trarbgzh-TWenfrkadefaru

Can Yelekleri, Yüzdürme Araçları Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN ISO 12402-8 Kişisel yüzdürme donanımları-Bölüm 8:Aksesuarlar -Güvenlik kuralları ve deney metotlerı

TS EN ISO 12402-10 Kişisel yüzdürme donanımları-Bölüm 10:Kişisel yüzdürme donanımları ve ilgili diğer malzemelerin seçimi ve uygulanması

TS EN 12435 Sağlık bilişimi- Sağlık bilimlerinde ölçüm sonuçlarının ifade edilmesi

TS EN ISO 12402-2 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi 275 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-3 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi 150 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-4 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi 100 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-5 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi 50 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-6 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi bölüm 6- Güvenlik kuralları ve ek deneyler

TS EN ISO 12402-9 Kişisel yüzdürme donanımları bölüm 9:Deney metotları

TS EN ISO 12402-2 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 2: Can yelekleri, performans seviyesi 275 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-7 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 7: Malzeme ve bileşenler-Güvenlik kuralları ve deney metotlerı

TS EN ISO 12402-5/AC Kişisel yüzdürme donanimlari - Bölüm 5: Can yelekleri, performans seviyesi 50 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-5/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 5: Sephiye yardımcı teçhizatları (performans seviyesi 50) - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-5/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 5: Sephiye yardımcı teçhizatları, (performans seviyesi 50) - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-6/A1 Kişisel yüzdürme donanımları (kyd) - Bölüm 6: Özel amaçlı can yelekleri ve sephiye yardımcı teçhizatları - Güvenlik kuralları ve ilave deney metotları

TS EN ISO 12402-7/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 7: Malzemeler ve bileşenler- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-8/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-9/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 9: Deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-7/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 7: Malzemeler ve bileşenler- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-8/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-9/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 9: Deney yöntemleri

TS EN 13138-1 Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar - Bölüm 1: Giyilen yüzmeye yardımcı donanımlar için güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 13138-3 Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar - Bölüm 3: Giyilen yüzme oturakları için güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 13138-2 Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar - Bölüm 2: Tutulan yüzmeye yardımcı donanımlar için güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 13138-2 Yüzme eğitimi için yardımcı donanımlar - Bölüm 2: Tutulan yüzmeye yardımcı donanımlar için güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 13138-3 Yüzme eğitimi için yardımcı donanımlar - Bölüm 3: Giyilen yüzme oturakları için güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 13138-1 Yüzme kursu için yüzmeye yardımcı donanımlar - Bölüm1: Yüzmeye yardımcı, giyilen donanımlar için güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN ISO 12402-4 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 4: Can yelekleri, performans seviyesi 100 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-6 Kişisel yüzdürme donanımları (kyd) - Bölüm 6: Özel amaçlı can yelekleri ve sephiye yardımcı teçhizatları - Güvenlik kuralları ve ilave deney metotlar

TS EN ISO 12402-9 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 9: Deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-3 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 3: Can yelekleri, performans seviyesi 150 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-5 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 5: Sephiye yardımcı teçhizatları, (performans seviyesi 50) - Güvenlik kurallar

TS EN ISO 12402-7 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 7: Malzemeler ve bileşenler- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-5/AC Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 5: Sephiye yardımcı teçhizatları (performans seviyesi 50) - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-8 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-10 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 10: Kişisel yüzdürme donanımları ve diğer ilgili donanımların seçim ve kullanımı

TS EN ISO 12402-2/A1 Kişisel yüzdürme donanımları-Bölüm 2: Can yelekleri, performans seviyesi 275-Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-3/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 3: Can yelekleri, performans seviyesi 150 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-4/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 4: Can yelekleri, performans seviyesi 100 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-6/A1 Kişisel yüzdürme donanımları (kyd) - Bölüm 6: Özel amaçlı can yelekleri ve sephiye yardımcı teçhizatları - Güvenlik kuralları ve ilave deney metotları