• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Dişli Açma Makinelerinin Muayenesi

Dişli açma makinaları genel olarak fabrikalarda ve üretim yapan çeşitli işletmelerde sık kullanılan makinalar arasındadır. Bu makinalar kullanılarak herhangi bir demir veya metale diş açılabilmektedir.

Esas olarak dişli makinaları iki tip olmaktadır: düz dişli açma makinaları ve kremayer dişli açma makinaları.

Düz dişli açma makinaları, silindirik yüzeylerin dışına vida dişi açmak için kullanılmaktadır. Makina üzerinde diş açmaya yarayan kesici ağızlar bulunmaktadır. Diş açılacak malzemeye göre ölçüler ayarlanmaktadır. Makina gövdesi tamamen yüksek alaşımlı çelikten üretilmektedir. Dişli açma makinaları, vida ve matkap ucu gibi parçalarda bulunan dişlerin açılmasına yaramaktadır.

Kremayer dişliler, genelde dikey hareket yapan takım tezgahlarında ve vinçlerin ileri geri hareketlerini sağlayan düzenlerinde ya da bazı kumanda mekanizmalarında kullanılmaktadır. Kremayer dişli çifti, dairesel hareketin doğrusal harekete çevrilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Kremayer dişli açma makinalarına takılan özel aparatlarla kremayer dişlisi açılabilmektedir.

Dişli açma makinalarının her iki türü de çalışmaları sırasında çalışan sağlığı açısından tehlike yaratan makinalardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, bu makinaların ve ekipmanlarının kontrolleri, ilgili standartlarda farklı bir süre ve koşul açıklanmamışsa, öncelikle üretici firmanın uygun bulduğu periyodlarda ve kriterlerde yapılmalıdır. Ancak üretici firma herhangi bir süre veya koşul belirtmemişse, bu tezgahların bulunduğu işyeri ortam koşullarına, kullanım sıklığına ve kullanım süresine bakılarak bir risk değerlendirmesi yapılmalı ve buna göre belirlenecek aralıklarda periyodik kontroller yapılmalıdır. Ancak yine de bu periyodlar bir yılı geçmemelidir. Bu konu sözü edilen yönetmelik ekinde (Ek 3), Tezgahlar başlığı altında ele alınmıştır.

Test ve muayene kuruluşlarında bu kontrol çalışmaları, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmaktadır.

Firmamız, dişli açma makinalarının muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.

Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve bu sayede yapılan test ve kontrol çalışmaları ve düzenlenen raporlar denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.