trarbgzh-TWenfrkadefaru

İnşaat Makinaları EMC Testleri

Elektromanyetik uyumluluk (EMC veya EMU) testleri, iki temel yaklaşımla ve toplam dört ana başlık altında gerçekleştirilmektedir. Aşağıda kısaca bu test yöntemleri açıklanmaktadır:

  • Işınma ile yayınım (radiated emission) testleri

Elektrikli veya elektronik bir cihazın veya sistemin çalışması sırasında ortama yaymış olduğu elektromanyetik kirlilik düzeyini tespit etmek amacı ile ışınma ile yayınım (radiated emission) testleri yapılmaktadır. Bu testler sırasında elektrik alan ve manyetik alan değerleri ölçülmektedir.

  • Işınma ile bağışıklık (radiated immunity) testleri

Elektrikli veya elektronik bir cihazın veya sistemin çalışması sırasında ortamda bulunan elektromanyetik dalgalara maruz kalması yüzünden meydana gelen performans bozulmalarını tespit etmek amacı ile ışınım ile bağışıklık (radiated immunity) testleri yapılmaktadır.

  • İletkenlik ile yayınım (conducted emission) testleri

Elektrikli veya elektronik bir cihazın veya sistemin bağlı olduğu enerji veya telekomünikasyon şebekesi gibi ağlarda iletkenlik yolu ile yayılan elektromanyetik kirlilik düzeylerini tespit etmek amacı ile iletkenlik ile yayınım (conducted emission) testleri yapılmaktadır.

  • İletkenlik ile bağışıklık (conducted immunity) testleri

Elektrikli veya elektronik bir cihazın veya sistemin çalışması sırasında cihaz kablolarında elektromanyetik dalgaların oluşması durumunda cihazda meydana gelen performans bozulmalarını tespit etmek amacı ile iletkenlik ile bağışıklık (conducted immunity) testleri yapılmaktadır.

Bağışıklık ifadesi yerine bazen alınganlık ifadesinin kullanıldığı da olmaktadır.

Ortaya çıkabilecek bir elektromanyetik uyumluluk probleminin çözümü eğer bu cihaz veya sistemlerin tasarımları sırasında ele alınacak olursa işletmeler zaman ve maliyet açısından daha avantajlı olacaktır. Yine de tasarım sırasında anlaşılmayan bazı durumlar, ancak test ve muayene kuruluşları tarafından uygulanacak ölçüm, testler ve muayeneler sırasında tespit edilecektir.

İnşaat makinalarının da bir kısmı elektrikli, bir kısmı elektroniktir. Dolayısıyla elektromanyetik uyumluluk problemleri inşaat makinalarında da her zaman karşılaşılabilecek bir durumdur. Yukarıda açıklanan elektromanyetik uyumluluk problemleri eğer ışınma yolu ile gerçekleşiyorsa, bunun temel çözüm yolu cihazların veya sistemlerin uygun mesafe aralıklarında kullanılması ve ekranlama yapılmasıdır (shielding). Ancak problemler elektriksel iletkenlik yolu ile gerçekleşiyorsa, cihaz ve sistemlere etkili bir topraklama yapılması ve gerekli yerlerde filtreleme yapılması en doğru çözüm yoludur.