trarbgzh-TWenfrkadefaru

Dağcılık Ekipmanları Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 362Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Bağlayıcılar

TS EN 365Personel koruyucu teçhizat - Yüksekten düşmeye karşı - Kullanma talimatları ve işaretlemeye ait genel özellikler

TS EN 365/AC Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Kullanma talimatı, bakım, periyodik muayene, tamir, işaretleme ve ambalajlamaya ait genel kurallar

TS EN 3531 Havacılık serisi - Çelik FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Vakum indüksiyon erimiş ve vakum ark yeniden eritilen - Çözüm tedavi ve yağış tedavi - Sac ve şerit - Bir ? 6 mm - 1 750 MPa ? Rm ? 2 000 MPa

TS EN 1497 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Kurtarma kemerleri

TS EN 813Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Oturma kuşağı

TS EN 15649-3:2009+A1:2012(EN) Yüzer eğlence nesneleri - Su üzerinde ve içerisinde kullanmak için - Bölüm 3: Sınıf a düzenler için ilave özel güvenlik kuralları ve deney metotları

TSE CEN/TS 16415 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Ankraj tertibatları - Birden çok kişinin eşzamanlı kullanımı amaçlanan ankraj tertibatlarıyla ilgili tavsiyeler

TS EN 926-2 Yamaç paraşütü donanımı- Yamaç paraşütleri- Bölüm 2: Kurallar ve uçuş deneyleri

TS EN 12270 Dağcılık teçhizatı -Takozlar - Güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 12276 Dağcılık teçhizatı -Sürtünme ankrajları - Güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 364:1992/AC:1993 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Deney metotları

TSE CEN/TS 16415 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Ankraj tertibatları - Birden çok kişinin eşzamanlı kullanımı amaçlanan ankraj tertibatlarıyla ilgili tavsiyeler

TS EN 363 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Düşmeye karşı kişisel koruyucu sistemler

TS EN 813Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Alt emniyet kemerleri

TS EN 1497 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Kurtarma Kemerleri

TS EN 353-1 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Ankraj hattı içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler - Bölüm 1: Rijit ankraj hattı içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler

TS EN 1263-1 Geçici iş donanımları - Güvenlik ağları - Bölüm 1: Güvenlik kuralları, deney metotları

TS EN 1263-2 Geçici iş donanımları - Güvenlik ağları - Bölüm 2: Konumlandırma sınırları için güvenlik kuralları

TS EN 354Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Bağlama tertibatları

TS EN 795Düşmeye karşı koruyucu donanım - Ankraj tertibatları

TS EN 1263-1 Geçici iş donanımları - Güvenlik ağları - Bölüm 1: Güvenlik kuralları, deney metotları  

TS EN 1263-2 Geçici iş donanımları - Güvenlik ağları - Bölüm 2: Konumlandırma sınırları için güvenlik kuralları

TS EN 1496 Düşmeye karşı koruyucu donanım- Kurtarma amaçlı kaldırma donanımları

tst EN 748/AC Oyun alanı donanımı- Futbol kaleleri- Fonksiyonel özellikler, güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 363Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Düşmeye karşı kişisel koruyucu sistemler

TS EN 365 Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Kullanma talimatı, bakım, periyodik muayene, tamir, işaretleme ve ambalajlamaya ait genel kurallar

TS EN 1498 Kurtarma donanımı- Kurtarma halkaları

TS EN 3532 Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı personel koruyucu donanımlar - Bölüm 2 : Esnek bir bağlantı hattını içeren kılavuzlu tip düşme siperi

TS EN ISO 10862 Küçük tekne - Trapez donanımı için hızlı serbest bırakma sistemi

TS EN 12841 Düşmeye karşı kişisel koruma donanımı - Halat erişim sistemleri - Halat ayar tertibatı

TS EN 13613 Tekerlekli spor teçhizatı- Kaykaylar - Güvenlik kuralları ve deney metotları