trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kesme Takımları Ağaç İşleme Takımları Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda uzman kadrosuyla test, denetim, muayene ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.

 

TS 4633 EN 993-1 Yoğun refrakter mamuller için deney metotları-Kısım 1: Kaba yoğunluk, görünür porozite ve hakiki porozitenin tayini 

TS 4722 EN 993-13 Yoğun refrakter mamuller-Deney metotları kısım 13: Laboratuvarda kullanılan pirometrik referans konilerinin özellikleri 

TS EN 993-6 Yoğun şekilli refrakter mamuller için deney metotları-Kısım 6: Ortam sıcaklığında kırılma dayanımı tayini 

TS EN 623-2 İleri teknoloji seramikleri-Monolitik seramikler-Genel ve dokusal özellikler-Bölüm 2: Yoğunluk ve gözeneklilik tayini 

TS EN 623-2 İleri teknoloji seramikleri-Monolitik seramikler-Genel ve dokusal özellikler-Bölüm 2: Yoğunluk ve gözeneklilik tayini

TS ENV 1071-5 İleri teknoloji seramikleri- Seramik kaplamaları için deney metotları bölüm 5: Gözeneklilik tayini 

TS 4899 EN 993-16 Yoğun şekillendirilmiş rekfakter ürünler-Deney metotları-Kısım 16: Sülfürik aside dayanımın tayini

TS EN ISO 14438 Cam-Yapılarda kullanılan-Enerji denge değerinin tayini-Hesaplama metodu 

TS EN 658-1 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - Oda sıcaklığında mekanik özellikler - Bölüm 1: Çekme mukavemeti tayini 

TS EN 820-1 İleri teknoloji seramikleri - Monolitik seramikler- Deney yöntemleri - Termomekanik özellikler - Bölüm 1: Yüksek sıcaklıklarda bükülme mukavemetinin tayini 

TS EN7-2 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - Takviye maddeleri ile ilgili deney yöntemleri - Bölüm 2: Doğrusal yoğunluk tayini 

TS 7544 ISO 4282 Florit - Asit ve seramik üretimi için - 105°c’ta kütle kaybı tayini 

TS 3539-2 EN 1279-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 2: Nem geçirgenliği için uzun süreli deney yöntemi ve özellikler 

TS 3539-3 EN 1279-3 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri - bölüm 3: Gaz sızdırma hızı ve gaz derişim toleransları için uzun süreli deney yöntemi ve özellikler 

TS 3539-4 EN 1279-4 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 4: Kenar sızdırmazlık malzemelerinin fiziksel özellikleri için deney yöntemleri 

TS 3539-6 EN 1279-6 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 6: Fabrika imalât kontrolleri ve belirli aralıklarla tekrarlanan deneyler 

TS EN 993-18 Refrakter ürünler - Yoğun, şekillendirilmiş - Deney metotları - bölüm 18: Taneli malzemelerin yığın yoğunluğunun vakum altında su metoduyla tayini 

TS EN ISO 14438 Cam - Yapılarda kullanılan - Enerji dengeleme değerinin tayini - hesaplama metodu 

TS ISO 614 Gemi inşa ve denizcilik yapıları-Temperlenmiş emniyet cam paneller-Dikdörtgen pencereler ve borda lumbuzları için-Zımba metodu ile tahribatsız mukavemet deneyi. 

TS 2757 ISO 836 Refrakter malzemeler-Terimler ve tarifler 

TS EN 1051-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam bloklar ve duvarlar - Bölüm 1: Terimler ve tarifler (en 1051-1: 2003) 

TS EN 12600 Cam - Yapılarda kullanılan - Sarkaç deneyi - Düz cam için çarpma deneyi ve performans özellikleri 

TS EN 12603 Cam - Yapılarda kullanılan - Weibul dağılımlı cam mukavemet verileri - Uyumluluk ve güven aralığı işlemleri 

TS EN 12789 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - Yüksek sıcaklıkta atmosfer basıncında mekanik özellikler - Eğilme mukavemetinin tayini 

TS EN 820-2 İleri teknoloji seramikleri - Monolitik seramikler- Deney yöntemleri - Termomekanik özellikler - Bölüm 2: Kendi ağırlığından kaynaklanan şekil bozukluğunun tayini 

TS EN7-4 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - takviye maddeleri ile ilgili deney yöntemleri- Bölüm 4: Ortam sıcaklığında filâmanların çekme özelliklerinin tayini

 TS EN 1748-1-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Bölüm 1-2 : Borosilikat cam - Uygunluk değerlendirmesi / mamul standardı 

TS EN 1748-2-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Cam seramikler - Bölüm 2-2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS EN 1748-2-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Cam seramikler - Bölüm 2-2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS EN 572-9 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 9 : Uygunluk değerlendirmesi / mamul standardı 

TS EN 1863-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ile dayanıklılığı artırılmış soda kireç silikat cam - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / mamul standardı 

TS EN 12150-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ile temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / mamul standardı 

TS EN 12337-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Kimyasal olarak dayanıklılığı artırılmış soda kireç silikat cam - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / mamul standardı 

TS EN 13024-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ile temperlenmiş borosilikat emniyet camı - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / mamul standardı 

TS EN 14178-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel toprak alkali silikat cam mamuller - Bölüm 1 : Float cam

TS EN 14178-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel toprak alkali silikat cam mamuller - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / mamul standardı 

TS EN 1748-1-1 Cam - Yapılarda kullanılan - özel temel mamuller - Borosilikat camlar - bölüm 1-1: Tarifler, genel fiziksel ve mekanik özellikler 

TS EN 1748-2-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Cam seramikler - Bölüm 2-1: Tarifler, genel fiziksel ve mekanik özellikler

TS EN 12150-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS EN 12337-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Kimyasal olarak dayanıklılığı artırılmış soda kireç silikat cam - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS EN 13024-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiş borosilikat emniyet camı - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS EN 1748-1-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Borosilikat camlar - Bölüm 1-2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS EN 1748-2-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Cam seramikler - Bölüm 2-2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS EN 1748-2-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Cam seramikler - Bölüm 2-2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS EN 1096-4 Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı cam - bölüm 4: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS EN 14178-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel toprak alkali silikat cam mamuller - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS EN 1096-4 Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı camlar - Bölüm 4: Uygunluk değerlendirmesi/ürün standardı 

TS EN 14449 Cam - Yapılarda kullanılan - Lamine camlar ve kırılma emniyeti - Uygunluk değerlendirmesi/standard ürün 

TS EN 14321-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Termal olarak temperlenmiş toprak alkali silikat emniyet camı - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS EN 14321-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Termal olarak temperlenmiş toprak alkali silikat emniyet camı - Bölüm 1 : Tarifler ve açıklamalar 

TS EN 14179-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ortamına daldırılarak termal olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı

TS EN ISO 15732 İleri teknoloji seramikleri - Oda sıcaklığında monolitik seramiklerin tek kenar ön kırılmalı kiriş yöntemi (sepb) ile kırılma dayanımının tayini deney yöntemi 

TS EN ISO 18756 İleri teknoloji seramikleri (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Tekli seramiklerin kırılma dayanıklılığının bükülmede yüzey çatlağı (byç) yöntemiyle oda sıcaklığında tayini

TS EN 1748-1-1 Cam - Yapılarda kullanılan-Özel temel ürünler - Borosilikat camlar - Bölüm 1-1:Tarifler ve genel fiziksel ve mekanik özellikler 

TS EN 1748-2-1 Cam-Yapılarda kullanılan-Özel temel ürünler-Cam seramikler - Bölüm 2-1:Tarifler ve genel fiziksel ve mekanik özellikler

TS EN 12788 İleri teknoloji seramikleri- Seramik kompozitler- Yüksek sıcaklık ve ınert atmosferde mekanik özellikler- Eğilme mukavemetinin tayini 

TS EN 14321-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiş toprak alkali silikat emniyet camı - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/ürün standardı 

TS EN ISO 18753 İleri teknoloji seramikleri (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Seramik tozlarının mutlak yoğunluğunun piknometre ile tayini 

TS EN ISO 18757 İleri teknoloji seramikleri - Bet yöntemi kullanılarak gaz adsorpsiyonu ile seramik tozların özgül yüzey alanı tayini 

TS EN 14449/AC Cam - Yapılarda kullanılan - Lamine cam ve lamine emniyet camı - Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS EN 14024 Metal profiller- Isı yalıtım özellikli- Mekanik özellikler- Gerekler değerlendirme amaçlı tahkik ve deneyler 

TS EN 725-11 İleri teknik seramikler-Seramik tozlar için deney metotları-Bölüm 11: Doğal sinterleşmedeki yoğunlaşmanın tayini 

TS EN 1279-1/AC Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 1: Yalıtım biriminin tanımlanması için genel özellikler, boyut toleransları ve kurallar

 TS EN 14321-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiş toprak alkali silikat emniyet camı - Bölüm 1: Tarifler ve açıklamalar 

TS EN 12603 Cam - Yapılarda kullanılan - Weibull dağılımlı cam dayanım verileri - Uyumluluk ve güven aralıkları için işlemler 

TS EN 13234 İleri teknoloji seramikleri- Seramik kompozitler- Ortam sıcaklığında mekanik özellikler- Çentik hassasiyeti deneyi ile çatlak ilerlemesine dayanıklılığın değerlendirilmesi 

TS EN 13235 İleri teknoloji seramikleri- Seramik kompozitler- Ortam sıcaklığında mekanik özellikler- Çentik hassasiyeti deneyi ile çatlak ilerlemesine dayanıklılığın değerlendirilmesi 

TS EN 12923-1 İleri teknoloji seramikleri - Monolitik seramikler - Bölüm 1: Korozyon deneylerinin yapılmasında genel uygulamalar 

TSE CEN/TR 13233 İleri teknoloji seramikleri- Seramik kompozitler- Kısaltmalar ve semboller 

TS EN 12698-2 Nitrit bağlı sislisyum karbür refrakterlerin kimyasal analizi - Bölüm 2: XRD yöntemleri 

TS EN 15335 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - 2000 °C'a kadar titreşimli demet metoduyla elastiklik özelliklerinin tayini 

TS EN 725-5/AC İleri teknik seramikleri - Seramik tozları için deney metotları-Kısım 5: Tane büyüklüğü dağılım deneyi 

TS EN 1051-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam tuğla (blok) ve parkeler - Bölüm 2: Uygunluk/mamul standardı değerlendirilmesi 

TS EN ISO 21587-1 Alüminasilika refrakter ürünlerin kimyasal analizi (x ışını floresans metoda alternatif metot) - Bölüm 1: Cihazlar,reaktifler,çözelti ve gravimetrik silika 

TS EN ISO 21587-3 Alüminasilika refrakter ürünlerin kimyasal analizi (x ışını floresans metoda alternatif metot) - Bölüm 4: İndüktif olarak eşleşmiş plazma ve atomik absorpsiyon spektrometrik metot 

TS EN 1036-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Gümüş kaplamalı yüzdürme cam aynalar - İç mekânda kullanım için - Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri 

TS EN 1036-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Gümüş kaplamalı yüzdürme cam aynalar - İç mekânda kullanım için - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/ürün standardı 

TS EN 1051-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam tuğla (blok) ve cam parkeler - bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/ürün standardı 

TS EN 1036-1 Cam - Yapılarda kullanılan - İç mekanlarda kullanım için gümüş kaplı yüzdürme camdan yapılmış aynalar - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve deney yöntemleri

TS EN 1036-2 Cam - Yapılarda kullanılan - İç mekanlarda kullanım için gümüş kaplı yüzdürme camdan yapılmış aynalar - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi, ürün standardı 

TS EN ISO 1893 Refrakter ürünler - Yük altında refrakterliğin tayini - Sıcaklık artışlı diferansiyel yöntem 

TS EN ISO 20182 Refrakter deney parçası hazırlanması-Pnomatik püskürtme karışım tipi tabancalarla refrakter panellere püskürtme 

TS EN ISO 21068-1 Hammadde ve refrakter ürünler içeren silisyum karbürün kimyasal analizi - Bölüm 1: Genel bilgi ve numune hazırlama 

TS EN ISO 21068-3 Hammadde ve refrakter ürünler içeren silisyum karbürün kimyasal analizi - Bölüm 3: Azot, oksijen, metalik ve oksidik bileşenlerin tayini 

TS EN ISO 21079-2 Alümina, zirkonya ve silisyum dioksit içeren refrakterlerin kimyasal analizi - % 5-45 zro (indeks 2) içeren refrakterler (x-Işını floresans yöntemine alternatif yöntem) - Bölüm 2: Yaş kimyasal analiz 

TS EN ISO 21079-3 Alümina, zirkonya ve silisyum dioksit içeren refrakterlerin kimyasal analizi - % 5-45 zro (indeks 2) içeren refrakterler (x-Işını floresans yöntemine alternatif yöntem) - Bölüm 3: Alev atomik absorpsiyon spektrofotometri (faas) ve indüktif olarak eşleşmiş plazma emisyon spektrometri (ıcp-Aes) yöntemi 

TS EN 13035-3+A1 Düz cam imalâtı, işlemleri ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 3: Kesme makinaları 

TS 13476 Cam - Yapılarda kullanılan - Camlamanın seçimi için genel yöntem 

TS EN 1071-10 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kaplamaları için deney yöntemleri - Bölüm 10: En kesit çıkarma ile kaplama kalınlığının tayini 

TS EN 13035-4+A1 Düz cam imalâtı, işlemleri ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 4: Yatırma/kaldırma tablaları 

TS EN 13035-3+A1 Düz cam imalâtı, işlemleri ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 3: Kesme makinaları

TS EN 13035-3+A1/AC Düz cam imalâtı, işlemleri ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 3: Kesme makinaları 

TS EN 1279-5+A2 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri - bölüm 5: Uygunluk değerlendirmesi 

TS EN 13035-11+A1 Düz cam imalatı işlemleri ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 11 : Delme makinaları 

TS EN 15434+A1 Cam - Yapılarda kullanılan - Yapısal ve/veya mor ötesi dirençli sızdırmazlık sağlayıcılar için ürün standardı (yapısal sızdırmazlık sağlama birimleri ve/veya dış ortama açık sızdırmazlık sağlayıcı içeren cam yalıtım birimlerinde kullanım için) 

TS EN 13035-3+A1/AC Düz cam imalâtı, işlemleri ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 3: Kesme makinaları 

TS EN 843-7 İleri teknoloji seramikleri - Monolitik seramikler - Oda sıcaklığında mekanik özellikler - Bölüm 7: C-Halka deneyleri 

TS EN 843-8 İleri teknoloji seramikleri - Monolitik seramikler - Oda sıcaklığında mekanik özellikler - Bölüm 8: Doğrulama deneylerinin oluşturulması için kılavuz 

TS EN7-7 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - Takviye maddeleri ile ilgili deney yöntemleri - Bölüm 7:Çok filamanlı bir elyaf kordondaki filamanların ortam yüksek sıcaklıkta çekme dayanımı ve kopma uzaması dağılımının tayini " 

TS EN 15365 İleri teknik seramikler - Aktif olmayan çevrede yüksek sıcaklıkda seramik liflerin mekanik özellikleri-Soğuk uç yöntemiyle sünme özelliğinin tayini 

TS EN 12758 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam takma ve hava kaynaklı ses yalıtımı - Ürün açıklamaları ve özelliklerin tayini 

TS EN 15979 Seramik hammadesi ve esas malzemenin deneyi- Dc ark uyarmalı oes ile silisyum karbürün toz ve granülünde safsızlıkların kütle kısmının direkt tayini

TS EN 410 Cam- Yapılarda kullanılan- Cam yapı elemanlarının ışık ve güneş ışınımı ile ilgili özelliklerinin belirlenmesi 

TS EN 673 Cam yapılarda kullanılan- Isı geçirgenliğinin (u değeri) tayini- Hesaplama metodu 

TS EN ISO 2106 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Anodik oksidasyon (eloksal kaplama)- Anodik oksit kaplamaların birim alandaki kaplama kütlesinin (yüzey yoğunluğunun) tayini- Gravimetrik metot

tst 4897 Kil - Seramik yapımında kullanılan - Kuruma ve pişme küçülmesinin tayini  

EN 572-5 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 5: Desenli cam  

EN 572-6 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 6: Desenli telli cam  

EN 572-7 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 7: Telli veya telsiz kanal şekilli cam  

EN 572-8 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - bölüm 8: Piyasaya arz boyutları ve son kesim boyutları  

EN 572-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - bölüm 1: Tarifler, genel fiziksel ve mekanik özellikler  

EN 572-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - bölüm 2: Yüzdürme (float) cam  

EN 572-3 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - bölüm 3: Parlatılmış telli cam  

TS EN 2757 Havacılık serisi -Yapısal yapıştırma sistemi-Deney yöntemi-Astarların kurutma ve yanma kalıntılarının tayini 

TS EN 675 Cam-Yapılarda kullanılan-Isıl geçirgenlik (u değeri) tayini-Isı akış ölçer metodu 

TS EN ISO 12543-1 Cam- Yapılarda kullanılan- Lamine cam ve lamine emniyet camı- Bölüm 1: Tarifler ve bileşenlerin açıklanması 

TS EN ISO 12543-2 Cam- Yapılarda kullanılan- Lamine cam ve lamine emniyet camı- Bölüm 2: Lamine emniyet camı 

TS EN ISO 12543-3 Cam- Yapılarda kullanılan- Lamine cam ve lamine emniyet camı- Bölüm 3: Lamine cam 

TS EN ISO 12543-4 Cam- Yapılarda kullanılan- Lamine cam ve lamine emniyet camı- Bölüm 4: Dayanıklılık deney metotları 

TS EN ISO 12543-5 Cam- Yapılarda kullanılan- Lamine cam ve lamine emniyet camları- Bölüm 5: Boyutlar ve kenar işlemesi 

TS EN ISO 12543-6 Cam- Yapılarda kullanılan- Lamine cam ve lamine emniyet camı- Bölüm 6: Görünüş 

TS EN ISO 12543-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Lamine cam ve lamine emniyet camı - Bölüm 1: Tarifler ve bileşenlerin açıklanması 

TS EN ISO 12543-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Lamine cam ve lamine emniyet camı - Bölüm 2: Lamine emniyet camı

TS EN ISO 12543-3 Cam - Yapılarda kullanılan - Lamine cam ve lamine emniyet camı - Bölüm 3: Lamine cam 

TS EN ISO 12543-4 Cam - Yapılarda kullanılan - Lamine cam ve lamine emniyet camı - Bölüm 4: Dayanıklılık için deney yöntemleri 

TS EN ISO 12543-5 Cam - Yapılarda kullanılan - Lamine cam ve lamine emniyet camı - Bölüm 5: Boyutlar ve kenar işlemesi 

TS EN ISO 12543-6 Cam - Yapılarda kullanılan - Lamine cam ve lamine emniyet camı - Bölüm 6: Görünüş 

TS EN ISO 12677 Refrakter malzemeler - Xrf yöntemiyle kimyasal analizler - Pişirilmiş dökme boncuk yöntemi 

TS EN 1863-1 Cam- Yapılarda kullanılan- Isıyla mukavemeti artırılmış (kısmi temperlenmiş) soda kireç silikat cam- Bölüm 1:Tarifler ve açıklamalar 

TS EN 1096-2 Binalarda kullanılan cam - Kaplamalı cam - Bölüm 2: Sınıf A, Sınıf B ve Sınıf S kaplamalar için özellikler ve deney yöntemleri 

TS EN 1096-3 Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı cam - Bölüm 3: Sınıf C ve sınıf D kaplamalar için özellikler ve deney metotları 

TSE K 86/T1 Kapı ve pencere camları için termoplastik elastomer sızdırmaz conta 

TS EN 13541 Cam - Yapılarda kullanılan - Emniyet cam sistemleri - Patlama basıncına karşı mukavemet deneyi ve sınıflandırma 

TS 4974 Bazik refrakter malzemeler – Su muhtevasının, yığın yoğunluğunun ve hidratasyon dayanımının tayini 

TS EN ISO 12543-6:2012/AC Cam- Yapılarda kullanılan- Lamine cam ve lamine emniyet camı- Bölüm 6: Görünüş 

TS EN7-4:2005/AC İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - Takviye maddeleri ile ilgili deney yöntemleri- Bölüm 4: Ortam sıcaklığında filâmanların çekme özelliklerinin tayini 

TS EN 1159-1:2006/AC İleri teknoloji seramikler - Seramik kompozitleri - Termoplastik özellikler - Bölüm 1: Isıl genleşmenin tayini 

TS EN 13024-1 Cam-Yapılarda kullanılan-Termal olarak temperlenmiş borosilikat emniyet camı-Bölüm 1: Tarifler ve açıklamalar 

TS 13594 Borosilikat cam tüpten imal edilen vakumlu güneş kolektörleri – Su ısıtma uygulamalarında kullanılan 

tst 3676 Plastik özelik göstermeyen toz halindeki seramik hammaddelerinin elek analiz yöntemi  

tst 2745 Seramik yapımında kullanılan killer-Sulu elek analizi  

TS EN 12150-2/T1 Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS EN 1096-4/T1 Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı cam - bölüm 4: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 

TS 202/T1 Seramik karolar - Çini karolar

TS EN 572-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - bölüm 2: Yüzdürme (float) cam 

TS EN 572-3 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - bölüm 3: Parlatılmış telli cam 

TS 347 EN 572-4 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - bölüm 4: Çekme düz cam  

TS EN 572-5 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 5: Desenli cam 

TS EN 572-6 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 6: Desenli telli cam 

TS EN 572-7 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 7: Telli veya telsiz kanal şekilli cam

TS EN ISO 1927-1 Refrakter ürünler - Şekillendirilmemiş - bölüm 1: Genel bilgiler ve sınıflandırma 

TS EN 1421 Amonyum klorür-İçme ve kullanma sularının arıtımında kullanılan 

TS EN 572-4 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - bölüm 4: Çekme düz cam 

TS EN ISO 1927-2:2012 Refrakter ürünler - Şekillendirilmemiş - bölüm 2: Deneyler için numune alma 

TS EN ISO 1927-3:2012 Refrakter ürünler - Şekillendirilmemiş - Bölüm 3: Alındığı haldeki özelliklerinin belirlenmesi 

TS EN ISO 1927-4:2012 Refrakter ürünler - Şekillendirilmemiş - Bölüm 4: Dökümle şekillendirilebilen malzemelerin kıvamlılığının tayini 

TS EN ISO 1927-5:2012 Refrakter ürünler - Şekillendirilmemiş - Bölüm 5: Deney numunesi parçalarının hazırlanması ve işleme tâbi tutulması 

TS EN ISO 1927-6:2012 Refrakter ürünler - Şekillendirilmemiş - Bölüm 6: Fiziksel özelliklerin ölçülmesi 

TS EN ISO 1927-7:2012 Refrakter ürünler - Şekillendirilmemiş - Bölüm 7: ön şekillendirilmiş ürünler için deneyler 

TS EN ISO 1927-8:2012 Refrakter ürünler - Şekillendirilmemiş - bölüm 8: Tamamlayıcı özelliklerin tayini 

TS EN 14072 Cam - Mobilyalarda kullanılan - Deney yöntemleri 

TS 2743 Seramik yapımında kullanılan killer - Numune alma   

TS EN 673 Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl geçirgenlik (U değeri) tayini - Hesaplama metodu 

TS EN 674 Cam-Yapılarda kullanılan-Isıl geçirgenlik (u değeri) tayini-Mahfazalı sıcak levha metodu 

TS EN 675 Cam-Yapılarda kullanılan-Isıl geçirgenlik (u değeri) tayini-Isı akış ölçer metodu 

TS EN ISO 12543-4/T1 Cam - Yapılarda kullanılan - Lamine cam ve lamine emniyet camı - Bölüm 4: Dayanıklılık için deney yöntemleri 

TS EN 15682-1 Cam - Binalarda kullanılan - Isıl işlemle temperlenmiş toprak alkali silikat emniyet camları - Part 1: Tanımlar ve Tarifler 

TS EN 15682-2 Cam - Binalarda kullanılan - Isıl işlemle temperlenmiş toprak alkali silikat emniyet camları - Part 1: Uygunluk değerlendirmesi / Ürün standardı 

TS EN 15683-1 Cam - Binalarda kullanılan - Isıl işlemle temperlenmiş, kanallı soda kireç silikat emniyet camları - Part 1: Tanımlar ve Tarifler 

TS EN 15683-2 Binalarda kullanılan cam - Isıl yolla tavlanmış, kanal şekilli soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 2: Mamul / uygunluk değerlendirme standardı

TS EN 13022-1 Binalarda kullanılan cam - Yapısal sızdırmaz cam sistemleri - Bölüm 1: Destekli ve desteksiz, tekli ve çoklu camlar için yapısal sızdırmaz cam sistemlerinde kullanılan cam mamuller 

TS EN 13022-2 Cam - Binalarda kullanılan - Yapısal sızdırmaz cam sistemleri - Bölüm 2: Montaj kuralları 

TS EN 15752-1 Binalarda kullanılan cam - Tek tarafı kendinden yapışkanlı polimerik film - Bölüm 1: Tarifler ve gerekler 

TS EN 15755-1 Binalarda kullanılan cam - Tek tarafı kendinden yapışkanlı polimerik film çekilmiş - Bölüm 1: Tarifler ve gerekler 

TSE K 356 Kalsine manyezit 

TS EN ISO81-4 Yoğun şekilli refrakter ürünlerin sınıflandırılması_ Bölüm :4 Özel Ürünler 

TS EN 12758 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam takma ve hava kaynaklı ses yalıtımı - Ürün açıklamaları ve özelliklerin tayini 

TS EN 1096-2 Binalarda kullanılan cam - Kaplamalı cam - Bölüm 2: Sınıf A, Sınıf B ve Sınıf S kaplamalar için gerekler ve deney yöntemleri 

TS EN 13022-1 Binalarda kullanılan cam - Yapısal sızdırmaz cam sistemleri - Bölüm 1: Destekli ve desteksiz, tekli ve çoklu camlar için yapısal sızdırmaz cam sistemlerinde kullanılan cam mamuller 

TS EN 13022-2 Binalarda kullanılan cam - Yapısal sızdırmaz cam sistemleri - Bölüm 2: Montaj kuralları 

TS EN 15683-2 Binalarda kullanılan cam - Isıl yolla tavlanmış, kanal şekilli soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 2: Mamul / uygunluk değerlendirme standardı 

TS EN 15752-1 Binalarda kullanılan cam - Tek tarafı kendinden yapışkanlı polimerik film - Bölüm 1: Tarifler ve gerekler 

TS EN 15755-1 Binalarda kullanılan cam - Tek tarafı kendinden yapışkanlı polimerik film çekilmiş - Bölüm 1: Tarifler ve gerekler

TS 13750 Cam mozaikler 

TS 13750 Cam mozaikler 

TS EN 1096-5 Yapılarda kullanılan cam - Kaplamalı cam - Kaplamalı cam yüzeylerin kendi kendini temizleme performansı için deney yöntemleri ve sınıflandırma 

TS EN 15681-1 Yapılarda kullanılan cam - Temel alüminyum silikat cam mamuller - Bölüm 1: Tarifler ve genel fiziksel ve mekanik özellikler 

TS EN 572-1+A1 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - bölüm 1: Tarifler, genel fiziksel ve mekanik özellikler 

TS EN 572-8+A1 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 8: Piyasaya arz boyutları ve son kesim boyutları 

TS EN 12150-1 Cam- Yapılarda kullanılan- Termal olarak temperlenmiş, soda kireç silikat emniyet camı- Bölüm 1: Tarifler- Açıklamalar 

TS EN 15991 Seramik hammadesi ve esas malzemenin deneyi- Elektrotermal buharlaştırmalı (etv) indüktif olarak eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometresi metodu (ıcp oes) ile silisyum karbürün toz ve granülünde safsızlıkların kütle kısmının direkt tayini 

TS EN ISO 13383-1 İnce taneli seramikler(geliştirilmiş seramikler, ileri teknoloji seramikler)-Mikroyapı karakterizasyonu-Bölüm 1:Tanecik boyutu ve boyut dağılımının belirlenmesi 

TS EN ISO 13383-2 İnce taneli seramikler(geliştirilmiş seramikler, ileri teknoloji seramikler)-Mikroyapı karakterizasyonu-Bölüm 2:Faz hacim oranının mikrograf değerlendirme ile belirlenmesi 

TS EN ISO 14544 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Seramik kompozitlerin yüksek sıcaklıktaki mekanik özellikleri - Basınç özelliklerinin belirlenmesi 

TS EN ISO 14574 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Seramik kompozitlerin yüksek sıcaklıktaki mekanik özellikleri - Çekme özelliklerinin belirlenmesi 

TS EN ISO 14604 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Seramik kaplamalar için deney yöntemleri - Kopma birim şekil değiştirme değerinin belirlenmesi 

TS EN ISO 17161 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Seramik kompozitler - Tek eksenli mekanik deneylerde doğrultudan sapma derecesinin tespiti 

TS EN ISO 18452 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Temas-problu profil-ölçer ile seramik filmlerin kalınlıklarının belirlenmesi 

TS EN ISO 20502 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Çizik deneyi ile seramik kaplamaların yapışmasının belirlenmesi 

TS EN ISO 20504 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Sürekli fiber takviyeli kompozitlerin oda sıcaklığındaki basınç davranışının belirlenmesi için deney yöntemi 

TS EN ISO 23145-1 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Seramik tozların yığın yoğunluğunun belirlenmesi -Bölüm 1: Sıkıştırılmış yoğunluk 

TS EN ISO 23145-2 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Seramik tozların yığın yoğunluğunun tespiti - Bölüm 2: Gevşek yoğunluk 

TS EN ISO 23146 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Yekpare seramiklerin kırılma tokluğu için deney yöntemleri - Tek-kenarlı V-çentik çubuk yöntemi 

TS EN ISO 26423 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Kaplama kalınlığının krater öğütme yöntemi ile belirlenmesi 

TS EN ISO 26424 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Kaplamaların aşınma direncinin mikro-seviye aşınma deneyi ile belirlenmesi 

TS EN ISO 26443 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Seramik kaplamaların yapışmasının değerlendirilmesi için Rockwell sertlik deneyi 

TS EN ISO 14629 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Seramik tozlarının akışkanlık özelliklerinin belirlenmesi 

TS EN ISO 17140 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Seramik kompozitlerin oda sıcaklığındaki mekanik özellikleri - Sabit genlikte yorulma özelliklerinin belirlenmesi 

TS EN ISO 17142 Teknik seramikler (ileri seramikler, ileri teknoloji seramikleri) - Seramik kompozitlerin yüksek sıcaklık ve hava ortamında, atmosferik basınçta mekanik özellikleri - Sabit salınımda yorulma özelliklerinin belirlenmesi 

TS EN 12488 Yapılarda cam-Cam takma önerileri- Düşey ve eğimli camlar için montaj esasları 

TS EN 14179-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiş ve ısıl banyolanmış soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 1: Tarifler ve açıklamalar 

tst EN 12150-1 Cam- Yapılarda kullanılan- Termal olarak temperlenmiş, soda kireç silikat emniyet camı- Bölüm 1: Tarifler- Açıklamalar  

tst 2017114390 Refrakterler-Magnezit ve dolamit esaslı-Bor tayini-Titrimetrik metot  

TS EN 16477-1 Binalarda kullanılan cam - İç mahallerde kullanılan boyalı cam - Bölüm 1: Gereklilikler 

TS 10850/T1 Porselen sofra eşyaları 

TS EN 15681-2 Binalarda kullanılan cam - Temel alüminyum silikat cam mamuller - Bölüm 2: Mamul standardı 

TS 76 Porselen izolatörler-Anma gerilimi0 v'a kadar olan elektrik hava hatları için

TS 202 Seramik karolar - Çini karolar 

TS 202/Tadil G Seramik karolar - Çini karolar

TS 719 ISO 695 Cam- Alkali karışımı kaynar sulu çözeltisine dayanıklılık- Deney metodu ve sınıflandırma 

TS EN 725-3 İleri teknik seramikler-Seramik tozlar için deney metotları-Bölüm 3: Oksit halinde olmayan oksijen muhtevasının tayini-Taşıyıcı gazlı termal ekstraksiyon metodu 

TS EN 725-5 İleri teknik seramikleri - Seramik tozları için deney metotları-Kısım 5: Tane büyüklüğü dağılım deneyi 

TS EN 725-10 İleri teknoloji seramikleri- Seramik tozlar için deney metotları- Bölüm 10: Sıkıştırılma özelliklerinin tayini 

TS EN 725-2 İleri teknoloji seramikleri-Seramik tozlar için deney metotları-Bölüm 2:Baryum titanatdaki safsızlıklarını tayini

TS EN 658-3 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - Oda sıcaklığında mekanik özellikler - Bölüm 3: Eğilme mukavemetinin tayini 

TS EN 658-4 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - oda sıcaklığında mekanik özellikler - bölüm 4: Çentikli deney numunelerinde basınç altında tabakalar arası kayma mukavemetinin tayini 

TS EN 658-5 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - Oda sıcaklığında mekanik özellikler - Bölüm 5: Kısa açıklıklı üç noktadan eğilme deneyi ile tabakalar arası kayma mukavemetinin tayini

TS EN 820-4 İleri teknoloji seramikleri - Monolitik seramikler - Termomekanik özellikler - Bölüm 4: Yüksek sıcaklıklardaki eğilmede sünme şekil bozukluğunun tayini 

TS EN 820-3 İleri teknoloji seramikleri-Monolitik seramikler-Termomekanik özellikler-Kısım 3: Su ile ani soğutmak suretiyle termal şoka mukavemetin tayini 

TS EN 820-5 İleri teknoloji seramikleri - Monolitik seramikler - Termomekanik özellikler - Bölüm 5: Yüksek sıcaklıklardaki elastik modülün tayini 

TS EN 821-1 İleri teknik seramikler-Monolitik seramikler-Termo-Fiziksel özellikler-Bölüm 1: Termal genleşme tayini 

TS EN 821-1 İleri teknik seramikler-Monolitik seramikler-Termo-Fiziksel özellikler-Bölüm 1: Termal genleşme tayini 

TS EN 821-3 İleri teknik seramikler-Monolitik seramikler-Termo-Fiziksel özellikler-Bölüm 3: Özgül ısı kapasitesi tayini 

TS EN 821-2 İleri teknoloji seramikleri- Monolitik seramikler- Termo- Fiziksel özellikler bölüm 2: Lazer çakma (veya ısı darbe) metoduyla termal yayınırlık

TS 719 ISO 695 Cam- Alkali karışımı kaynar sulu çözeltisine dayanıklılık- Deney metodu ve sınıflandırma 

TS EN 725-3 İleri teknik seramikler-Seramik tozlar için deney metotları-Bölüm 3: Oksit halinde olmayan oksijen muhtevasının tayini-Taşıyıcı gazlı termal ekstraksiyon metodu 

TS EN 725-5 İleri teknik seramikleri - Seramik tozları için deney metotları-Kısım 5: Tane büyüklüğü dağılım deneyi 

TS EN 725-10 İleri teknoloji seramikleri- Seramik tozlar için deney metotları- Bölüm 10: Sıkıştırılma özelliklerinin tayini 

TS EN 725-2 İleri teknoloji seramikleri-Seramik tozlar için deney metotları-Bölüm 2:Baryum titanatdaki safsızlıklarını tayini

TS EN 843-1 İleri teknik seramikler-Monolitik seramikler-Oda sıcaklığında mekanik özellikler-Kısım 1: Bükülme dayanımı tayini 

TS EN 843-2 İleri teknoloji seramikleri- Monolitik seramikler- Oda sıcaklığında mekanik özellikler bölüm 2: Elastik modülü tayini 

TS EN 843-3 İleri teknoloji seramikleri - Monolitik seramikler - Oda sıcaklığında mekanik özellikler - Bölüm 3: Sabit gerilme hızında eğilme dayanımı deneyi ile kritik değer altındaki çatlak büyüme parametrelerinin tayini 

TS EN 843-4 İleri teknik seramikler-Monolitik seramikler-Oda sıcaklığında mekanik özellikler-Kısım 4: Vickers, knoop ve rockwell superficial sertliği

TS EN 843-5 İleri teknik seramikler-Monolitik seramikler-Oda sıcaklığında mekanik özellikler bölüm 5: İstatistiksel analiz 

TS EN 843-6 İleri teknoloji seramikleri - Monolitik seramikler - Oda sıcaklığında mekanik özellikler - Bölüm 6: Fraktografik inceleme için kılavuz 

TS 905 ISO 719 Cam- Cam taneciklerinin 98 ° c'da hidrolitik dayanıklılığı- Deney metodu ve sınıflandırma 

TS EN 993-3 Yoğun şekillendirilmiş refrakter ürünler-Bölüm 3: Karbon ihtiva eden refrakterler için deney metotları 

TS EN 993-4 Şekilli, yoğun refrakter ürünler için deney metotları- Bölüm 4: Gaz geçirgenliğinin tayini 

TS EN 993-9 Yoğun şekillendirilmiş refrakter ürünler- Bölüm 9: Sıkıştırmada sünme tayini 

TS EN 993-10 Refrakter ürünler-Yoğun ve şekillendirilmiş-Deney metotları-Bölüm 10: Isıtma sonucu boyutlarda oluşan kalıcı değişikliğin tayini 

TS EN 993-19 Yoğun şekillendirilmiş refrakter mamuller - Deney yöntemleri - Bölüm 19 : Fark yöntemiyle ısıl genleşme tayini 

TS 4400 EN 993-2/A1 Refrakter ürünler- Yoğun şekillendirilmiş- Deney metotları- Bölüm 2: Gerçek yoğunluğun tayini 

TS EN 993-11 Yoğun, şekillendirilmiş refrakter ürünler için deney yöntemleri - Isıl şoka dayanımın tayini 

TS EN6 İleri teknoloji seramikleri - Monolitik seramikler - Özelliklerin değerlendirilmesi için deney numunesi parçalarının seçim kılavuzu 

TS EN7-1 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - Takviye maddeleri ile ilgilideney metotları - Bölüm 1: Takviye maddesi muhtevasının tayini 

TS EN7-3 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - Takviye maddeleri ile ilgili deney metotları 3: Filâman çapı ve en kesit alanı tayini 

tst EN7-4/tst AC İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - Takviye maddeleri ile ilgili deney yöntemleri - Bölüm 4: Ortam sıcaklığında filâmanların çekme özelliklerinin tayini  

TS EN7-5 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - Takviye maddeleri ile ilgili deney yöntemleri- Bölüm 5: Çok filamanlı bir elyaf kordondaki filamanların ortam sıcaklığında çekme dayanımı ve kopma uzaması dağılımının tayini 

TS EN7-6 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - Takviye maddeleri ile ilgili deney yöntemleri- Bölüm 6: Filamanların yüksek sıcaklıkta çekme dayanımı tayini 

TS 2962-1 EN 1051-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam tuğla (blok) ve parkeler - Bölüm 1: Tarifler ve özellikler 

TS 2962-1 EN 1051-1/T1 (Numara tadili, TS EN 1051-1) Cam - Yapılarda kullanılan - Cam tuğla (blok) ve parkeler - Bölüm 1: Tarifler ve özellikler 

TS EN 1063 Emniyet camları- Yapılarda kullanılan- Mermi darbesine karşı dayanıklılığın denenmesi ve sınıflandırılması

TS EN 1071-4 İleri teknoloji seramikleri-Seramik kaplamalar-Deney metotları-Bölüm 4: Kimyasal bileşimin tayini 

TS EN 1071-12 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kaplamaları için deney yöntemleri - Bölüm 12:Gidip gelme hareketi yırtılma deneyi 

TS EN 1071-13 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kaplamaları için deney yöntemleri - Bölüm 13:İğneli disk yöntemi ile yırtılma hızının tayini

TS EN 1094-4 Yalıtkan refrakter ürünler-Bölüm 4: Yığın yoğunluğunun ve gerçek gözenekliliğin tayini 

TS EN 1094-1 Yalıtım refrakter ürünler - Bölüm 1: Terimler ve tarifler, yüksek sıcaklık yalıtım yünü ürünler için sınıflandırma ve deney yöntemleri

TS EN 1159-1 İleri teknoloji seramikleri-Seramik bileşenleri-Termofiziksel özellikler-Bölüm 1: Termal genleşme tayini 

TS EN 1159-2 İleri teknoloji seramikleri-Seramik bileşenleri-Termofiziksel özellikler-Bölüm 2-Termal yayınırlık tayini 

TS EN 1159-3 İleri teknoloji seramikleri-Seramik bileşenleri-Termofiziksel özellikler-Bölüm 3: Isınma ısısı tayini 

TS EN 1159-3/AC İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler, termofiziksel özellikler - Bölüm 3: Özgül ısı kapasitesi tayini 

TS EN 1217 Gıdalarla temas eden malzemeler ve eşyalar- Seramik eşyaların su absorpsiyonu için deney metotları 

TS 3539-1 EN 1279-1/AC Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 1: Yalıtım biriminin tanımlanması için genel özellikler, boyut toleransları ve kurallar 

TS EN 1288-1 Cam-Yapılarda kullanılan- Eğilme mukavemetinin tayini-Bölüm 1: Camla ilgili deneylerin esasları 

TS EN 1288-2 Cam-Yapılarda kullanılan-Eğilme mukavemetinin tayini-Bölüm 2: Büyük yüzey alanlı düz deney numunelerinde eş eksenli çift halka deneyi 

TS EN 1288-3 Cam-Yapılarda kullanılan- Eğilme mukavemetinin tayini-Bölüm 3: İki noktadan desteklenen deney numunesi ile deney (dört nokta eğilmesi) 

TS EN 1288-4 Cam-Yapılarda kullanılan- Eğilme mukavemetinin tayini-Bölüm 4: Kanal şekilli camların deneyi 

TS EN 1288-5 Cam-Yapılarda kullanılan- Eğilme mukavemetinin tayini-Bölüm 5: Küçük yüzey alanlı düz deney numunelerinde eş eksenli çift halka deneyi 

TS EN 1389 İleri teknik seramikler-Seramik bileşenleri-Fiziksel özellikler-Yoğunluk ve görünür gözenekliliğin tayini

TS EN 1894 İleri teknik seramikler-İnert etmosfer altında, yüksek sıcaklıkta seramik bileşenlerinin tayini-Çentikli numunelerin sıkıştırılmış yüklemeyle kayma mukavemetinin tayini 

TS 2050 Mikrodalga tüplerinin elektriksel özeliklerinin ölçülmesi geri-Dalga salıngaç tüpleri-"0" tipi 

TS 2300 EN 1094-2 Refrakter ürünler- Yalıtkan- Bölüm 2: Şekillendirilmiş ürünlerin sınıflandırılması 

TS 2301 Yoğun olarak biçimlendirilmiş refrakter mamuller-Yapım işlemi nomanklatürü 

TS 2302 EN 1094-6 Refrakter ürünler- Yalıtkan- Bölüm 6: Şekillendirilmiş ürünlerin ısıtma ile boyutlarında meydana gelen kalıcı değişikliğin tayini 

TS 2303 Yoğun olarak biçimlendirilmiş reftakter mamuller ısınmadan oluşan kalıcı boyut değişikliklerinin tayini 

TS 2332 Refrakter tuğlalar-Dikdörtgen tuğlalar-Boyutlar 

TS 2333 Refrakter tuğlalar-Kemer tuğlaları-Boyutlar 

TS 2743 Seramik yapımında kullanılan killer - Numune alma 

TS 2743/T1 Seramik yapımında kullanılan killer - Numune alma 

TS 2744 Seramik yapımında kullanılan killer-Hidrometre ve pipet yöntemleri ile tane büyüklüğü analizi 

TS 2745 Seramik yapımında kullanılan killer-Sulu elek analizi 

TS 2745/T1 Seramik yapımında kullanılan killer - Sulu elek analizi 

TS 2746 Seramik yapımında kullanılan killer-Serbest nem miktarı tayini 

TS 2746/T1 Seramik yapımında kullanılan killer - Serbest nem miktarı tayini 

TS 2913 Cam kapların fiziksel deney metotları 

TS 2978 Cam kumlarında toplam r2o3 miktarı tayini için kimyasal analiz metodu 

TS 2979 Cam kumlarında silisyum dioksit miktarı tayini için kimyasal analiz metodu 

TS 2980 Cam kumlarında kızdırma kaybı tayini 

TS 3030 Cam kumlarında krom - 3 - Oksit (cr2o3) miktarı tayini için kimyasal analiz metodu 

TS 3079 Soda- Kireç, fluorlu opal ve borosilikat camlarında kızdırma kaybı tayini 

TS 3080 Beyaz seramik yapımında kullanılan killerde silisyum dioksit, toplam r2o3, demir-3-Oksit, titan dioksit, alüminyum-3-Oksit, kalsiyum oksit ve magnezyum oksit miktarları tayini için kimyasal analiz metotları 

TS 3130 Cam kumlarında demir - 3 - Oksit, titan dioksit, alüminyum - 3 - Oksit ve zikronyum dioksit miktarları tayini için kimyasal analiz metotları 

TS 3133 Soda- Kireç ve borosilikat camlarında silisyum dioksit, baryum oksit, r2o3, kalsiyum oksit ve magnezyum oksit miktarları tayini için kimyasal analiz metotları 

TS 3245 Beyaz seramik yapımında kullanılan killerde rutubet ve kızdırma kaybı miktarları tayini için kimyasal analiz metotları 

TS 3258 Cam kaplar- Şişe ve kavanozlar- Kafalar- Biçim ve boyutlar 

TS 3258/T1 Cam kaplar- Şişe ve kavanozlar- Kafalar- Biçim ve boyutlar tadil 1 

TS 3335 Beyaz seramik yapımında kullanılan killerde potasyum oksit ve sodyum oksit miktarları tayini için analiz yöntemleri

TS ISO 3538 Kara yolu taşıtları-Emniyet cam malzemeleri-Optik özellikler için deney metotları 

TS 3539-1 EN 1279-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 1: Yalıtım biriminin tanımlanması için genel özellikler, boyut toleransları ve kurallar 

TS ISO 3586 Cam tesis, boru hattı ve ekleme parçaları- Deney, taşıma, yükleme, boşaltma ve kullanım için genel kurallar 

TS 3587 ISO 1776 Cam-100°c'da hidroklorik aside dayanıklılık-Alev emisyon veya alev atomik absorpsiyon spektrometrik metot 

TS 3675 Cam üretiminde kullanılan hammaddelerin elek analizi yöntemi 

TS 3676 Plastik özelik göstermeyen toz halindeki seramik hammaddelerinin elek analiz yöntemi 

TS 3676/T1 Plastik özelik göstermeyen toz halindeki seramik hammaddelerinin elek analiz yöntemi 

TS 3758 ISO 7991 Cam - Ortalama doğrusal termal uzama katsayısı tayini 

TS 4033 Kireçtaşı- Renksiz cam üretiminde kullanılan- Kimyasal analiz metotları

TS 4379 EN 993-17 Refrakter ürünler-Yoğun ve şekillendirilmiş-Deney metotları-Bölüm 17: Taneli malzemelerin yığın yoğunluğu tayini-Vakum altında cıva metodu 

TS 4380 Granüle seramik ve granüle refrakter malzemelerin görünür yoğunluğunun tayini- Suda kaynatma metodu 

TS 4380 Granüle seramik ve granüle refrakter malzemelerin görünür yoğunluğunun tayini- Suda kaynatma metodu 

TS 4400 EN 993-2 Refrakter ürünler- Yoğun şekillendirilmiş- Deney metotları- Bölüm 2: Gerçek yoğunluğun tayini

TS 4401 Refrakter tuğlaların suda soğutma metodu ile ısıl şoka dayanımlarının tayini 

TS 4402 Refrakter tuğlaların havada soğutma metodu ile ısıl şoka dayanımlarının tayini 

TS 4403 ISO 7086-2 Gıdalarla temas eden madde ve mamuller- Cam çukur kaplar- Açığa çıkan kurşun ve kadmiyum- Bölüm 2: Müsaade edilebilir sınır değerler 

TS 4422 ISO 6486-2 Gıdalarla temas eden madde ve mamuller- Seramik kaplar, cam seramik kaplar ve cam yemek kapları- Açığa çıkan kurşun ve kadmiyum- Bölüm 2: Müsaade edilebilir sınır değerler 

TS 4484 Şekillendirilmiş refrakter mamuller için numune alma ve kabul deneyleri 

TS 4485 EN 993-5 Refrater- Ürünler- Yoğun şekillendirilmiş- Deney metotları- Bölüm 5: Soğuk kırılma mukavemetinin tayini 

TS 4746 Kireçtaşı- Öğütülmüş, renksiz cam imalinde kullanılan 

TS ISO 4790 Camlar - Cam - Cam sızdırmazlığı - Gerilmelerin tayini 

TS ISO 4795 Cam-Termometre hazneleri için 

TS ISO 4802-1 Cam malzemeler-Cam kapların yüzeyinin hidrolitik dayanımı-Kısım 1: Titrasyon metoduyla tayin ve sınıflandırma 

TS ISO 4802-2 Cam malzemeler-Cam kapların iç yüzeyinin hidrolitik dayanımı-Kısım 2: Alev spektrometresiyle tayin ve sınıflandırma 

TS 4824 Yüksek alüminalı refrakter tuğlalar- Genel maksatlı 

TS 4824/tst T Yüksek alüminalı refrakter tuğlalar- Genel maksatlı  

TS 4825 Silika refrakter tuğlalar- Genel maksatlı 

TS 4825/tst T Silika refrakter tuğlalar- Genel maksatlı  

TS 4826 Şamot ve sömi-Silika refrakter tuğlalar- Genel maksatlı 

TS 4826/tst T Şamot ve sömi-Silika refrakter tuğlalar- Genel maksatlı  

TS 4853 Şekilsiz refrakter malzemeler- Kısım-1: Dökme refrakter malzemelerin hazırlanma ve pişirilme metodu 

TS 4854 Şekilsiz refrakter malzemeler- Kısım-2:Püskürtme refrakter malzemelerin hazırlanma ve pişirilme metodu 

TS 4897 Kil - Seramik yapımında kullanılan - Kuruma ve pişme küçülmesinin tayini 

TS 4898 Refrakter malzemeler- Hacim ağırlığı tayini- Parafin mumuyla kaplama metodu 

TS 4927 Porselen yapımında kullanılan killerin kırılma mukavemetlerinin tayini 

TS 4973 Ateş kili- Öğütülmüş- Alumina silikat refrakter tuğlaların örülmesinde kullanılan

TS 4975 EN 993-7 Refrakter ürünler-Yoğun şekillendirilmiş-Deney metotları-Bölüm 7: Yüksek sıcaklıklarda kırılma dayanımının tayini 

TS ISO 5019-6 Refrakter tuğlalar - Boyutlar - Bölüm 6: Oksijenli çelik üretim dönüştürücülerinde kullanılan bazik tuğlalar 

TS 5027 Manyezit refrakter tuğlalar - Genel amaçlı 

TS 5027/tst T Manyezit refrakter tuğlalar - Genel amaçlı  

TS 5028 Manyezit-Krom ve krom manyezit refrakter tuğlalar-Genel maksatlı 

TS 5028/tst T Manyezit-Krom ve krom manyezit refrakter tuğlalar-Genel maksatlı  

TS 5079 Killer - Seramik yapımında kullanılan - Suda çözünebilir sülfat tayini - Fotometrik yöntem 

TS 5121 Feldispat - Cam üretiminde kullanılan 

TS 5122 Cam kumu-Cam üretiminde kullanılan 

TS 5124 Cam kumu ve cam kumu ham maddelerinden numune alma 

TS 5231 Manyezit-Krom refrakter tuğlalar-Çimento döner fırınlarında kullanılan 

TS 5231/Tadil G Manyezit-Krom refrakter tuğlalar - Çimento döner fırınlarında kullanılan  

TS 5279 Refrakter tuğlalar-Kısım 3: Rejeneratör fırınları için kafes örgü dikdörtgen tuğlaları-Boyutlar 

TS 5280 Refrakter tuğlalar - Kısım 5: Yastık tuğlaları - Boyutlar

TS 5281/tst T Refrakter tuğlalar-Kısım 6: Oksijen konvertörlerinde kullanılan bazik tuğlalar - Boyutlar  

TS 5288 Silika refrakter tuğlalar - Kok fırınlarında kullanılan 

TS 5288/Tadil G Silika refrakter tuğlalar - Kok fırınlarında kullanılan  

TS 5396 Kaolin-Seramik sanayiinde kullanılan 

TS 5410 Şamot ve yüksek alüminalı refrakter tuğlalar - Çimento döner fırınlarında kullanılan 

TS ISO 5417 Refrakter tuğlalar-Döner fırınlar için-Boyutlar 

TS 5480 Şamot ve sömi silika refrakter tuğlalar-Kupol ocaklarında kullanılan 

TS 5480/Tadil G Şamot ve sömi silika refrakter tuğlalar - Kupol ocaklarında kullanılan  

TS 5513 Gemi pencereleri için rezistanlı cam panelleri 

tst 5532 ISO 3254 Gemi inşa ve denizcilik yapıları - Temperlenmiş emniyet cam paneller - Dikdörtgen pencereler için  

TS 5535 Şamot ve sömisilika refrakter tuğlalar-Kazanlarda kullanılan

TS 5535/Tadil G Şamot ve sömi-Silika refrakter tuğlalar - Kazanlarda kullanılan  

TS 5599 Cam şişeler ve kaplar-Kimyevi maddelere dayanıklılık-Deney metotları 

TS 5730 Seramik killeri-Filtrasyon hızı tayini metodu 

TS 5790 Refrakter tuğlalar-Boyutlar-Kısım 4-Elektrik ark ocakları için kubbe tuğlaları 

TS 5814 Lüks lambası camları 

TS 5873 Florspar - Asit ve seramik üretiminde kullanılan - Silisyum dioksit tayini - İndirgenmiş molibdosilikat spektrofotometrik metot 

TS 5941 Kromit-Refrakter sanayiinde kullanılan 

TS 6272 Asit tuğlaları-Genel maksatlı 

TS 6276 Refrakter tuğlalar-Yüksek sıcaklıkta curuf atağına mukavemet karşılaştırması deneyi pota metodu 

TS 6335 Fluorit-Seramik ve cam yapımında kullanılan 

TS 6335 Fluorit-Seramik ve cam yapımında kullanılan 

TS EN ISO 6414 Teknik resim- Cam eşyalar için 

TS 6500 Kristal cam 

TS 6500/T1 Kristal cam 

TS ISO 6676 Asit ve seramik üretiminde kullanılan florspar - Toplam fosfor içeriğinin tayini - İndirgenmiş molibdofosfat - Spektrometrik yöntem  

TS 6678 Bazik refrakter döküm malzemeleri-Dökümle numune hazırlama 

TS 6816 Refrakter harçlar-Havada sertleşen-Soğukta bağlama mukavemeti tayini 

TS ISO 7884-2 Cam- Viskozite ve viskometrik sabit noktalar- Bölüm 2: Döner viskometrelerle viskozite tayini 

TS ISO 7884-3 Cam- Viskozite ve viskometrik sabit noktalar- Bölüm 3: Elyaf uzama esaslı viskometrelerle viskozite tayini 

TS ISO 7884-4 Cam- Viskozite ve viskometrik sabit noktalar- Bölüm 4: Cam çubuğun eğilmesi metoduyla viskozite tayini 

TS ISO 7884-5 Cam- Viskozite ve viskometrik sabit noktalar- Bölüm 5: Batan çubuk viskometresiyle çalışma noktasının tayini 

TS ISO 7884-6 Cam- Vizkozite ve viskometrik sabit noktalar- Bölüm 6: Yumuşama noktasının tayini 

TS ISO 7884-7 Cam- Viskozite ve viskometrik sabit noktalar-Bölüm 7: Çubuk camların tavlama ve gerilme noktalarının bükülmeyle tayini 

TS ISO 7884-8 Cam- Viskozite ve viskometrik sabit noktalar- Bölüm 8: Dönüşüm (uzama) sıcaklığının tayini 

TS 8044 Bazik refrakter dövme malzemeler- Presleme ile numune hazırlama metodu 

TS 8045 Plastik ve dövme refrakter malzemeler- Presleme ve kurutma için numune hazırlama metodu 

TS 8051 Porselen ve beyaz pişen seramik malzemeler- Soğukta basınç mukavemeti tayini 

TS 8198 Florspar- Asit üretiminde kullanılan- Karbonat tayini- Titrimetrik metot 

TS 8199 Florspar- Asit üretiminde kullanılan- Toplam fosfor tayini- Molibdofosfat fotometrik metot 

tst 8199 Florspar- Asit üretiminde kullanılan- Toplam fosfor tayini- Molibdofosfat fotometrik metot

TS ISO 8391-2 Seramik pişirme kapları-Yiyeceklerle temasta olan-Açığa çıkan kurşun ve kadmiyum-Bölüm 2: Müsaade edilebilirlik sınırları 

TS ISO 8424 Ham optik cam -25°c da sulu asidik çözeltilerin etkisine dayanım-Deney metodu ve sınıflandırma 

TS 8470 Alkollü içki (müskirat) bardakları- Ticari amaçla kullanılan- Hacim işaretleme kuralları 

TS 8542 Manyezit-Refrakter sanayiinde kullanılan 

TS ISO 8656-1 Refrakter ürünler- Ham maddeler ve şekillendirilmemiş ürünler- Numune alma- Bölüm 1: Numune alma planı 

TS EN ISO 8894-1 Refrakter ürünler- Termal iletkenlik tayini - Bölüm 1: Kızgın tel metodu (dik düzenlenmiş ve dirençli termometre) 

TS EN ISO 8895 Şekillendirilmiş refrakter yalıtım ürünleri - Soğukta parçalanma dayanımının tayini 

TS 8977 Cam-Viskozite ve viskometrik sabit noktalar-Bölüm 1: Viskozite ve viskometrik sabit noktaların tayin prensipleri 

TS ISO 9061 Florit (florspar) asit ve seramik üretiminde kullanılan- Demir muhtevasının tayini- 1,10- Fenantrolin spektrometrik metot 

TS ISO 9062 Florit (florspar)- Asit ve seramik üretiminde kullanılan- Mangan muhtevasının tayini- Periyodat spektrometrik metot 

TS ISO 9205 Refrakter tuğlalar- Döner fırınlarda kullanılan- Sıcak yüzü tanımlayan işaretleme 

TS 9321 Refrakterler-Magnezit ve dolomit esaslı-Bor tayini spektrografik metot 

TS 9323 Refrakterler-Karbon ve karbon seramik mazlı-Kimyasal analiz metotları-Titan dioksit tayini spektrofotometrik metot 

TS 9324 Refrakterler-Karbon ve karbon seramik bazlı-Kimyasal analiz metotları-R2 o3 tayini 

TS ISO 9385 Cam ve cam seramikler- Knoop sertlik deneyi 

TS ISO 9385 Cam ve cam seramikler- Knoop sertlik deneyi

TS ISO 9504 Florit-Metalurjik saflıkta-Özüt çözeltisinde antimon muhtevası tayini- Atomik absorpsiyon spektrometrik metod 

TS29 Potasyum nitrat-Cam imalatında kullanılan

TS ISO80 Refrakter ürünler- Yoğun şekillendirilmiş, aside dayanıklı ürünler- Sınıflandırma 

TS EN ISO81-1 Yoğun şekillendirilmiş refrakter ürünlerin sınıflandırılması - Bölüm 1: Alümina - Silika 

TS EN ISO81-2 Yoğun şekillendirilmiş refrakter ürünlerin sınıflandırılması - Bölüm 2: % 7'den daha az kalıntı karbon içeren temel ürünler 

TS EN ISO81-3 Yoğun şekillendirilmiş refrakter ürünlerin sınıflandırılması - Bölüm 3: Kalıntı karbon içeriği % 7 - % 50 olan temel ürünler 

TS 10122 Kesme makinası - Fayans ve seramik için 

TS ISO 10136-1 Cam ve cam eşyalar- Özüt çözeltilerinin analizi- Bölüm 1: Moleküler absorpsiyon spektrometri yöntemi ile silisyum dioksit tayini 

TS ISO 10136-2 Cam ve cam eşyalar- Özüt çözeltilerinin analizi- Bölüm 2: Alevli spektrometrik yöntemlerle sodyum dioksit ve potasyum oksit tayini 

TS ISO 10136-3 Cam ve cam eşyalar- Özüt çözeltilerinin analizi- Bölüm 3: Alevli atomik absorpsiyon spektrometri yöntemi ile kalsiyum oksit ve magnezyum oksit tayini 

TS ISO 10136-4 Cam ve cam eşyalar- Özüt çözeltilerinin analizi- Bölüm 4: Moleküler absorpsiyon spektrometri yöntemi ile alüminyum oksit tayini 

TS ISO 10136-5 Cam ve cam eşyalar- Özüt çözeltilerinin analizi- Bölüm 5: Moleküler absorpsiyon ve alevli atomik absorpsiyon spektrometri yöntemleri ile demir (ııı) oksit tayini 

TS ISO 10136-6 Cam ve cam eşyalar- Özüt çözeltilerinin analizi- Bölüm 6: Moleküler absorpsiyon spektrometri yöntemi ile bor (ııı) oksit tayini

TS30 Sodyum nitrat- Cam imalatında kullanılan 

TS43 Talk-Seramik sanayiinde kullanılan

TS ISO 10345-1 Cam- Gerilme- Optik katsayısının tayini- Bölüm 1: Çekme deneyi 

TS ISO 10345-2 Cam- Gerilme- Optik katsayısının tayini- Bölüm 2: Bükme deneyi

TS EN ISO 10545-9 Seramik karolar - Bölüm 9: Isı şokuna dayanıklılık tayini 

TS EN ISO 10545-11 Seramik karoları - Bölüm 11: Sırlı karolar-Sırrın çatlama dayanımının tayini

TS EN ISO 10545-15 Seramik karolar- Bölüm 15: Sırlı karolardan ekstrakte kurşun ve kadmiyumun tayini 

TS ISO 10629 Optik cam- Ham- 50 c 'ta sulu alkali çözeltilerin etkisine dayanım- Deney metodu ve sınıflandırma 

TS 10720 Dolomit - Cam sanayiinde kullanılan 

TS 10850 Porselen sofra eşyaları 

TS 10968 Refrakter tuğlalar-Cam ergitme fırınlarında kullanılan-Sınıflandırma ve boyutlar 

TS 10969 Refrakter tuğlalar-Potalarda kullanılan-Sınıflandırma ve boyutlar 

TS 11134 Kuvarsit- Refrakter sanayiinde kullanılan 

TS 11136 Bentonit - Seramik sanayiinde kullanılan 

TS 11141 Camlar - Sera camı

TS EN ISO 10545-15 Seramik karolar- Bölüm 15: Sırlı karolardan ekstrakte kurşun ve kadmiyumun tayini 

TS ISO 10629 Optik cam- Ham- 50 c 'ta sulu alkali çözeltilerin etkisine dayanım- Deney metodu ve sınıflandırma 

TS 10720 Dolomit - Cam sanayiinde kullanılan 

TS 10850 Porselen sofra eşyaları 

TS 10968 Refrakter tuğlalar-Cam ergitme fırınlarında kullanılan-Sınıflandırma ve boyutlar 

TS 10969 Refrakter tuğlalar-Potalarda kullanılan-Sınıflandırma ve boyutlar 

TS 11134 Kuvarsit- Refrakter sanayiinde kullanılan 

TS 11136 Bentonit - Seramik sanayiinde kullanılan 

TS 11141 Camlar - Sera camı

TS EN 12600 Cam - Yapılarda kullanılan - Sarkaç deneyi - Düz cam için çarpma deneyi ve sınıflandırma 

TS EN ISO 12676 Refrakter ürünler - Karbon monoksite dayanıklılık tayini

TS ISO 12678-1 Refrakter ürünler-Refralter tuğlaların boyutlarının ve dış kusurlarının ölçülmesi-Bölüm 1: Boyutlar ve çizimlere uygunluk 

TS ISO 12678-2 Refrakter ürünler-Refrakter tuğlaların boyutlarının ve dış kusurlarının ölçülmesi-Bölüm 2-Köşe ve kenar kusurları ve diğer yüzey hataları 

TS 12696 Refrakter ürünler- Dolomit refrakter tuğlalar- Genel amaçlı 

TS 12697 Refrakter ürünler- Magnezya karbon tuğlaları 

TS 12704 Refrakter ürünler- Sinter dolomit (doloma) 

TS ISO 12775 Cam- Yaygın olarak üretilen cam tipleri ve deney metotları için kılavuz 

TS 12778 Refrakter harçlar- Havada sertleşen 

TS EN 12788 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - yüksek sıcaklık ve tepkimesiz atmosferde mekanik özellikler - eğilme dayanımı tayini

TS ISO 12844 Optik cam - Ham - Elmas parçalarla aşındırılabilirlik - Deney metodu ve sınıflandırma 

TS EN 12898 Cam- Yapılarda kullanılan-Yayma gücü katsayısının tayini 

TS ENV 12923-2 İleri teknoloji seramikleri - Monolitik seramikler - Bölüm 2: Yükseltgenme deneyi 

TS 12986 Refrakter harçlar-Isıyla sertleşen

TS EN 13035-1 Düz cam imalatı işlemleri ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 11 : Delme makinalar 

TS EN 13035-4+A1 Düz cam imalâtı, işlemleri ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 4: Yatırma/kaldırma masaları 

TS EN 13035-2 Düz cam imalatı ,ısıl işlemi ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 2: Tesis dışında depolama,taşıma ve nakliye donanımları 

TS EN 13035-5+A1 Düz cam imalatı işlemleri ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 5 : İstifleme makinaları ve boşaltma makina ve tesisler 

TS EN 13035-6+A1 Düz cam imalatı işlemleri ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 6 : Pah kırma makinaları 

TS EN 13035-7+A1 Düz cam imalatı işlemleri ve işlenmesi için makine ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 7: Lamina camlar için kesme makinaları 

TS EN 13035-9+A1 Düz cam imalatı işlemleri ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 9: Yıkama tesisleri

TS EN 13042-2+A1 Boşluklu cam imalatı ve işlenmesi için makine ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 2 - Besleme için elleçleme makinaları 

TS EN 13042-3+A1 Boşluklu cam imalatı ve işlenmesi için makine ve tesisler-Güvenlik özellikleri-Bölüm 3.ıs makinaları 

TS EN 13042-5+A1 Boşluklu cam imalatı ve işlenmesi için makine ve tesisler - Güvenlik kuralları - Bölüm 5 - Presler 

TS EN 13042-1+A1 Boşluklu cam imalatı ve işlenmesi için makine ve tesisler-Güvenlik özellikleri-Bölüm 1 

TS EN 13102+A1 Seramik makinaları - Güvenlik - Killi karoların yükleme ve boşaltılması 

TS 13308 Sofra eşyaları - Cam 

TS 13308/T1 Sofra eşyaları - Cam 

TS EN 13367+A1/AC Seramik makinaları- Güvenlik - Aktarma platformları ve arabaları 

TS EN 13367+A1 Seramik makinaları- Güvenlik - Aktarma platformları ve arabaları 

TS 13433 Cam - Yapılarda kullanılan - İnsan çarpmasıyla ilgili güvenlik için uygulama kuralları

TS EN 14072 Cam - Mobilyalarda kullanılan - Deney yöntemleri 

TS EN 14178-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel toprak alkali silikat cam ürünler - Bölüm 1: Yüzdürme (float) cam 

TS EN 14179-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiş ve ısıl banyolanmış soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/ürün standardı

TS EN 14186 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitler - Oda sıcaklığındaki mekanik özellikler - Ultrasonik yöntem ile elâstik özelliklerin tayini 

TS ENV 14226 İleri teknoloji seramikleri - Seramik tozları - Deney metotları - silisyum nitrürde kalsiyum, magnezyum, demir ve alüminyum tayini - Alevli atomik absorpsiyon spektrometri (faas) veya indüktif olarak eşleşmiş plâzma atomik emisyon spektroskopi (ıcp-Aes) yöntemi 

TS EN 14232 İleri teknoloji seramikleri - Terimler, tarifler ve kısaltmalar 

TS ENV 14273 İleri teknoloji seramikleri - Seramik tozlar - Zirkonyum oksit içerisindeki kristal fazların tayini

TS EN 14449 Cam- Yapılarda kullanılan - Lamine cam ve lamine emniyet camı - Uygunluk değerlendirmesi/ürün standardı 

TS EN 14945 Refrakter ürünler ve malzemeler - Krom içeren refrakterlerde, kullanımdan önce ve sonra krom (vı)'nın spektrometrik tayini

TS EN 15158 İleri teknoloji seramikleri - Seramik kompozitlerin inert ortamda yüksek sıcaklıktaki mekanik özellikleri - Sabit genlikte yorulma özelliklerinin tayini 

TS EN 15434+A1 Cam - Yapılarda kullanılan - Yapısal ve/veya mor ötesi ışımaya dirençli sızdırmazlık sağlayıcı malzeme için ürün standardı (yapısal sızdırmazlık sağlayıcı camlama ve/veya ortama maruz kalan sızdırmazlık sağlayıcı yalıtım amaçlı cam birimlerinde kullanım için) 

TS EN 15998:2010 Cam - Yapılarda kullanılan-Yangın sırasında güvenlik, yangın dayanımı- Sınıflandırma amacı için camin test edilmesi metodolojisi 

TS EN ISO 16282 Yoğun şekillendirilmiş refrakter mamuller için deney yöntemleri - Ortam sıcaklığında aşınmaya karşı dayanıklılık tayini 

TS EN ISO 20565-2 Krom içeren refrakter ürünler ve krom içeren hammaddelerin kimyasal analizi (x-Işını floresans yöntemine alternatif yöntem) - Bölüm 2: Yaş kimyasal analiz 

TS EN ISO 20565-1 Krom içeren refrakter ürünler ve krom içeren hammaddelerin kimyasal analizi (x-Işını floresans yöntemine alternatif yöntem) - Bölüm 1:Cihaz, reaktifler, çözme ve silikanın gravimetrik tayini 

TS EN ISO 20565-3 Krom içeren refrakter ürünler ve krom içeren hammaddelerin kimyasal analizi (x-Işını floresans yöntemine alternatif yöntem) - Bölüm 3:Alev atomik absorpsiyon spektrofotometrı(faas) ve indüktif olarak eşleşmiş atomik emisyon spektrometri (ıcp-Aes) 

TS EN ISO 21068-2 Hammadde ve refrakter ürünler içeren silisyum karbürün kimyasal analizi - Bölüm 2: Kızdırma kaybı, toplam karbon, serbest karbon ve silisyum karbür, toplam ve serbest silisyum dioksit ve toplam ve serbest silisyum tayini 

TS EN ISO 21078-1 Refraktor mamullerde boron (ııı) oksidin tayini - Bölüm 1: Seramik, cam ve sırlılar için oksidik metallerde toplam boron (ııı) oksidin tayini 

TS EN ISO 21078-2 Refrakter ürünlerde bor trioksit tayini-Bölüm 2:Bağlayıcı bileşenlerde bor trioksitin asit ekstraksiyon metodu ile tayini 

TS EN ISO 21078-2 Refrakter ürünlerde bor trioksit tayini-Bölüm 2:Bağlayıcı bileşenlerde bor trioksitin asit ekstraksiyon metodu ile tayini 

TS EN ISO 21079-1 Alümina, zirkonya ve silisyum dioksit içeren refrakterlerin kimyasal analizi - % 5-45 zro (indeks 2) içeren refrakterler (x-Işını floresans yöntemine alternatif yöntem) - Bölüm 1: Cihaz ve malzemeler, reaktifler ve çözünme 

TS EN ISO 21587-2 Alüminasilika refrakter ürünlerin kimyasal analizi (x ışını floresans metoda alternatif metot) - Bölüm 2:Yaş yöntem 

TS EN ISO 26845 Refrakter malzemelerin kimyasal analizi - Yaş kimyasal analiz, atomik absorpsiyon spektrometri (aas) ve indüktif olarak eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometri (ıcp - Aes) yöntemleri