• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Makinaların Güvenlik Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2009 yılında Makina Emniyeti Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, makinaların, uygun şekillerde kurulduğu zaman ve gerekli bakımları yapıldığı zaman ve sadece bu makinelerden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığı zaman, bu makineleri kullanan veya bu makinalar ile çalışan insanların sağlığına ve güvenliğine zarar gelmemesini sağlamak amacı ile yayınlanmıştır. Yönetmelik, makinelerin bu amaçlarla piyasaya sunulmaları için, tasarım ve imalat aşamalarında uyulması gerekli temel güvenlik koşullarını, uyulması gereken uygunluk değerlendirme süreçlerini ve uygunluk değerlendirme çalışması yapacak kuruluşların görevlendirilme kriterlerini düzenlemektedir.

Bu yönetmelik hazırlanırken, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 2006/42/EC sayılı makina emniyet direktifi esas alınmıştır.

Düzenli olarak yapılması gereken makinaların güvenlik periyodik kontrol ve muayenesi, söz konusu yönetmelik kapsamında, düşük risk grubuna giren makinaların bu yönetmelik kriterlerine uygun olup olmadığının tespitine yönelik çalışmalardır.

Bu paralelde kontrol ve muayeneleri yapılacak makinalar şunlar olmaktadır:

  • İnsan ve hayvan gücü dışında hareket edebilme sistemine sahip olan
  • Belli bir işevi yerine getirmek amacı ile biraraya getirilmiş parçalardan oluşan
  • Bu parçalardan en az biri hareket edebilen
  • Bir enerji ve hareket kaynağına bağlanmak için gerekli olan parçaları bulunmayan
  • Sadece bir ulaştırma aracına monte edildiği zaman veya bir binaya kurulduğu zaman çalışma yeteneğine sahip olan
  • Bir bütün olarak çalışacak şekilde tasarlanan ve kumanda edilen
  • Kısmen tamamlanmış makinalar dışında kalan

Kısmen tamamlanmış makinalar, kendi başına belli bir işi gerçekleştiremeyen parçalar topluluğudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2013 yılında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ni çıkarmıştır. Bu yönetmelik gereğince, makinaların düzenli güvenlik kontrol ve muayenelerinin yaptırılması ile iş kazalarının önüne geçilmiş olmakta, işletmede üretim verimliliği yükseltilmekte, çevre koşullarına zarar verilmesinin önüne geçilmekte ve en önemlisi güvenli bir çalışma ortamı kurulmuş olmaktadır.

 

Teknoloji geliştikçe daha fazla makina kullanılmaya başlanmıştır ve bu da beraberinde, çalışma ortamlarında iş kazalarının artmasına neden olmuştur. Bu nedenle alınacak güvenlik tedbirlerinin arttırılması artık bir zorunluluktur. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işletmelerde kullanılan makinaların düzenli kontrollerinin yapılmasını zorunlu tutmaktadır. Bu kontrollerin, makina mühendisleri, teknikerler ve yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir.