• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Çekici Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Çekiciler, römork ve yarı römorkları çekmek amacı ile üretilmiş olan ve kendileri yük taşımayan motorlu araçlardır. Bir kısım çekici araçlar da, arızalanmış ve kendi başına hareket etme imkanı olmayan karayolu araçlarının servise veya tamirhaneye ya da uygun bir park alanına çekilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu anlamda trafik kurallarına aykırı olarak park eden araçların da bulundukları yerden alınarak bir park alanına taşınması için çekiciler kullanılmaktadır. Bir diğer grup çekici araçlar da tarım alanlarında bazı tarım araçlarını ve ekipmanlarını çekmek için kullanılmaktadır.

Netice itibariyle hangi amaçla kullanılıyor olursa olsun çekiciler birer motorlu araçtır ve iş makinaları kapsamında güvenli kullanılabilmesi için düzenli kontrol ve muayenelerinin öngürülen sürelerde ve yöntemlerle yapılması gerekmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, işyerlerinde kullanılan iş makinalarının ve ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden taşıması gereken minimum koşulları kapsamaktadır. 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği direktifi esas alınarak hazırlanan söz konusu yönetmelik eklerinde ayrıntılar yer almaktadır.

Buna göre düzenli kontrol aralığı ve kriterleri ilgili standartlarda açıklanmamış makinalarının ve ekipmanlarının düzenli kontrolleri öncelikle imalatçı firmanın öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılmalıdır. Ancak bu konuda imalatçı firma tarafından belirlenen bir kriter yoksa bu durumda iş makinalarının ve ekipmanının düzenli kontrolleri, kullanıldıkları işyeri koşulları, kullanım süresi ve kullanım sıklığı gibi bir takım faktörler göz önünde tutularak bir risk değerlendirmesi yapılmalı ve bu şekilde belirlenecek aralıklarda kontrol ve muayene işlemleri yapılmalıdır. Ancak her durumda tespit edilecek düzenli kontrol aralığının, istisnalar dışında bir yılı geçmemesi gerekmektedir.

Firmamız çekicilerin düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 12681 Yetkili servisler - Kara yolu taşıtları - Özel amaçlı taşıtlar (çekiciler, itfaiye araçları,ambülans, çöp toplama araçları, kar küreme araçları, motokaravan vb) için – Kurallar
  • TS ISO 11407 Karayolu taşıtları - Ticari taşıtlar - Alttan ve ileri takılı çekme tertibatı olan çekici taşıtlar ve merkez dingilli römorklar arasındaki mekanik bağlantılar - Birbiri ile değiştirilebilirlik