trarbgzh-TWenfrkadefaru

Koruyucu Elbiseler Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 381-1 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 1: Zincirli testereyle kesilmeye direnç için deney tertibatı

TS EN 381-2 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 2: Bacak koruyucuları için deney metotları

TS EN 381-5 Koruyucu giyecekler-Zincirli el testeresi kullananlar için bölüm 5 bacak koruyucular için özellikler

TS EN 718Elastik yer döşemeleri-Polivinil klorürden (pvc) takviyenin veya altlığın birim alan kütlesinin tayini

TS EN 464 Koruyucu giyecekler-Sıvı ve gaz kimyasal maddelere karşı kullanım için (aerosoller ve katı partiküller dahil) deney metodu gaz geçirmez giyeceklerin sıvı geçirmezliğinin tayini (iç basınç deneyi)

TS EN 348 Koruyucu elbise-Deney metodu; Ergimiş metal parçalarının sıçramasına karşı malzeme davranışının tayini  

TS EN 381-3 Koruyucu giyecekler-Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 3: Koruyucu botlar için deney metotları

TS EN 863 Koruyucu elbiseler-Mekanik özellikler-Vurup delmeye karşı dayanım deneyi

TS EN 50286 Alçak gerilim tesisatları için elektriksel yalıtım sağlayan koruyucu giyecekler

TS EN ISO 13997 Koruyucu giyecekler-Mekanik özellikler-Keskin cisimler tarafından kesilmeye direncin tayini

TS EN 13277-1 Dövüş sporları için koruyucu donanım- Bölüm 1: Genel özellikler ve deney metotları

TS EN 13277-2 Dövüş sporları için koruyucu donanım- Bölüm 2: Ayak, alt bacak ve ön kol koruyucuları için ilave özellikler ve deney metotları

TS EN 863Koruyucu elbiseler - Mekanik özellikler deney metodu: Delinme dayanımı

TS EN ISO 13995 Koruyucu giyecekler - Mekanik özellikler - Malzemelerin delinmeye ve dinamik yırtılmaya karşı direncinin tayini için deney metodu

TS EN 381-8 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 8: Zincirli testere koruyucu tozlukları - Deney metotları

TS EN 381-9 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 9: Zincirli testere koruyucu tozlukları - Özellikler

TS EN ISO 13995 Koruyucu giyecekler- Mekanik özellikler

TS EN 943-2 Sıvı aerosol ve katı parçacıklar ihtiva eden sıvı ve gaz kimyasallara karşı koruyucu giysi-Kısım 2: Acil müdahale takımları için kimyasal koruyucu giysiler "gaz-Koruyumlu" için performans gereklilikleri

TS EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi-Kısım 2: Radyoaktif bulaşmasının ayrılmasına karşı havalanmayan koruyucu giysi için gereklilikler ve deney metotları

TS EN 13595-1 Profesyonel motorsiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler-Ceketler, pantolanlar, tek parça veya parçalı takımlar-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 13595-3 Profesyonel motorsiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler-Ceketler, pantolanlar, tek parça veya parçalı takımlar-Bölüm 4: Darbeli kesme direncinin tayini için deney metodu

TS EN 13595-4 Profesyonel motorsiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler-Ceketler, pantolanlar, tek parça veya parçalı takımlar-Bölüm 4: Darbeli kesme direncinin tayini için deney metodu

TS EN 13277-5 Dövüş sporları için koruyucu donanım-Bölüm 5: Genital koruyucular ve karın koruyucuları için ilave kurallar ve deney metotları

TS EN 50286 Alçak gerilim tesisatları için elektriksel yalıtım sağlayan koruyucu giyecekler

TS EN 381-10 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 10: Vücudun üst kısmına ilişkin koruyucular için deney metodu

TS EN 381-11 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 11: Vücudun üst kısmına ilişkin koruyucular için kurallar

TS EN ISO 6529 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma - Koruyucu giyecek malzemelerinin sıvı ve gaz nüfuziyetine direncinin tayini

TS EN ISO 6942 Koruyucu giyecekler - Isı ve yangına karşı koruma - Deney metodu: Işıma yoluyla yayılan ısı kaynağına maruz kaldığında malzeme ve malzeme takımlarının değerlendirilmesi

TS EN 13595-2 Profesyonel motorsiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler-Ceketler, pantolanlar, tek parça veya parçalı takımlar-Bölüm 2: Darbe yıpranma direncinin tayini için deney metodu

TS EN ISO 13998 Koruyucu giyecekler - Çakılarla kesmeye ve delmeye karşı koruyucu önlükler, pantolonlar ve ceketler

TS EN ISO 14877 Tanecikli aşındırıcılar kullanılarak yapılan aşındırıcı püskürtme için koruyucu giyecek

TS EN 381-1 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 1: Zincirli testereyle kesilmeye direnç için deney tertibatı

TS EN 381-2 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 2: Bacak koruyucuları için deney metotları

TS EN 381-5 Koruyucu giyecekler-Zincirli el testeresi kullananlar için bölüm 5 bacak koruyucular için özellikler

TS EN 718Elastik yer döşemeleri-Polivinil klorürden (pvc) takviyenin veya altlığın birim alan kütlesinin tayini

TS EN 464 Koruyucu giyecekler-Sıvı ve gaz kimyasal maddelere karşı kullanım için (aerosoller ve katı partiküller dahil) deney metodu gaz geçirmez giyeceklerin sıvı geçirmezliğinin tayini (iç basınç deneyi)

TS EN 348 Koruyucu elbise-Deney metodu; Ergimiş metal parçalarının sıçramasına karşı malzeme davranışının tayini

TS EN 381-3 Koruyucu giyecekler-Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 3: Koruyucu botlar için deney metotları

TS EN 50286 Alçak gerilim tesisatları için elektriksel yalıtım sağlayan koruyucu giyecekler

TS EN ISO 13997 Koruyucu giyecekler-Mekanik özellikler-Keskin cisimler tarafından kesilmeye direncin tayini

TS EN 13277-1 Dövüş sporları için koruyucu donanım- Bölüm 1: Genel özellikler ve deney metotları

TS EN 13277-2 Dövüş sporları için koruyucu donanım- Bölüm 2: Ayak, alt bacak ve ön kol koruyucuları için ilave özellikler ve deney metotları

TS EN 863Koruyucu elbiseler - Mekanik özellikler deney metodu: Delinme dayanımı

TS EN ISO 13995 Koruyucu giyecekler - Mekanik özellikler - Malzemelerin delinmeye ve dinamik yırtılmaya karşı direncinin tayini için deney metodu

TS EN 381-8 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 8: Zincirli testere koruyucu tozlukları - Deney metotları

TS EN 381-9 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 9: Zincirli testere koruyucu tozlukları - Özellikler

TS EN ISO 13995 Koruyucu giyecekler- Mekanik özellikler

TS EN 943-2 Sıvı aerosol ve katı parçacıklar ihtiva eden sıvı ve gaz kimyasallara karşı koruyucu giysi-Kısım 2: Acil müdahale takımları için kimyasal koruyucu giysiler "gaz-Koruyumlu" için performans gereklilikleri

TS EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi-Kısım 2: Radyoaktif bulaşmasının ayrılmasına karşı havalanmayan koruyucu giysi için gereklilikler ve deney metotları

TS EN 13595-1 Profesyonel motorsiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler-Ceketler, pantolanlar, tek parça veya parçalı takımlar-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 13595-3 Profesyonel motorsiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler-Ceketler, pantolanlar, tek parça veya parçalı takımlar-Bölüm 4: Darbeli kesme direncinin tayini için deney metodu

TS EN 13595-4 Profesyonel motorsiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler-Ceketler, pantolanlar, tek parça veya parçalı takımlar-Bölüm 4: Darbeli kesme direncinin tayini için deney metodu

TS EN 13277-5 Dövüş sporları için koruyucu donanım-Bölüm 5: Genital koruyucular ve karın koruyucuları için ilave kurallar ve deney metotları

TS EN 50286 Alçak gerilim tesisatları için elektriksel yalıtım sağlayan koruyucu giyecekler

TS EN 381-10 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 10: Vücudun üst kısmına ilişkin koruyucular için deney metodu

TS EN 381-11 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 11: Vücudun üst kısmına ilişkin koruyucular için kurallar

TS EN ISO 6529 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma - Koruyucu giyecek malzemelerinin sıvı ve gaz nüfuziyetine direncinin tayini

TS EN ISO 6942 Koruyucu giyecekler - Isı ve yangına karşı koruma - Deney metodu: Işıma yoluyla yayılan ısı kaynağına maruz kaldığında malzeme ve malzeme takımlarının değerlendirilmesi

TS EN 13595-2 Profesyonel motorsiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler-Ceketler, pantolanlar, tek parça veya parçalı takımlar-Bölüm 2: Darbe yıpranma direncinin tayini için deney metodu

TS EN ISO 13998 Koruyucu giyecekler - Çakılarla kesmeye ve delmeye karşı koruyucu önlükler, pantolonlar ve ceketler

TS EN ISO 14877 Tanecikli aşındırıcılar kullanılarak yapılan aşındırıcı püskürtme için koruyucu giyecek

TS EN 381-1 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 1: Zincirli testereyle kesilmeye direnç için deney tertibatı

TS EN 381-2 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 2: Bacak koruyucuları için deney metotları

TS EN 381-5 Koruyucu giyecekler-Zincirli el testeresi kullananlar için bölüm 5 bacak koruyucular için özellikler

TS EN 718Elastik yer döşemeleri-Polivinil klorürden (pvc) takviyenin veya altlığın birim alan kütlesinin tayini

TS EN 464 Koruyucu giyecekler-Sıvı ve gaz kimyasal maddelere karşı kullanım için (aerosoller ve katı partiküller dahil) deney metodu gaz geçirmez giyeceklerin sıvı geçirmezliğinin tayini (iç basınç deneyi)

TS EN 348Koruyucu elbise-Deney metodu; Ergimiş metal parçalarının sıçramasına karşı malzeme davranışının tayini

TS EN 381-3 Koruyucu giyecekler-Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 3: Koruyucu botlar için deney metotları

TS EN 863 Koruyucu elbiseler-Mekanik özellikler-Vurup delmeye karşı dayanım deneyi

TS EN 50286 Alçak gerilim tesisatları için elektriksel yalıtım sağlayan koruyucu giyecekler

TS EN ISO 13997 Koruyucu giyecekler-Mekanik özellikler-Keskin cisimler tarafından kesilmeye direncin tayini

TS EN 13277-1 Dövüş sporları için koruyucu donanım- Bölüm 1: Genel özellikler ve deney metotları

TS EN 13277-2 Dövüş sporları için koruyucu donanım- Bölüm 2: Ayak, alt bacak ve ön kol koruyucuları için ilave özellikler ve deney metotları

TS EN 863Koruyucu elbiseler - Mekanik özellikler deney metodu: Delinme dayanımı

TS EN ISO 13995 Koruyucu giyecekler - Mekanik özellikler - Malzemelerin delinmeye ve dinamik yırtılmaya karşı direncinin tayini için deney metodu

TS EN 381-8 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 8: Zincirli testere koruyucu tozlukları - Deney metotları

TS EN 381-9 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 9: Zincirli testere koruyucu tozlukları - Özellikler

TS EN ISO 13995 Koruyucu giyecekler- Mekanik özellikler