• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Fore Kazık Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Ülkemiz ciddi bir deprem kuşağında yer almaktadır ve son yaşanan depremlerden sonra fore kazık veya diğer ismi ile yerinde dökme betonarme kazıklar daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Aslında arazi kullanımının ve yeraltı yapılaşmasının artıması ile birlikte fore kazık uygulaması zorunlu hale gelmiştir. Özellike taşıma kapasite düşük toprak yapısına sahip inşaat alanlarında, çapları 65 cm’den başlayarak 150 cm’ye kadar çıkan fore kazıklar kullanılmaktadır. Bu şekilde bina yükü sağlam bir zeminde taşınmış olmaktadır. Fore kazıklar sondaj kazıklarıdır ve uygulama yöntemleri, inşaat zeminin yapısı, durumu ve kazığın çapı ve derinliği ile doğrudan ilişkilidir.

Fore kazık uygulamasında en önemli nokta zemin koşullarına ve ihtiyaca göre bir proje oluşturmak ve ilgili standartlarda belirtildiği şekilde projeyi uygulamaktır. Delgi işlemi sırasında zemin ve yeraltı suyu oluşumlarına, kazık boyuna ve kullanılan ekipman kapasitesine göre farklı materyaller kullanılabilir. Ayrıca delme işlemleri sırasında temel kalite kontrol ve ölçüm cihazları kullanmak gerekmektedir. Fore kazık uygulamasına uygun özel ölçüm cihazları bulunmaktadır. Uygulama sırasında yapılan hesaplamalar sonrasında süreklilik ve yükleme testleri yapılmak zorundadır.

Derin temel uygulamaları, inşaat yükünün zemine aktarılması için ve taşıma gücü problemlerine çözüm olması için kullanılmaktadır. Bilhassa bina, baraj, viyadük ve köprü temellerinde sıkça kullanılmaktadır.

Geçirimsizik perdesi uygulamaları, yeraltı su seviyesinin fazla olduğu zeminlerde, suyun inşaat temeline girmesini önlemek amacı ile yapılmaktadır. Bilhassa baraj inşaatlarında kullanılmaktadır.

Şev stabilitesi uygulamaları ise genelde heyelan ve toprak kayması riski olan arazilerde kullanılmaktadır.

İşyerlerinde kullanılan iş makinalarının ve ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden sahip olması gereken minimum koşullar, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Firmamız fore kazık makinalarının kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 12794+A1 Öndökümlü beton mamuller - Temel kazıkları
  • TS EN 16228-1 Sondaj ve temel teçhizatları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 14199 Özel jeoteknik uygulamalar - Mini kazıklar
  • TS EN 1536+A1 Özel jeoteknik uygulamalar delme (fore) - Kazıklar (yerinde dökme betonarme kazıklar)