trarbgzh-TWenfrkadefaru

Koruyucu Ekipmanlar (Genel) Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 1891 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Düşük uzamalı, özlü lif halatlar

TS EN 13921 Kişisel koruyucu donanım - Ergonomik prensipler

TS EN 13921 Kişisel koruyucu donanım - Ergonomik prensipler

TS EN 16523-1 Kimyasal maddelerin sızmasına karşı malzeme direncinin tayini - Bölüm 1: Sürekli temas şartları altında sıvı haldeki kimyasal maddenin sızması

TS EN 16523-2 Kimyasal maddelerin sızmasına karşı malzeme direncinin tayini - Bölüm 2: Sürekli temas koşulları altında gaz halinde bulunan kimyasal maddenin sızması

TS EN 13356 Amatör kullanım için görünebilirlik aksasurları özellikler ve deney metotları