji absorplayıcılar

TS EN 358Kişisel koruyucu donanım-Belirli bir yükseklikte çalışma güvenliğini sağlamak ve düşmeyi önlemek için-Tutma sistemleri, çalışma konumu için kemerler ve halatlar

TS EN 361 Kişisel koruyucu donanım - Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı - Tam vücut kemer sistemleri

TS EN 381-10 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 10: Vücudun üst kısmına ilişkin koruyucular için deney metodu

TS EN 381-11 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 11: Vücudun üst kısmına ilişkin koruyucular için kurallar

TS EN ISO 6529 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma - Koruyucu giyecek malzemelerinin sıvı ve gaz nüfuziyetine direncinin tayini

TS EN ISO 6942 Koruyucu giyecekler - Isı ve yangına karşı koruma - Deney metodu: Işıma yoluyla yayılan ısı kaynağına maruz kaldığında malzeme ve malzeme takımlarının değerlendirilmesi

TS EN 13274-8 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Deney metotları - Bölüm 8: Dolomit tozuyla tıkanmanın tayini

TS EN 13595-2 Profesyonel motorsiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler-Ceketler, pantolanlar, tek parça veya parçalı takımlar-Bölüm 2: Darbe yıpranma direncinin tayini için deney metodu

TS EN 13794 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kaçış için kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 13819-1 İşitme koruyucuları - Deneyler - Bölüm 1: Fiziksel deney metotları

TS EN 13819-2 İşitme koruyucular -Deneyler -Bölüm:2 akustik deney metotları

TS EN 13949 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Basınçlı azot ve oksijenle kullanılan açık devre kendi kendine yeterli dalma aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN ISO 13998 Koruyucu giyecekler - Çakılarla kesmeye ve delmeye karşı koruyucu önlükler, pantolonlar ve ceketler

TS EN ISO 14877 Tanecikli aşındırıcılar kullanılarak yapılan aşındırıcı püskürtme için koruyucu giyecek

TS EN 14126 Koruyucu giyecekler - Enfektif ajanlara karşı koruyucu giyecekler için performans kuralları ve deney metotları

TS EN 352-5 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - bölüm 5: Aktif gürültüyü azaltan kulak kapatıcıları

TS EN 381-10 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - bölüm 10: Vücut üst kısmı koruyucuları için deney metodu

TS EN ISO 13998 Koruyucu giyecekler - Bıçak batması ve kesmesine karşı koruyucu önlükler, pantolonlar ve yelekler

TS EN 13911 İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler -Yangın başlıkları için özellikler ve deney metotları

TS EN 144-3 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gaz tüpü vanaları - Bölüm 3: Nitroks ve oksijen dalış gazları için çıkış bağlantıları

TS EN 13911 İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler -Yangın başlıkları için özellikler ve deney metotları

TS EN 14325 "kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler - Kimyasal koruyucu giyecek malzemelerinin, dikiş ve birleşim yerlerinin ve takımlarının deney metotları ve performans sınıflandırması"

TS EN 14435 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Sadece pozitif basınçla kullanılmak üzere tasarımlanmış yarım maskeli, kendi kendine yeterli açık devre basınçlı havalı solunum aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 60903 Eldivenler - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma

TS EN 60895 Gerilim altında çalışma - 800 kv a.a. ve ± 600 kv d.a.'ya kadar olan anma gerilimlerinde kullanılan iletken elbise

TS EN 407 Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı koruyucu eldivenler

TS EN 362 Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Bağlayıcılar

TS EN 60984/A11 Manşonlar-Yalıtkan malzemeden-Gerilimli çalışma için

TS EN 60984/A1 Manşonlar-Yalıtkan malzemeden-Gerilimli çalışma için

TS EN 12477/A1 Kaynakçılar için koruyucu eldivenler

TS EN ISO 6530 Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı koruma - Malzemelerin sıvılarla nüfuziyete karşı direnci için deney metodu

TS EN 12941/A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Kask veya başlıkla kullanılan güçlendirilmiş filtreli cihazlar- Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 404Ferdi kurtarma için solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Karbon monoksitten korunmak için ağız parçası tertibatlı ve filtreli ferdi kurtarıc

TS EN 133Koruyucu solunum cihazları-Sınıflandırma

TS EN 142Solunumla ilgili koruycu cihazlar-Ağızlık donanımı-Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 362Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Bağlayıcılar

TS EN 365Personel koruyucu teçhizat - Yüksekten düşmeye karşı - Kullanma talimatları ve işaretlemeye ait genel özellikler

TS EN 402Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Kaçış için kendi kendine yeterli, açık devreli basınçlı hava solunum cihazı, ten yüz maskeli ve ağızlık donanımlı - Özellikler deney ve işaretleme

TS EN 403 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kendini kurtarma için - Yangından kaçarken kullanılan başlığı olan filtre cihazları - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 60903 Eldiven ve kolçaklar - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma için - Özellikler

TS EN 407Koruyucu eldivenler - Isıl tesirlerine (ısı ve/veya ateşe) karşı

TS EN ISO 12402-1 "kişisel yüzdürme donanımı - Bölüm 1: Açık denizde çalışan gemiler için can yelekleri - Güvenlik kuralları"

TS EN 342Koruyucu giyecekler-Soğuğa karşı koruyucu takımlar ve giyecekler

TS EN 529Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Seçim, kullanım, bakım ve muhafaza için tavsiyeler - Kılavuz doküman"

TS EN 14126/AC Koruyucu giyecekler - Enfektif ajanlara karşı koruyucu giyecekler için performans kuralları ve deney metotları

TS EN 143/AC Koruyucu solunum cihazları-Toz süzgeçleri-Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 352-4/A1 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 4: Seviyeye bağlı kulak kapatıcıları

TS EN 469 İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler için performans kuralları

TS EN ISO 12402-8 Kişisel yüzdürme donanımları-Bölüm 8:Aksesuarlar -Güvenlik kuralları ve deney metotlerı

TS EN ISO 12402-10 Kişisel yüzdürme donanımları-Bölüm 10:Kişisel yüzdürme donanımları ve ilgili diğer malzemelerin seçimi ve uygulanması

TS EN 12435 Sağlık bilişimi- Sağlık bilimlerinde ölçüm sonuçlarının ifade edilmesi

TS EN 1146 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar -Bir başlıkla birlikte kullanılan kendi kendine yeterli açık devre basınçlı hava solunum aparatı - Kurallar, deney, işaretleme

TS EN 165Göz koruyucuları-Kişisel-Terimler

TS EN 469 İtfaiyeciler için koruyucu elbiseler-Yangınla mücadele için koruyucu elbiselerin özellikleri ve deney metotları

TS EN 143/A1 Koruyucu solunum cihazları-Toz süzgeçleri-Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 13832-3 Kimyasal maddelere karşı koruyucu ayak giyecekleri – Bölüm 3: Laboratuvar şartlarında kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli ayak giyecekleri için kurallar

TS EN 365/AC Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Kullanma talimatı, bakım, periyodik muayene, tamir, işaretleme ve ambalajlamaya ait genel kurallar

TS EN 469/AC İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyeceklere dair performans kuralları

TS EN ISO 12402-2 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi 275 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-3 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi 150 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-4 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi 100 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-5 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi 50 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-6 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi bölüm 6- Güvenlik kuralları ve ek deneyler

TS EN ISO 12402-9 Kişisel yüzdürme donanımları bölüm 9:Deney metotları

TS EN 469/A1 İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyeceklere dair performans kuralları

TS EN ISO 12402-2 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 2: Can yelekleri, performans seviyesi 275 - Güvenlik kuralları

TS EN 469/AC İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler için performans kuralları

TS EN 137Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı özellikler, deney işaretleme

TS EN 469/A1 Koruyucu eldivenler - Genel özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 12402-7 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 7: Malzeme ve bileşenler-Güvenlik kuralları ve deney metotlerı

TS EN ISO 12402-5/AC Kişisel yüzdürme donanimlari - Bölüm 5: Can yelekleri, performans seviyesi 50 - Güvenlik kuralları

TS EN 3524 Havacılık Serisi- Çelik FE-PL1505 (15CrMoV6)- Havayla eritilmiş - Sertleştirilmiş ve temperlenmiş - Levha ve Şerit - 2mm ? a ? 6 mm - 1080 MPa ? Rm ? 1 280 MPa

TS EN 3526 Havacılık serisi - Çelik FE-PL1505 (15CrMoV6) - Havayla eritilmiş - Sertleştirilmiş ve temperlenmiş - Levha ve Şerit - 0,5 mm <= a <= 6 mm - 980 Mpa <= Rm <= 1180 MPa;

TS EN 3531 Havacılık serisi - Çelik FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Vakum indüksiyon erimiş ve vakum ark yeniden eritilen - Çözüm tedavi ve yağış tedavi - Sac ve şerit - Bir ? 6 mm - 1 750 MPa ? Rm ? 2 000 MPa

TS EN 13921 Kişisel koruyucu donanım - Ergonomik prensipler

TS EN 13567+A1 Koruyucu giyecekler - Eskrim oyuncuları için el, kol, göğüs, karın, bacak, uzuv ve yüz koruyucuları - Kurallar ve deney metotları

TS EN 14120+A1 Koruyucu giyecekler - Paten sporu donanımı kullanıcıları için el bileği, avuç içi, diz ve dirsek koruyucuları - Kurallar ve deney metotları

TS EN 14120+A1 Koruyucu giyecekler - Paten sporu donanımı kullanıcıları için el bileği, avuç içi, diz ve dirsek koruyucuları - Kurallar ve deney metotları

TS EN 1486 Koruyucu elbiseler-İtfaiyeciler için-Uzman itfaiyeci elbiseleri için özellikler ve deney metotları

TS EN 1497 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Kurtarma kemerleri

TS EN ISO 4869-3 Akustik -İşitme koruyucuları - Bölüm 3: Kalite muayenesi için amaçlanan kulaklık tipi koruyucuların araya girme kaybının ölçülmesinde kullanılan basitleştirilmiş metot

TS EN 14387+A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gaz filtreleri ve birleşik filtreler - Gerekler, deneyler ve işaretleme

TS EN 813 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Oturma kuşağı

TS EN ISO 17491-3 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan giyecekler için deney metotları - Bölüm 3 : Bir sıvı jetinin nüfuziyetine karşı direncin belirlenmesi (jet deneyi)

TS EN ISO 17491-4 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan giyecekler için deney metotları - Bölüm 4: Püskürtülen sıvının nüfuziyetine karşı direncin belirlenmesi (püskürtme deneyi)

TS EN 143/AC Koruyucu solunum cihazları - Toz süzgeçleri - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 405+A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gazlara veya gazlara ve parçacıklara karşı koruyucu valflı filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 15613 Kapalı alan sporları için diz ve dirsek koruyucuları- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 15613 Kapalı alan sporları için diz ve dirsek koruyucuları- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 12942/A2 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskelerle birlikte güç destekli filtre cihazları- Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 12941/A2 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Kask veya başlıkla kullanılan güçlendirilmiş filtreli cihazlar - Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 12312-16+A1 Uçak yer destek donanımı - Özel kurallar - Bölüm 16: Hava başlatma donanımı

TS EN 1827+A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gazlara ve parçacıklara veya sadece parçacıklara karşı koruma amaçlı soluk alma vanası bulunmayan ve ayrılabilir filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 421Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı

TS EN 12254 Lâzerle çalışılan yerler için koruyucu ekranlar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN ISO 12402-5/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 5: Sephiye yardımcı teçhizatları (performans seviyesi 50) - Güvenlik kuralları

TS EN 14605+A1 Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı- Vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar (tip pb [3] ve tip pb [4]) dâhil, bağlantı yerleri sıvı geçirmez (tip 3) veya sprey geçirmez (tip 4) giyecekler için performans özellikleri

TS EN 13034+A1 Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6 ve tip pb [6] donanımı)

TS EN 1827+A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Gazlara veya gaz ve parçacıklara veya sadece parçacıklara karşı koruma amaçlı soluk alma vanası bulunmayan ayrılabilir filtreli yarım maskeler-Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 659+A1/AC Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN 343+A1/AC Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma

TS EN 136/AC Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Tam yüz maskeleri-Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 530Koruyucu giyecek malzemelerinin aşınma dayanımı-Deney metotları

TS EN 1938 Kişisel göz koruması- Motosiklet ve mopet kullanıcıları için gözlükler

TS EN ISO 13982-1/A1 Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklı kimyasal maddelere karşı vücudun tamamına koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekleri için performans kuralları (tip 5 giyecekler)

TS EN ISO 20349 Kişisel koruyucu donanım -Kaynak ve döküm sırasında ergimiş metal sıçramasına ve ısıl risklere karşı koruyucu ayakkabı- Özellikler ve deney metodu

TS EN 659+A1 Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN ISO 12402-5/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 5: Sephiye yardımcı teçhizatları, (performans seviyesi 50) - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-6/A1 Kişisel yüzdürme donanımları (kyd) - Bölüm 6: Özel amaçlı can yelekleri ve sephiye yardımcı teçhizatları - Güvenlik kuralları ve ilave deney metotları

TS EN 50286:1999/AC:2004 Alçak gerilim tesisatları için elektriksel yalıtım sağlayan koruyucu giyecekler

TS EN ISO 12402-7/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 7: Malzemeler ve bileşenler- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-8/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-9/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 9: Deney yöntemleri

TS EN 420+A1 Koruyucu eldivenler - Genel özellikler ve deney yöntemleri

TS EN 136/AC Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Tam yüz maskeleri - Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN ISO 12402-7/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 7: Malzemeler ve bileşenler- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-8/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-9/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 9: Deney yöntemleri

TS EN ISO 20345 Kişisel koruyucu donanım - Emniyet ayak giyecekleri

TS EN 16027 Koruyucu giyecekler-Futbol kalecileri için tasarımlanmış koruma amaçlı eldivenler

TS EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmaya karşı koruyucu giysi - Bölüm 2: Parçacık formunda radyoaktif bulaşmaya karşı havalandırmasız koruyucu giysi için kurallar ve deney yöntemleri

tst EN ISO 14116/AC Koruyucu giyecekler - Isıya ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler, malzeme donanımları ve giyecekler  

TS EN 812Sanayide darbeye karşı kullanılan başlıklar

TS EN ISO 20347 Kişisel koruyucu donanım - İş ayak giyecekleri

TS EN 1384 Koruyucu başlıklar- Binicilikte kullanılan

TS EN 1385 Kano ve akarsu sporları için kasklar

TS EN 13087-2 Koruyucu kasklar- Deney metotları - Bölüm 2: Şok absorpsiyonu

TS EN 13087-4 Koruyucu kasklar-Deney metotları-Bölüm 4: Tutma sisteminin etkinliği

TS EN 13087-5 Koruyucu kasklar- Deney metotları- Bölüm 5: Tutucu sistem dayanımı

TS EN 13087-6 Koruyucu kasklar- Deney metotları- Bölüm 6: Görüş alanı

TS EN 13087-10 Koruyucu kasklar - Deney metotları - Bölüm 10: Işıma yoluyla yayılan ısıya direnç

TS EN 13484 Buz kızağı kullanıcıları için kasklar

TS EN 13781 Kar aracı ve kar kızağı sürücü ve yolcuları için koruyucu kasklar

TS EN ISO 20347 Kişisel koruyucu donanım - İş ayak giyecekleri

TS EN ISO 20344 Kişisel koruyucu donanım - Ayak giyecekleri için deney yöntemleri

TS EN ISO 20345 Kişisel koruyucu donanım - Emniyet ayak giyecekleri

TS EN 136/T1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Tam yüz maskeleri - Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN ISO 4007 Kişisel koruyucu donanım - Göz ve yüz koruma - Sözlük

TS EN 15090 İtfaiyeciler için ayak giyecekleri

TS EN 15649-3:2009+A1:2012(EN) Yüzer eğlence nesneleri - Su üzerinde ve içerisinde kullanmak için - Bölüm 3: Sınıf a düzenler için ilave özel güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 397+A1 Endüstriyel emniyet baretleri

TSE CEN ISO/TR 11610 Koruyucu giyecekler-Sözlük

TS EN 12492 Dağcılık techizatı - Dağcılar için başlıklar - Güvenlik kuralları ve deney metotları

tst EN 397+A1 Endüstriyel emniyet şapkaları (baretler)  

TS EN 966+A1 Hava sporları için başlıklar

TS EN 1078+A1 Bisiklet, kaykay ve tekerlekli paten kullanıcıları için kasklar

TS EN ISO 13287 Kişisel koruyucu donanım - Ayakkabılar -Kayma direnci için deney metodu

TS EN 14052+A1 Yüksek performanslı sanayi tipi kasklar

TS EN 397+A1 Endüstriyel emniyet şapkaları (baretleri)

TS EN 343+A1/AC Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma

TS EN 1621-1 Motosiklet sürücüleri için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 1: Motosiklet sürücüleri için diz darbe koruyucuları - Özellikler ve deney metotları

TS EN 1621-1 Motosiklet Sürücülerini Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler- Bölüm 1: Darbe Koruyucular İçin Özellikler ve Deney Metotları

TS EN ISO 15027-1 Su altı elbiseleri - Bölüm 1: Sürekli giyilen elbiseler, güvenlik dâhil kurallar

TS EN ISO 15027-2 Su altı elbiseleri - Bölüm 2: Ayrılma elbiseleri, güvenlik dâhil kurallar

TS EN ISO 15027-3 Su altı elbiseleri - Bölüm 3: Deney metotları

TS EN 341Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat- Kurtarma için indirme cihazları

TS EN 795Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Ankraj cihazları

TS EN 1621-4:2013 Motosiklet sürücülerini mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler- Bölüm 4: Şişirebilir Motorsiklet Koruyucuları-Gerekler ve Deney metotları

TS EN 1080:2013 Koruyucu kasklar - Küçük çocuklar için - Darbeden koruyucu

TSE CEN/TS 16415 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Ankraj tertibatları - Birden çok kişinin eşzamanlı kullanımı amaçlanan ankraj tertibatlarıyla ilgili tavsiyeler

TS EN ISO 20471:2013 Yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek - Deney metotları ve özellikler

TS EN 1621-2 Motosiklet sürücüleri için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 2: Motosiklet sürücüleri için sırt koruyucuları - Özellikler ve deney metotları

tst EN 1621-2/AC (Almancası Mevcut) Motorsikletçiler için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 2: Motorsikletçiler için sırt koruyucuları - ÖZellikler ve deney metotları  

TS EN 1621-4:2013 Motosiklet sürücüleri için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 4: Motosiklet sürücüleri için şişebilen koruyucular - Kurallar ve deney yöntemleri

TS EN 1080 Küçük çocuklar için darbeye karşı koruyucu kasklar

TS EN 1078+A1 Pedallı bisiklet, kaykay ve tekerlekli paten kullanıcıları için kasklar

TS EN 14143 Solunumla ilgili donanım - Kendi kendine yeterli yeniden solumalı dalma aparatı

TS EN ISO 10819 Mekanik titreşim ve şok-El, kol titreşimi-Eldivenden el ayasına geçen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için metot

TS EN ISO 13688:2013 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler

TS EN 13374 Geçici kenar koruma sistemleri - Mamul özellikleri, deney metotları

TS EN ISO 13688 Koruyucu giyecekler-Genel özellikler

TS EN ISO 12312-1 Göz ve Yüz Koruma-Güneş gözlükleri ve benzeri göz ürünleri-Bölüm 1: Genel kullanım için güneş gözlükleri

TS EN ISO 12312-1 Göz ve yüz koruma - Güneş gözlükleri ve benzeri gözlükler - Bölüm 1: Genel kullanım için güneş gözlükleri (ISO 12312-1:2013)

TS EN 374-4 Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 4: Kimyasal maddelerle bozunmaya karşı direncin tayini

TS EN 374-4 Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı - Bölüm 4: Kimyasal nedenlerle bozulmaya karşı direncin belirlenmesi

TS EN 926-2 Yamaç paraşütü donanımı- Yamaç paraşütleri- Bölüm 2: Kurallar ve uçuş deneyleri

TS EN 12270 Dağcılık teçhizatı -Takozlar - Güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN ISO 12311 Kişisel Koruyucu Donanım- Güneş gözlükleri ve benzeri göz ürünleri için deney metotları

TS EN 12276 Dağcılık teçhizatı -Sürtünme ankrajları - Güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 13277-3 Dövüş sporları için koruyucu donanım- Bölüm 3: Vücut koruyucuları için ilave özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 17249 Zincirli testereyle kesmeye dirençli güvenlik ayakkabıları

TS EN 443Binalarda ve diğer yapılarda yangınla mücadele için koruyucu başlıklar

TS EN 511Soğuğa karşı koruyucu eldivenler

TS EN 13277-3 Dövüş sporları için koruyucu donanım - Bölüm 3: Vücut koruyucuları için ilave özellikler ve deney metotları

TS EN 379+A1 Kişisel göz koruması - Otomatik kaynak filtreleri

TS EN 1621-2 Motorsikletçiler için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 2: Motorsikletçiler için sırt koruyucuları - Kurallar ve deney metotları

TS EN ISO 17249/ACZincirli testereyle kesmeye dirençli güvenlik ayakkabıları

TS EN ISO 4007 Kişisel koruyucu donanım - Göz ve yüz koruma - Sözlük

tst EN 421 Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı  

tst EN 421Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı

TS EN ISO 4869-3 Akustik – Kulak koruyucular – Bölüm 3: Manşon tipi kulak koruyucuların araya girme kaybının akustik bir deney düzeneği kullanılarak ölçümü (ISO 4869-3:2007)

TS EN 14458 Kişisel göz donanımı - İtfaiyecilerin kullanımı için yüz ve göz siperlikleri ile itfaiyeciler, ambulans ve acil servis çalışanları tarafından kullanılan yüksek performanslı sanayi tipi güvenlik kaskları

TS EN 14058 Koruyucu giyecekler - Soğuk ortamlara karşı koruma için giysiler

TS EN 364:1992/AC:1993 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Deney metotları

TS EN ISO 13982-1 Katı parçacıklara karşı kullanım için koruyucu giyecek - Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklara karşı tüm vücuda koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 5 giyecek)

TS EN ISO 13982-1/A1 Katı parçacıklara karşı kullanım için koruyucu giyecek - Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklara karşı tüm vücuda koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 5 giyecek)

TS EN 16350:2014 Koruyucu eldivenler-Elektrostatik özellikler

TS EN 250:2014Solunumla ilgili donanım - Kendi kendine yeterli açık devre basınçlı havalı dalma aparatı - Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 16350 Koruyucu eldivenler-Elektrostatik özellikler

TS EN ISO 20346 Kişisel koruyucu donanım - Koruyucu ayak giyecekleri

TS EN 353-1 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Ankraj hattını içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler - Bölüm 1: Bir rijit ankraj hattını içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler

tst EN 469İtfaiyeciler için koruyucu elbiseler-Yangınla mücadele için koruyucu elbiselerin özellikleri ve deney metotları

TS EN ISO 20346 Kişisel koruyucu donanım - Koruyucu ayak giyecekleri

TS EN ISO 4869-4 Akustik - Kulak koruyucuları - Bölüm 4: Seviyeye bağlı ses onaran manşonlar için etkin ses basınç seviyelerinin ölçümleri

TS EN 364:1992/AC:1993 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Deney metotları

TS EN 13832-1 Kimyasal maddelere karşı koruyucu ayak giyecekleri – Bölüm 1: Terimler ve deney yöntemleri

TS EN 13832-2 Kimyasal maddelere karşı koruyucu ayak giyecekleri – Bölüm 2: Laboratuvar şartlarında kimyasal maddelere dirençli ayak giyecekleri için kurallar

TS EN 13832-3 Kimyasal maddelere karşı koruyucu ayak giyecekleri – Bölüm 3: Laboratuvar şartlarında kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli ayak giyecekleri için kurallar

TS EN 13138-1 Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar - Bölüm 1: Giyilen yüzmeye yardımcı donanımlar için güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 13138-3 Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar - Bölüm 3: Giyilen yüzme oturakları için güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 13138-2 Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar - Bölüm 2: Tutulan yüzmeye yardımcı donanımlar için güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 374-2 Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı - Bölüm 2: Nüfuziyete karşı direncin tayini

TS EN 16471 İtfaiyeciler için başlıklar - Söndürülmesi güç yangınlar için başlıklar

TS EN 16473 İtfaiyeciler için başlıklar - Teknik kurtarma için başlıklar

TS EN 13138-2 Yüzme eğitimi için yardımcı donanımlar - Bölüm 2: Tutulan yüzmeye yardımcı donanımlar için güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 13138-3 Yüzme eğitimi için yardımcı donanımlar - Bölüm 3: Giyilen yüzme oturakları için güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 250Solunumla ilgili donanım - Kendi kendine yeterli açık devre basınçlı havalı dalma aparatı – Kurallar, deneyler ve işaretleme

TS EN 352-8 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 8 : Eğlence amaçlı radyo kulaklıkları

TS EN 352-5/A1 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 5: Aktif gürültüyü azaltan aktif kulak kapatıcıları

TS EN ISO 13287 Kişisel koruyucu donanım - Ayak giyecekleri - Kayma direnci için deney yöntemi

TSE CEN/TS 16415 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Ankraj tertibatları - Birden çok kişinin eşzamanlı kullanımı amaçlanan ankraj tertibatlarıyla ilgili tavsiyeler

TS EN 13921 Kişisel koruyucu donanım - Ergonomik prensipler

tst EN ISO 12311 Kişisel Koruyucu Donanım- Güneş gözlükleri ve benzeri göz ürünleri için deney metotları

TS EN 363Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Düşmeye karşı kişisel koruyucu sistemler

TS EN 813Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Alt emniyet kemerleri

TS EN 1497 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Kurtarma Kemerleri

TS EN 14404+A1 Kişisel koruyucu donanım - Diz çökme konumunda çalışma için diz koruyucular

TS EN 341Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Kurtarma amaçlı indirme tertibatları

TS ISO 2023 Lâstik çizmeler- Astarlı endüstriyel vulkanize kuçuk botlar - Özellikler

TS EN 12083/AC Koruyucu solunum cihazları - Hortumlu nefes alma teknikleri (maskeye monte edilmemiş filtreler) - Toz filtreleri, gaz filtreleri ve kombine filtreler - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 12083/AC Koruyucu solunum cihazları - Hortumlu nefes alma teknikleri (maskeye monte edilmemiş filtreler) - Toz filtreleri, gaz filtreleri ve kombine filtreler - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 15090 İtfaiyeciler için ayak giyecekleri

TS EN 16471 İtfaiyeciler için kasklar - Kırsal alanlardaki yangınlarla mücadele için kasklar

TS EN 16473 İtfaiyeciler için başlıklar - Teknik kurtarma için başlıklar

TS EN ISO 20471:2013 Yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek - Deney metotları ve özellikler

TS EN 352-8 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler – Bölüm 8: Eğlence amaçlı radyo kulaklıkları

TS EN 13087-3/A1 Koruyucu kasklar- Deney metotları- Bölüm 3: Nüfuz etmeye karşı direnç  

TS EN 13087-7/A1 Koruyucu kasklar- Deney metotları- Bölüm 7: Aleve karşı direnç

TS EN ISO 14460/AC Otomobil yarışçıları için koruyucu giyecekler - Isı ve ateşe karşı korunma - Performans kuralları ve deney metotları

TS EN ISO 14460/AC Otomobil yarışçıları için koruyucu giyecekler - Isı ve ateşe karşı korunma - Performans kuralları ve deney metotları

TS EN 374-2 Tehlikeli kimyasal maddelere ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 2: Nüfuz etmeye karşı direncin tayini

TS EN 353-1 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Ankraj hattı içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler - Bölüm 1: Rijit ankraj hattı içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler

TS EN 16523-1 Kimyasal maddelerin sızmasına karşı malzeme direncinin tayini - Bölüm 1: Sürekli temas şartları altında sıvı haldeki kimyasal maddenin sızması

TS EN 16523-2 Kimyasal maddelerin sızmasına karşı malzeme direncinin tayini - Bölüm 2: Sürekli temas koşulları altında gaz halinde bulunan kimyasal maddenin sızması

TS EN 12021 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Soluma tertibatları için sıkıştırılmış gazlar

TS EN 13138-1 Yüzme kursu için yüzmeye yardımcı donanımlar - Bölüm1: Yüzmeye yardımcı, giyilen donanımlar için güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN ISO 11611 Koruyucu giyecekler - Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan

TS EN ISO 11612 Koruyucu giyecekler-Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek- Asgari performans gereklilikleri

TS EN ISO 14116 Koruyucu giyecekler - Isıya ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler, malzeme grupları ve giyecekler

TS EN 943-1 Koruyucu giyecekler - Sıvı aerosoller ve katı parçacıklar dâhil sıvı ve gaz hâlindeki kimyasal maddelere karşı - Bölüm 1: Havalandırmalı ve havalandırmasız “gaz sızdırmaz” (tip 1) “gaz sızdıran” (tip 2), kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecek takımları için performans kuralları

TS EN 13594 Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu eldivenler-Kurallar ve deney metotları

TSE CEN/CLC/TR 16832 Tehlikeli alanlarda (patlama riski olan) elektrostatik riskleri önlemek için kişisel koruyucu ekipmanların seçimi, kullanımı, bakımı ve onarımı

TS EN ISO 12312-2 Göz ve yüz koruma - Güneş gözlükleri ve benzeri gözlükler - Bölüm 2: Güneşin direk gözlemi için filtreler

TS EN 1263-1 Geçici iş donanımları - Güvenlik ağları - Bölüm 1: Güvenlik kuralları, deney metotları

TS EN 1263-2 Geçici iş donanımları - Güvenlik ağları - Bölüm 2: Konumlandırma sınırları için güvenlik kuralları

TS EN 354Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Bağlama tertibatları

TS ISO 2023 Lastik ayakkabılar – Sanayide kullanılan astarlı vulkanize kauçuk çizmeler - Özellikler

TS EN ISO 12312-1/A1 Göz ve Yüz Koruma-Güneş gözlükleri ve benzeri göz ürünleri-Bölüm 1: Genel kullanım için güneş gözlükleri

TS EN 795Düşmeye karşı koruyucu donanım - Ankraj tertibatları

TS EN ISO 11810 Lazerler ve lazerle ilgili donanım - Cerrahi perdeler ve/veya hasta koruyucu örtüler için lazer direncinin sınıflandırılması ve deney yöntemi - Birincil tutuşma, nufuz etme, alevin yayılması ve ikincil tutuşma

TS EN 1073-1 Radyoaktif kirlenme dahil havadaki katı parçacıklara karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 1: Vücudu ve solunum yollarını koruyan basınçlı hava hattı havalandırmalı koruyucu giyecekler için kurallar ve deney yöntemleri

TS EN 13634 Motorsiklet kullanıcıları için koruyucu ayakkabılar- Özellikler ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12127-1 Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler-Koruyucu giyecek veya giyeceği oluşturan malzemelerde temas ısısı geçişi tayini-Bölüm 2: Silindiri ısıtarak üretilen temas ısısı

TS EN 458İşitme koruyucuları-Seçimi, kullanımı, korunması ve bakımı için tavsiyeler-Kılavuz

TS EN ISO 17491-4/A1 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan giyecekler için deney metotları - Bölüm 4: Püskürtülen sıvının nüfuziyetine karşı direncin belirlenmesi (püskürtme deneyi)

TS EN 16778:2016 Koruyucu eldivenler- Eldivenlerde Dimetilformamidin tayini

TS EN 1263-1 Geçici iş donanımları - Güvenlik ağları - Bölüm 1: Güvenlik kuralları, deney metotları

TS EN 1263-2 Geçici iş donanımları - Güvenlik ağları - Bölüm 2: Konumlandırma sınırları için güvenlik kuralları

TS EN 1073-1/AC Radyoaktif kirlenme dahil havadaki katı parçacıklara karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 1: Vücudu ve solunum yollarını koruyan basınçlı hava hattı havalandırmalı koruyucu giyecekler için kurallar ve deney yöntemleri

tst EN 13374 Geçici kenar koruma sistemleri - Mamul özellikleri, deney metotları  

TS EN 388Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

TS EN ISO 374-1 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 1: Kimyasal riskler için terimler ve performans kuralları

TS EN ISO 374-5 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 5: Mikroorganizmal riskler için terimler ve performans kuralları

TS EN ISO 20471/A1Yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek - Deney metotları ve özellikler - Tadil 1

TS EN ISO 10256-1 Buz hokeyinde kullanılan baş ve yüz koruyucu donanımlar- Bölüm 1: Genel gereklilikler

TS EN ISO 9151 Koruyucu elbise- Isı ve aleve karşı koruma-Aleve maruz kalmada ısı geçişinin tayini metodu

TS EN ISO 15025 Koruyucu giyecekler - Aleve karşı koruma - Sınırlandırılmış alev sıçraması için deney metodu

TS ISO 4643 Plastik ayakkabılar - Genel sanayi için astarlı veya astarsız poli (vinil klorür) çizmeler - Teknik Özellikler

TS EN 1496 Düşmeye karşı koruyucu donanım- Kurtarma amaçlı kaldırma donanımları

TS EN 16716Dağcılık donanımı- Çığ hava yastığı sistemleri- Güvenlik gereklilikleri ve yöntemleri

TS EN 207Kişisel göz koruyucu donanımlar - Lazer ışınımına karşı filtreler ve göz koruyucular (lazer göz koruyucuları)

tst EN 748/AC Oyun alanı donanımı- Futbol kaleleri- Fonksiyonel özellikler, güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 133Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Sınıflandırma

TS EN 135Solunumla ilgili cihazlar - Eş değer terimler listesi

TS EN 143Koruyucu solunum cihazları-Toz süzgeçleri-Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 143/A1 Koruyucu solunum cihazları - Toz süzgeçleri - özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 144-1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gaz tüpü vanaları - Bölüm 1: Geçmeli bağlantı elemanı için vidalı bağlantılar

TS EN 144-1/A2 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gaz tüpü vanaları - bölüm 1: Geçmeli bağlantı elemanı için vidalı bağlantılar

TS EN 145Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı, basınçlı oksijenli veya basınçlı oksijen-Azotlu tip-Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 148-2 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Yüz koruyucu parçalar için vida dişleri-Bölüm 2: Merkez vida dişli bağlantı

TS EN 149+A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Parçacıklara karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 342Koruyucu giyecekler - Soğuğa karşı koruma için giyecek takımları ve parçaları

TS EN 342/AC Koruyucu giyecekler - Soğuğa karşı koruma için giyecek takımları ve parçaları

TS EN 343+A1 Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma

tst EN 343+A1 Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma

TS EN 348/tst AC Koruyucu elbise-Deney metodu; Ergimiş metal parçalarının sıçramasına karşı malzeme davranışının tayini

TS EN 348/AC Koruyucu elbise-Deney metodu; Ergimiş metal parçalarının sıçramasına karşı malzeme davranışının tayini

TS EN 352-2 İşitme koruyucuları - Genel kurallar - Bölüm 2: Kulak tıkaçları

TS EN 352-6 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - bölüm 6: Elektriksel ses girişli kulak kapatıcıları

TS EN 352-1 İşitme koruyucuları - Genel kurallar - bölüm 1: Kulak kapatıcılar

TS EN 352-4 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - bölüm 4: Seviyeye bağlı kulak kapatıcıları

TS EN 352-5/A1 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 5: Aktif gürültüyü azaltan kulak kapatıcıları

TS EN 352-7 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 7: Seviyeye bağlı kulak tıkaçları

TS EN 352-4/A1 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - bölüm 4: Seviyeye bağlı kulak kapatıcıları

TS EN 352-8 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 8 : Eğlence amaçlı radyo kulaklıkları

TS EN 353-2 Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Bölüm 2: Esnek bir çapa halatını içeren kılavuzlanmış tipte düşme önleyici

TS EN 354:2010 Kişisel koruyucu donanım - Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı - Bağlama tertibatı

TS EN 355Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Enerji absorplayıcılar

TS EN 352-3 İşitme koruyucuları-Genel kurallar-Bölüm 3:Endüstriyel güvenlik kaskına takılmış koruyucu kulaklıklar

TS EN 358 Kişisel koruyucu donanım-Belirli bir yükseklikte çalışma güvenliğini sağlamak ve düşmeyi önlemek için-Tutma sistemleri, çalışma konumu için kemerler ve halatlar

TS EN 361Kişisel koruyucu donanım - Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı - Tam vücut kemer sistemleri

TS EN 363Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Düşmeye karşı kişisel koruyucu sistemler

TS EN 365 Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Kullanma talimatı, bakım, periyodik muayene, tamir, işaretleme ve ambalajlamaya ait genel kurallar

TS EN 379+A1 Kişisel göz koruması - Otomatik kaynak filtreleri

TS EN 381-11 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - bölüm 11: Vücut üst kısmı koruyucuları için kurallar

TS EN 402Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Tam yüz maskesi veya ağızlık tertibatı olan, basınçlı hava kullanan kendi kendine yeterli akciğer kumandalı talep tipi açık devre solunum aparatı - Kaçış için - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 403 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kendini kurtarma için - Yangından kaçarken kullanılan başlığı olan filtre cihazları - Kurallar, deneyler, işaretleme 25.04.2006 13.340.30

TS EN 404 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Kendini kurtarma için-Karbon monoksite karşı ağızlık tertibatı olan filtreli kendini kurtarma cihazı

tst EN 421 Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı  

TS EN 443 Binlarda ve diğer yapılarda yangınla mücadele için koruyucu başlıklar

TS EN 511Soğuğa karşı koruyucu eldivenler

TS EN 659+A1 Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN 659+A1/AC Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN 943-2 Koruyucu giyecekler - Sıvı aerosoller ve katı parçacıklar dâhil sıvı ve gaz halindeki kimyasal maddelere karşı - Bölüm 2: Acil yardım ekipleri (ae) için gaz sızdırmaz (tip 1), kimyasal maddelere karşı koruyucu elbiselerin performans özellikleri

TS EN 960 Kafa kalıpları - Emniyet şapkaları deneylerinde kullanılan

TS EN 1077 Alp tipi kayakçılar ve tek parçalı kar kayakçıları için kasklar

TS EN 1082-1 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 1: Zincir zırhtan yapılmış eldivenler ve kolluklar

TS EN 1082-1 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 1: Zincir zırhtan yapılmış eldivenler ve kolluklar

TS EN 1082-2 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 2: Zincir zırh dışındaki malzemeden yapılmış eldivenler ve kolluklar

TS EN 1082-2 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 2: Zincir zırh dışındaki malzemeden yapılmış eldivenler ve kolluklar

TS EN 1082-3 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 3: Kumaş, deri ve diğer malzemeler için darbeyle kesme deneyi

TS EN 1082-3 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 3: Kumaş, deri ve diğer malzemeler için darbeyle kesme deneyi

TS EN 1146 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kaçış başlığı bulunan kendi kendine yeterli açık devre basınçlı hava solunum cihazı - Kurallar, deney, işaretleme

TS EN 1149-2 Koruyucu giyecekler - Elektrostatik özellikler - Bölüm 2: Malzemenin derinliğine elektrik direncinin ölçülmesi için deney metodu (düşey direnç)

TS EN 1149-3 Koruyucu giyecekler - Elektrostatik özellikler - Bölüm 3: Yük zayıflamasını ölçme için deney metodu"

TS EN 1149-1 Koruyucu giyecekler-Elektrostatik özellikler-Bölüm 1: Yüzey öz direnci (deney metotları ve kurallar)

TS EN 1149-5 Koruyucu eldivenler - Elektrostatik özellikler - Bölüm 5 : Malzeme performans ve tasarım özellikleri

TS EN 1150 Koruyucu giyecekler - Profesyonel olmayan kullanım için görülebilme özelliğine sahip giyecekler - Deney metotları ve özellikler

TS EN 1498 Kurtarma donanımı- Kurtarma halkaları

TS EN 3523 İşitme koruyucuları - Genel özellikler - Bölüm 3 : Koruyucu kaska bağlantılı kulaklıklar

TS EN 3525 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deney - Bölüm 5 : Aktif gürültü azaltan kulaklıklar

TS EN 3532 Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı personel koruyucu donanımlar - Bölüm 2 : Esnek bir bağlantı hattını içeren kılavuzlu tip düşme sip

TS EN 420+A1 Koruyucu eldivenler - Genel özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 4869-2/AC Akustik - Kulak koruyucular - Bölüm 2: Kulak koruyucuları takıldığında etkin a-Ağırlıklı ses basınç seviyelerinin tahmini

TS 5558 EN 168 Kişisel göz koruması - Optikle ilgili olmayan deney metotları

TS EN ISO 6529 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma - Koruyucu giyecek malzemelerinin sıvı ve gaz geçişine direncinin tayini

TS EN ISO 6530 Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı koruma - Malzemelerin sıvı nüfuziyetine direnci için deney metodu

TS 6860 EN 175 Personel koruyucuları-Kaynak ve benzeri işlemler sırasında gözü ve yüzü koruma teçhizatı

TS EN ISO 6942 Koruyucu giyecekler - Isı ve yangına karşı koruma - Deney metodu: Işıma yoluyla yayılan ısı kaynaklarına maruz kalındığında malzeme ve malzeme birleşimlerinin değerlendirilmesi

TS EN ISO 8980-2/ACOptik - Gözle ilgili - Kesilmemiş, kullanıma hazır gözlük mercekleri - Bölüm 2: Geliştirilmiş güçteki merceklerin teknik özellikleri

TS EN ISO 9185 Koruyucu giyecekler-Erimiş metal sıçramasına karşı malzemelerin direncinin değerlendirilmesi

TS EN ISO 10862 Küçük tekne - Trapez donanımı için hızlı serbest bırakma sistemi

TS EN ISO 12127-2 Isı ve aleve karşı dayanıklı giyecekler-Koruyucu giyecek ve ilgili malzemede temas ısısı geçişi tayini-Kısım 2-Küçük silindirler düşürerek oluşturulan temas ısısı kullanma metodu

TS 12203Nbc koruyucu elbise giyen personelin tanınması(stanag 2429)

TS EN ISO 12402-4 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 4: Can yelekleri, performans seviyesi 100 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-6 Kişisel yüzdürme donanımları (kyd) - Bölüm 6: Özel amaçlı can yelekleri ve sephiye yardımcı teçhizatları - Güvenlik kuralları ve ilave deney metotları

TS EN ISO 12402-9 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 9: Deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-3 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 3: Can yelekleri, performans seviyesi 150 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-5 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 5: Sephiye yardımcı teçhizatları, (performans seviyesi 50) - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-7 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 7: Malzemeler ve bileşenler- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-5/AC Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 5: Sephiye yardımcı teçhizatları (performans seviyesi 50) - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-8 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-10 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 10: Kişisel yüzdürme donanımları ve diğer ilgili donanımların seçim ve kullanımı

TS EN ISO 12402-2/A1 Kişisel yüzdürme donanımları-Bölüm 2: Can yelekleri, performans seviyesi 275-Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-3/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 3: Can yelekleri, performans seviyesi 150 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-4/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 4: Can yelekleri, performans seviyesi 100 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-6/A1 Kişisel yüzdürme donanımları (kyd) - Bölüm 6: Özel amaçlı can yelekleri ve sephiye yardımcı teçhizatları - Güvenlik kuralları ve ilave deney metotları

TS EN 12568 Ayak ve bacak koruyucuları - Ayakkabı burnu ve nüfuz etmeye dirençli metal takviyeler - Özellikler ve deney metotları

TS EN 12841 Düşmeye karşı kişisel koruma donanımı - Halat erişim sistemleri - Halat ayar tertibatı

TS EN 12941 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Kask veya başlıkla kullanılan güçlendirilmiş filtreli cihazlar- Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 12941/A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Kask veya başlıkla kullanılan güçlendirilmiş filtreli cihazlar - Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 12941/A2 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kask veya başlıkla kullanılan güç destekli filtre cihazları - Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 12942/A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskelerle birlikte güç destekli filtre cihazları- Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 12942/A2 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskelerle birlikte güç destekli filtre cihazları - Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 13034+A1 Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6 ve tip pb [6] donanımı)

TS EN 13061 Koruyucu giyecekler - Futbolcular için tekmelikler - Kurallar ve deney metotları

TS EN 13087-7 Koruyucu kasklar- Deney metotları- Bölüm 7: Aleve karşı direnç

TS EN 13087-8/A1 Koruyucu kasklar - Deney metotları - Bölüm 8: Elektriksel özellikler

TS EN 13158 Koruyucu giyecekler- At binicileri için koruyucu ceketler, vücut ve omuz koruyucuları- Kurallar ve deney metotları

TS EN 13178 Kişisel göz koruması - Kar aracı kullanıcıları için göz koruyucuları

TS EN 13274-1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Deney metotları-Bölüm 1: İçe doğru sızıntı ve içe doğru toplam sızıntının tayini

TS EN 13274-5 Solunumlu ilgili koruyucu cihazlar- Deney metotları- Bölüm 5:İklim şartları

TS EN 13274-3 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Deney metotları - bölüm 3: Solunum direncinin tayini

TS EN 13274-6 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Deney metotları - Bölüm 6: Solukla alınan havadaki karbon dioksit muhtevasının tayini

TS EN 13274-7 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Deney metotları - Bölüm 7: Filtreden parçacık nüfuziyetinin tayini

TS EN 13277-4 Dövüş sporları için koruyucu donanım-Bölüm 4: Kafa koruyucuları için ilave özellikler ve deney metotları

TS EN 13277-5 Dövüş sporları için koruyucu donanım - Bölüm 5: Genital ve karın koruyucuları için ek kurallar ve deney metotları

TS EN 13277-6 Dövüş sporları için koruyucu donanım - Bölüm 6: Kadınlarda göğüs koruyucuları için ek kurallar ve deney metotları

TS EN 13277-7 Dövüş sporları için koruyucu donanım - Bölüm 7: El ve ayak koruyucular için ilave kurallar ve deney metotları

TS EN 13277-4/A1 Dövüş sporları için koruyucu donanım - Bölüm 4: Kafa koruyucuları için ilave özellikler ve deney metotları

TS EN 13356 Amatör kullanım için görünebilirlik aksasurları özellikler ve deney metotları

TS EN 13546+A1 Koruyucu giyecekler-Saha hokeyi kalecileri için el, kol, göğüs, karın, bacak, ayak ve genital koruyucular ve saha oyuncuları için kaval kemiği koruyucuları-Kuralları ve deney metotları

TS EN 13595-1 Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler - Ceketler, pantolonlar ve tek veya parçalı takımlar - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 13595-2 Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler - Ceketler, pantolonlar ve tek veya parçalı takımlar - Bölüm 2: Darbe ile aşınmaya karşı direncin tayini için deney metodu

TS EN 13595-3 Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler - Ceketler, pantolonlar ve tek veya parçalı takımlar - Bölüm 3: Patlama dayanımının tayini için deney metodu

TS EN 13595-4 Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler - Ceketler, pantolonlar ve tek veya parçalı takımlar - Bölüm 4: Darbe altında kesme dayanımının tayini için deney metodu

TS EN 13613 Tekerlekli spor teçhizatı- Kaykaylar - Güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 13794 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı - Kaçış için - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 13819-2 Akustik - İşitme koruyucuları - Deneyler - Bölüm 2: Akustik deney metotları

TS EN 13819-1 İşitme koruyucuları - Deneyler - Bölüm 1: Fiziksel deney metotları

TS EN 13832-2 Kimyasal şartlara dayanıklı ayak giyecekleri - Bölüm 2: Laboratuvar şartlarında kimyasal maddelere dayanıklı ayak giyeceklerinin özellikleri

TS EN 13832-1 Kimyasallara karşı koruyucu ayak giyecekleri - Terimler ve deney metotları

TS EN ISO 13982-2 Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 2: küçük parçacık aerosollerinin giyecek takımlarında içeriye doğru sızıntısının tayini için deney metodu"

TS EN ISO 13982-1 Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 1: hava ile yayılan katı parçacıklı kimyasal maddelere karşı vücudun tamamına koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekleri için performans kuralları "

TS EN 14021 Sürücülerini taş ve mıcıra karşı korumaya uygun yol dışı motorsiklet yarışları için taş siperleri "

TS EN 14058 Koruyucu giyecekler - Soğuk ortamlara karşı koruma için giyecek parçaları "

TS EN 14126 Koruyucu giyecekler - Patojen organizmalara karşı - Performans özellikleri ve deney metotları

TS EN 14126/AC Koruyucu giyecekler - Patojen organizmalara karşı - Performans özellikleri ve deney metotları

TS EN 14325 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı - Koruyucu giyecek malzemesi, dikişleri, birleşim yerleri ve birleştirmelerinin deney metotları ve performans sınıflandırması

TS EN 14328 Koruyucu giyecekler - Güçle çalışan bıçakların kesiklerine karşı koruma sağlayan eldivenler ve kolluklar - Kurallar ve deney metotları"

TS EN 14360 Yağmura karşı koruyucu giyecekler - Hazır haldeki giyecek parçaları için deney metodu - Yüksek enerjili damlalarla yüksekten gelen darbeler"

TS EN 14404+A1 Kişisel koruyucu donanım - Diz çökme konumunda çalışma için diz koruyucular

TS EN 14458 Kişisel göz donanımı - İtfaiyecilerin kullanımı için yüz siperleri ve göz siperleri, itfaiyeciler, ambulans ve acil servislerde kullanılan yüksek performanslı sanayi tipi güvenlik kaskları"

TS EN ISO 14460 Otomobil yarışçıları için koruyucu giyecekler - Isı ve ateşe karşı korunma - Performans kuralları ve deney metotları

TS EN ISO 14460 Otomobil yarışçıları için koruyucu giyecekler - Isı ve ateşe karşı korunma - Performans kuralları ve deney metotları

TS EN ISO 14460/A1 Otomobil yarışçıları için koruyucu giyecekler - Isı ve aleve karşı koruma - Performans kuralları ve deney metotları tadil 1

TS EN 14529 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Sadece kaçış amaçları için pozitif basınçlı akciğerle kumanda edilen bir talep vanası içerecek şekilde tasarımlanmış yarım maskeli, kendi kendine yeterli açık devre basınçlı havalı solunum aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 14593-1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Talep vanalı, basınçlı hava hatlı solunum aparatı - Bölüm 1: Tam yüz maskeli aparatus - Kurallar, deneyler, işaretleme"

TS EN 14593-2 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Talep vanalı, basınçlı hava hatlı solunum aparatı - Bölüm 2: Pozitif basınçlı yarım maskeli aparat - Kurallar, deneyler, işaretleme"

TS EN 14593-2/AC Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Talep vanalı, basınçlı hava hatlı solunum aparatı - Bölüm 2: Pozitif basınçlı yarım maskeli aparat - Kurallar, deneyler, işaretleme"

TS EN 14594 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Sürekli akışlı basınclı hava hatlı solunum aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme"

TS EN 14594/AC Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Sürekli akışlı basınclı hava hatlı solunum aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme"

TS EN 14605+A1 Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı - Vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar (tip pb [3] ve tip pb [4]) dâhil, bağlantı yerleri sıvı geçirmez (tip 3) veya sprey geçirmez (tip 4) giyecekler için performans özellikleri

TS EN 14786 Koruyucu giyecekler - Püskürtülen sıvı kimyasal maddeler, emülsiyonlar ve dispersiyonların nüfuziyetine karşı direncin tayini - Atomizör deneyi

TS EN ISO 14877 Tanecikli aşındırıcılar kullanılarak yapılan aşındırıcı püskürtme için koruyucu giyecek

TS EN 15333-2 Solunum cihazları - Açık devreli, göbek seviyesinde sağlanan gazı içeren cihaz - Bölüm 2 : Serbest akış cihazı

TS EN 15614Koruyucu giyecekler-İtfaiyeciler için-Meskun olmayan alanlarda kullanılan giyecekler için laboratuvar deney metotları ve performans kuralları

TS EN ISO 20344/tst T1 Kişisel koruyucu donanım - Ayak giyecekleri için deney metotları

TS EN ISO 22610 Hastalar, hastane personeli ve donanım için tıbbi cihaz olarak kullanılan cerrahi örtüler, giysiler ve temiz hava giysileri - Islak bakteriyel geçirgenliğe olan direncin tayini için deney yöntemi (ıso 22610:2006)

TS EN ISO 22612 Bulaşıcılara karşı koruma için giysiler - Kuru miklrobik geçirgenliğe direnç için deney yöntemi

TS EN 50321 Elektriksel yalıtımlı ayak giyecekleri - Alçak gerilim tesislerinde çalışmak için

TS EN 50365 Alçak gerilim tesislerinde kulanım için elektriksel olarak yalıtımlı başlıklar

TS EN 60895 Gerilim altında çalışma - Anma gerilimi en çok 800 kv a.a ve ± 600 kv d.a’da kullanım için iletken elbiseler

TS EN 60984 Kolluklar - Yalıtkan malzemeden - gerilim altında çalışma için

TS EN 60984/A1 Kolluklar - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma için

TS EN 60984/A11 Kolluklar - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma için