trarbgzh-TWenfrkadefaru

Radyo TV Anten EMC Testleri

İnsanların her an çevresinde bulunan elektrik akımı taşıyan kablolar, cep telefonu baz istasyonları, elektrik trafoları, yüksek gerilim hatları, ev ve ofis ortamında kullanan çok çeşitli makinalar devamlı olarak etrafa elektromanyetik dalga yaymakta ve elektromanyetik alan yaratmaktadır. Bu durum sadece başka elektrikli cihazların çalışması açısından değil insan sağlığı açısından da olumsuz birçok etki yaratmaktadır. Çevrede bulunan ve elektromanyetik alan yaratan cihazlardan biri de radyo ve televizyon vericileridir. Bu cihazlar sürekli olarak çevreye radyo frekans dalgaları yaymaktadır.

Yerleşim alanlarından ne kadar uzaklara gidilse de aslında bu elektromanyetik alan heryerde bulunmaktadır. Belki havası ile suyu ile sessizliği ile doğal ortamlar temiz havanın simgesi olsa bile bu ortamlarda elektromanyetik dalgalar ne yazık ki var. Kısaca havayı kirleten ve görünmeyen elektromanyetik dalgalar maalesef elektromanyetik kirlilik yaratmaktadır ve bundan kurtuluş yoktur.

Gözle görünmese de bu elektromanyetik kirliliğin yarattığı tehlikeler masum titreşimler veya cızırtıların ötesinde ölümlere neden olacak boyutlara kadar da çıkabiliyor. Günümüzde elektromanyetik alanların etkilerini ölçmek için çok sayıda araştırma yapılmakta, belli sınır değerler getiren yasal düzenlemeler yapılmakta ve standartlar tespit edilmektedir. Ancak belirlenen sınır değerlerin altında kalınsa bile bu elektromanyetik dalgalara uzun süreli maruz kalan insanların hangi sağlık problemleri yaşayacağı hala tartışma konusudur.

Radyo ve televizyon antenlerinin elektromanyetik uyumluluk testleri kapsamında, anten giriş bağışıklık testi, RFI gerilimlere karşı bağışıklık testi, RFI akımlara karşı bağışıklık testi, yayılan alanlara karşı bağışıklık testi ve ekranlama etkinliği testi gibi testler yapılmaktadır ve bu testlerde TS EN 55020 standardı esas alınmaktadır (TS EN 55020 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları).

Bunun dışında dikkate alınan birkaç standart da şunlardır:

  • TS EN 55011 Sanayi, bilimsel ve tıbbi donanım - Radyofrekans bozulma karakteristikleri - Sınır değerleri ve ölçme yöntemleri
  • TS EN 55013 Ses ve televizyon yayını alıcıları ve bunlarla ilişkili cihazlar - Radyo bozulma karakteristikleri - Ölçme metotları ve sınır değerleri
  • TS EN 50561-1 Alçak gerilim tesislerinde kullanılan güç hattı iletişim cihazları - Radyo bozulma karakteriskleri – Sınırlar ve ölçme yöntemleri - Bölüm 1: Evde kullanılan cihazlar