trarbgzh-TWenfrkadefaru

Baş Koruyucu Ekipmanlar Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 381-1 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 1: Zincirli testereyle kesilmeye direnç için deney tertibatı

TS EN 364 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Deney metotları

TS EN 13087-1:2000+A1:2001 Koruyucu kasklar- Deney metotları- Bölüm 1: Şartlar ve şartlandırma

TS EN 167Kişisel göz koruması-Optik deney metotları

TS 5560 EN 166 Kişisel göz koruması - Özellikler

TS EN 169Kişisel göz koruması - Kaynakçılık ve ilgili teknikler için filtreler - Geçirgenlik özellikleri ve tavsiye edilen kullanım

TS EN 170Kişisel göz koruması - Ultraviyole filtreler -Geçirgenlik özellikleri ve tavsiye edilen kullanım

TS 8435 EN 171 Kişisel göz koruması - Kızıl ötesi filtreler - Geçirgenlik özellikleri ve tavsiye edilen kullanım

TS EN 352-5 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 5 - Aktif gürültü azaltma kulak kapatıcıları

TS EN 352-6 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 6: Elektriksel ses girişli kulaklıklar

TS EN 352-7 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 7: Seviyeye bağımlı kulaklıklar

TS EN 13819-1 İşitme koruyucuları - Deneyler - Bölüm 1: Fiziksel deney metotları

TS EN 13819-2 İşitme koruyucular -Deneyler -Bölüm:2 akustik deney metotları

TS EN 165Göz koruyucuları-Kişisel-Terimler

TS EN 3524 Havacılık Serisi- Çelik FE-PL1505 (15CrMoV6)- Havayla eritilmiş - Sertleştirilmiş ve temperlenmiş - Levha ve Şerit - 2mm ? a ? 6 mm - 1080 MPa ? Rm ? 1 280 MPa

TS EN 3526 Havacılık serisi - Çelik FE-PL1505 (15CrMoV6) - Havayla eritilmiş - Sertleştirilmiş ve temperlenmiş - Levha ve Şerit - 0,5 mm <= a <= 6 mm - 980 Mpa <= Rm <= 1180 MPa;

TS EN ISO 4869-3 Akustik -İşitme koruyucuları - Bölüm 3: Kalite muayenesi için amaçlanan kulaklık tipi koruyucuların araya girme kaybının ölçülmesinde kullanılan basitleştirilmiş metot

TS EN 12312-16+A1 Uçak yer destek donanımı - Özel kurallar - Bölüm 16: Hava başlatma donanımı

TS EN 12254 Lâzerle çalışılan yerler için koruyucu ekranlar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 1938 Kişisel göz koruması- Motosiklet ve mopet kullanıcıları için gözlükler

TS EN 14126 Koruyucu giyecekler - Enfektif ajanlara karşı koruyucu giyecekler için performans kuralları ve deney metotları

TS EN 381-10 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - bölüm 10: Vücut üst kısmı koruyucuları için deney metodu

TS EN ISO 13998 Koruyucu giyecekler - Bıçak batması ve kesmesine karşı koruyucu önlükler, pantolonlar ve yelekler

TS EN 13911 İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler -Yangın başlıkları için özellikler ve deney metotları

TS EN 14325 "kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler - Kimyasal koruyucu giyecek malzemelerinin, dikiş ve birleşim yerlerinin ve takımlarının deney metotları ve performans sınıflandırması"

TS EN 60895 Gerilim altında çalışma - 800 kv a.a. ve ± 600 kv d.a.'ya kadar olan anma gerilimlerinde kullanılan iletken elbise

TS EN 60984/A11 Manşonlar-Yalıtkan malzemeden-Gerilimli çalışma için

TS EN 60984/A1 Manşonlar-Yalıtkan malzemeden-Gerilimli çalışma için

TS EN ISO 6530 Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı koruma - Malzemelerin sıvılarla nüfuziyete karşı direnci için deney metodu

TS EN ISO 12402-1 "kişisel yüzdürme donanımı - Bölüm 1: Açık denizde çalışan gemiler için can yelekleri - Güvenlik kuralları"

TS EN 342Koruyucu giyecekler-Soğuğa karşı koruyucu takımlar ve giyecekler

TS EN 14126/AC Koruyucu giyecekler - Enfektif ajanlara karşı koruyucu giyecekler için performans kuralları ve deney metotları

TS EN 469İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler için performans kuralları

TS EN 469 İtfaiyeciler için koruyucu elbiseler-Yangınla mücadele için koruyucu elbiselerin özellikleri ve deney metotları

TS EN 469/AC İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyeceklere dair performans kuralları

TS EN 469/A1 İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyeceklere dair performans kuralları

TS EN 469/AC İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler için performans kuralları

TS EN 469/A1 Koruyucu eldivenler - Genel özellikler ve deney metotları

TS EN 13567+A1 Koruyucu giyecekler - Eskrim oyuncuları için el, kol, göğüs, karın, bacak, uzuv ve yüz koruyucuları - Kurallar ve deney metotları

TS EN 1486 Koruyucu elbiseler-İtfaiyeciler için-Uzman itfaiyeci elbiseleri için özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 17491-3 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan giyecekler için deney metotları - Bölüm 3 : Bir sıvı jetinin nüfuziyetine karşı direncin belirlenmesi (jet deneyi)

TS EN ISO 17491-4 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan giyecekler için deney metotları - Bölüm 4: Püskürtülen sıvının nüfuziyetine karşı direncin belirlenmesi (püskürtme deneyi)

TS EN 14605+A1 Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı- Vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar (tip pb [3] ve tip pb [4]) dâhil, bağlantı yerleri sıvı geçirmez (tip 3) veya sprey geçirmez (tip 4) giyecekler için performans özellikleri

TS EN 13034+A1 Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6 ve tip pb [6] donanımı)

TS EN 343+A1/AC Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma

TS EN 530Koruyucu giyecek malzemelerinin aşınma dayanımı-Deney metotları

TS EN ISO 13982-1/A1 Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklı kimyasal maddelere karşı vücudun tamamına koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekleri için performans kuralları (tip 5 giyecekler)

TS EN 50286:1999/AC:2004 Alçak gerilim tesisatları için elektriksel yalıtım sağlayan koruyucu giyecekler

TS EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmaya karşı koruyucu giysi - Bölüm 2: Parçacık formunda radyoaktif bulaşmaya karşı havalandırmasız koruyucu giysi için kurallar ve deney yöntemleri

tst EN ISO 14116/AC Koruyucu giyecekler - Isıya ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler, malzeme donanımları ve giyecekler

TS EN 343+A1/AC Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma

TS EN 1621-1 Motosiklet sürücüleri için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 1: Motosiklet sürücüleri için diz darbe koruyucuları - Özellikler ve deney metotları

TS EN 1621-1 Motosiklet Sürücülerini Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler- Bölüm 1: Darbe Koruyucular İçin Özellikler ve Deney Metotları

TS EN ISO 15027-1 Su altı elbiseleri - Bölüm 1: Sürekli giyilen elbiseler, güvenlik dâhil kurallar

TS EN ISO 15027-2 Su altı elbiseleri - Bölüm 2: Ayrılma elbiseleri, güvenlik dâhil kurallar

TS EN ISO 15027-3 Su altı elbiseleri - Bölüm 3: Deney metotları

TS EN 1621-4:2013 Motosiklet sürücülerini mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler- Bölüm 4: Şişirebilir Motorsiklet Koruyucuları-Gerekler ve Deney metotları

TS EN ISO 20471:2013 Yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek - Deney metotları ve özellikler

TS EN 1621-2 Motosiklet sürücüleri için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 2: Motosiklet sürücüleri için sırt koruyucuları - Özellikler ve deney metotları

tst EN 1621-2/AC (Almancası Mevcut) Motorsikletçiler için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 2: Motorsikletçiler için sırt koruyucuları - ÖZellikler ve deney metotları

TS EN 1621-4:2013 Motosiklet sürücüleri için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 4: Motosiklet sürücüleri için şişebilen koruyucular - Kurallar ve deney yöntemleri

TS EN ISO 13688:2013 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler

TS EN ISO 13688 Koruyucu giyecekler-Genel özellikler

TS EN 13277-3 Dövüş sporları için koruyucu donanım- Bölüm 3: Vücut koruyucuları için ilave özellikler ve deney metotları

TS EN 13277-3 Dövüş sporları için koruyucu donanım - Bölüm 3: Vücut koruyucuları için ilave özellikler ve deney metotları

TS EN 1621-2 Motorsikletçiler için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 2: Motorsikletçiler için sırt koruyucuları - Kurallar ve deney metotları

tst EN 421Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı

TS EN 14058 Koruyucu giyecekler - Soğuk ortamlara karşı koruma için giysiler

TS EN ISO 13982-1 Katı parçacıklara karşı kullanım için koruyucu giyecek - Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklara karşı tüm vücuda koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 5 giyecek)

TS EN ISO 13982-1/A1 Katı parçacıklara karşı kullanım için koruyucu giyecek - Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklara karşı tüm vücuda koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 5 giyecek)

TS ISO 2023 Lâstik çizmeler- Astarlı endüstriyel vulkanize kuçuk botlar - Özellikler

TS EN ISO 20471:2013 Yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek - Deney metotları ve özellikler  

TS EN ISO 14460/AC Otomobil yarışçıları için koruyucu giyecekler - Isı ve ateşe karşı korunma - Performans kuralları ve deney metotları

TS EN ISO 11611 Koruyucu giyecekler - Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan

TS EN ISO 11612 Koruyucu giyecekler-Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek- Asgari performans gereklilikleri

TS EN ISO 14116 Koruyucu giyecekler - Isıya ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler, malzeme grupları ve giyecekler

TS EN 943-1 Koruyucu giyecekler - Sıvı aerosoller ve katı parçacıklar dâhil sıvı ve gaz hâlindeki kimyasal maddelere karşı - Bölüm 1: Havalandırmalı ve havalandırmasız “gaz sızdırmaz” (tip 1) “gaz sızdıran” (tip 2), kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecek takımları için performans kuralları

TS ISO 2023 Lastik ayakkabılar – Sanayide kullanılan astarlı vulkanize kauçuk çizmeler - Özellikler

TS EN 1073-1 Radyoaktif kirlenme dahil havadaki katı parçacıklara karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 1: Vücudu ve solunum yollarını koruyan basınçlı hava hattı havalandırmalı koruyucu giyecekler için kurallar ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12127-1 Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler-Koruyucu giyecek veya giyeceği oluşturan malzemelerde temas ısısı geçişi tayini-Bölüm 2: Silindiri ısıtarak üretilen temas ısısı

TS EN ISO 17491-4/A1 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan giyecekler için deney metotları - Bölüm 4: Püskürtülen sıvının nüfuziyetine karşı direncin belirlenmesi (püskürtme deneyi)

TS EN 1073-1/AC Radyoaktif kirlenme dahil havadaki katı parçacıklara karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 1: Vücudu ve solunum yollarını koruyan basınçlı hava hattı havalandırmalı koruyucu giyecekler için kurallar ve deney yöntemleri

TS EN ISO 20471/A1 Yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek - Deney metotları ve özellikler - Tadil 1

TS EN ISO 9151 Koruyucu elbise- Isı ve aleve karşı koruma-Aleve maruz kalmada ısı geçişinin tayini metodu

TS EN ISO 15025 Koruyucu giyecekler - Aleve karşı koruma - Sınırlandırılmış alev sıçraması için deney metodu

TS EN 342Koruyucu giyecekler - Soğuğa karşı koruma için giyecek takımları ve parçaları

TS EN 342/AC Koruyucu giyecekler - Soğuğa karşı koruma için giyecek takımları ve parçaları

TS EN 343+A1 Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma

tst EN 343+A1 Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma  

TS EN 348/tst AC Koruyucu elbise-Deney metodu; Ergimiş metal parçalarının sıçramasına karşı malzeme davranışının tayini

TS EN 348/AC Koruyucu elbise-Deney metodu; Ergimiş metal parçalarının sıçramasına karşı malzeme davranışının tayini

tst EN 367/AC Koruyucu elbise- Isı ve aleve karşı koruma-Aleve maruz kalmada ısı geçişinin tayini metodu

TS EN 381-11 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - bölüm 11: Vücut üst kısmı koruyucuları için kurallar

TS EN 943-2 Koruyucu giyecekler - Sıvı aerosoller ve katı parçacıklar dâhil sıvı ve gaz halindeki kimyasal maddelere karşı - Bölüm 2: Acil yardım ekipleri (ae) için gaz sızdırmaz (tip 1), kimyasal maddelere karşı koruyucu elbiselerin performans özellikleri

TS EN 1082-1 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 1: Zincir zırhtan yapılmış eldivenler ve kolluklar

TS EN 1082-2 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 2: Zincir zırh dışındaki malzemeden yapılmış eldivenler ve kolluklar

TS EN 1082-3 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar- Bölüm 3: Kumaş, deri ve diğer malzemeler için darbeyle kesme deneyi

TS EN 1149-2 Koruyucu giyecekler - Elektrostatik özellikler - Bölüm 2: Malzemenin derinliğine elektrik direncinin ölçülmesi için deney metodu (düşey direnç)

TS EN 1149-3 Koruyucu giyecekler - Elektrostatik özellikler - Bölüm 3: Yük zayıflamasını ölçme için deney metodu"

TS EN 1149-5 Koruyucu eldivenler - Elektrostatik özellikler - Bölüm 5 : Malzeme performans ve tasarım özellikleri

TS EN ISO 6529 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma - Koruyucu giyecek malzemelerinin sıvı ve gaz geçişine direncinin tayini

TS EN ISO 6530 Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı koruma - Malzemelerin sıvı nüfuziyetine direnci için deney metodu

TS EN ISO 6942 Koruyucu giyecekler - Isı ve yangına karşı koruma - Deney metodu: Işıma yoluyla yayılan ısı kaynaklarına maruz kalındığında malzeme ve malzeme birleşimlerinin değerlendirilmesi

TS EN ISO 9185 Koruyucu giyecekler-Erimiş metal sıçramasına karşı malzemelerin direncinin değerlendirilmesi

TS EN ISO 12127-2 Isı ve aleve karşı dayanıklı giyecekler-Koruyucu giyecek ve ilgili malzemede temas ısısı geçişi tayini-Kısım 2-Küçük silindirler düşürerek oluşturulan temas ısısı kullanma metodu

TS EN 13034+A1 Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6 ve tip pb [6] donanımı)

TS EN 13158 Koruyucu giyecekler- At binicileri için koruyucu ceketler, vücut ve omuz koruyucuları- Kurallar ve deney metotları

TS EN 13277-5 Dövüş sporları için koruyucu donanım - Bölüm 5: Genital ve karın koruyucuları için ek kurallar ve deney metotları

TS EN 13277-6 Dövüş sporları için koruyucu donanım - Bölüm 6: Kadınlarda göğüs koruyucuları için ek kurallar ve deney metotları

TS EN 13546+A1 Koruyucu giyecekler-Saha hokeyi kalecileri için el, kol, göğüs, karın, bacak, ayak ve genital koruyucular ve saha oyuncuları için kaval kemiği koruyucuları-Kuralları ve deney metotları

TS EN 13595-1 Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler - Ceketler, pantolonlar ve tek veya parçalı takımlar - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 13595-2 Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler - Ceketler, pantolonlar ve tek veya parçalı takımlar - Bölüm 2: Darbe ile aşınmaya karşı direncin tayini için deney metodu

TS EN 13595-3 Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler - Ceketler, pantolonlar ve tek veya parçalı takımlar - Bölüm 3: Patlama dayanımının tayini için deney metodu

TS EN 13595-4 Profesyonel motosiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler - Ceketler, pantolonlar ve tek veya parçalı takımlar - Bölüm 4: Darbe altında kesme dayanımının tayini için deney metodu

TS EN ISO 13982-2 Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 2: küçük parçacık aerosollerinin giyecek takımlarında içeriye doğru sızıntısının tayini için deney metodu"

TS EN ISO 13982-1 Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 1: hava ile yayılan katı parçacıklı kimyasal maddelere karşı vücudun tamamına koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekleri için performans kuralları "

TS EN 14021 Sürücülerini taş ve mıcıra karşı korumaya uygun yol dışı motorsiklet yarışları için taş siperleri "

TS EN 14058 Koruyucu giyecekler - Soğuk ortamlara karşı koruma için giyecek parçaları "

TS EN 14126 Koruyucu giyecekler - Patojen organizmalara karşı - Performans özellikleri ve deney metotları

TS EN 14126/AC Koruyucu giyecekler - Patojen organizmalara karşı - Performans özellikleri ve deney metotları

TS EN 14325 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı - Koruyucu giyecek malzemesi, dikişleri, birleşim yerleri ve birleştirmelerinin deney metotları ve performans sınıflandırması

TS EN 14360 Yağmura karşı koruyucu giyecekler - Hazır haldeki giyecek parçaları için deney metodu - Yüksek enerjili damlalarla yüksekten gelen darbeler"

TS EN ISO 14460 Otomobil yarışçıları için koruyucu giyecekler - Isı ve ateşe karşı korunma - Performans kuralları ve deney metotları

TS EN ISO 14460/A1 Otomobil yarışçıları için koruyucu giyecekler - Isı ve aleve karşı koruma - Performans kuralları ve deney metotları tadil 1

TS EN 14605+A1 Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı - Vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar (tip pb [3] ve tip pb [4]) dâhil, bağlantı yerleri sıvı geçirmez (tip 3) veya sprey geçirmez (tip 4) giyecekler için performans özellikleri

TS EN 14786 Koruyucu giyecekler - Püskürtülen sıvı kimyasal maddeler, emülsiyonlar ve dispersiyonların nüfuziyetine karşı direncin tayini - Atomizör deneyi

TS EN ISO 14877 Tanecikli aşındırıcılar kullanılarak yapılan aşındırıcı püskürtme için koruyucu giyecek

TS EN 15614 Koruyucu giyecekler-İtfaiyeciler için-Meskun olmayan alanlarda kullanılan giyecekler için laboratuvar deney metotları ve performans kuralları

TS EN ISO 22610 Hastalar, hastane personeli ve donanım için tıbbi cihaz olarak kullanılan cerrahi örtüler, giysiler ve temiz hava giysileri - Islak bakteriyel geçirgenliğe olan direncin tayini için deney yöntemi (ıso 22610:2006)

TS EN ISO 22612 Bulaşıcılara karşı koruma için giysiler - Kuru miklrobik geçirgenliğe direnç için deney yöntemi

TS EN 60895 Gerilim altında çalışma - Anma gerilimi en çok 800 kv a.a ve ± 600 kv d.a’da kullanım için iletken elbiseler

TS EN 60984 Kolluklar - Yalıtkan malzemeden - gerilim altında çalışma için

TS EN 60984/A1 Kolluklar - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma için

TS EN 60984/A11 Kolluklar - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma için