trarbgzh-TWenfrkadefaru

Diğer Koruyucu Ekipmanların Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

TS EN 1868 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu donanım - Eşdeğer terimler listesi

TS EN 1891 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Düşük uzamalı, özlü lif halatlar

TS EN 360 Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Geri sarmalı tipte düşme önleyiciler

TS EN 362 Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Bağlayıcılar

TS EN 341Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat- Kurtarma için indirme cihazları

TS EN 795Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Ankraj cihazları

TS EN 13374 Geçici kenar koruma sistemleri - Mamul özellikleri, deney metotları

TS EN 353-1 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Ankraj hattını içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler - Bölüm 1: Bir rijit ankraj hattını içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler

tst EN 469 İtfaiyeciler için koruyucu elbiseler-Yangınla mücadele için koruyucu elbiselerin özellikleri ve deney metotları  

TS EN 341Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Kurtarma amaçlı indirme tertibatları

TS EN ISO 11810 Lazerler ve lazerle ilgili donanım - Cerrahi perdeler ve/veya hasta koruyucu örtüler için lazer direncinin sınıflandırılması ve deney yöntemi - Birincil tutuşma, nufuz etme, alevin yayılması ve ikincil tutuşma

tst EN 13374 Geçici kenar koruma sistemleri - Mamul özellikleri, deney metotları

TS EN 16716 Dağcılık donanımı- Çığ hava yastığı sistemleri- Güvenlik gereklilikleri ve yöntemleri

TS EN 353-2 Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Bölüm 2: Esnek bir çapa halatını içeren kılavuzlanmış tipte düşme önleyici

TS EN 354:2010 Kişisel koruyucu donanım - Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı - Bağlama tertibatı

TS EN 355 Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Enerji absorplayıcılar

TS EN 358 Kişisel koruyucu donanım-Belirli bir yükseklikte çalışma güvenliğini sağlamak ve düşmeyi önlemek için-Tutma sistemleri, çalışma konumu için kemerler ve halatlar

TS EN 361 Kişisel koruyucu donanım - Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı - Tam vücut kemer sistemleri