• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Çekici Dozer Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Genel olarak dozerler, yol açma, arazi temizleme, malzeme yayma, tesviye yapma, hendek doldurma, kaya sökme ya da zemin gevşetme gibi işleri yapan iş makineleridir. Yoş inşaatlarında, konut inşaatlarında, baraj inşaatlaında, orman ve maden işlerinde çeşitli amaçlarla dozerler kullanılmaktadır. Esas olarak toprağı veya inşaat atıklarını kısa mesafede sürükleyerek taşıma işlerinde de kullanılmaktadır. Dozerlerin 700 beygir gücü ve 80 tona kadar ağırlık kaldırma kapasiteleri bulunmaktadır.

Kendi içinde palet şekillerine, güç aktarımı ve bıçak konumlarına göre çeşitli türleri bulunmaktadır. Kullanıldığı işe göre farklı palet özelliklerine ihtiyaç duyulabilir. Düz paletli dozerler genelde gevşek zeminlerde, üçgen paletli dozerler ise derin çukurların olduğu arazilerde daha verimlidir. Dozerlerin manevra hızları yüksek değildir ancak dar alanlarda manevra yetenekleri yüksektir. Bir kısım dozerler de çekici olarak kullanılmaktadır.

Ancak hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, dozerler de birer motorlu araçtır ve iş makinaları kapsamında sağlıklı ve güvenli kullanım için periyodik kontrol ve muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, işyerlerinde kullanılan iş makinalarının ve ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden taşıması gereken minimum koşulları içermektedir. Bu yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3) ayrıntılar yer almaktadır. Ancak her durumda çekici dozerlerin her yıl en az bir kere düzenli kontrollerinin yaptırılması gerekmektedir.

Firmamız iş makinalarının periyodik kontrolleri çerçevesinde çekicilerin düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 1230-2 ISO 7129 İnşaat kazı makinaları - Çekicili dozerler, greyderler ve skreyperlerde kullanılan kesici uçlar - Ana şekiller ve temel ölçüler
  • TS EN 474-1+A4 İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel özellikler
  • TS EN 474-2+A1 İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 2: Çekici dozerler için özellikler
  • TS 10278 ISO 6747 İnşaat ve kazı makinaları - Çekici dozerler - Terimler ve ticari özellikler